BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - A

Selectează după literă
A
Absolvirea unei activități de perfecționare

în germană: Fortbildungsabschluss

Absolvirea unei activități de perfecționare reprezintă diploma pe care o veți obține dacă veți finaliza cu succes o  formare continuă de perfecționare profesională. Absolvirea unei activități de perfecționare este o calificare profesională, care poate fi asimilată cu nivelul academic de competențe al diplomei de licență sau chiar de master, în funcție de formarea continuă de perfecționare profesională.

Absolvirile unei activități de perfecționare sunt diverse calificări de maistru, de exemplu maistru în activități artizanale, industriale sau agricole, consilier tehnic, administrator economic, specialist economic sau referent economic.

Accesul parțial la exercitarea profesiei

în germană:  Partieller Berufszugang

O calificare profesională obținută în afara Germaniei se poate diferenția foarte mult de o calificare profesională germană. În aceste situații recunoaşterea nu este posibilă. În unele situații autoritatea competentă poate aproba însă un așa zis acces parțial la exercitarea profesiei. O persoană poate lucra în Germania datorită unui acces parțial la exercitarea profesiei. Condițiile pentru a lucra în baza unui acces parțial la exercitarea profesiei sunt următoarele:

Permisiunea privind accesul parțial la exercitarea profesiei este acordată de către autoritatea competentă. Pentru aceasta este necesară depunerea unei cereri. O persoană poate lucra în Germania datorită acestei aprobări. Persoana poate exercita însă doar anumite activități. Persoana poate purta și denumirea profesiei din țara unde s-a făcut formarea profesională.

Accesul pe piața muncii

în germană: Arbeitsmarktzugang

Condiția legală sau profesională pentru piața muncii germană. Accesul pe piața muncii este reglementat de către Legea privind șederea (AufenthG). Resortisanții din UE/SEE/Elveția trebuie să respecte alte reglementări față de persoanele din statele terțe. Pentru resortisanți din UE/SEE/Elveția se aplică libertatea de stabilire.

 

Activitate comercială

În germană:  Gewerbe

O activitate comercială este o activitate economică exercitată pe cont propriu și pe proprie răspundere. De exemplu: a conduce un restaurant, un magazin sau un atelier artizanal. O persoană cu o activitate comercială nu are nici un angajator.

Activitatea comercială trebuie înregistrată. Înregistrarea activității comerciale trebuie făcută înainte de deschiderea unei activități comerciale.

În Germania există libertatea de a presta activități comerciale. Fiecare persoană are dreptul de a exercita o activitate comercială. Pentru a putea fi exercitate pe cont propriu, anumite activități comerciale au nevoie însă de o aprobare specială, de un aviz sau de un certificat de competență. În anumite împrejurări activitatea comercială este supravegheată în mod special. Aceste activități comerciale se mai numesc și activități comerciale reglementate. Din această categorie fac parte de exemplu activitățile comerciale de supraveghere, intermedierile de asigurări sau serviciile de îngrijire. Pentru activitățile comerciale din cadrul profesiilor meșteșugărești există alte reglementări.

Multe activități comerciale sunt reglementate de către Codul comercial. Înainte de deschiderea unei activități comerciale este important să se cunoască reglementările. Informații cu privire la acest lucru pot fi obținute de la Oficiul de comerț și Oficiul de finanțe. Pentru multe activități comerciale este necesară recunoașterea unei calificări profesionale obținute în afara Germaniei.

Există și activități independente care nu sunt activități comerciale. În această categorie intră așa-zisele profesii liberale, de exemplu avocații, artiștii și oamenii de știință.

Profesiile din domeniul agricultură, silvicultură sau piscicultură nu sunt nici ele activități comerciale. Pentru aceste profesii se aplică alte reglementări. 

Codul comercial german

 

Activitate meşteşugărească

În germană:  Handwerk

În cadrul unei activități meșteșugărești persoanele exercită profesii ce presupun înainte de toate activități artizanale. Există în jur de 130 de profesii meșteșugărești. Din această categorie fac parte de exemplu brutarii, frizerii, ceasornicarii, tehnicienii energeticieni și electricieni și fotografii.

O formare inițială pentru desfășurarea unei activități meșteșugărești se sfârșește după 3 până la 3,5 ani cu examenul de meseriaș. După aceea există posibilitatea de formare continuă de perfecționare ca maistru meșteșugar.

Persoanele care au o profesie meșteșugărească pot lucra pe cont propriu. Aceasta înseamnă că: puteți conduce un atelier artizanal propriu.

În cadrul activităților meșteșugărești care fac obiectul autorizării trebuie să fii maistru meșteșugar. Acest lucru este posibil și cu o calificare profesională obținută în afara Germaniei echivalentă (procedura de recunoaştere). Pe lângă aceasta este necesară înregistrarea în Registrul activităților meșteșugărești. Condițiile sunt reglementate de Ordonanța pentru activități meșteșugărești.

E posibilă conducerea unui atelier artizanal propriu și în cazul activităților meșteșugărești care nu fac obiectul autorizării  sau a activităților comerciale asemănătoare activităților meșteșugărești. În acest sens este necesară înregistrarea într-un catalog sau înscrierea unei activități comerciale la Oficiul de comerț. Recunoaşterea nu este necesară aici.

Activitățile comerciale care nu fac obiectul autorizării  și cele asemănătoare unei activități meșteșugărești sunt menționate în Ordonanța pentru activități meșteșugărești în Anexa B.

Ambele se aplică și pentru persoanele cu o calificare profesională obținută în afara Germaniei.

Ordonanța germană privind activitățile meșteșugărești

Anexa B a Ordonanței privind activitățile meșteșugărești

Activitate meşteşugărească, cu autorizație

în germană: Handwerk, zulassungspflichtiges

Activitățile meșteșugărești cu autorizație sunt profesii care presupun un grad special de pericol, cum ar fi cea de tehnician electric, tâmplar sau montator schele. Profesiile sunt enumerate în Anexa A a Ordonanței pentru activități meșteșugărești (HwO).

Pentru a fi lucrător independent în cadrul activităților meșteșugărești care fac obiectul autorizării, proprietarul unei întreprinderi trebuie să se înregistreze în Nomenclatorul de meserii.

Activitate profesională

În germană: Erwerbstätigkeit

Activități lucrative în scopul unui câștig economic. Exemple de persoane care desfășoară activități remunerate: angajați, salariați, lucrători independenți,  liberi profesioniști, angajați temporari.

Adaptarea calificării profesionale

în germană: Anpassungsqualifizierung

Prin intermediul adaptării calificării profesionale puteți să vă echivalați în cadrul profesiilor nereglementate diferențele importante dintre calificarea profesională și profesia de referință germană. Astfel puteți obține recunoașterea completă. Atunci veți putea depune o cerere ulterioară de recunoaștere.

Adeverință
Adeverinţa de recunoaştere

în germană: Anerkennungsbescheid
De asemeni:  Adeverință de echivalare, adeverință, adeverință referitoare la  echivalare, adeverință referitoare la stabilirea echivalării sau certificat de recunoaștere

Adeverința de recunoaștere este un document cu caracter obligatoriu, prin care autoritatea competentă vă va informa cu privire la rezultatul procedurii de recunoaștere.

Adeverința de recunoaștere se mai poate numi în cazul unei recunoașteri complete și autorizația de a practica profesii în medicină respectiv dreptul de practicare a profesiei, permisiunea de a utiliza titlul științific sau un document referitor la recunoașterea oficială.

Analiza calificării

în germană: Qualifikationsanalyse

O analiză a calificărilor este o formă specială de dovadă a unei calificări profesionale. Această ”dovadă”  are loc în următoarele condiții:

•    Persoana a depus o cerere de recunoaștere a calificării sale profesionale.
•    Persoana dorește să lucreze într-o ocupație de formare duală sau ca maestru meșter.
•    Persoana nu poate prezenta documente importante fără vină proprie.
•    Autoritățile competente se îndoiesc de autenticitatea documentelor prezentate.

Într-o analiză a calificărilor, cunoștințele și abilitățile profesionale sunt dovedite prin practică . De exemplu, ca eșantion de lucru, discuție de specialitate sau ca lucrare de probă într-o companie.

Persoana nu trebuie să fi cauzat ea însăși pierderea documentelor. Autoritățile competente pot cere persoanei să depună un jurământ pe aceasta. Analiza calificărilor se află în Legea determinării calificărilor profesionale (BQFG) și în Ordonanța pentru activități meșteșugărești (HwO).

Întrebări frecvente privind analiza calificării

Aptitudinea medicală

în germană: gesundheitliche Eignung

Pentru anumite profesii reglementate aptitudinea medicală este importantă atunci când se analizează o cerere de recunoaștere. De exemplu în cazul profesiilor în domeniul sănătății publice, siguranței și în domeniul social și educațional. Autoritatea competentă solicită pentru aceste profesii dovada cu privire la aptitudinea medicală. Acest lucru este valabil și înainte de începerea unei măsuri compensatorii. Câteodată dovada trebuie prezentată însă abia noului angajator. O persoană este aptă medical atunci când: O persoana poate lucra fizic și psihic în profesia sa.

De cele mai multe ori starea de sănătate poate fi atestată printr-o adeverință medicală. Această adeverință trebuie să ateste că activitatea profesională desfășurată nu este afectată de starea de sănătate. De cele mai multe ori această adeverință nu trebuie să fie mai veche de 3 luni.

Se poate întâmpla și următorul lucru: autoritatea competentă solicită doar o declarație personală referitoare la starea de sănătate individuală.

 

Aptitudini personale

în germană: persönliche Eignung
De asemeni:  buna reputație

În cazul anumitor profesii reglementate aptitudinile personale sunt importante atunci când se analizează cererea de recunoaștere. De exemplu în cazul profesiilor în domeniul sănătății publice, siguranței și în domeniul social și educațional. Autoritatea competentă solicită dovada referitoare la aptitudinile personale cu ocazia depunerii cererii de recunoaștere sau înainte de începutul unei măsuri compensatorii. Câteodată dovada trebuie prezentată însă abia noului angajator. O persoană este aptă personal atunci când: Persoana nu a comis fapte penale și este de încredere.

Aptitudinile personale pot fi dovedite cu următoarele documente:

  • Cazier judiciar
  • Extras din cazierul judiciar sau o dovadă asemănătoare din țara de origine
  • Declarație privind existența unui proces penal deschis la tribunal, de exemplu o procedură de insolvență
  • În cazul resortisanților din UE/SEE/Elveția: Certificat de conformitate (Certificate of Good Standing)

Toate actele justificative nu trebuie să fie mai vechi de 3 luni.

Autoritatea competentă

în germană: Zuständige Stelle

„Autoritatea competentă” efectuează procedura de recunoaștere. Autoritatea competentă poate fi de exemplu o autoritate, un oficiu sau o cameră. Puteți afla care este autoritatea competentă pentru recunoaștere cu ajutorul motorului de căutare a recunoașterii.

Autorizația de a practica profesii în medicină

în germană: Approbation

Autorizația de a practica profesii în medicină este o autorizație profesională oficială eliberată de stat. Cu ajutorul unei autorizații de a practica profesii în medicină veți putea lucra permanent și nelimitat în domeniul profesiilor medicale academice, cum ar fi cea de medic sau de farmacist.

Autorizația profesională

În germană: Berufszulassung

Autorizația profesională este acea aprobare de a practica o meserie și / sau a  utiliza un anumit titlu științific, care a fost acordată de către o autoritate oficială. Autorizația profesională este absolut necesară pentru anumite meserii. Pentru a putea practica o anumită profesie este necesară depunerea unei cereri pentru acordarea autorizației profesionale înainte de practicarea meseriei și răspunsul pozitiv.

Autorizația profesională poate fi de exemplu autorizația de a practica profesii în medicină sau permisul de practicare a meseriei în cazul unui medic. Un asistent medical și sanitar depune o cerere pentru utilizarea titlului științific. Pentru anumite profesii de meșteșugar (inclusiv de tip artizanal) este necesară înregistrarea în Nomenclatorul de meserii. Acest lucru este valabil pentru profesiile din cadrul activităților meșteșugărești cu autorizație. Abia după aceea se va putea obține titlul de maistru într-o activitate meşteşugărească și deschide o întreprindere lucrativă.

Veți putea afla de la autoritatea competentă dacă aveți nevoie de autorizația profesională pentru a vă putea exercita profesia.