BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - D

Selectează după literă
D
Diferențe importante

În germană: Wesentliche Unterschiede

Dacă în cadrul procedurii de recunoaştere nu a fost constată recunoaşterea completă, atunci adeverinţa de recunoaştere va conține diferențele în ceea ce privește conținutul și durata calificării profesionale pe care o aveți și profesia de referință germană. Aceste diferențe sunt numite „diferențe importante”.

Diplomă de formare continuă

În germană:  Weiterbildungsabschluss

O diplomă de formare continuă este o calificare profesională. O persoană obține o diplomă de formare continuă dacă a finalizat cu succes o formare continuă profesională formală. Această persoană trebuie să promoveze și examenul de absolvire de stat sau recunoscut de către stat.
Maistru și referent economic sunt două exemple de diplome de formare continuă făcute după formarea de perfecționare pentru avansare.

Aceste două diplome de formare continuă sunt reglementate în Ordonanța privind activitățile meșteșugărești (HwO) și în Legea privind formarea profesională (BBiG).

Există și diplome de formare continuă emise de școli profesionale de arte și meserii. Acestea sunt reglementate de landuri. Din această categorie fac parte de exemplu cea de economist certificat specializat în conducerea societăților sau de tehnician certificat.

Există și formări continui pentru anumite specializări în cadrul profesiilor medicale academice. De exemplu pentru medici specialiști și farmaciști specializați. Camera competentă reglementează aceste formări continui prin așa zisele regulamente de formare continuă.

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

în germană: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie  
De asemeni: Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale, Directiva privind recunoașterea

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale se numește oficial „Directiva 2005/36/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale”. Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică pentru profesiile reglementate și stabilește criterii pentru resortisanții statelor membre ale UE și principii procedurale pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale dobândite în statele membre ale UE. În directivă s-a introdus termenul de „diferențe importante“, având rol de criteriu pentru evaluarea și echivalarea calificărilor profesionale. Directiva prevede că autoritatea competentă va trebui să ia în considerare experiența profesională pe care o aveți în respectiva meserie și prin aceasta să poată fi compensate diferențele importante dintre calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană. În cazul în care vor exista totuși diferențe importante, atunci acestea vor putea fi compensate prin măsuri compensatorii.

Directiva a intrat în vigoare la 15 octombrie 2005, fiind reformată prin Directiva 2013/55/UE.

Dreptul de practicare a meseriei

În germană: Berufserlaubnis

Dreptul de practicare a meseriei este o autorizație profesională oficială emisă de autoritățile statului. Cu ajutorul unui drept de practicare a meseriei puteți lucra în Germania de exemplu într-o profesie medicală

În cazul profesiilor medicale academice, spre deosebire de autorizația de a practica profesii în medicină, dreptul de practicare a meseriei este temporar, limitat în timp și conține de cele mai multe ori și alte restricții.

Dacă de exemplu în cursul procedurii de recunoaștere este posibil să primiți dreptul de practicare a meseriei, chiar dacă nu ați primit încă autorizația de a practica profesii în medicină și este necesară proba de cunoștințe.