BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Polityka prywatności

 

Ochrona danych i przetwarzanie danych

Ochrona twojej prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane osobowe zbierane podczas odwiedzin naszej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawowymi. Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, których niniejsza polityka prywatności nie dotyczy.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dane są danymi osobowymi, jeśli są przypisane do zidentyfikowanej osoby fizycznej lub mogą być przypisane do osoby fizycznej tak, aby ta osoba mogła zostać zidentyfikowana na podstawie danych. Obejmuje to wszystkie informacje, które umożliwiają identyfikację tożsamości (na przykład nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail).

Przygotowanie danych o użytkowaniu dla statystyk sieciowych

Chcemy, aby nasze strony były jak najbardziej atrakcyjne i komfortowe. W tym celu bardzo pomocna jest ocena danych statystycznych o użytkowaniu i pobieraniu różnych szczegółów technicznych za pośrednictwem przeglądarki internetowej i komputera naszych gości.

Z tego powodu korzystamy z programu do analityki sieciowej Matomo (dawniej PIWIK), który działa z plikami cookie i JavaScriptem oraz automatycznie przesyła nam pseudonimizowane dane o użytkowaniu.

Więcej informacji na temat zebranych danych i możliwości zgłaszania sprzeciwu znajduje się w oświadczeniu dotyczącym zbierania danych.

Usługi spersonalizowane (np. newsletter)

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi spersonalizowanej, niezbędne informacje, które podasz, zostaną zapisane. Są to zazwyczaj twój adres e-mail, nazwisko i imię oraz inne dane w zależności od charakteru oferty. Twoje informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia żądanej usługi dla twojej satysfakcji oraz w celu wyjaśnienia wszelkich pytań. Jeśli nie będziesz chcieć nadal korzystać z usługi spersonalizowanej, twoje dane osobowe zostaną usunięte po rezygnacji, jeżeli w celu skorzystania z usługi należało się zarejestrować.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi spersonalizowanej, skorzystaj z przewidzianej do tego funkcji dostępnej w ofercie internetowej. Alternatywnie możesz również skontaktować się z redakcją portalu „Anerkennung in Deutschland”. Rezygnacja z newslettera możliwa jest również przez link znajdujący się na jego końcu.

Administrowanie i przechowywanie twoich danych osobowych w wybranych serwisach odbywa się w ramach zleconego przetwarzania danych w systemach firmy bringe Informationstechnik GmbH w Karlsruhe.

Formularze kontaktowe

Pytania dotyczące uznania i formularz opinii

Informacje podane w formularzu kontaktowym są przechowywane w Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w celu dokonania analizy naukowej.

Twoje dane zostaną przekazane innym instytucjom, o ile będzie to konieczne, aby odpowiedzieć na twoją sprawę. Są to w szczególności infolinia „Praca i życie w Niemczech” oraz Centralne Biuro Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych (ZSBA).

Dane przechowywane w związku z korzystaniem z portalu „Anerkennung in Deutschland” wykorzystane zostaną do celów naukowych przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego.

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, najpóźniej jednak sześć miesięcy po wpływie zapytania.

Wpisy terminów i rejestrowanie działań 

Dane do celów ogłaszania wydarzeń, działań lub publikacji na portalu „Uznanie w Niemczech" - np. w ramach inicjatywy „Dni Uznania” - są zbierane elektronicznie poprzez formularz „Zgłoś udział” lub poprzez adres e-mail termine_anerkennung@bibb.de, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do realizacji zapytania.

Osadzanie mediów społecznościowych

Obecnie nie korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych od dostawców zewnętrznych. Oznacza to, że jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, zasadniczo żadne dane osobowe nie zostaną przekazane dalej. Aby ułatwić korzystanie z mediów społecznościowych, BIBB wykorzystuje własne rozwiązania. Zewnętrzni dostawcy mediów społecznościowych nie mają dostępu do twojego adresu IP.

Prawo do informacji

W każdej chwili masz prawo do informacji o przechowywanych danych o tobie, o ich pochodzeniu i celu przechowywania. Na żądanie poinformujemy cię na piśmie, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane osobowe o tobie są przez nas przechowywane. Jeśli mimo naszych starań, przechowywane będą nieprawidłowe informacje, poprawimy je na twoją prośbę. Informacji o przechowywanych danych dostarcza redakcja portalu „Anerkennung in Deutschland”.

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego, korzystając z formularza kontaktowego lub zadzwoń pod numer +49 228 107 1713.

Bezpieczeństwo

Używamy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane bez Twojej zgody wyłącznie instytucjom rządowym i organom w wymaganych prawem przypadkach lub w celu ścigania w wyniku ataków na naszą infrastrukturę sieciową. Nie ma miejsca przekazywanie do innych celów na rzecz osób trzecich.

Oświadczenie o gromadzeniu danych

Opcje wnoszenia sprzeciwu odnośnie zbierania danych o użytkowaniu dla statystyk sieciowych

W celu statystycznego gromadzenia danych w Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB) korzystamy z programu do analityki sieciowej Matomo (dawniej PIWIK).

Istnieją następujące niezależne możliwości sprzeciwu wobec zbierania danych przez centralny serwis Matomo BIBB:

 • Aktywacja w przeglądarce ustawienia „Do-Not-Track” lub Nie śledź. Tak długo jak to ustawienie jest aktywne, nasz centralny serwis Matomo nie będzie przechowywał żadnych Państwa danych. Ważne: Polecenie Nie śledź dotyczy zazwyczaj tylko jednego urządzenia i jednej przeglądarki, w której włączono to ustawienie. W przypadku korzystania z wielu urządzeń/ przeglądarek, należy włączyć opcję „Nie śledź” osobno dla każdego/każdej z nich.
 • Skorzystanie z naszej funkcji rezygnacji. Należy kliknąć pole wyboru, aby zatrzymać lub ponownie włączyć gromadzenie danych. Tak długo jak pole wyboru nie jest zaznaczone, nasz centralny serwis Matomo nie będzie przechowywał żadnych Państwa danych. Ważne: W celu skorzystania z funkcji rezygnacji, musimy zapisać w Państwa przeglądarce specjalny rozpoznający plik cookie. Jeśli zostanie on usunięty lub użyty zostanie inny komputer/przeglądarka, należy ponownie wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych na tej stronie.

 

Dane gromadzone przez Matomo

O ile nie wyrażono sprzeciwu, centralny serwis Matomo BIBB protokółuje i ujmuje w statystkach użytkowania następujące dane: 

Dane podstawow:

 • Adres IP, zanonimizowany przez skrócenie
 • Cookie, aby odróżnić różnych odwiedzających
 • Nazwa i wersja systemu operacyjnego
 • Nazwa, wersja i ustawienia językowe przeglądarki

Ponadto, jeśli aktywny jest JavaScript:

 • Odwiedzone adresy URL na tej stronie internetowej
 • Czasy wyświetleń strony
 • Typ zapytań HTML
 • Rozdzielczość ekranu i głębia kolorów
 • Techniki i formaty obsługiwane przez przeglądarkę (np. Cookies, Java, Flash, PDF, Windows Media, QuickTime, RealPlayer, Director, SilverLight, Google Gears)

BIBB ocenia te dane wyłącznie do celów statystycznych (statystyka sieci), aby ulepszać ofertę internetową BIBB. Dane do statystyk internetowych są zbierane anonimowo (skrócony adres IP) i nie mogą być przypisane do konkretnej osoby.
 

Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych

Na podstawie Twojej zgody, następujące dane będą zapisywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych i w razie potrzeby przekazywane do infolinii „Praca i życie w Niemczech” oraz do Centralnego Biura Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych (ZSBA):

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Obecne miejsce zamieszkania
 • Obywatelstwo
 • Nazwa zawodu
 • Kraj uzyskania dyplomu
 • Data uzyskania dyplomu
 • Nazwa szkoły wyższej, w której uzyskano dyplom

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

Wpisy terminów i rejestrowanie działań dla Dni Uznania

Wymienione poniżej dane, które docierają do nas w celu ogłoszenia wydarzeń, działań lub publikacji na portalu „Uznanie w Niemczech” poprzez formularz „Zgłoś udział” lub adres e-mail termine_anerkennung@bibb.de, są gromadzone elektronicznie, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zapytania.

 • Typ działania (wydarzenie / dalsze działanie)
 • Nazwa wydarzenia/działania 
 • Data 
 • Krótki opis 
 • Opis
 • Link do wydarzenia/działania 
 • Język
 • Rejestracja wymagana/nie wymagana
 • Grupa docelowa
 • Miejsce wydarzenia
 • Dane organizatora
  • Organizator
  • Ulica Nr
  • Miejscowość
  • Kod pocztowy
  • Kraj
 • Do osoby kontaktowej w przypadku potrzeby konsultacji (nie publicznej): 
  • Imię
  • Nazwisko
  • E-mail
  • Numer telefonu
  • Faks

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania pozostaje nienaruszona. 

Dane gromadzone przez statystyki serwera

Z oferty internetowej można korzystać bez osobistego logowania. Przy każdej wizycie na stronie internetowej zapisywane są jednak dane, które twoja przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Są to:

 • Rodzaj i wersja twojej przeglądarki internetowej,
 • Używany system operacyjny,
 • Wywołana strona,
 • Poprzednio odwiedzana strona (adres URL strony przekierowującej),
 • Czas zapytania serwera.

Dane zbierane przez aplikacje

Podczas dostępu do naszych stron internetowych ze względów technicznych nasze serwery i aplikacje przechowują w swoich plikach dziennika osobiste szczegóły połączeń. Jednak dane te są wykorzystywane wyłącznie do bezpośredniego dostarczania naszych usług, rozwiązywania problemów lub odparcia ataków i są usuwane automatycznie po krótkim czasie.

Następujące dane są przechowywane tymczasowo:

 • Twój adres IP
 • Adres wywoływanej strony
 • Adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (referrer)
 • Nazwa i wersja przeglądarki / systemu operacyjnego (jeśli zostały przesłane)

Dane osobowe są przechowywane tylko wtedy, gdy użytkownik sam je poda, na przykład za pomocą formularza kontaktowego lub przy zamówieniu publikacji. Przekazywanie danych osobowych jest szyfrowane za pomocą najnowocześniejszej procedury (Secure Sockets Layer - SSL).

Cookies

Cookies są to małe pliki tekstowe, które są na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej zgodnie z określonymi standardami. Używamy tylko tych plików cookie, które są niezbędne do działania - do optymalizacji wyświetlania treści oraz do wyświetlania treści w sposób spersonalizowany. Zgodnie z orzeczeniami ETS z dnia 1.10.2019 r. i BGH z dnia 28.5.2020 r. do korzystania z tych plików cookie nie jest zatem wymagana aktywna zgoda użytkownika.

Ankiety i badania empiryczne

Dane zebrane przez BIBB w ankietach i badaniach empirycznych są poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych. W przypadku ankiet online wpisy są przesyłane w postaci zaszyfrowanej (Secure Sockets Layer - SSL). Do celów oceny wykorzystywane są wyłącznie zanonimizowane zbiory danych, dlatego wnioskowanie odnośnie poszczególnych uczestników badania nie jest możliwe.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych oraz określenie celu

Używamy Twoich danych osobowych tylko do celów podanych w zapytaniu. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

YouTube

Do zamieszczania filmów wykorzystujemy serwis YouTube, aby uczynić naszą stronę atrakcyjną i bogatą w informacje. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażoną w wtyczkę YouTube, zazwyczaj nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. W naszej witrynie korzystamy jednak z tzw. rozwiązania podwójnego kliknięcia, które zapewnia początkową dezaktywację połączenia z YouTube. Wszystkie nasze filmy są osadzone na naszych stronach w taki sposób, że transmisja Twojego adresu IP do serwerów YouTube nie rozpocznie się, dopóki nie klikniesz aktywnie na film. Jeśli tego nie zrobisz, żadne dane nie zostaną przesłane do YouTube podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Serwis YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o osobach odwiedzających jego stronę internetową. YouTube wykorzystuje te informacje, między innymi do zbierania statystyk wideo, zapobiegania i wykrywania oszustw oraz do poprawy łatwości obsługi. Może również dojść do połączenia z siecią Google DoubleClick. Po uruchomieniu filmu wideo w serwisie YouTube może to spowodować dalsze operacje przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu.
Jeśli posiadasz konto w serwisie YouTube i jesteś na nim zalogowany(-a) w tym samym czasie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, możesz pozwolić YouTube, aby przypisał  Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu w serwisie YouTube. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod:
Polityka prywatności YouTube
Polityka prywatności Google
 

Twoje prawa

W stosunku do osoby odpowiedzialnej za Twoje dane osobowe masz następujące prawa:

 • Prawo do informacji, art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, art. 16 RODO
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych, art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO
 • Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystywania danych, art. 21 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz ją w każdej chwili odwołać dla konkretnego celu przetwarzania. Zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody pozostaje nienaruszona do czasu otrzymania Twojego sprzeciwu.
Powyższych praw możesz dochodzić w redakcji internetowej.
Masz również prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (Federalny komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji).W przypadku pytań i skarg można również zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych BIBB.
 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z portali społecznościowych

„Anerkennung in Deutschland“ jest aktywne na portalach społecznościowych: Facebook i LinkedIn 

W celu realizacji swoich zadań w sieciach społecznościowych, portal „Uznanie w Niemczech” przetwarza i przechowuje zanonimizowane oraz zagregowane informacje na temat użytkowników, którzy wchodzą w interakcję ze stroną „Uznanie w Niemczech”.

Zwracamy uwagę na to, że pośrednie przetwarzanie danych osobowych przez portal „Uznanie w Niemczech” w analizie lub promocji danego profilu w mediach społecznościowych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. e RODO w połączeniu z § 3 BDSG. Wykorzystanie danych osobowych przekazanych przez Państwa do odpowiedniej platformy jest wymagane do przetworzenia Państwa zapytania oraz do celów public relations.

Ponadto wyraźnie zwracamy uwagę na fakt, że usługodawcy przechowują dane użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych i wykorzystują je do celów biznesowych. „Anerkennung in Deutschland“ nie ma wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystanie przez portale społecznościowe. Nie wiadomo zatem, w jakim stopniu, gdzie i przez jaki okres dane będą przechowywane, w jakim stopniu sieci będą przestrzegać istniejących obowiązków w zakresie usuwania danych, jakie analizy i kojarzenie będą dokonywane w odniesieniu do danych oraz komu dane będą przekazywane.

Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez serwisy i do jakich celów wykorzystywane są dane , można znaleźć w odpowiedniej aktualnej wersji polityki prywatności danego usługodawcy:
Polityka prywatności Facebooka

Polityka prywatności LinkedIn

Inspektor ochrony danych

W celu uzyskania dalszych pytań i informacji związanych z ochroną danych, do dyspozycji Państwa jest inspektor ochrony danych Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego.

Kontakt z inspektorem ochrony danych BIBB:
Bernd Fahr
Tel. 0228 107-1713