BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Korzyści z uznania

W przypadku niektórych zawodów niezbędne jest oficjalne uznanie Twoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Nawet jeśli nie jest to konieczne, może to mieć korzystny wpływ na Twoją zawodową przyszłość w Niemczech.

Jeśli chcesz wykonywać w Niemczech zawód regulowany jak np. lekarz lub nauczyciel, potrzebujesz formalnego uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. W przypadku zawodów nieuregulowanych, uznanie może być w niektórych przypadkach konieczne do wjazdu z państwa trzeciego. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wymaga czasu i kosztuje. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych lub ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych mogą mieć również korzystny wpływ na przyszłość w Niemczech.

Jakie korzyści może mieć dla mnie uznanie?

  • Rzeczywiste zrównanie: uznanie przyznawane jest zawsze dla określonego zawodu niemieckiego, tzw. zawodu porównywalnego. Uznanie daje Ci takie same możliwości kariery zawodowej jak osobie, która zdobyła wykształcenie w Niemczech.
  • Więcej poważania: w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji sprawdza się, czy Twoje wykształcenie jest równoważne z wykształceniem niemieckim. Na koniec otrzymasz decyzję w języku niemieckim. Stanowi ona oficjalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Jest to istotne, ponieważ oficjalne dokumenty odgrywają ważną rolę w Niemczech. Oraz: częściowa równoważność również potwierdza twoje kwalifikacje.
  • Więcej przejrzystości: decyzja o uznaniu zostanie wydana osobiście dla Ciebie. Należy zawsze zachować oryginał, a do podania o pracę dołączać kopię. Niektórzy pracodawcy wprost wymagają decyzji o uznaniu. Umożliwia to szybsze rozpoznanie Twoich umiejętności zawodowych i wiedzy.
  • Lepszy start: dzięki uznaniu możesz szybciej znaleźć pracę, która odpowiada Twoim kwalifikacjom i oczekiwaniom płacowym. Nawet jeśli Twoje kwalifikacje są tylko częściowo równoważne, może to być pomocne w rozpoczęciu kariery.
  • Wyrównie różnic: możesz również pracować w Niemczech z częściową równoważnością. Jednak dzięki decyzji o uznaniu dokładnie wiesz, jakiej wiedzy i umiejętności brakuje Ci w niemieckim zawodzie referencyjnym. Jeśli chcesz, możesz wyrównać różnice za pomocą szkolenia dostosowawczego i uzyskać pełne uznanie.
  • Lepsze możliwości kariery: Twoja osobista decyzja o uznaniu będzie Ci towarzyszyła przez całą drogę zawodową w Niemczech. Dzięki uznaniu można łatwiej awansować w firmie. I co ważne: zachowasz uznanie, nawet jeśli będziesz chciał lub musiał zmienić pracodawcę.
  • Bycie mistrzem: po uzyskaniu pełnej równoważności możesz wziąć udział np. w doskonaleniu zawodowym dla mistrzów w rzemiośle, przemyśle lub rolnictwie, a później zostać nawet swoim własnym szefem. Przy okazji: możesz również ubiegać się o uznanie bezpośrednio w zawodzie mistrzowskim!
  • Opcja dla pozwolenia na pracę i poszukiwania pracy: jesteś jeszcze za granicą? Jeśli pochodzisz z kraju trzeciego, w niektórych przypadkach formalne uznanie jest niezbędne do wjazdu i otrzymania pozwolenia pracę. I może to mieć swoje zalety. Ponieważ dzięki pełnemu uznaniu i odpowiedniej ofercie pracy możesz natychmiast wjechać do kraju jako uznany specjalista i wykonywać dowolną kwalifikowaną pracę. Dotyczy to również sytuacji, gdy zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych jest porównywalny z niemieckim dyplom ukończenia studiów wyższych. Uznanie może być również pomocne, jeśli chcesz wjechać do kraju w celu poszukiwania pracy: Z pełnym uznaniem otrzymasz tak zwaną kartę możliwości, dzięki której można natychmiast wjechać do kraju. Również częściowe uznanie daje korzyści w przypadku karty możliwości.

Gdzie zdobędę więcej informacji o uznaniu w moim zawodzie?

Dowiedz się więcej o uznaniu zawodowym tutaj na portalu „Anerkennung in Deutschland“! Konkretnych informacji o Twoim zawodzie i szczegółach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji dostarcza praktyczna wyszukiwarka. W razie wątpliwości: skorzystaj z doradztwa odnośnie Twoich osobistych możliwości! Informacje na temat ofert doradztwa można znaleźć na stronie Wskazówki dotyczące doradztwa.