BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - R

Filtruj alfabetycznie
R
Rejestr rzemieślników

Aby samodzielnie wykonywać w Niemczech rzemiosło wymagające uzyskania koncesji wymagany jest wpis do rejestru rzemieślników. Rejestr rzemieślników jest wykazem prowadzonym przez Izby Rzemieślnicze (HWKs). Wpisany do rejestru rzemieślników właściciel zakładu, osoba z tytułem mistrzowskim rzemiosle wymagającym uzyskania koncesji, otrzymuje „kartę rzemieślniczą“. Osoba z tytułem mistrzowskim w rzemiośle posiadająca dyplom doskonalenia zawodowego , który nie pochodzi z Niemiec, może zwrócić się
w Niemczech o jego  uznanie. Uznanie uprawnia do wpisu do rejestru rzemieślników. Nie otrzymuje się jednak tytułu mistrzowskiego.

Rejestr zawodowy

Niemiecki: Berufsregister, Berufsliste, Verzeichnis

Lista osób, które mogą pracować w danym zawodzie w danym regionie. Na przykład, wpis do rejestru rzemieślników lub lista architektów. Rejestr zawodowy jest zazwyczaj prowadzony przez właściwą izbę.

Dlatego też rejestr zawodowy jest ważny dla uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych: W niektórych zawodach regulowanych dana osoba może pracować tylko wtedy, gdy jest zarejestrowana w odpowiednim rejestrze zawodowym. Może to mieć również zastosowanie w przypadku używania tytułu zawodowego. Wpis do rejestru zawodowego będzie miał miejsce dopiero po pomyślnym uznaniu.

Rejestracja działalności gospodarczej

Chcąc prowadzić w Niemczech działalność gospodarczą, należy zarejestrować działalność w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej. Otrzymuje się wówczas oficjalne zaświadczenie, „wpis do rejestru działalności gospodarczej”.

Równoważność

Niemiecki: Gleichwertigkeit

patrz uznanie

Rzemiosło

W branży rzemieślniczej osoby wykonują zawody, w których główną rolę odgrywa rzemiosło. Jest około 130 zawodów rzemieślniczych. Są wśród nich piekarz, fryzjer, zegarmistrz, elektrotechnik i fotograf.

Kształcenie w rzemiośle kończy się po 3 do 3,5 roku egzaminem czeladniczym. Następnie istnieje możliwość dalszego kształcenia na mistrza rzemiosła.

Osoby z zawodem rzemieślniczym mogą pracować samodzielnie. Oznacza to: mogą oni prowadzić własny zakład rzemieślniczy.

rzemiośle wymagającym uzyskania koncesji trzeba być mistrzem rzemiosła. Dotyczy to także przypadku posiadania równoważnych zagranicznych kwalifikacji zawodowych (postępowania w sprawie uznania kwalifikacji). Ponadto należy wpisać się najpierw do rejestru rzemieślników. Wymagania te są regulowane w Ustawie o rzemiośle.

Możliwe jest również prowadzenie zakładu rzemieślniczego w rzemiośle nie wymagającym uzyskania koncesji i działalności gospodarczej podobnej do rzemiosła. W tym celu należy wpisać się najpierw do wykazu lub zgłosić działalność gospodarczą w biurze ewidencji działalności gospodarczej. Uznanie nie jest tu konieczne.

Działalności gospodarcze nie wymagające uzyskania koncesji oraz podobne do rzemiosła są wymienione w Ustawie o rzemiośle w załączniku B.

Oba warunki dotyczą również osób z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi.

Niemiecka Ustawa o rzemiośle 
Załącznik B do Ustawy o rzemiośle

Rzemiosło, wymagające uzyskania koncesji

Rzemiosłem wymagającym uzyskania koncesji są rzemiosła o szczególnym potencjale ryzyka, takie jak np. elektrotechnik,
stolarz, montażysta rusztowań. Rzemiosła te są wymienione w Załączniku A niemieckiej Ustawy o rzemiośle (HwO).

Aby móc samodzielnie wykonywać pracę w rzemiośle wymagającym uzyskania koncesji, właściciel firmy musi być wpisany do  rejestru rzemieślników.

Załącznik A niemieckiej Ustawy o rzemiośle (HwO)