BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - F

Selectează după literă
F
Formare inițială profesională

În germană: Berufsausbildung

Formarea  inițială profesională este un ciclu de studii ordonat. În cadrul formării  inițiale profesionale se învață competențele, cunoștințele și aptitudinile necesare exercitării unei activități profesionale calificate.  Formarea profesională se poate face în sistem dual sau la școală.

Formarea inițială profesională duală se face într-o întreprindere cu atribuții de pregătire sau într-o școală profesională. Profesiile în baza formării profesionale cu formare inițială profesională duală sunt de exemplu cele de mecanic industrial, electromecanic auto, agent comercial în sectorul comerțului cu amănuntul, tâmplar și multe altele.

Formarea inițială profesională școlară se face într-o școală profesională vocațională. Există profesii în baza calificării profesionale cu formare inițială profesională școlară în domeniile tehnicii, sănătății și educației.  Iată câteva exemple de profesii obținute în urma formării profesionale școlare: asistent medical și sanitar, educatoare și educator, informatician cu diplomă și multe altele.

În Germania, formarea  inițială profesională durează între 2 și 3,5 ani. Durata formării depinde de profesie, dar și de titlul de absolvire.  Perioada de formare inițială este adesea mai scurtă în cadrul studiilor liceale.


 

Formare continuă

În germană:  Weiterbildung

A exersa și extinde competențele și cunoștințele proprii după finalizarea unei formări inițiale. Există următoarele forme de formare continuă:

  • Formare continuă profesională
  • Formare continuă generală
  • Formare continuă politică
  • Formare continuă la facultăți (și: formare continuă științifică)

Din formarea continuă profesională fac parte cursurile de aprofundare și completare a cunoștințelor profesionale. Învățarea în cadrul formării continui profesionale se face formal, non-formal și informal.

Termenii „formare continuă de perfecționare“ și „formare continuă“ sunt folosiți azi aproape ca sinonime în contextul profesional. În practică, pentru formarea continuă profesională există următoarea diferență:

  • Reconversie
  • Formare de perfecționare pentru avansare (de exemplu cursuri de maistru)
  • Formare de adaptare în specializare

Eventual se dă un examen la sfârșitul unei formări continui. La sfârșitul unei formări continui se acordă de regulă un act justificativ privind participarea sau promovarea examenului. Aceste acte justificative se numesc de exemplu certificat de participare, certificat sau adeverință.

Aceste acte justificative ajută în cadrul procedurii de recunoaștere. Cu ajutorul lor persoanele pot adesea să compenseze diferențele importante dintre calificarea profesională din afara Germaniei și profesia de referință germană.

Formare profesională

În germană: Berufsbildung

Formarea profesională reprezintă totalitatea măsurilor sau procedeelor de formare inițială profesională și formare continuă de perfecționare. Formarea profesională este parte componentă a sistemului de educație public german.

Formarea inițială profesională duală

În germană: Duale Berufsausbildung
De asemeni: sistem dual

Vezi formarea profesională inițială 

Formarea continuă de perfecționare, profesională

în germană: Fortbildung, berufliche
De asemeni:  Perfecționare pentru avansare

Scopul formării continue de perfecționare este menținerea, adaptarea sau extinderea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării inițiale profesionale. Astfel se poate obține avansarea profesională.  Formarea continuă de perfecționare profesională este reglementată prin Legea privind perfecționarea profesională (BBiG) sau Ordonanța pentru activități meșteșugărești (HwO). Autoritățile competente stabilesc conținutul, obiectivele, cerințele și procedura și condițiile de testare,  putând înființa și comitete de verificare. Participarea cu succes  la o perfecționare duce la absolvirea unei activități de perfecționare.

Formarea continuă de perfecționare profesională este condiționată de obicei în Germania de formarea inițială profesională. Accesul la perfecționare se poate obține însă și în baza unei experienţe profesionale corespunzătoare.