Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Posiada Pan/Pani wyuczony zawód lub studia? Chce Pan/Pani pracować w swoim zawodzie w Niemczech? W przypadku niektórych zawodów konieczne jest ich uznanie. Dla innych zawodów ich uznanie jest dobrowolne. Dotyczy to również zawodów z dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?
 • Jakie wymagania należy spełnić?
 • Kiedy potrzebuję uznania?
 • Ile kosztuje uznanie?

 

Uznanie zawodowe oznacza:

zagraniczne kwalifikacje zawodowesą prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Aby uzyskać uznanie rzawodowe, należy przejś postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Na koniec otrzymuje się oficjalną decyzję.Określa ona, czy Państwa kwalifikacje zawodoweuznawane w Niemczech. 

Uznanie  przyznawane jest zawsze dla określonego zawodu niemieckiego, tzw. zawodu porównywalnego.

W Niemczech mają Państwo prawo do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Podstawą tego jest federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oraz przepisy krajów związkowych. Można również złożyć wniosek o uznanie  z zagranicy.

 

Wymogi dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji są następujące: 

 • Chce Pan/Pani pracować w Niemczech.
 • Nabył/a Pan/Pani zagraniczne państwowe lub uznane przez państwo kwalifikacje zawodowe.
 • Może Pan/Pani udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe świadectwem ukończenia szkoły.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone jest przez tak zwane właściwe organy Właściwy organ porówna Państwa kwalifikacje zawodowe  z niemieckim kwalifikacjami zawodowymi. Uwzględni on również Państwa doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje.

Nie są Państwo w stanie przedstawić swojego świadectwa ukończenia szkoły?

Mimo to można złożyć wniosek o uznanie. Następnie można udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe, na przykład na podstawie próbki pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie „Jak uzyskać uznanie“.

 

Zalecamy skorzystanie z ofert doradztwa!

Zalecamy skorzystanie z usług doradztwa przed złożeniem wniosku o uznanie. Korzystając z usług doradcy można optymalnie przygotować swoje dokumenty.

Można również skorzystać z porady, jeśli Państwa wniosek o uznanie został odrzucony. W ten sposób można dowiedzieć się, czy można się dokształcić. W wielu przypadkach można jeszcze uzyskać pełne uznanie

W przypadku braku możliwości uzyskania uznania, doradcy poinformują i doradzą w sprawie alternatyw zawodowych.

 

Kiedy potrzebuję uznania moich kwalifikacji zawodowych?

W przypadku niektórych zawodów niezbędnie konieczne jest ich uznanie. Dla innych zawodów uznanie jest dobrowolne. Zalety wynikające z dobrowolnego uznania: otrzymuje się oficjalną decyzję w języku niemieckim od właściwego organu. To pomaga przy ubieganiu się o pracę: pracodawcy mogą natychmiast rozpoznać Państwa umiejętności i wiedzę.  Decyzja ta jest również pomocna przy negocjowaniu wynagrodzenia lub w przypadku chęci zmiany pracy i ubiegania się o nią.

Kiedy uznanie jest koniecznie niezbędne? Kiedy jest to dobrowolne? To zależy od regulacji Państwa zawodu i kraju pochodzenia.

Zawody regulowane

W przypadku zawodów regulowanych uznanie jest niezbędnie konieczne. W przypadku tych zawodów należy posiadać określone kwalifikacje zawodowe i być może spełnić inne wymagania. W tym celu istnieją stosowne przepisy. Dotyczy to w szczególności zawodów w sektorze zdrowia, bezpieczeństwa i usług socjalnych. Zawody regulowane  to np. lekarze lub nauczyciele. Chroniony tytuł zawodowy taki jak inżynier, jest również formą regulacji.

Wyjątek: Jeśli są Państwo legalnie osiedleni w jednym z krajów UE, mogą Państwo okazjonalnie pracować w Niemczech bez uznania. Należy jednak zgłosić się wcześniej we właściwym urzędzie.

Zawody nieregulowane

Można pracować bez uznania w zawodzie nieregulowanym. Zawody nieregulowane nie są prawnie chronione. Obejmują one na przykład zawody wymagające określonego szkolenia, jak technik mechatronik samochodowy lub asystent biurowy.

Jest Pan/Pani z kraju trzeciego?

Uznanie jest konieczne, jeśli chcą Państwo wjechać do Niemiec do pracy z kraju trzeciego. Wówczas należy złożyć wniosek o uznanie jeszcze ze swojego kraju pochodzenia.

Aby móc pracować w Niemczech, należy spełnić jeden z poniższych wymogów: 

 • Posiada Pan/Pani uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Pana/Pani dyplom ukończenia studiów wyższych został uznany w Niemczech za porównywalny.
 • Posiada Pan/Pani ocene swiadectwa dla dyplomu ukończenia studiów wyższych.
   

 

Mieszka już Pan/Pani w Niemczech?

Być może konieczne jest uznanie, aby móc pracować  w zawodzie regulowanym.

Ponadto należy spełnić dodatkowe wymagania dotyczące wjazdu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie „Imigracja“.

Ile kosztuje uznanie?

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może kosztować do 600 euro, a w indywidualnych przypadkach nawet więcej. Często dochodzą do tego koszty tłumaczeń, uwierzytelnień, środków wyrównawczych lub szkoleń dostosowawczych. Mogą powstać również koszty podroży, jeśli trzeba będzie osobiście odebrać dokumenty z kraju pochodzenia.

Może uda się uzyskać wsparcie inansowe. Istnieją następujące możliwości wsparcia:

 • Finansowanie przez Federalną Agencję Pracy
 • Finansowanie w ramach federalnej dotacji na sfinansowanie uznania kwalifikacji zawodowych
 • Finansowanie w krajach związkowych Hamburg