BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Czy uczyłeś się zawodu za granicą i chcesz pracować w Niemczech? Wówczas dla określonych zawodów potrzebujesz uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Uznanie zawodowe oznacza:

zagraniczne kwalifikacje zawodowesą prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Aby uzyskać uznanie rzawodowe, należy przejś postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Na koniec otrzymuje się oficjalną decyzję.Określa ona, czy Państwa kwalifikacje zawodoweuznawane w Niemczech. 

Uznanie  przyznawane jest zawsze dla określonego zawodu niemieckiego, tzw. zawodu porównywalnego.

W Niemczech mają Państwo prawo do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Podstawą tego jest federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oraz przepisy krajów związkowych. Można również złożyć wniosek o uznanie  z zagranicy.

 

Wymogi dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji są następujące: 

  • Chce Pan/Pani pracować w Niemczech.
  • Nabył/a Pan/Pani zagraniczne państwowe lub uznane przez państwo kwalifikacje zawodowe.
  • Może Pan/Pani udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe świadectwem ukończenia szkoły.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone jest przez tak zwane właściwe organy Właściwy organ porówna Państwa kwalifikacje zawodowe  z niemieckim kwalifikacjami zawodowymi. Uwzględni on również Państwa doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje.

Nie są Państwo w stanie przedstawić swojego świadectwa ukończenia szkoły?

Mimo to można złożyć wniosek o uznanie. Następnie można udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe, na przykład na podstawie próbki pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie „Jak uzyskać uznanie“.

 

Zalecamy skorzystanie z ofert doradztwa!

Zalecamy skorzystanie z usług doradztwa przed złożeniem wniosku o uznanie. Korzystając z usług doradcy można optymalnie przygotować swoje dokumenty.

Można również skorzystać z porady, jeśli Państwa wniosek o uznanie został odrzucony. W ten sposób można dowiedzieć się, czy można się dokształcić. W wielu przypadkach można jeszcze uzyskać pełne uznanie

W przypadku braku możliwości uzyskania uznania, doradcy poinformują i doradzą w sprawie alternatyw zawodowych.

Mężczyzna trzyma z przodu notatnik
pdf, 532 KB
Anerkennung in Deutschland, 2023

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Ulotka informuje o uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Teraz dostępne w 12 językach do przeglądania i zamawiania.

Pobierz ulotkę

Kiedy potrzebuję uznania moich kwalifikacji zawodowych?

Jeśli chcesz wykonywać w Niemczech zawód regulowany, potrzebujesz formalnego uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. W przypadku zawodów nieuregulowanych, uznanie może być w niektórych przypadkach konieczne do wjazdu z państwa trzeciego.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych lub ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych może również mieć korzystny wpływ na przyszłość zawodową w Niemczech.

Korzyści z uznania

Zawody regulowane

W przypadku zawodów regulowanych uznanie jest niezbędnie konieczne. W przypadku tych zawodów należy posiadać określone kwalifikacje zawodowe i być może spełnić inne wymagania. W tym celu istnieją stosowne przepisy. Dotyczy to w szczególności zawodów w sektorze zdrowia, bezpieczeństwa i usług socjalnych. Zawody regulowane  to np. lekarze lub nauczyciele. Chroniony tytuł zawodowy taki jak inżynier, jest również formą regulacji.

Wyjątek: Jeśli są Państwo legalnie osiedleni w jednym z krajów UE, mogą Państwo okazjonalnie pracować w Niemczech bez uznania. Należy jednak zgłosić się wcześniej we właściwym urzędzie.

Zawody nieregulowane

Można pracować bez uznania w zawodzie nieregulowanym. Zawody nieregulowane nie są prawnie chronione. Obejmują one na przykład zawody wymagające określonego szkolenia, jak technik mechatronik samochodowy lub asystent biurowy.

Jest Pan/Pani z kraju trzeciego?

Jest wiele możliwości przyjazdu do Niemiec do pracy z kraju trzeciego. Uznanie Twoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych może odgrywać tutaj pewną rolę. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie „Imigracja“.

Mieszka już Pan/Pani w Niemczech?

Uznania potrzebujesz wówczas, jeśli chcesz pracować w zawodzie regulowanym. W innych zawodach uznanie może być pomocne, np. przy ubieganiu się o pracę lub negocjowaniu wynagrodzenia.

Korzyści z uznania

Ile kosztuje uznanie?

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może kosztować do 600 euro, a w indywidualnych przypadkach nawet więcej. Często dochodzą do tego koszty tłumaczeń, uwierzytelnień, środków wyrównawczych lub szkoleń dostosowawczych. Mogą powstać również koszty podroży, jeśli trzeba będzie osobiście odebrać dokumenty z kraju pochodzenia.

Może uda się uzyskać wsparcie inansowe. Istnieją następujące możliwości wsparcia:

  • Finansowanie przez Federalną Agencję Pracy
  • Finansowanie w ramach federalnej dotacji na sfinansowanie uznania kwalifikacji zawodowych
  • Finansowanie w krajach związkowych Hamburg