BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Ce urmează după decizie

Ați primit decizia dvs. de recunoaștere. Din aceasta reiese că nu este echivalentă calificarea dvs. profesională sau că este echivalentă doar parțial? Aici aflați ce urmează.

Ce înseamnă decizia pentru mine?

Autoritatea competentă v-a comunicat că nu este sau este echivalentă doar parțial calificarea profesională? În acest caz, autoritatea competentă a constatat diferențe importante între calificarea dvs. profesională și profesia de referință din Germania.
Adeverinţă menționează diferențele importante. Aceasta permite să se recunoască ce calificări vă lipsesc pentru o recunoaștere completă.
De asemenea, decizia conține informații cu privire la formarea dvs. inițială și la experiența profesională luată în considerare. În acest mod puteți eventual să găsiți mai ușor un loc de muncă în profesia învățată.

Cum pot compensa diferențele importante?

Diferențele importante dintre calificarea dvs. profesională și profesia de referință din Germania pot fi compensate, în majoritatea cazurilor, prin intermediul unei măsuri de calificare. Modul în care pot fi cel mai bine compensate diferențele constatate diferă de la caz la caz. De exemplu, puteți frecventa un curs, puteți susține un examen sau puteți participa la o adaptare a calificării profesionale în cadrul întreprinderii.

Solicitați consiliere privind programele de calificare!

Important: Programul de calificare trebuie să se potrivească exact cu profesia și calificarea dvs. Numai atunci veți putea obține recunoașterea completă. Solicitați consiliere în această privință! Eventual, puteți fi asistat profesional pe parcursul programului dvs. de calificare.

Calificare: Consiliere și asistență

În cazul profesiilor reglementate cum ar fi, de exemplu, infirmier calificat sau educatoare, măsura compensatorie necesară este adesea menționată direct în adeverinţă. De regulă, aici puteți alege: între un stagiu de adaptare și o probă de cunoștințe sau o probă de aptitudini. Veți afla din decizie ceea ce este aplicabil în cazul dvs. Puteți solicita consiliere în legătură cu posibilitățile de care dispuneți. Uneori, adeverinţă conține și date referitoare la furnizorii măsurii compensatorii. Apoi trebuie să comunicați autorității competente măsura compensatorie asupra căreia v-ați decis.

Atunci când frecventați un stagiu de adaptare, adesea, veți putea să exercitați deja anumite lucrări și activități auxiliare în profesia dvs. Astfel puteți să câștigați deja bani și experiență în mediul profesional.

După absolvirea cu succes a măsurii compensatorii veți primi o atestare pe care trebuie să o prezentați autorității competente. Sugestia noastră: Cel mai bine este să vă interesați în prealabil acolo cum se procedează în continuare în acest caz. Există diferențe în funcție de profesie și de landul federal.Ulterior vor fi examinate condițiile suplimentare necesare pentru autorizația profesională. Dacă primiți apoi autorizația profesională, puteți să vă exercitați profesia pe deplin.

În cazul profesiilor nereglementate cum ar fi, de exemplu, tehnician în mecatronică auto sau asistent administrativ, puteți efectua o adaptare a calificării profesionale. Poate fi vorba despre un curs de formare profesională continuă (curs sau seminar) sau despre o adaptare a calificării profesionale în cadrul întreprinderii (stagiu sau muncă sub îndrumare). În paralel cu aceasta puteți lucra deja în profesia dvs. După absolvirea programului de calificare trebuie să depuneți o cerere ulterioară la autoritatea competentă pentru a obține recunoașterea completă.

Sugestia noastră: Încă vă aflați în străinătate? Atunci, în anumite condiții, puteți veni în Germania pentru un program de calificare în vederea recunoașterii și puteți lucra aici în paralel. Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina Imigrare.

Pot lucra și fără recunoaștere profesională?

În majoritatea profesiilor puteți lucra în Germania și fără sau cu recunoaștere parțială. Acest aspect depinde, de asemenea, de statutul dvs. de rezident. Informații exacte privind profesia de referință găsiți în identificatorul recunoașterii potrivit următoarelor instrucțiuni:

 1. Introduceți profesia dvs. de referință în identificatorul recunoașterii.
 2. Faceți clic pe toate rubricile și răspundeți la toate întrebările.
 3. La final ajungeți la pagina cu Informații privind procedura dvs. de recunoaștere.
 4. La titlurile Pașii mei către recunoaștere și Posibilitățile mele suplimentare beneficiați de informații exacte privind profesia dvs.
 5. Sugestie: Salvați pagina ca fișier PDF sau copiați linkul!
 6. Aveți întrebări suplimentare? Solicitați consiliere unui centru de consiliere!

Notă: Desigur, puteți activa în numeroase profesii cu o recunoaștere parțială. Cu toate acestea, recunoașterea completă vă poate oferi avantaje pentru viitorul dvs. profesional în Germania.

Cum pot obține recunoașterea completă?

Modul în care puteți obține recunoașterea completă depinde de profesia dvs. Informații inițiale privind următorii pași pe care trebuie să îi parcurgeți în vederea recunoașterii găsiți în identificatorul recunoașterii potrivit următoarelor instrucțiuni:

 1. Introduceți profesia dvs. de referință în identificatorul recunoașterii.
 2. Faceți clic pe toate rubricile și răspundeți la toate întrebările.
 3. La final ajungeți la pagina cu Informații privind procedura dvs. de recunoaștere.
 4. În partea de jos a paginii se află titlul Pașii mei către recunoaștere.
 5. Deschideți acest element de meniu: Nu primesc recunoașterea. Ce pot face?
 6. Sugestie: Salvați pagina ca fișier PDF sau copiați linkul!
 7. Aveți întrebări suplimentare? Solicitați consiliere! Eventual, puteți fi asistat profesional pe parcursul programului dvs. de calificare Consiliere și asistență
Pașii mei către recunoaștere

Ce pot face dacă nu primesc o recunoaștere completă? Exemplu: profesor/profesoară

Pașii mei către recunoaștere

Care este denumirea efectivă a deciziei?

Decizia privind recunoașterea „parțială” nu are o denumire unitară. Există însă diferite denumiri, de exemplu, „Decizie de constatare”, „Decizie condiționată”, „Decizie privind echivalarea parțială” sau chiar „Decizie privind deficiențele”.

Noțiunea de „deficiență” are o conotație foarte negativă și nu va fi utilizată pe portalul „Recunoașterea în Germania”. Aceasta deoarece decizia privește doar diferențele constatate față de formarea inițială din Germania. Decizia nu pune la îndoială calificarea dvs. profesională. Este clar că: și în lipsa unei recunoașteri profesionale complete, aduceți deja cu dvs. competențe și calificări importante!

„Decizie condiționată” înseamnă că: puteți obține recunoașterea dacă echivalați diferențele prin intermediul unui program de calificare. În numeroase cazuri, decizia confirmă și „echivalarea parțială”, de exemplu, în cazul tuturor profesiilor nereglementate.

Cum poate arăta decizia mea?

Deciziile pot arăta foarte diferit. Aici puteți găsi câteva exemple:

Exemple de decizii pentru cariera de educator