BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Co dzieje się po otrzymaniu decyzji

Otrzymałeś/-aś decyzję o uznaniu. Stwierdza ona, że Twoje kwalifikacje zawodowe nie są równoważne lub są równoważne tylko częściowo? Tutaj dowiesz się, co zrobić dalej.

Co ta decyzja oznacza dla mnie?

Właściwy organ poinformował Cię, że Twoje kwalifikacje zawodowe nie są równoważne lub są równoważne tylko częściowo? W takim przypadku właściwy organ stwierdził istotne różnice między Twoimi kwalifikacjami zawodowymi a niemieckim zawodem porównywalnym. Decyzja określa istotne różnice. Na jej podstawie można się dowiedzieć, jakich kwalifikacji brakuje Ci do pełnego uznania. 
Decyzja zawiera również informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wziętym pod uwagę. Może to ułatwić znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Jak mogę wyrównać istotne różnice?

Istotne różnice między Twoimi kwalifikacjami zawodowymi a niemieckim zawodem porównywalnym można zazwyczaj wyrównać za pomocą środków szkoleniowych. Sposób, w jaki można najlepiej wyrównać zidentyfikowane różnice, różni się w zależności od przypadku. Możesz na przykład wziąć udział w kursie szkoleniowym, złożyć egzamin lub wziąć udział w szkoleniu dostosowawczym ukierunkowanym na potrzeby firmy.

Skorzystaj z doradztwa odnośnie szkoleń!

Ważne: Szkolenia muszą dokładnie odpowiadać Twojemu zawodowi i kwalifikacjom. Tylko wtedy można uzyskać pełne uznanie. Zalecamy skorzystanie w tym celu z doradztwa! Być może podczas szkolenia będzie Ci towarzyszyć profesjonalna osoba.

Szkolenia: doradztwo i wsparcie

W przypadku zawodów regulowanych, takich jak specjalista pielęgniarstwa lub wychowawca, wymagany środek wyrównawczy jest często określany bezpośrednio w decyzji. Tutaj zazwyczaj można wybrać między stażem adaptacyjnym a egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy lub badaniem umiejętności. Z decyzji dowiesz się, co ma zastosowanie w Twoim przypadku. Czasami decyzja zawiera również szczegółowe informacje na temat środków wyrównawczych. Możesz skorzystać z doradztwa odnośnie Twoich możliwości. Następnie musisz poinformować właściwy organ, na jaki środek wyrównawczy się decydujesz.

Biorąc udział w stażu adaptacyjnym, możesz często wykonywać już pewne prace i czynności pomocnicze w swoim zawodzie. W ten sposób możesz już zarabiać pieniądze i zdobywać doświadczenie w środowisku zawodowym.

Po pomyślnym zakończeniu środka wyrównawczego otrzymasz zaświadczenie, które musisz przedłożyć właściwy organowi. Nasza rada: najlepiej zapytać wcześniej, jak będzie przebiegać procedura. Istnieją różnice w zależności od zawodu lub kraju związkowego. Następnie sprawdzane są pozostałe wymagania dotyczące zezwolenia na wykonywanie zawodu. Jeśli otrzymasz zezwolenia na wykonywanie zawodu, możesz wykonywać swój zawód w pełnym zakresie.

W przypadku zawodów nieregulowanych, takich jak technik mechatronik pojazdów samochodowych lub asystent zarządzania biurem, można odbyć szkolenie dostosowawcze. Może to być ustawiczne kształcenie zawodowe (kurs lub seminarium) lub szkolenie dostosowawcze ukierunkowane na potrzeby firmy (staż lub praca pod nadzorem). Równolegle do tego możesz już pracować w swoim zawodzie. Po ukończeniu szkolenia należy złożyć ponowny wniosek o uznanie kwalifikacji do właściwego organu.

Nasza rada: Jesteś jeszcze za granicą? Wówczas, pod pewnymi warunkami, możesz przyjechać do Niemiec w celu uznania kwalifikacji i jednocześnie tu pracować. Dalsze informacje można znaleźć na stronie imigracja.

Czy mogę pracować bez uznania kwalifikacji zawodowych?

W większości zawodów można również pracować w Niemczech bez lub z częściowym uznaniem. Zależy to również od statusu pobytu. Dokładne informacje na temat zawodu porównywalnego można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wprowadź swój zawód porównywalny do praktycznej wyszukiwarki.
 2. Kliknij wszystkie pozycje i odpowiedz na wszystkie pytania.
 3. Na koniec przejdziesz do strony z informacjami na temat postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
 4. Pod nagłówkami Moje kroki do uznania i Moje inne możliwości znajdziesz szczegółowe informacje o swoim zawodzie.
 5. Rada: Zapisz stronę jako plik PDF lub skopiuj link!
 6. Masz jakieś pytania? Skorzystaj z usług punktu doradztwa!

Uwaga: Wprawdzie możesz pracować w wielu zawodach z częściowym uznaniem, jednak pełne uznanie może przynieść korzyści dla Twej przyszłości zawodowej w Niemczech.

Jak mogę uzyskać pełne uznanie?

Sposób uzyskania pełnego uznania zależy od wykonywanego zawodu. Wstępne informacje na temat kolejnych kroków w kierunku uznania można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wprowadź swój zawód porównywalny do praktycznej wyszukiwarki.
 2. Kliknij wszystkie pozycje i odpowiedz na wszystkie pytania.
 3. Na koniec przejdziesz do strony z informacjami na temat postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
 4. Na dole strony znajduje się nagłówek Moje kroki do uznania.
 5. Rozwiń tu pozycję menu: Nie otrzymałem/-am uznania. Co mogę zrobić?
 6. Rada: Zapisz stronę jako plik PDF lub skopiuj link!
 7. Masz jakieś pytania? Zalecamy skorzystanie z usług doradztwa! Być może podczas szkolenia będzie Ci towarzyszyć profesjonalna osoba: doradztwo i wsparcie doradztwo i wsparcie
Moje kroki w kierunku uznania

Co mogę zrobić, jeśli nie otrzymam uznania? Przykład: nauczyciel/-ka

Moje kroki w kierunku uznania

Jak faktycznie brzmi nazwa decyzji?

Decyzja o „częściowym” uznaniu nie ma jednolitej nazwy. Funkcjonują bowiem różne określenia, np. „decyzja ustalająca”, „decyzja warunkowa”, „decyzja o częściowej równoważności” lub „decyzja o deficycie”.

Termin „deficyt” brzmi bardzo negatywnie i nie jest używany na portalu „Anerkennung in Deutschland“. Wynika to z faktu, że decyzja odnosi się jedynie do stwierdzonych różnic w stosunku do niemieckiego wykształcenia. Decyzja ta nie podważa Twoich kwalifikacji zawodowych. Jedno jest pewne: Nawet bez pełnego uznania zawodowego posiadasz już istotne umiejętności i kwalifikacje!

„Decyzja warunkowa” oznacza: Możesz uzyskać uznanie, jeśli zrekompensujesz różnice szkoleniem. W wielu przypadkach decyzja potwierdza również „częściową równoważność”, np. dla wszystkich zawodów nieregulowanych.

Jak może wyglądać moja decyzja?

Decyzje mogą wyglądać bardzo różnie. Tutaj znajdziesz kilka przykładów:

Przykładowe decyzje dotyczące kariery pedagoga