BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Sprijin financiar

O procedură de recunoaștere costă bani. Este posibil ca cheltuielile să fie finanțate în totalitate sau în parte printr-un sprijin financiar. Și calificările pot fi subvenționate.

Cine poate sprijini financiar procedura mea de recunoaștere?

Diferite instituții vă pot oferi sprijini financiar pentru procedura de recunoaștere . Folosiți consilierea referitoare la diferitele sprijine financiare sau consilierea generală privind recunoașterea! Mai întâi trebuie să depuneți cererea de sprijin financiar și apoi cererea de recunoaștere. Doar prin această cale pot fi preluate costurile.

Cine poate primi un sprijin financiar?

De regulă primesc ajutor financiar doar persoanele care locuiesc în Germania. Există ajutoare pentru șomeri sau persoane care caută un loc de muncă precum și pentru persoane activ profesional care nu au bani pentru suportarea cheltuielilor. Mai există o altă posibilitate: E posibil ca angajatorul dumneavoastră să suporte costurile pentru procedura de recunoaștere. Discutați despre acest lucru cu angajatoarea sau angajatorul dumneavoastră.

Care costuri sunt suportate?

De regulă cel care oferă sprijin financiar preia costurile directe pentru procedura de recunoaștere. De exemplu din categoria costurilor fac parte:

  • Taxe pentru procedura de recunoaștere
  • Costuri pentru traducere și copii legalizate oficial
  • Cheltuieli de transport

Anumiți ofertanți preiau și alte costuri cum ar fi cele pentru măsurile compensatoriiadaptarea calificării profesionale, analiza calificării și materiale didactice. Ofertanții vă informează cu privire la sprijinul financiar în cazul dumneavoastră concret. 

De unde pot obține sprijin financiar?

Agenție de ocuparea forței de muncă

Sunteți înregistrat în Germania ca șomer sau în căutarea unui loc de muncă? În acest caz e posibil ca Biroul de ocupare a forței de muncă sau Agenția de ocupare a forțelor de muncă să suporte costurile pentru recunoaștere și posibile calificări. 

 

Subvenții pentru recunoaștere din partea statului

Aveți un loc de muncă, însă costurile pentru procedura de recunoaștere unt prea mari pentru dumneavoastră? În acest caz e posibil să primiți un sprijin financiar sub formă de subvenții pentru recunoaștere. Condiția este să vă aflați în Germania. Prin intermediul programului de subvenții pentru recunoaștere sunt rambursate costuri în valoare de până la 600 Euro. Mai întâi trebuie să depuneți cererea de sprijin financiar și apoi cererea de recunoaștere. În cazuri singulare, după procedura de recunoaştere pot fi subvenționate calificări, pentru a se putea primi echivalarea  completă.

Toate centrele de consiliere privind recunoașterea și autoritatea competentă cu procedura de recunoaştere vă vor consilia și cu privire la sprijinul financiar. autoritatea competentă cu Recunoaștere-Căutare.

Consiliere și informație

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
Telefon: +49 371 4 33 11 222
E-Mail: anerkennungszuschuss@f-bb.de

Consiliere privind recunoașterea

Recunoaştere-Căutare

Pe masă să află un pliant întins.
pdf, 186 KB
BMBF, 2023

Subvențiile pentru recunoaștere

Pliantul oferă informații despre cine poate face cerere de ajutor financiar și despre costurile sunt rambursate.

Program de burse în Hamburg

Programul de burse din Hamburg oferă sprijin pentru a locui în Germania și subvenții pentru costurile suportate cu recunoașterea. Puteți solicita de la programul de burse un sprijin financiar. Pentru aceasta trebuie să locuiți în Hamburg.

Consiliere și înaintare a cererii

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg
Telefon: +49 40 30 620 396
E-Mail: zaa@diakonie-hamburg.de
Pagină web: Program de burse Hamburg (germană)

 

Oferte suplimentare

Există sprijin financiar și pentru:

  • Calificări pentru compensarea diferențelor importante
  • Cursuri de germană
  • Formări continui de perfecționare

Calificări prin programul de sprijin „Integrare prin calificare (IQ)”

Programul de sprijin la nivel federal  IQ oferă calificări pentru compensarea diferențelor importante în cadrul procedurii de recunoaștere. Ofertele sunt gratuite. Apelați la consilierea unui centru de consiliere IQ din apropiere!

Căutare consiliere

Cursuri de germană pentru recunoaștere

Prin intermediul Oficiului Federal pentru Migrație şi Refugiați (BAMF) sunt oferite cursuri de germană. Puteți participa la aceste cursuri gratuite sau cu puțini bani. La cursurile de limbaj profesional dobândiți cunoștințe de limbă care e probabil să fie prevăzute pentru recunoaștere. În acest portal puteți găsi mai multe informații cu privire la învățarea limbii germane.

A învăța germana

Sprijinirea unei formări continui de perfecționare prin promovarea - BAföG

Doriți să urmați o formare continuă profesională? În acest caz puteți depune o cerere de sprijin prin așa zia promovare BAföG. De exemplu maistrul sau economistul specializat în conducerea societăților sunt titluri de absolvire a unei activități de perfecționare. Pentru o formare continuă de perfecționare trebuie de cele mai multe ori să aveți o profesie învățată și recunoscută. Probabil dacă aveți experiență profesională suficientă sau o diplomă de licență puteți face o formare continuă de perfecționare.

Promovare-BAföG

Sfat

Costurile pentru o procedură de recunoaștere sau o calificare pot fi trecute ca costuri de publicitate în declarația fiscală.