BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - S

Harflere göre filtrele
S
Sabıka kaydı

Almanca: Führungszeugnis
Ayrıca: Polis sabıka kaydı da denir [polizeiliches Führungs·zeugnis]

Sabıka kaydı, Almanya'da resmi bir belgedir. Bir kişinin o ana kadar kayıtlara geçilmiş sabıkalarını içerir. Sabıka kaydı 14 yaşından büyük herkes için talep üzerine düzenlenebilir. Başvuru zaten Almanya'da ikamet ediliyorsa genellikle ikamet edilen yerin belediye yönetiminde gerçekleştirilir. Fakat Almanya'da ikamet edilmiyorsa Almanya'nın yurt dışındaki temsilcilikleri yetkilidir.

Karşılaştırılabilir dokümanlar genellikle diğer ülkelerde bunların vatandaşları için düzenlenmektedir.

Sağlık açısından uygunluk

Almanca: gesundheitliche Eignung

Bazı yasayla düzenlenmiş meslekler için, denklik başvurusu için sağlık açısından uygunluk önemlidir. Örneğin, halk sağlığı, güvenlik ve sosyal ve eğitim sektöründeki meslekler için. Bu meslekler için yetkili makam sağlık açısından uygunluk belgesini talep eder. Bu, telafi edici bir tedbire başvurmadan önce de geçerlidir. Bazen belge önce yeni bir işverene sunulmak zorundadır. Sağlık açısından uygunluk halinde: Bir kişi mesleğinde psikolojik ve fiziksel açıdan çalışabilir.

Genellikle, sağlık açısından uygunluk tıbbi bir rapor ile kanıtlanabilir. Bu rapor, mesleki faaliyetin sağlıktan etkilenmediğini gösterir. Çoğu durumda, bu belgenin verilmesinin üzerinden en fazla 3 ay geçmiş olabilir.

Şu da olabilir: Yetkili makam sadece kişisel sağlık durumu beyanında bulunulmasını talep eder.

Sağlık hizmetleri meslekleri

Almanca: Heilberuf

Sağlık hizmetleri meslekleri arasında faaliyetleri hasta ve hastayla sınırlı olan meslekler yer almaktadır. Veterinerlik de sağlık hizmetleri meslekleri arasında sayılabilir.

Örn. doktor, diş doktoru, sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcı ve sağlık hizmetlisi ve hemşire gibi sağlık hizmetleri meslekleri için onama veya çalışma izni yasal koşuldur.

Sağlık hizmetleri mesleklerinin tamamını Federal Sağlık Bakanlığında bulabilirsiniz:

Sağlık hizmetleri mesleklerinin tamamı

Sağlık meslekleri

Almanca: Gesundheitsberuf

Sağlık meslekleri, geniş kapsamda sağlıkla ilgili mesleklerdir. Bunlar arasında örn. gözlükçü veya diş teknisyeni gibi akademik ve akademik olmayan meslekler de vardır. Sağlık mesleklerinin bir kısmı sağlık hizmeti meslekleridir.

Serbest Meslekler

Almanca: Freie Berufe

Birçok meslek, serbest meslek olarak adlandırılır. Bunlar kanuna göre özel bir yeterliliğe sahip olmanın ön koşul olduğu veya bilimsel ya da sanatsal alanda çalışılan mesleklerdir. Serbest meslekler arasında örn., doktorlar, avukatlar, mali müşavirler, mimarlar, gazeteciler ve fizyoterapistler yer alır.

Serbest meslek sahipleri hizmetlerini veya eserlerini para karşılığında başkalarına sunar. Genellikle serbest ve bağımsız çalışırlar. Bunun anlamı: İşvereniniz yoktur.
Serbest meslekler esnaf ve zanaatkârlık değildir. Birçok serbest meslekte yabancı bir mesleki yeterliliğin denkliği gerekir.

Sınav vergileri

Almanca: Prüfungsgebühren

Sınav vergileri, resmi bir sınava katılım masraflarıdır. Bu tür bir sınava katılırsanız bunun için muhtemelen para ödemelisiniz.