BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego
Wyszukiwarka zawodow
Wyszukiwarka zawodow

Chce Pan/Pani pracować w swoim zawodzie w Niemczech?

Tutaj dowiesz się (w języku niemieckim lub angielskim) jak i gdzie możesz przeprowadzić uznanie twoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Wybierz swój zawód z listy alfabetycznej

Tak. Nawet jeśli przybyłeś/-aś do Niemiec jako uchodźca, możesz ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Ponieważ: Uznanie zawodowe nie zależy od statusu pobytu i obywatelstwa.

Dla Twojej przyszłości zawodowej uznanie kwalifikacji zawodowych może być pomocne, a nawet konieczne.

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

To, czy Państwa dyplom może być uznany uznany, zostanie sprawdzone podczas postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. geprüft. Właściwy organ porównuje przy tym Państwa kwalifikacje zawodowe z niemieckim zawodem porównywalnym.

Wymogi dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji  są następujące:

Po egzaminie otrzymają Państwo decyzję. Decyzja ta informuje o wyniku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Możliwe są różne wyniki: Kwalifikacje zawodowe zostały uznawane, stnieją stotne różnice w stosunku do zawodu porównywalnego lub  kwalifikacje zawodowenie zostały uznawane. Zazwyczaj można zrekompensować istotne różnice  poprzez udział w nabywaniu kwalifikacji.

Nie są Państwo w stanie przedstawić swojego świadectwa ukończenia szkoły? Wówczas być może można przeprowadzić analizę kwalifikacji dla  awodów nieregulowanych.  Dotyczy to również kwalifikacji mistrzowskich w rzemiośle wymagającym uzyskania koncesji. Dla zawodów regulowanych stnieją również możliwości. Można na przykład wziąć udział w stażu adaptacyjnym ub złożyć egzamin.

Państwa zawód referencyjny można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce. Znajdą tam Państwo również informacje o ofertach doradztwa oraz o właściwym organie  dla Państwa wniosku o uznanie.

Praktyczna wyszukiwarka

Doradztwo

Jak uzyskam uznanie?

W przypadku zawodów regulowanych,  aby móc pracować w Niemczech, koniecznie niezbędne jest uznanieZawody regulowane to zawody prawnie chronione, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia.

Wyjątek: pochodzą Państwo z UE/EOG/Szwajcarii i tylko okazjonalnie wykonują swój zawód w Niemczech. Wówczas należy to zgłosić wcześniej we właściwym urzędzieUznanie nie jest jednak wymagane.

Zawody nieregulowane nie są prawnie chronione. Chce Pan/Pani pracować w zawodzie nieregulowanym? Nie potrzeba więc uznania. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych lub ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych mogą mieć również korzystny wpływ na przyszłość w Niemczech.

Korzyści z uznania
Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

W Niemczech i niektórych innych krajach istnieją bezpłatne oferty doradztwa odnośnie uznawania kwalifikacji zawodowych. Odpowiednią ofertę doradztwa można znaleźć na naszym portalu internetowym za pomocą  praktycznej wyszukiwarki.

Przegląd wszystkich ofert można również znaleźć na stronie Doradztwo na tym portalu.

Posiadając zagraniczny dyplom szkoły wyższej w zawodzie regulowanym, zawsze trzeba złożyć wniosek o jego uznanie. Dotyczy to na przykład lekarzy i farmaceutów. Z dyplomem ukończenia studiów wyższych dla zawodów nieregulowanych można aplikować bezpośrednio na rynku pracy. Dotyczy to, na przykład, kobiet matematyków lub socjologów.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych lub ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych mogą mieć również korzystny wpływ na przyszłość w Niemczech.

Korzyści z uznania
Szkoła wyższa
Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Wniosek o uznanie należy złożyć do właściwego organu w Niemczech. Właściwy organ można znaleźć za pomocą praktycznej wyszukiwarki

Praktyczna wyszukiwarka

Uznanie zawodu

Uznanie zawodu

Chcesz pracować w wyuczonym zawodzie? W praktycznej wyszukiwarce dowiesz się, jak i gdzie możesz uznać swój zagraniczny zawód.

Do praktycznej wyszukiwarki
FAQ

FAQ

Tutaj znajdziesz często zadawane pytania dotyczące uznania zawodowego w Niemczech. Sprawdź, być może na twoje pytanie została już udzielona odpowiedź.

Do często zadawanych pytań
Doradztwo

Doradztwo

Znajdź najbliższą poradnię w Niemczech lub innych krajach!

Do punktów doradztwa
Kontakt

Kontakt

Masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące portalu „Anerkennung in Deutschland”? Napisz do nas!

Do kontaktu