BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Czy uczyłeś się zawodu za granicą i chcesz pracować w Niemczech? Wówczas dla określonych zawodów potrzebujesz uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Uznanie zawodowe oznacza:

zagraniczne kwalifikacje zawodowesą prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Aby uzyskać uznanie rzawodowe, należy przejś postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Na koniec otrzymuje się oficjalną decyzję.Określa ona, czy Państwa kwalifikacje zawodoweuznawane w Niemczech. 

Uznanie  przyznawane jest zawsze dla określonego zawodu niemieckiego, tzw. zawodu porównywalnego.

W Niemczech mają Państwo prawo do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Do postępowania należy złożyć wniosek o uznanie. Działa to również za granicą.

 

Wymogi dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji są następujące: 

  • Chce Pan/Pani pracować w Niemczech.
  • Nabył/a Pan/Pani zagraniczne państwowe lub uznane przez państwo kwalifikacje zawodowe.
  • Może Pan/Pani udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe świadectwem ukończenia szkoły.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone jest przez tak zwane właściwe organy Właściwy organ porówna Państwa kwalifikacje zawodowe  z niemieckim kwalifikacjami zawodowymi. Uwzględni on również Państwa doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje.

Nie są Państwo w stanie przedstawić swojego świadectwa ukończenia szkoły?

Mimo to można złożyć wniosek o uznanie. Następnie można udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe, na przykład na podstawie próbki pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie „Jak uzyskać uznanie“.

 

Zalecamy skorzystanie z ofert doradztwa!

Zalecamy skorzystanie z usług doradztwa przed złożeniem wniosku o uznanie. Korzystając z usług doradcy można optymalnie przygotować swoje dokumenty.

Można również skorzystać z porady, jeśli Państwa wniosek o uznanie został odrzucony. W ten sposób można dowiedzieć się, czy można się dokształcić. W wielu przypadkach można jeszcze uzyskać pełne uznanie

W przypadku braku możliwości uzyskania uznania, doradcy poinformują i doradzą w sprawie alternatyw zawodowych.

Mężczyzna trzyma z przodu notatnik
pdf, 532 KB
Anerkennung in Deutschland, 2023

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Ulotka informuje o uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Teraz dostępne w 12 językach do przeglądania i zamawiania.

Pobierz ulotkę

Kiedy potrzebuję uznania moich kwalifikacji zawodowych?

Jeśli chcesz wykonywać w Niemczech zawód regulowany, potrzebujesz formalnego uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. W przypadku zawodów nieuregulowanych, uznanie może być w niektórych przypadkach konieczne do wjazdu z państwa trzeciego.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych lub ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych może również mieć korzystny wpływ na przyszłość zawodową w Niemczech.

Korzyści z uznania

Zawody regulowane

W przypadku zawodów regulowanych uznanie jest niezbędnie konieczne. W przypadku tych zawodów należy posiadać określone kwalifikacje zawodowe i być może spełnić inne wymagania. W tym celu istnieją stosowne przepisy. Dotyczy to w szczególności zawodów w sektorze zdrowia, bezpieczeństwa i usług socjalnych. Zawody regulowane  to np. lekarze lub nauczyciele. Chroniony tytuł zawodowy taki jak inżynier, jest również formą regulacji.

Wyjątek: Jeśli są Państwo legalnie osiedleni w jednym z krajów UE, mogą Państwo okazjonalnie pracować w Niemczech bez uznania. Należy jednak zgłosić się wcześniej we właściwym urzędzie.

Zawody nieregulowane

Można pracować bez uznania w zawodzie nieregulowanym. Zawody nieregulowane nie są prawnie chronione. Obejmują one na przykład zawody wymagające określonego szkolenia, jak technik mechatronik samochodowy lub asystent biurowy.

Jest Pan/Pani z kraju trzeciego?

Jest wiele możliwości przyjazdu do Niemiec do pracy z kraju trzeciego. Uznanie Twoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych może odgrywać tutaj pewną rolę. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie „Imigracja“.

Mieszka już Pan/Pani w Niemczech?

Uznania potrzebujesz wówczas, jeśli chcesz pracować w zawodzie regulowanym. W innych zawodach uznanie może być pomocne, np. przy ubieganiu się o pracę lub negocjowaniu wynagrodzenia.

Korzyści z uznania

Ile kosztuje uznanie?

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może kosztować do 600 euro, a w indywidualnych przypadkach nawet więcej. Często dochodzą do tego koszty tłumaczeń, uwierzytelnień, środków wyrównawczych lub szkoleń dostosowawczych. Koszty podróży mogą się również pojawić, jeśli będziesz musiał osobiście odebrać dokumenty za granicą.

Może uda się uzyskać wsparcie inansowe. Istnieją następujące możliwości wsparcia:

  • Finansowanie przez Federalną Agencję Pracy
  • Finansowanie w ramach federalnej dotacji na sfinansowanie uznania kwalifikacji zawodowych
  • Finansowanie w krajach związkowych Hamburg