BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni

În glosar veți găsi explicații simple a termenilor pe care îi veți întâlni în textele referitoare la „Anerkennung in Deutschland“.

Selectează după literă
A
Absolvirea unei activități de perfecționare

în germană: Fortbildungsabschluss

Absolvirea unei activități de perfecționare reprezintă diploma pe care o veți obține dacă veți finaliza cu succes o  formare continuă de perfecționare profesională. Absolvirea unei activități de perfecționare este o calificare profesională, care poate fi asimilată cu nivelul academic de competențe al diplomei de licență sau chiar de master, în funcție de formarea continuă de perfecționare profesională.

Absolvirile unei activități de perfecționare sunt diverse calificări de maistru, de exemplu maistru în activități artizanale, industriale sau agricole, consilier tehnic, administrator economic, specialist economic sau referent economic.

Accesul parțial la exercitarea profesiei

în germană:  Partieller Berufszugang

O calificare profesională obținută în afara Germaniei se poate diferenția foarte mult de o calificare profesională germană. În aceste situații recunoaşterea nu este posibilă. În unele situații autoritatea competentă poate aproba însă un așa zis acces parțial la exercitarea profesiei. O persoană poate lucra în Germania datorită unui acces parțial la exercitarea profesiei. Condițiile pentru a lucra în baza unui acces parțial la exercitarea profesiei sunt următoarele:

Permisiunea privind accesul parțial la exercitarea profesiei este acordată de către autoritatea competentă. Pentru aceasta este necesară depunerea unei cereri. O persoană poate lucra în Germania datorită acestei aprobări. Persoana poate exercita însă doar anumite activități. Persoana poate purta și denumirea profesiei din țara unde s-a făcut formarea profesională.

Accesul pe piața muncii

în germană: Arbeitsmarktzugang

Condiția legală sau profesională pentru piața muncii germană. Accesul pe piața muncii este reglementat de către Legea privind șederea (AufenthG). Resortisanții din UE/SEE/Elveția trebuie să respecte alte reglementări față de persoanele din statele terțe. Pentru resortisanți din UE/SEE/Elveția se aplică libertatea de stabilire.

 

Activitate comercială

În germană:  Gewerbe

O activitate comercială este o activitate economică exercitată pe cont propriu și pe proprie răspundere. De exemplu: a conduce un restaurant, un magazin sau un atelier artizanal. O persoană cu o activitate comercială nu are nici un angajator.

Activitatea comercială trebuie înregistrată. Înregistrarea activității comerciale trebuie făcută înainte de deschiderea unei activități comerciale.

În Germania există libertatea de a presta activități comerciale. Fiecare persoană are dreptul de a exercita o activitate comercială. Pentru a putea fi exercitate pe cont propriu, anumite activități comerciale au nevoie însă de o aprobare specială, de un aviz sau de un certificat de competență. În anumite împrejurări activitatea comercială este supravegheată în mod special. Aceste activități comerciale se mai numesc și activități comerciale reglementate. Din această categorie fac parte de exemplu activitățile comerciale de supraveghere, intermedierile de asigurări sau serviciile de îngrijire. Pentru activitățile comerciale din cadrul profesiilor meșteșugărești există alte reglementări.

Multe activități comerciale sunt reglementate de către Codul comercial. Înainte de deschiderea unei activități comerciale este important să se cunoască reglementările. Informații cu privire la acest lucru pot fi obținute de la Oficiul de comerț și Oficiul de finanțe. Pentru multe activități comerciale este necesară recunoașterea unei calificări profesionale obținute în afara Germaniei.

Există și activități independente care nu sunt activități comerciale. În această categorie intră așa-zisele profesii liberale, de exemplu avocații, artiștii și oamenii de știință.

Profesiile din domeniul agricultură, silvicultură sau piscicultură nu sunt nici ele activități comerciale. Pentru aceste profesii se aplică alte reglementări. 

Codul comercial german

 

Activitate meşteşugărească

În germană:  Handwerk

În cadrul unei activități meșteșugărești persoanele exercită profesii ce presupun înainte de toate activități artizanale. Există în jur de 130 de profesii meșteșugărești. Din această categorie fac parte de exemplu brutarii, frizerii, ceasornicarii, tehnicienii energeticieni și electricieni și fotografii.

O formare inițială pentru desfășurarea unei activități meșteșugărești se sfârșește după 3 până la 3,5 ani cu examenul de meseriaș. După aceea există posibilitatea de formare continuă de perfecționare ca maistru meșteșugar.

Persoanele care au o profesie meșteșugărească pot lucra pe cont propriu. Aceasta înseamnă că: puteți conduce un atelier artizanal propriu.

În cadrul activităților meșteșugărești care fac obiectul autorizării trebuie să fii maistru meșteșugar. Acest lucru este posibil și cu o calificare profesională obținută în afara Germaniei echivalentă (procedura de recunoaştere). Pe lângă aceasta este necesară înregistrarea în Registrul activităților meșteșugărești. Condițiile sunt reglementate de Ordonanța pentru activități meșteșugărești.

E posibilă conducerea unui atelier artizanal propriu și în cazul activităților meșteșugărești care nu fac obiectul autorizării  sau a activităților comerciale asemănătoare activităților meșteșugărești. În acest sens este necesară înregistrarea într-un catalog sau înscrierea unei activități comerciale la Oficiul de comerț. Recunoaşterea nu este necesară aici.

Activitățile comerciale care nu fac obiectul autorizării  și cele asemănătoare unei activități meșteșugărești sunt menționate în Ordonanța pentru activități meșteșugărești în Anexa B.

Ambele se aplică și pentru persoanele cu o calificare profesională obținută în afara Germaniei.

Ordonanța germană privind activitățile meșteșugărești

Anexa B a Ordonanței privind activitățile meșteșugărești

Activitate meşteşugărească, cu autorizație

în germană: Handwerk, zulassungspflichtiges

Activitățile meșteșugărești cu autorizație sunt profesii care presupun un grad special de pericol, cum ar fi cea de tehnician electric, tâmplar sau montator schele. Profesiile sunt enumerate în Anexa A a Ordonanței pentru activități meșteșugărești (HwO).

Pentru a fi lucrător independent în cadrul activităților meșteșugărești care fac obiectul autorizării, proprietarul unei întreprinderi trebuie să se înregistreze în Nomenclatorul de meserii.

Activitate profesională

În germană: Erwerbstätigkeit

Activități lucrative în scopul unui câștig economic. Exemple de persoane care desfășoară activități remunerate: angajați, salariați, lucrători independenți,  liberi profesioniști, angajați temporari.

Adaptarea calificării profesionale

în germană: Anpassungsqualifizierung

Prin intermediul adaptării calificării profesionale puteți să vă echivalați în cadrul profesiilor nereglementate diferențele importante dintre calificarea profesională și profesia de referință germană. Astfel puteți obține recunoașterea completă. Atunci veți putea depune o cerere ulterioară de recunoaștere.

Adeverință
Adeverinţa de recunoaştere

în germană: Anerkennungsbescheid
De asemeni:  Adeverință de echivalare, adeverință, adeverință referitoare la  echivalare, adeverință referitoare la stabilirea echivalării sau certificat de recunoaștere

Adeverința de recunoaștere este un document cu caracter obligatoriu, prin care autoritatea competentă vă va informa cu privire la rezultatul procedurii de recunoaștere.

Adeverința de recunoaștere se mai poate numi în cazul unei recunoașteri complete și autorizația de a practica profesii în medicină respectiv dreptul de practicare a profesiei, permisiunea de a utiliza titlul științific sau un document referitor la recunoașterea oficială.

Analiza calificării

în germană: Qualifikationsanalyse

O analiză a calificărilor este o formă specială de dovadă a unei calificări profesionale. Această ”dovadă”  are loc în următoarele condiții:

•    Persoana a depus o cerere de recunoaștere a calificării sale profesionale.
•    Persoana dorește să lucreze într-o ocupație de formare duală sau ca maestru meșter.
•    Persoana nu poate prezenta documente importante fără vină proprie.
•    Autoritățile competente se îndoiesc de autenticitatea documentelor prezentate.

Într-o analiză a calificărilor, cunoștințele și abilitățile profesionale sunt dovedite prin practică . De exemplu, ca eșantion de lucru, discuție de specialitate sau ca lucrare de probă într-o companie.

Persoana nu trebuie să fi cauzat ea însăși pierderea documentelor. Autoritățile competente pot cere persoanei să depună un jurământ pe aceasta. Analiza calificărilor se află în Legea determinării calificărilor profesionale (BQFG) și în Ordonanța pentru activități meșteșugărești (HwO).

Întrebări frecvente privind analiza calificării

Aptitudinea medicală

în germană: gesundheitliche Eignung

Pentru anumite profesii reglementate aptitudinea medicală este importantă atunci când se analizează o cerere de recunoaștere. De exemplu în cazul profesiilor în domeniul sănătății publice, siguranței și în domeniul social și educațional. Autoritatea competentă solicită pentru aceste profesii dovada cu privire la aptitudinea medicală. Acest lucru este valabil și înainte de începerea unei măsuri compensatorii. Câteodată dovada trebuie prezentată însă abia noului angajator. O persoană este aptă medical atunci când: O persoana poate lucra fizic și psihic în profesia sa.

De cele mai multe ori starea de sănătate poate fi atestată printr-o adeverință medicală. Această adeverință trebuie să ateste că activitatea profesională desfășurată nu este afectată de starea de sănătate. De cele mai multe ori această adeverință nu trebuie să fie mai veche de 3 luni.

Se poate întâmpla și următorul lucru: autoritatea competentă solicită doar o declarație personală referitoare la starea de sănătate individuală.

 

Aptitudini personale

în germană: persönliche Eignung
De asemeni:  buna reputație

În cazul anumitor profesii reglementate aptitudinile personale sunt importante atunci când se analizează cererea de recunoaștere. De exemplu în cazul profesiilor în domeniul sănătății publice, siguranței și în domeniul social și educațional. Autoritatea competentă solicită dovada referitoare la aptitudinile personale cu ocazia depunerii cererii de recunoaștere sau înainte de începutul unei măsuri compensatorii. Câteodată dovada trebuie prezentată însă abia noului angajator. O persoană este aptă personal atunci când: Persoana nu a comis fapte penale și este de încredere.

Aptitudinile personale pot fi dovedite cu următoarele documente:

 • Cazier judiciar
 • Extras din cazierul judiciar sau o dovadă asemănătoare din țara de origine
 • Declarație privind existența unui proces penal deschis la tribunal, de exemplu o procedură de insolvență
 • În cazul resortisanților din UE/SEE/Elveția: Certificat de conformitate (Certificate of Good Standing)

Toate actele justificative nu trebuie să fie mai vechi de 3 luni.

Autoritatea competentă

în germană: Zuständige Stelle

„Autoritatea competentă” efectuează procedura de recunoaștere. Autoritatea competentă poate fi de exemplu o autoritate, un oficiu sau o cameră. Puteți afla care este autoritatea competentă pentru recunoaștere cu ajutorul motorului de căutare a recunoașterii.

Autorizația de a practica profesii în medicină

în germană: Approbation

Autorizația de a practica profesii în medicină este o autorizație profesională oficială eliberată de stat. Cu ajutorul unei autorizații de a practica profesii în medicină veți putea lucra permanent și nelimitat în domeniul profesiilor medicale academice, cum ar fi cea de medic sau de farmacist.

Autorizația profesională

În germană: Berufszulassung

Autorizația profesională este acea aprobare de a practica o meserie și / sau a  utiliza un anumit titlu științific, care a fost acordată de către o autoritate oficială. Autorizația profesională este absolut necesară pentru anumite meserii. Pentru a putea practica o anumită profesie este necesară depunerea unei cereri pentru acordarea autorizației profesionale înainte de practicarea meseriei și răspunsul pozitiv.

Autorizația profesională poate fi de exemplu autorizația de a practica profesii în medicină sau permisul de practicare a meseriei în cazul unui medic. Un asistent medical și sanitar depune o cerere pentru utilizarea titlului științific. Pentru anumite profesii de meșteșugar (inclusiv de tip artizanal) este necesară înregistrarea în Nomenclatorul de meserii. Acest lucru este valabil pentru profesiile din cadrul activităților meșteșugărești cu autorizație. Abia după aceea se va putea obține titlul de maistru într-o activitate meşteşugărească și deschide o întreprindere lucrativă.

Veți putea afla de la autoritatea competentă dacă aveți nevoie de autorizația profesională pentru a vă putea exercita profesia.

C
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (GER)

În germană:  Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (GER) este o recomandare a Consiliului Europei cu privire la cunoștințe de limbă într-o limbă străină. GER grupează cunoștințele de limbă într-o limbă străină în diferite niveluri de competență și de limbă. În acest mod cunoștințele de limbă pot fi comparate mai ușor. GER are rolul și de standard pentru dobândirea de cunoștințe de limbă.

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (GER)
Grilă de autoapreciere a Europass

Calificarea profesională

În germană: Berufsqualifikation

Calificarea profesională reprezintă diploma referitoare la calificarea profesională, emisă de către o autoritate oficială în țara unde s-a făcut formarea profesională, care face trimitere la o profesie clar definită, de exemplu cea de medic. Calificarea profesională este atestată printr-un certificat de absolvire.

Calificarea profesională poate fi dovedită și prin experienţa profesională relevantă obținută în străinătate sau în interiorul ţării.

Pentru calificările profesionale obținute în străinătate există o procedură de recunoaştere. Pentru recunoaşterea  calificărilor profesionale relevante în acest sens sunt necesare titlurile de formare profesională, absolvirea unei activități de perfecționare, autorizația de a practica profesii în medicină, dreptul de practicare a  profesiei precum și permisiunea de a utiliza titlul științific.

Pentru titlurile obținute în urma studiilor superioare, cum ar fi cel de geolog sau matematician și multe alte titluri obținute în urma studiilor superioare, care nu duc la o calificare profesională așa cum s-a descris mai sus, nu există o procedură de recunoaştere, ci o evaluare a certificatului.

Cardul profesional european (CPE)

În germană: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Cardul profesional european (CPE) este un procedeu electronic de recunoaștere a calificării profesionale într-un alt stat al Uniunii Europene (UE).

În momentul de față există CPE pentru următoarele profesii:

 • Farmacist
 • Soră medicală și îngrijitor sanitar
 • Fizioterapeut
 • Ghid montan
 • Agent imobiliar

Informații detaliate cu privire la CPE
Your Europe: Cardul profesional european - EPC

Catalogul profesiilor

În germană:  Berufsverzeichnis
De asemeni:  Berufsregister, Berufsliste, Verzeichnis

O listă cu persoane care pot lucra într-o profesie într-o anumită regiune. De exemplu nomenclatorul de meserii sau lista arhitecților. Catalogul profesiilor este întocmit de cele mai multe ori de către Camera competentă.

Din aceste motive catalogul profesiilor este important pentru recunoașterea unei calificări profesionale obținută în afara Germaniei. O persoană poate lucra în anumite profesii reglementate doar dacă este înregistrată în catalogul profesiilor respectiv. Acest lucru poate fi valabil și pentru utilizarea titlului profesional. Înregistrarea în catalogul profesiilor se face abia după obținerea recunoașterii.

 

Cazierul judiciar

în germană: Führungszeugnis
De asemeni: Certificat de cazier judiciar

În Germania cazierul judiciar este un certificat oficial. El conține antecedentele penale înregistrate ale unei persoane. Fiecare persoană care a împlinit 14 ani poate solicita eliberarea unui cazier judiciar. De regulă solicitarea se face în cazul persoanelor care locuiesc deja în Germania la administrația locală unde se află domiciliul stabil. Pentru cei care nu locuiesc în Germania, cererile de eliberare se pot depune la oficiile consulare germane.

În mod normal și celelalte state eliberează certificate asemănătoare pentru resortisanții lor.

Cerere de recunoaștere

În germană:  Anerkennungsantrag
De asemeni:  Antrag auf Anerkennung

Cererea de recunoaștere este de cele mai multe ori un formular.  Prin intermediul lui persoanele pot depune o cerere de recunoaștere a calificării profesionale din afara Germaniei.

Cererea de recunoaștere va fi trimisă împreună cu celelalte documente necesare la autoritatea competentă. Sau depusă acolo personal. Cererea de recunoaștere poate fi descărcată de pe pagina web a autorității competente.

În unele cazuri nu există o cerere de recunoaștere care să fie descărcată. În această situație persoana trebuie să depună o cerere neformală. Persoana trebuie să scrie o scrisoare adresată autorității competente. În scrisoare persoana trebuie să solicite procedura de recunoaştere. Autoritatea competentă va oferi informațiile necesare în acest sens.
 

Cerere ulterioară

în germană: Folgeantrag
De asemeni: Cerere posterioară, Cerere de reluare

O cerere ulterioară este o nouă cerere de recunoaștere depusă după o adaptare a calificării profesionale. În acest caz autoritatea competentă va verifica din nou, dacă prin adaptarea calificării profesionale pot fi compensate diferențele importante din adeverinţa de recunoaştere. În caz afirmativ, veți primi recunoaşterea completă.

 

Certificat de căsătorie

În germană: Eheurkunde
De asemeni: Certificat de căsătorie

Document oficial care atestă existența sau sfârșitul unei căsătorii. Certificatul de căsătorie se obține după încheierea căsătoriei de la ofițerul de stare civilă. Eliberarea unui certificat de căsătorie se poate solicita însă și ulterior.

Certificat de competență
Certificat de competență profesională

În germană:  Befähigungsnachweis
De asemeni:  Sachkundenachweis

Pentru anumite activități independente și activități comerciale este important următorul lucru: Persoana trebuie să dețină cunoștințe de specialitate sau competența cu privire la o anumită activitate. Ea trebuie să dovedească în scris cunoștințele de specialitate sau competența. Abia după aceea persoana va primi aprobarea de a exercita anumite activități în cadrul profesiei. Documentul care conține această aprobare se numește certificat de competență profesională sau certificat de competență.

Pentru un certificat de competență profesională există anumite formări inițiale teoretice și practice. Deseori există și un examen (de exemplu examen de competențe). După aceea persoana primește certificatul de competență profesională sau certificatul de competență care au valoare de document oficial. Pentru anumite activități persoana trebuie și să facă dovada că este aptă din punct de vedere al sănătății sau personal. Acest lucru este valabil de exemplu pentru gardieni, intermediari de asigurări sau instructori școală de șoferi.

O persoană poate dobândi cunoștințe de specialitate și în cadrul profesiei. Formarea inițială profesională este la fel de valabilă precum certificatul de competență profesională sau certificatul de competență. Acest lucru este posibil și cu o calificare profesională obținută în afara Germaniei. Autoritatea competentă verifică dacă calificarea profesională obținută în afara Germaniei este recunoscută pentru un certificat de competență profesională sau certificat de competență.

 

Certificat de conformitate

În germană:  Certificate of Good Standing
De asemeni:
Erworbene Rechte
Zuverlässigkeitsnachweis
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Letter of Good Standing
Unbescholtenheit

Certificatul de conformitate este un document important pentru recunoașterea multor profesii reglementate. De exemplu pentru recunoașterea într-o profesie medicală. Prin intermediul unui certificat de conformitate o persoane face dovada aptitudinilor personale. Documentul susține că:

 • Persoana solicitantă poate lucra nelimitat în altă țară în cadrul profesiei sale.
 • Nu există nici o procedură penală împotriva persoanei.
 • Nu există sancțiuni sau măsuri disciplinare pronunțate împotriva persoanei.

Certificatul de conformitate este emis în țara în care persoana solicitantă a lucrat ultima dată.

Certificat lingvistic

În germană:  Sprachzertifikat
De asemeni:   Sprachdiplom, Sprachtest, Sprachnachweis, Deutschzertifikat

Pentru multe profesii reglementate este necesară dovedirea cunoașterii limbii germane. Dovada se face prin intermediul unui așa zis certificat lingvistic sau a unei diplome lingvistice. O persoană primește un certificat lingvistic sau o diplomă lingvistică atunci când: Persoana trece un test de limbă. Certificatul lingvistic certifică nivelul cunoștințelor de limba germană. Nivelul se stabilește conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine (GER). Există diferite niveluri de limbă. Fiecare profesie solicită un anumit nivel de limbă. Autoritatea competentă informează cu privire la nivelul de limbă și certificatul lingvistic necesare pentru profesia respectivă.

Exemple de certificate lingvistice pentru limba germană:

Certificat profesional

În germană:  Berufsurkunde
De asemeni:  Zulassungsurkunde, Erlaubnisurkunde

Un certificat profesional atestă dreptul unei persoane de a practica o anumită meserie. El este o dovadă scrisă și se emite mai ales pentru profesiile reglementate. Pe un certificat profesional sunt trecute denumirea profesiei, numele persoanei care poate practica meseria și alte date cum ar fi locul și data.

Un certificat profesional este de exemplu permisiunea de utilizare a titlului profesional certificatul de membru al Colegiului Medicilor, dreptul de practicare a profesiei sau recunoașterea de către stat.

Câteodată este necesară prezentarea în cadrul procedurii de recunoaștere și a certificatului profesional din țara de origine

Certificatul de conformitate

în germană: Konformitätsbescheinigung
De asemeni: Certificatul de conformitate UE

Certificatul de conformitate este un document oficial al Uniunii Europene (UE). Certificatul de conformitate atestă faptul că ați absolvit cursurile de formare  inițială în conformitate cu standardele minime ale UE. Acest lucru este denumit drept conformitate a formării. În cadrul recunoașterii calificărilor profesionale este necesar certificatul de conformitate dacă calificarea profesională care trebuie recunoscută s-a făcut înainte de aderarea la UE a țării unde s-a făcut formarea profesională. Certificatul de conformitate este emis pentru calificările profesionale cu recunoaștere automată.

Certificatul de înregistrare în registrul comerțului

în germană: Gewerbeanmeldung

Cine dorește să exercite o profesie în Germania, trebuie să o înscrie la Oficiul Comerțului. De aici se va obține apoi un certificat oficial - „Licența de funcționare”.

Certificatul UE

În germană:  EU-Bescheinigung
De asemeni:  EG-Bescheinigung
În engleză: Certificate of Professional Experience

Pentru a putea lucra într-un stat UE este necesară de multe ori o dovadă oficială privind experiența profesională într-un alt stat membru al UE. Acest așa-zis certificat UE este foarte important în Germania pentru profesii aferente activităților meșteșugărești precum și în domeniul industrie și comerț.

Autoritatea competentă pentru profesie din statul membru de origine acordă certificatul UE.

Cheltuieli de procedură

în germană: Verfahrenskosten

Cheltuielile de procedură sunt taxe percepute de către autoritatea competentă pentru procedura de recunoaștere.

Este posibil ca pe lângă cheltuielile de procedură să plătiți și traducerile, legalizările documentelor dumneavoastră. La rubrica „Posibilități de finanțare” puteți găsi variante de sprijin financiar.

Posibilități de finanțare

Comunicarea taxei

în germană: Gebührenbescheid

Un document oficial emis de către o instituție pe care o primim pentru a plăti o anumită taxă.

D
Diferențe importante

În germană: Wesentliche Unterschiede

Dacă în cadrul procedurii de recunoaştere nu a fost constată recunoaşterea completă, atunci adeverinţa de recunoaştere va conține diferențele în ceea ce privește conținutul și durata calificării profesionale pe care o aveți și profesia de referință germană. Aceste diferențe sunt numite „diferențe importante”.

Diplomă de formare continuă

În germană:  Weiterbildungsabschluss

O diplomă de formare continuă este o calificare profesională. O persoană obține o diplomă de formare continuă dacă a finalizat cu succes o formare continuă profesională formală. Această persoană trebuie să promoveze și examenul de absolvire de stat sau recunoscut de către stat.
Maistru și referent economic sunt două exemple de diplome de formare continuă făcute după formarea de perfecționare pentru avansare.

Aceste două diplome de formare continuă sunt reglementate în Ordonanța privind activitățile meșteșugărești (HwO) și în Legea privind formarea profesională (BBiG).

Există și diplome de formare continuă emise de școli profesionale de arte și meserii. Acestea sunt reglementate de landuri. Din această categorie fac parte de exemplu cea de economist certificat specializat în conducerea societăților sau de tehnician certificat.

Există și formări continui pentru anumite specializări în cadrul profesiilor medicale academice. De exemplu pentru medici specialiști și farmaciști specializați. Camera competentă reglementează aceste formări continui prin așa zisele regulamente de formare continuă.

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

în germană: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie  
De asemeni: Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale, Directiva privind recunoașterea

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale se numește oficial „Directiva 2005/36/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale”. Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică pentru profesiile reglementate și stabilește criterii pentru resortisanții statelor membre ale UE și principii procedurale pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale dobândite în statele membre ale UE. În directivă s-a introdus termenul de „diferențe importante“, având rol de criteriu pentru evaluarea și echivalarea calificărilor profesionale. Directiva prevede că autoritatea competentă va trebui să ia în considerare experiența profesională pe care o aveți în respectiva meserie și prin aceasta să poată fi compensate diferențele importante dintre calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană. În cazul în care vor exista totuși diferențe importante, atunci acestea vor putea fi compensate prin măsuri compensatorii.

Directiva a intrat în vigoare la 15 octombrie 2005, fiind reformată prin Directiva 2013/55/UE.

Dreptul de practicare a meseriei

În germană: Berufserlaubnis

Dreptul de practicare a meseriei este o autorizație profesională oficială emisă de autoritățile statului. Cu ajutorul unui drept de practicare a meseriei puteți lucra în Germania de exemplu într-o profesie medicală

În cazul profesiilor medicale academice, spre deosebire de autorizația de a practica profesii în medicină, dreptul de practicare a meseriei este temporar, limitat în timp și conține de cele mai multe ori și alte restricții.

Dacă de exemplu în cursul procedurii de recunoaștere este posibil să primiți dreptul de practicare a meseriei, chiar dacă nu ați primit încă autorizația de a practica profesii în medicină și este necesară proba de cunoștințe.

E
Echivalarea

în germană: Gleichwertigkeit

Vezi Recunoașterea

Evaluarea certificatului

în germană: Zeugnisbewertung

În cazul titlurilor obținute în urma studiilor superioare care nu duc la o profesie nereglementată, nu va exista o procedură de recunoaştere și nici o recunoaştere. Pentru aceste titluri obținute în urma studiilor superioare din străinătate se face totuși o evaluare a certificatului. Evaluarea certificatului se poate solicita de la Oficiul central pentru educația din străinătate. În cadrul evaluării certificatului se va descrie diploma dumneavoastră universitară și se vor certifica posibilitățile de utilizare profesională și academică.

Examenul lingvistic de specialitate

Germana: Fachsprachenprüfung, Fachsprachprüfung
Și: examenul lingvistic de specialitate

Personale care solicită recunoașterea calificării profesionale de exemplu pentru profesiile de medic, farmacist sau fizioterapeut trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de specialitate în limba germană. Dovezi privind cunoștințele lingvistice de specialitate în limba germană înseamnă: deținerea unor cunoștințe de limbă germană suficiente și în domeniul medical.

Examenul lingvistic de specialitate este un test oral și scris. De regulă cuprinde o convorbire între pacient și medic. Persoanele care promovează examenul lingvistic de specialitate primesc un atestat lingvistic pentru domeniul de specialitate. Există mai multe nivele de testare. Nivelul cunoștințelor lingvistice de specialitate depinde de profesie.

Nu este obligatorie susținerea examenului lingvistic de specialitate. Persoanele care doresc să susțină examenul lingvistic de specialitate este îndrumat de instituția competentă.

Examenul lingvistic de specialitate se plătește.

Uneori examenul lingvistic de specialitate nu este necesar: 

 • Cunoașteți bine limba germană. Acest lucru este stabilit de autoritatea competentă.
 • Diploma de finalizare a pregătirii profesionale este acordată de o școală superioară cu predare în limba germană.
 • Diploma de finalizare a pregătirii profesionale este acordată de o școală superioară cu predare în limba germană după o pregătire profesională de cel puțin 10 ani.
 • Pregătirea profesională a durat cel puțin 3 ani și limba de predare a fost germana.
Exercitarea profesiei

în germană: Berufsausübung

A lucra în profesia învățată.

Experienţa profesională

În germană: Berufserfahrung
De asemeni: Practica profesională [Berufs·praxis]

Experiența în profesie. Acest lucru înseamnă exercitarea legală și de fapt a profesiei respective în Germania sau în altă țară.

F
Formare inițială profesională

În germană: Berufsausbildung

Formarea  inițială profesională este un ciclu de studii ordonat. În cadrul formării  inițiale profesionale se învață competențele, cunoștințele și aptitudinile necesare exercitării unei activități profesionale calificate.  Formarea profesională se poate face în sistem dual sau la școală.

Formarea inițială profesională duală se face într-o întreprindere cu atribuții de pregătire sau într-o școală profesională. Profesiile în baza formării profesionale cu formare inițială profesională duală sunt de exemplu cele de mecanic industrial, electromecanic auto, agent comercial în sectorul comerțului cu amănuntul, tâmplar și multe altele.

Formarea inițială profesională școlară se face într-o școală profesională vocațională. Există profesii în baza calificării profesionale cu formare inițială profesională școlară în domeniile tehnicii, sănătății și educației.  Iată câteva exemple de profesii obținute în urma formării profesionale școlare: asistent medical și sanitar, educatoare și educator, informatician cu diplomă și multe altele.

În Germania, formarea  inițială profesională durează între 2 și 3,5 ani. Durata formării depinde de profesie, dar și de titlul de absolvire.  Perioada de formare inițială este adesea mai scurtă în cadrul studiilor liceale.


 

Formare continuă

În germană:  Weiterbildung

A exersa și extinde competențele și cunoștințele proprii după finalizarea unei formări inițiale. Există următoarele forme de formare continuă:

 • Formare continuă profesională
 • Formare continuă generală
 • Formare continuă politică
 • Formare continuă la facultăți (și: formare continuă științifică)

Din formarea continuă profesională fac parte cursurile de aprofundare și completare a cunoștințelor profesionale. Învățarea în cadrul formării continui profesionale se face formal, non-formal și informal.

Termenii „formare continuă de perfecționare“ și „formare continuă“ sunt folosiți azi aproape ca sinonime în contextul profesional. În practică, pentru formarea continuă profesională există următoarea diferență:

 • Reconversie
 • Formare de perfecționare pentru avansare (de exemplu cursuri de maistru)
 • Formare de adaptare în specializare

Eventual se dă un examen la sfârșitul unei formări continui. La sfârșitul unei formări continui se acordă de regulă un act justificativ privind participarea sau promovarea examenului. Aceste acte justificative se numesc de exemplu certificat de participare, certificat sau adeverință.

Aceste acte justificative ajută în cadrul procedurii de recunoaștere. Cu ajutorul lor persoanele pot adesea să compenseze diferențele importante dintre calificarea profesională din afara Germaniei și profesia de referință germană.

Formare profesională

În germană: Berufsbildung

Formarea profesională reprezintă totalitatea măsurilor sau procedeelor de formare inițială profesională și formare continuă de perfecționare. Formarea profesională este parte componentă a sistemului de educație public german.

Formarea inițială profesională duală

În germană: Duale Berufsausbildung
De asemeni: sistem dual

Vezi formarea profesională inițială 

Formarea continuă de perfecționare, profesională

în germană: Fortbildung, berufliche
De asemeni:  Perfecționare pentru avansare

Scopul formării continue de perfecționare este menținerea, adaptarea sau extinderea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării inițiale profesionale. Astfel se poate obține avansarea profesională.  Formarea continuă de perfecționare profesională este reglementată prin Legea privind perfecționarea profesională (BBiG) sau Ordonanța pentru activități meșteșugărești (HwO). Autoritățile competente stabilesc conținutul, obiectivele, cerințele și procedura și condițiile de testare,  putând înființa și comitete de verificare. Participarea cu succes  la o perfecționare duce la absolvirea unei activități de perfecționare.

Formarea continuă de perfecționare profesională este condiționată de obicei în Germania de formarea inițială profesională. Accesul la perfecționare se poate obține însă și în baza unei experienţe profesionale corespunzătoare.

 

G
Ghișeul unic (EA)

În germană: Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

„Ghișeul unic” este un serviciu cu ajutorul cărui se pot remite pe cale electronică cereri de recunoaştere și pentru alte tipuri de servicii publice. Acest lucru se poate face cu ajutorul unui portal online.

Prin Directiva 2013/55/UE a Uniunii Europene au fost create premisele pentru un ghișeu unic de recunoaştere. Aceasta înseamnă că resortisanți din țările UE se pot adresa unui oficiu din statul membru de care aparțin și depune cererile de recunoaștere la un așa-zis „ghișeu uni”.

Rețea ghișeu unic în Germania

I
Intenție de angajare

Germană: Absicht der Arbeitsaufnahme
De asemenea: Erwerbstätigkeitsabsicht, Arbeitsabsicht; 
Nachweis, Darlegung, Glaubhaftmachung der Arbeitsabsicht

Persoanele care doresc să lucreze în Germania pot solicita recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate. Persoanele din țări terțe trebuie să dovedească intenția de a lucra în Germania.

Organismul competent poate solicita o dovadă a intenției de a lucra. Autoritatea competentă va ști ulterior și în ce oraș sau provincie dorește să lucreze persoana respectivă.

O dovadă a intenției de a lucra este de ex: 

 • Mențiunea punctului de lucru central pentru servicii în domeniul recunoașterii profesionale - (ZSBA)
 • Contactul cu un angajator din Germania: de exemplu, contract de muncă, promisiune de angajare, candidaturi, invitații la interviuri
 • Concept comercial pentru activități independente
 • Cerere de viză de intrare pentru a lucra în Germania

Excepții: Persoanele din UE/SEE/Elveția nu au nevoie de dovezi. Aceștia trebuie doar să declare unde doresc să lucreze în Germania. Nici cei care provin dintr-o țară terță și locuiesc deja în UE/SEE/Elveția nu au nevoie de dovezi. Cu toate acestea, mențiunea locației poate fi utilă. Aceasta confirmă autorității competente că persoana dorește să lucreze în landul federal menționat.t. De ex. când persoana nu și-a găsit încă un angajator în Germania.

Documente pentru depunerea cererii 
Punctul de lucru central pentru servicii în domeniul recunoașterii profesionale (ZSBA)

Î
Întreprinderea cu atribuții de pregătire

În germană: Ausbildungsbetrieb

Întreprinderea cu atribuții de pregătire este firma în care se face partea practică a formării inițiale profesionale duale.

L
Legalizare oficială

în germană: Amtliche Beglaubigung

O legalizare oficială este o certificare emisă de către o instituție sau un notar, cu privire la autenticitatea unui document, a unei copii sau semnături.

Legea determinării calificărilor profesionale (BQFG)

În germană: Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

Legea determinării calificării profesionale este valabilă în Germania la nivel federal și în fiecare land federal. BQFG este menționată în Articolul 1 al Legii privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Ea este o lege fundamentală referitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale în Germania. Ea reglementează procedura de recunoaştere.

Legea privind imigrația muncitorilor calificați

În germană:  Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Legea privind imigrarea specialiștilor (denumită și „Legea privind extinderea imigrării specialiștilor”) simplifică imigrarea din țări terțe. Astfel, specialiștii cu formare profesională sau diplomă de studii superioare și persoanele cu cunoștințe profesionale practice pot imigra mai ușor în Germania.

Temeiuri juridice

 

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale

în germană: Anerkennungsgesetz

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale se numește oficial: „Legea referitoare la îmbunătățirea procesului de constatare și recunoaştere a calificărilor profesionale obținute în străinătate”. Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale reglează recunoaşterea calificărilor profesionale din străinătate. Părțile componente ale Legii privind recunoaşterea calificărilor profesionale sunt Legea determinării calificării profesionale (BQFG) și adaptările la legislația specială și regulamentele referitoare la profesii. De la data de 1 aprilie 2012, datorită Legii privind recunoaşterea calificărilor profesionale, persoanele cu o calificare profesională obținută în străinătate au dreptul general de a le fi echivalate calificările cu o profesie de referință germană corespunzătoare.

În Germania există Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale promulgată de statul german și Legile privind recunoaşterea calificărilor profesionale promulgate de către cele 16 landuri.
 

Libertatea de a presta servicii

în germană:  Dienstleistungsfreiheit

Dacă sunteți stabilit legal în UE și oferiți doar ocazional și temporar serviciile voastre, de regulă nu veți avea nevoie de recunoaştere, datorită libertății de a presta servicii în Uniunea Europeană (UE).
Va trebui însă să raportați în scris activitatea pe care o desfășurați la autoritatea competentă.

Libertatea de stabilire

în germană: Niederlassungsfreiheit

Libertatea de stabilire este un drept pe care îl au resortisanții Uniunii Europene (UE) de a se stabili în alt stat al UE. Stabilirea înseamnă desfășurarea autonomă a unei munci profesionale, comerciale, artizanale sau ca liber profesionist.

Stabilirea În Germania pentru cei care au o profesie reglementată, de exemplu de medic, este posibilă doar printr-o recunoaștere a calificării profesionale.

Listă pozitivă

În germană:  Positivliste

Lista pozitivă este o listă cu toate profesiile care duc lipsă de personal calificat. Ea este întocmită cu regularitate de către Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă (BA).

In Germania există prea puțini muncitoare și muncitori pentru anumite profesii. Aceste profesii se numesc profesii care duc lipsă de personal calificat.

Location Counselling, Advisor Note on Location Counselling

German: Standortberatung, Standortvermerk
Also:   Advisor Note on Location Counselling [Standortberatungsvermerk], 
Counselling note [Beratungsvermerk], 
Proof of location [Standortnachweis], 
Proof of counselling [Beratungsnachweis]

Skilled workers abroad are able to seek advice on the locations where they are needed in Germany. The Service Center for Professional Recognition (ZSBA) carries out the Location Counselling. It provides support in identifying an appropriate work location (a city or federal state) and therefore the competent authority for the recognition procedure. The content and outcome of the counselling is documented in the Advisor Note on Location Counselling. The Advisor Note on Location Counselling confirms to the competent authority that the person wants to work in the named federal state. 

The Advisor Note on Location Counselling is not essential when applying for a recognition, but it is very helpful: 

 • If the person comes from a third country.
 • If the person has still not found an employer in Germany.

Please note: Persons from third countries can also provide proof in other ways that they want to work in Germany. For this, see page “Documents needed for the application”.

Documents for the application
Service Center for Professional Recognition

M
Maistru

în germană: Meisterin/Meister
De asemeni: Calificare de maistru

Maistrul este o denumire care certifică absolvirea unei activități de perfecționare în baza unei formări continue de perfecționare profesională. Maiștrii sunt calificați să execute sarcinile de lucru din poziții superioare în cadrul întreprinderilor și a firmelor sau pe cele din domeniul managementului. 

În diferite profesii se face formarea continuă de perfecționare pentru maistru. De regulă formarea continuă de perfecționare pentru maistru se face după încheierea formării inițiale profesionale. Dacă aveți suficientă experienţă profesională sau dețineți o diplomă universitară, atunci veți putea absolvi o formare continuă de perfecționare. Acest lucru depinde tot timpul de premisele legale ale respectivei profesii.

Titlul de maistru din domeniul activităților meșteșugărești face parte de exemplu din categoria absolvirii unei activități de perfecționare. Există însă maiștri și în domeniul industriei, agriculturii sau alte domenii profesionale.

În cadrul activităților meșteșugărești cu autorizație doar un maistru (maistru meșteșugar/ meșter) poate conduce în mod autonom o întreprindere și să instruiască ucenici.

Măsură compensatorie

În germană: Ausgleichsmaßnahme
De asemeni:  Măsură de adaptare

Dacă în cadrul procedurii de recunoaștere a unei meserii reglementate s-au constatat diferențe importante între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană, veți putea absolvi o măsură compensatorie. Astfel veți putea compensa diferențele importante și să primiți astfel recunoaşterea completă.

În funcție de profesie și reglementările legale, măsura compensatorie poate fi un stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini (resortisanții UE) sau o probă de cunoștințe (în cazul titlurilor de absolvire emise în statele terțe).

N
Nomenclatorul de meserii

în germană: Handwerksrolle

Dacă doriți să desfășurați în Germania o activitate meșteșugărească cu autorizație este necesară înregistrarea în  Nomenclatorul de meserii. Nomenclatorul de meserii este un registru administrat de către Camera de meserii (HWKs). Proprietarii unei întreprinderi sau maiștrii dintr-o activitate meşteşugărească cu autorizație, care sunt înregistrați în Nomenclatorul de meserii, vor primi un „card meșteșugăresc”. În cazul în care absolvirea unei activități de perfecționare ca maistru în activitatea meşteşugărească nu este obținută în Germania, atunci se poate face recunoașterea. Recunoașterea conferă dreptul de a fi înregistrat în  Nomenclatorul de meserii. Totuși nu se va putea obține titlul de maistru.

O
Opțiunea de căutare

în germană: Profi-Filter

„Opțiunea de căutare” este un instrument special pe pagina web www.anerkennung-in-deutschland.de. Opțiunea de căutare se adresează experților și personalului specializat de consiliere. Ea pune la dispoziție diverse funcții de căutare avansate a autorităților competente și profesiilor. Ea cuprinde de exemplu o opțiune de căutare a profesiilor în funcție de regulamente (de exemplu regulamentul federal sau al al landului) și reglementări sau în funcție de categoriile profesionale (conform unei clasificări naționale unitare a profesiilor 2010 (KLDB 2010) a Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă și a Biroului federal de statistică). Persoanele care doresc să se informeze cu privire la recunoașterea profesiei lor pot folosi mai bine opțiunea Recunoaştere-Căutare.
 

Organizații profesionale

în germană: Kammern

Organizațiile profesionale sunt asociații profesionale. De cele mai multe ori organizațiile profesionale sunt entități din sectorul public adică sunt organizate la nivel regional. Organizațiile profesionale reprezintă interesele membrilor săi și îndeplinesc anumite atribuții guvernamentale. Organizațiile profesionale emit de exemplu autorizația profesională și exercită o influență asupra formării profesionale și principiilor directoare. Organizațiile profesionale pot fi și autorități competente pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Camerele de meserii (HWK) de exemplu sunt competente pentru profesiile meșteșugărești.  Camerele de comerț și industrie (CCI) sunt competente pentru profesiile comerciale, industriale și tehnice. Pentru profesiile agricole, forestiere și casnice sunt responsabile Ministerele Agriculturii respectiv Camerele de agricultură.

P
Parteneriatul de recunoaștere

în germană: Anerkennungspartnerschaft

Parteneriatul de recunoaștere este constituit de un așa-numit permis de ședere pentru persoanele din țări terțe. În acest sens, scopul șederii este de a parcurge procedura de recunoaștere în Germania și de a finaliza recunoașterea completă după maximum 3 ani.

Pe baza parteneriatului de recunoaștere, persoanele din țări terțe pot intra pe teritoriul Germaniei și fără o prealabilă recunoaștere a calificării profesionale străine. În cazul în care persoana străină a găsit un loc de muncă, aceasta încheie o convenție cu angajatorul său. În cadrul acesteia, persoana respectivă se obligă să solicite recunoașterea direct după intrarea pe teritoriu. Personalul specializat viitor poate intra pe teritoriu și se poate angaja imediat. Dacă profesia este reglementată, anumite activități nu sunt încă permise. Angajatorul asistă personalul specializat în cadrul recunoașterii. De asemenea, acesta trebuie să faciliteze calificarea necesară pentru recunoaștere.

Mai multe detalii privind parteneriatul de recunoaștere și condițiile acestuia pot fi consultate aici:

Cum funcționează parteneriatul de recunoaștere?

Avantajele recunoașterii

Permis de muncă

În germană:  Arbeitserlaubnis

Cuvântul permis de muncă nu este un termen oficial și nici un document propriu. Termenul oficial este aprobare pentru ocuparea unui loc de muncă. Această aprobare este acordată de Autoritatea pentru străini printr-o mențiune în permisul de şedere. Persoanele din state terțe au nevoie de această aprobare  pentru a putea lucra în Germania. Aceasta înseamnă că: Persoanele din state terțe pot lucra în Germania doar dacă în permisul de şedere se găsește o astfel de mențiune!

Resortisanții UE și ai SEE nu au nevoie de nici un permis de şedere pentru a lucra în Germania. Resortisanții Elveției au nevoie doar de permisul de ședere - Elveția.

Verificați-vă posibilitățile cu Quick-Check de la Make it in Germany: Aici puteți afla dacă puteți lucra și locui în Germania.

Quick-Check de la Make it in Germany

Permis de ședere

În germană: Aufenthaltstitel

Persoanele din țări terțe au nevoie de o aprobare oficială dacă doresc să intre și să rămână pe teritoriul Germaniei. Această aprobare se numește: permis de ședere.

Există 3 tipuri de permis de ședere pe perioadă determinată: 

 • Drept de ședere
 • Carte albastră a UE
 • Viză

Există 2 tipuri de permis de ședere pe perioadă nedeterminată: 

 • Ședere permanentă UE 
 • Drept de stabilire

În Germania, permisul de ședere se solicită la autoritatea germană pentru străini (Ausländerbehörde). În străinătate, permisul de ședere se solicită la oficiul consular german.
Mai multe informații sunt disponibile la Biroul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Informații privind intrarea persoanelor din țări terțe
Informații suplimentare privind dreptul de ședere

Cetățenii UE și ai SEE nu au nevoie de permis de ședere. Cetățenii elvețieni trebuie să își declare șederea în Germania. 

Informații pentru cetățenii UE/SEE/elvețieni.

Personal specializat

În germană:   Fachkraft

Sunt considerate personal specializat conform legii privind imigrarea persoanelor calificate, următoarele persoane:

 • Persoanele cu o calificare profesională atestată, care este echivalentă cu o calificare profesională în Germania de minim 2 ani. Calificările profesionale în străinătate cu o durată mai scurtă pot fi echivalente cu o calificare profesională în Germania, dacă respectiva calificare nu prezintă diferențe majore sau a fost compensată.
 • Persoanele cu o diplomă de facultate, care este echhivalentă cu o diplomă de facultate din Germania
   
Proba de aptitudini

În germană: Eignungsprüfung
De asemeni: Proba deficiențelor

Proba de aptitudini este o formă de măsură compensatorie pentru resortisanții din UE/SEE/Elveția.

Ei pot absolvi un test de aptitudini, dacă în cadrul unei profesii reglementate au fost constatate diferențe importante între calificarea profesională și meseria de referință germană cu ocazia unei proceduri de recunoaştere. Proba de aptitudini se referă doar la conținuturile care condiționează exercitarea profesiei respective în Germania care nu sunt confirmate de către documentele dumneavoastră. În cadrul probei de aptitudini se va ține cont de faptul că aveți deja o calificare profesională în țara de origine a dumneavoastră.

Proba de cunoștințe

în germană: Kenntnisprüfung

Proba de cunoștințe reprezintă o eventuală măsură compensatorie pentru persoanele din statele terțe. Acestea pot da un test de cunoștințe dacă în procedura de recunoaştere a unei meserii reglementate au fost constatate diferențe importante între calificarea profesională și profesia de referință germană. Autoritatea competentă organizează proba de cunoștințe. Proba de cunoștințe se referă la conținutul examenului de absolvire german de stat. Acest lucru nu înseamnă că proba respectivă este identică cu examenul de absolvire de stat. Pot fi verificate însă anumite conținuturi prevăzute în examenul de absolvire.

Procedură accelerată

În germană:  Beschleunigtes Verfahren

Procedura accelerată înseamnă că: Timpul pentru o anumită procedură de recunoaștere este mai scurt decât de obicei. Firmele pot solicita procedura accelerată pentru intrarea în țară a personal calificat din state terțe. În acest scop firma încheie un acord cu autoritatea centrală pentru străini competentă. Autoritatea pentru străini competentă solicită procedura de recunoaștere. Ea are rolul de partener central pentru firmă și autoritatea competentă. Pentru procedura accelerată sunt necesare anumite condiții. Prin intermediul unei proceduri accelerate poate fi prescurtată la 2 luni perioada procedurii de recunoaștere. Procedura de acordare a vizei poate fi accelerată și ea prin coordonarea autorității centrale pentru străini.

Procedura de recunoaştere

în germană: Anerkennungsverfahren
De asemeni:   Procedura echivalare, stabilirea echivalării sau verificarea echivalării

În cadrul procedurii de recunoaștere, autoritatea competentă din Germania analizează în ce măsură poate fi echivalată calificarea profesională pe care o aveți cu profesia de referință germană, precum și posibilitatea unei recunoaşteri.

În cadrul procedurii de recunoaştere autoritatea competentă va avea nevoie de certificatele și diplomele care să ateste conținutul și durata calificării profesionale obținută în străinătate. În acest sens este importantă și experienţa profesională în domeniul respectiv.

 

Profesia de referință

în germană: Referenzberuf
De asemeni: Calificare de referință

Profesia de referință este calificarea profesională germană care a fost echivalată cu calificarea profesională pe care o aveți din străinătate, în cadrul procedurii de recunoaştere.

Profesia în baza calificării profesionale

în germană:  Ausbildungsberuf

Există profesii în baza calificării profesionale duale și profesii în baza calificării profesionale școlare. Profesiile în baza calificării profesionale sunt învățate în urma formării inițiale profesionale duale sau școlare.

Profesie din domeniul sănătății

în germană: Gesundheitsberuf

Profesiile din domeniul sănătății sunt profesii care au legătură cu domeniul sănătății în sensul larg al termenului. Acestea includ profesiile academice și neacademice, cum ar fi cea de optician sau tehnician dentar. Profesiile medicale fac parte din grupul profesiilor din domeniul sănătății.

Profesie medicală

în germană: Heilberuf

Profesiile medicale sunt acele profesii care presupun munca cu și pentru pacienți. Profesia de medic veterinar face parte și ea din categoria profesiilor medicale.

Pentru toate profesiile medicale legea prevede obținerea unei autorizații de a practica profesii în medicină sau a unui drept de practicare a meseriei, de exemplu în cazul medicilor, a stomatologilor,  asistent medical și sanitar.

La Ministerul Sănătății Federal puteți găsi o prezentare a tuturor profesiilor medicale:

Prezentarea tuturor profesiilor medicale:

Profesii care duc lipsă de personal calificat

În germană:  Engpassberufe
De asemeni:   Mangelberufe

In Germania există prea puțini muncitoare și muncitori pentru anumite profesii. Aceasta înseamnă că: Există prea puține persoane instruite pentru aceste profesii. Aceste profesii se numesc profesii care duc lipsă de personal calificat.

Din categoria profesiilor care duc lipsă de personal calificat fac parte înainte de toate profesiile tehnice și anumite profesii din domeniul medico-sanitar. Profesiile care duc lipsă de personal calificat se află într-o listă pozitivă.

Profesii liberale

În germană:  Freie Berufe

Multor profesii sunt denumite liberale. Acestea sunt profesii care conform legii presupun o calificare specială sau în cadrul căreia se lucrează în cadrul științei sau al artei. Din profesiile liberale fac parte de exemplu medicii, avocații, consilierii fiscali, arhitecții, jurnaliștii și fizioterapeuții.

Liber-profesionistele și liber-profesioniștii își oferă serviciile sau lucrările contra cost. De regulă ei lucrează pe cont propriu și în mod independent. Aceasta înseamnă că: nu au angajatori.

Profesiile liberale nu sunt activități comerciale. Pentru multe profesii liberale este necesară recunoașterea unei calificări profesionale din afara Germaniei.

 

Profesii nereglementate

în germană: Nicht reglementierte Berufe

În ceea ce privește profesiile nereglementate, nu există anumite prevederi din partea statului. Aceasta înseamnă că nu e nevoie de nici o autorizație profesională pentru a putea lucra într-o anumită meserie. De exemplu în Germania, datorită sistemului de formare inițială profesională dual, nu toate profesiile sunt reglementate. Recunoașterea nu este o condiție obligatorie pentru a putea lucra într-o astfel de meserie.

Profesii reglementate

în germană: Reglementierte Berufe

În Germania anumite profesii sunt reglementate. Reglementarea înseamnă că trebuie să vă fie recunoscută calificarea profesională pentru a putea practica în Germania respectiva meserie. Acest lucru este o cerință legală. Exemple de profesii reglementate sunt cele de asistent medical și sanitar, medic sau cadru didactic. Prin intermediul opțiunii de Recunoaştere-Căutare puteți afla dacă calificarea profesională pe care o aveți este reglementată.

Q
Quality Seal „Fair Recruitment in Healthcare“

German: Faire Anwerbung Pflege Deutschland
 

Nurses from third countries should look out for the quality seal "Fair Recruitment Healthcare Germany" when searching for an employer in Germany. 

The quality seal helps to ensure good working conditions for nurses from abroad. You can be sure that the recruitment process is fair and transparent at companies with the quality seal.
 

Fair Recruitment Healthcare Germany

R
Recunoaşterea

în germană: Anerkennung
de asemeni: Recunoaşterea calificării profesionale, stabilirea echivalării, recunoaşterea profesională, echivalenţă

Recunoașterea în contextul calificării profesionale din străinătate înseamnă că o calificare profesională din afara Germaniei poate fi echivalată de drept cu o profesie de referință. Calificarea profesională străină va fi așadar recunoscută în Germania.

Se face diferența între recunoaștere completă, parțială sau lipsa recunoașterii. „Recunoașterea completă“ înseamnă că calificarea profesională este echivalată cu profesia de referință germană. „Recunoașterea parțială“ înseamnă că între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană au fost constatate diferențe importante. Puteți obține însă „recunoașterea completă“ prin adaptarea calificării profesionale sau printr-o măsură compensatorie. „Lipsa recunoașterii“ înseamnă că sunt prea mari diferențele între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană.

Pentru a obține recunoașterea va trebui să depuneți o cerere de recunoaștere. Apoi va fi inițiată procedura de recunoaştere.

Recunoașterea automată

în germană: Automatische Anerkennung

În Uniunea Europeană (UE) se face o recunoaştere automată a unor meserii reglementate. Recunoașterea automată se face pentru medici sau medici stomatologi, inclusiv pentru formarea continuă în medicină de specialitate. Recunoașterea automată se mai face și pentru medicii veterinari, farmaciști, asistenți medicali, moașe și obstetricieni precum și arhitecți.

În cadrul întreii UE există standarde uniforme de calificare profesională pentru aceste meserii. Profesiile sunt enumerate în anexa Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (2005/36/CE) 

Și în cazul unei recunoașteri automate este necesară depunerea unei cereri la autoritatea competentă. În cadrul procedurii de recunoaștere nu se va face însă nici o verificare individuală a echivalării.

 

Recunoaştere-Căutare

în germană: Anerkennungs-Finder

Opțiunea de Recunoaştere-Căutare este un instrument special al paginii web www.anerkennung-in-deutschland.de. El ajută la căutarea informațiilor importante referitoare la recunoașterea în Germania a unor calificări profesionale. Cu ajutorul opțiunii de Recunoaştere-Căutare puteți găsi în câțiva pași autoritatea competentă și primi informații importante referitoare la profilul meseriei de referință din Germania, cu privire la procedura de recunoaştere, documentele necesare, cheltuielile procedurii și alte caracteristici ale profesiei.

Recunoaştere-Căutare
 

recunoscut, oficial (denumire)

în germană: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Există mai multe tipuri de recunoaștere oficială. Orice denumire a unei profesii conține adaosul „recunoscut oficial“ sau  „verificat oficial“. Aceste adaosuri sunt protejate juridic. Cel care dorește să poarte un anumit titlu profesional trebuie să urmeze o calificare profesională care are anumite exigențe. Acest lucru nu trebuie confundat cu termenul recunoaștere în contextul calificărilor profesionale din străinătate.

Acest adaos poate fi parte componentă a denumirii unui titlu obținut de exemplu în urma unei formări continue de perfecționare, cum ar fi „referent economic cu diplomă“ sau „informatician cu diplomă“.  Acest lucru este protejat juridic în mod special prin legi și regulamente.

Este posibil însă să fie vorba de un adaos al denumirii profesiei care face referire la o anumită calificare profesională și restricție legală, de exemplu în baza legilor federale ale landurilor. Exemple în acest sens sunt „chimist alimentar cu diplomă“ sau  „îngrijitor bătrâni cu diplomă“.
În cazul meseriilor sociale, datorită legilor federale există profesii cum ar fi cea de „educator social recunoscut oficial“. Datorită recunoașterii oficiale pot fi exercitate atribuții de specialitate în cadrul anumitor profesii.

Autoritatea competentă vă poate informa cu privire la reglementările referitoare la o anumită profesie. Acestea pot fi găsite cu ajutorul opțiunii Recunoaştere-Căutare.

Repatriate târziu şi repatriați târziu

În germană:  Spätaussiedler
De asemeni:   Aussiedler, Russlanddeutsche

Repatriatele târziu şi repatriații târziu sunt oameni de origine germană care imigrează din fosta Uniune Sovietică sau din Europa de Est către Germania. Aceste persoane sunt recunoscute oficial ca repatriate târziu sau repatriați târziu.

Printr-o adeverință de repatriat târziu, aceste persoane pot solicita o procedură specială de recunoaștere a profesiei. Adeverința de repatriat târziu se mai numește și: legitimație de refugiat.

Ș
Școală profesională

În germană: Berufsschule

Școala profesională este acea școală unde se face partea școlară a formării inițiale profesionale duale.

Școală profesională de arte și meserii

În germană:  Fachschule

Școala profesională de arte și meserii este o formă de școală profesională. O persoană cu o formare inițială profesională absolvită și experiență profesională poate face aici o formare continuă. Ea poate urma această formare continuă la zi sau seral. Școlile profesionale de arte și meserii oferă și următoarele formări continui:

 • Stagii de completare sau de specializare
 • Măsuri de formare continuă de adaptare

Școlile profesionale de arte și meserii sunt reglementate de landuri.

Școală profesională vocațională

În germană: Berufsfachschule

În cadrul unei școli profesionale vocaționale se face formarea  inițială profesională pur școlară.

 

S
Sistemul de informare al pieței interne (IMI)

Abbr: IMI (Internal Market Informationssystem)

IMI reprezintă Sistemul de informare al pieței interne al Uniunii Europene (UE). IMI este o rețea electronică folosită în scopul schimbului de informații între autoritățile publice în cadrul Spațiului Economic European.

 

Stabilirea echivalării

în germană: Gleichwertigkeitsprüfung
De asemeni: Determinarea echivalenței

În cadrul procedurii de recunoaștere autoritatea competentă din Germania va verifica dacă calificarea profesională este echivalentă cu profesia de referință germană. De aceea acest examen se numește stabilirea echivalării. Autoritatea competentă are nevoie la evaluare de certificate și documente care să ateste conținutul și durata calificării profesionale. În acest sens este luată în considerare și experienţa profesională pe care o aveți în domeniu.

Stagiul de adaptare

în germană: Anpassungslehrgang

Stagiul de adaptare reprezintă o măsură compensatorie în domeniul profesiilor meseriilor reglementate. Datorită participării cu succes la stagiul de adaptare vă puteți echivala diferențele importante față de profesia de referință germană. Stagiul de adaptare presupune exercitarea practică a respectivei profesii reglementate de exemplu ca asistent medical și lucrător sanitar într-un spital, sub supravegherea unui profesionist din domeniu. Eventual se va face și o calificare suplimentară. Durata stagiului de adaptare depinde de diferențele importante constatate în adeverința de recunoaștere. Stagiul de adaptare durează maxim 3 ani. După ce veți absolvi stagiul de adaptare, veți putea primi recunoașterea completă.

Statul membru de origine

în germană: Herkunftsmitgliedstaat

Statul membru de origine reprezintă țara de origine a unei persoane pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Dacă sunteți resortisant UE atunci aveți dreptul de a ieși din țara de origine, să intrați în alt stat UE și să vă stabiliți acolo.

Baza legală o reprezintă directiva UE 2004/38/CE, conform căreia resortisanții UE au dreptul la liberă circulație în interiorul UE.

Subvenții pentru recunoaștere

în germană: Anerkennungszuschuss
De asemenea: Anerkennungszuschuss des Bundes, „Zuschuss“

Subvențiile pentru recunoaștere reprezintă un ajutor financiar pentru desfășurarea procedurilor pentru recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate sau a studiilor universitare.

Ajutor financiar

Ț
Țara de origine

în germană: Herkunftsland
De asemeni: Statul de origine, propria țară

Țara din care o persoană este originară. De regulă persoana respectivă deține și cetățenia acestui stat.

Țară terță

În germană: Drittstaat

În Germania sunt denumite țări terțe toate statele din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției (UE/SEE/Elveţia).

Specialiștii din terțe state necesită o viză pentru intrarea lor în Germania.

Imigrare

Țara unde s-a făcut formarea profesională

În germană: Ausbildungsland
de asemeni: Statul unde s-a făcut formarea profesională

Țara care a emis certificatul de absolvire al unei calificări profesionale.

T
Taxa de evaluare

în germană: Prüfungsgebühren

Taxa de evaluare reprezintă costurile necesare participării la evaluarea de stat. În cazul în care participați la o astfel de evaluare, e posibil să plătiți o anumită sumă de bani.

Titlul de calificare

În germană: Ausbildungsnachweis

Sunt considerate titluri de calificare diplomele, certificatele de absolvire și alte tipuri de documente și acte justificative, care certifică calificarea profesională. Titlurile de calificare trebuie emise de către o autoritate din țara unde a fost absolvită calificarea profesională.

Titlul de formare profesională

În germană: Berufsabschluss

Diploma de absolvire dovedită a unui titlu de formare profesională. Titlul de formare profesională se obține în urma reușitei la un examen de stat sau care este recunoscut de către stat.

Titlul profesional, utilizarea

În germană: Berufsbezeichnung, Führen der

În anumite profesii  aveți dreptul de a purta titlul științific doar dacă ați primit de la o autoritate publică aprobarea respectivă sau avizul de a utilizarea titlului științific. Acest lucru este valabil de exemplu la ingineri și multe profesii din domeniul sănătății.

Traducător, numit public / autorizat

în germană:  Übersetzerin oder Übersetzer (öffentlich bestellt/ermächtigt)

De asemeni:  
ermächtigte Übersetzerin/ ermächtigter Übersetzer
vereidigte Übersetzerin/vereidigter Übersetzer
beeidigte Übersetzerin/beeidigter Übersetzer

Traducătoarele și traducătorii traduc dintr-o limbă în altă limbă. În anumite situații o traducere a unor documente oficiale necesită o confirmare referitoare la corectitudinea traducerii. Documentul primește după aceea o mențiune oficială și o semnătură. Această confirmare poate fi emisă în Germania doar de către traducătoarele autorizate sau traducătorii autorizați. Ei au primit permisiunea în acest sens de la un tribunal. În Germania aceste traducătoare și acești traducători se numesc diferit: Ei se pot numi:

 • Numit public
 • Numit judiciar
 • Autorizat (general)
 • Autorizat (general)
 • Autorizat (general)

La o cerere de recunoaștere se adaugă de cele mai multe ori documente care trebuie traduse. În baza de date cu interpreți și traducători de pe site-ul de internet al administrațiilor judiciare federale există o listă cu traducătoare și traducători.

În anumite cazuri autoritatea competentă nu acceptă traduceri ale unui traducător numit public în străinătate! De aceea înainte de o traducere este important să se adrese autorității competente următoarea întrebare: îmi pot fi traduse documentele și în țara de origine?
Ambasadele germane din alte țări vă informează cu privire la datele de contact ale traducătoarelor sau traducătorilor numiți sau autorizați din străinătate.

Baza de date cu interpreți și traducători 
Ambasade germane în alte țări

U
UE/SEE/Elveția

În germană: EU/EWR/Schweiz

Statele Uniunii Europene (UE) și ale Spațiului Economic European (SEE) și Elveția. Statele membre ale UE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria. 

Statele SEE sunt toate statele membre ale UE plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Elveția participă la sistemul european al recunoașterii profesionale în baza unui acord bilateral încheiat cu UE.
 

V
Verificarea pentru „externi”

În germană: Externenprüfung

Verificarea pentru „externi” se face pentru profesiile în baza formării profesionale duale.  Prin intermediul unei verificări pentru „externi” se poate participa la examinarea periodică a unei profesii în baza formării profesionale, fără a fi necesară absolvirea formării inițiale profesionale respective. Condiția este ca participantele și participanții să fi lucrat practic minim 1,5 ori din perioada de formare în profesia respectivă.  În cazul promovării testării se va acorda titlul de formare profesională german corespunzător.