BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - R

Selectează după literă
R
Recunoaşterea

în germană: Anerkennung
de asemeni: Recunoaşterea calificării profesionale, stabilirea echivalării, recunoaşterea profesională, echivalenţă

Recunoașterea în contextul calificării profesionale din străinătate înseamnă că o calificare profesională din afara Germaniei poate fi echivalată de drept cu o profesie de referință. Calificarea profesională străină va fi așadar recunoscută în Germania.

Se face diferența între recunoaștere completă, parțială sau lipsa recunoașterii. „Recunoașterea completă“ înseamnă că calificarea profesională este echivalată cu profesia de referință germană. „Recunoașterea parțială“ înseamnă că între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană au fost constatate diferențe importante. Puteți obține însă „recunoașterea completă“ prin adaptarea calificării profesionale sau printr-o măsură compensatorie. „Lipsa recunoașterii“ înseamnă că sunt prea mari diferențele între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană.

Pentru a obține recunoașterea va trebui să depuneți o cerere de recunoaștere. Apoi va fi inițiată procedura de recunoaştere.

Recunoașterea automată

în germană: Automatische Anerkennung

În Uniunea Europeană (UE) se face o recunoaştere automată a unor meserii reglementate. Recunoașterea automată se face pentru medici sau medici stomatologi, inclusiv pentru formarea continuă în medicină de specialitate. Recunoașterea automată se mai face și pentru medicii veterinari, farmaciști, asistenți medicali, moașe și obstetricieni precum și arhitecți.

În cadrul întreii UE există standarde uniforme de calificare profesională pentru aceste meserii. Profesiile sunt enumerate în anexa Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (2005/36/CE) 

Și în cazul unei recunoașteri automate este necesară depunerea unei cereri la autoritatea competentă. În cadrul procedurii de recunoaștere nu se va face însă nici o verificare individuală a echivalării.

 

Recunoaştere-Căutare

în germană: Anerkennungs-Finder

Opțiunea de Recunoaştere-Căutare este un instrument special al paginii web www.anerkennung-in-deutschland.de. El ajută la căutarea informațiilor importante referitoare la recunoașterea în Germania a unor calificări profesionale. Cu ajutorul opțiunii de Recunoaştere-Căutare puteți găsi în câțiva pași autoritatea competentă și primi informații importante referitoare la profilul meseriei de referință din Germania, cu privire la procedura de recunoaştere, documentele necesare, cheltuielile procedurii și alte caracteristici ale profesiei.

Recunoaştere-Căutare
 

recunoscut, oficial (denumire)

în germană: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Există mai multe tipuri de recunoaștere oficială. Orice denumire a unei profesii conține adaosul „recunoscut oficial“ sau  „verificat oficial“. Aceste adaosuri sunt protejate juridic. Cel care dorește să poarte un anumit titlu profesional trebuie să urmeze o calificare profesională care are anumite exigențe. Acest lucru nu trebuie confundat cu termenul recunoaștere în contextul calificărilor profesionale din străinătate.

Acest adaos poate fi parte componentă a denumirii unui titlu obținut de exemplu în urma unei formări continue de perfecționare, cum ar fi „referent economic cu diplomă“ sau „informatician cu diplomă“.  Acest lucru este protejat juridic în mod special prin legi și regulamente.

Este posibil însă să fie vorba de un adaos al denumirii profesiei care face referire la o anumită calificare profesională și restricție legală, de exemplu în baza legilor federale ale landurilor. Exemple în acest sens sunt „chimist alimentar cu diplomă“ sau  „îngrijitor bătrâni cu diplomă“.
În cazul meseriilor sociale, datorită legilor federale există profesii cum ar fi cea de „educator social recunoscut oficial“. Datorită recunoașterii oficiale pot fi exercitate atribuții de specialitate în cadrul anumitor profesii.

Autoritatea competentă vă poate informa cu privire la reglementările referitoare la o anumită profesie. Acestea pot fi găsite cu ajutorul opțiunii Recunoaştere-Căutare.

Repatriate târziu şi repatriați târziu

În germană:  Spätaussiedler
De asemeni:   Aussiedler, Russlanddeutsche

Repatriatele târziu şi repatriații târziu sunt oameni de origine germană care imigrează din fosta Uniune Sovietică sau din Europa de Est către Germania. Aceste persoane sunt recunoscute oficial ca repatriate târziu sau repatriați târziu.

Printr-o adeverință de repatriat târziu, aceste persoane pot solicita o procedură specială de recunoaștere a profesiei. Adeverința de repatriat târziu se mai numește și: legitimație de refugiat.