BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Caseta tehnică

Informațiile de mai jos conțin date obligatorii prevăzute de lege privind identificarea ofertantului, note despre răspundere și dreptul de autor precum și despre protecția datelor.

Editor:
Institutul Federal pentru Formare Profesională (BIBB)
Friedrich-Ebert-Allee 114-116
53113 Bonn

Telephone: 0228 / 107 - 0
Fax: 0228 / 107 - 2977
Pagină web: www.bibb.de
E-mail: zentrale@bibb.de

BIBB este o instituție federală de drept public, responsabilă în fața legii.

Reprezentantul legal:
Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Address see above
VAT ID No.: DE205571125

Responsabil de presă din punct de vedere juridic:
Johanna Elsässer
Address see above
E-mail: anerkennungsportal@bibb.de

 

Exonerare de răspundere

Conținutul ofertei de pe internet

Institutul Federal pentru Formare Profesională (BIBB) în calitate de editor al acestei oferte de pe internet nu își asumă garanția pentru corectitudinea, integritatea și actualitatea informațiilor elaborate.  Editorul sau angajații / angajatele portalului privind recunoașterea nu își asumă în principiu răspunderea pentru daune, în special cele de natură financiară și intelectuală care apar în urma folosirii informațiilor prezentate.  Toate ofertele sunt neangajante și neobligatorii.  Editorul își rezervă dreptul de a șterge, extinde sau modifica pentru un timp limitat oferta completă sau doar extrase, fără notificare expresă.

Opțiunea „Recunoaştere-Căutare” pune la dispoziție utilizatoarelor și utilizatorilor, în baza datelor introduse privind domeniul profesiei, informații generale despre etapele necesare ale procedurii, documentele necesare și autoritatea competentă.  Aceste servicii precum și toate celelalte oferte de pe Recunoaşterea în Germania nu reprezintă o asistență juridică în sensul Legii privind serviciile de asistență juridică și nici nu pot lua locul consilierii juridice.  Autoritățile responsabile poartă răspunderea pentru procedură.

Trimiteri și link-uri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la pagini web străine care nu se află în zona de responsabilitate a editorului, ar intra în vigoare o angajare a răspunderii doar în cazul în care editorul ia act de conținutul lor și i-ar fi posibil și realizabil din punct de vedere tehnic să blocheze utilizarea în cazul conținutului ilegal.  Editorul se distanțează explicit de conținuturile ilegale de pe paginile externe asociate. Editorul nu are nici un fel de influență asupra formatului și conținutului actuale și viitoare a paginilor web asociate / conexe. De aceea el se distanțează categoric prin aceasta de conținutul tuturor paginilor web asociate / conexe, care au fost modificate după ce a fost trecut link-ul. Această constatare este valabilă pentru toate link-urile și trimiterile inserate în cadrul propriei oferte de pagină web, precum și pentru consemnările străine din cărțile de oaspeți, forumurile de discuții sau listele de email-uri create de editor.  În cazul conținuturilor ilegale, eronate sau incomplete și în special al daunelor care rezultă din folosirea sau nefolosirea unor astfel de informații puse la dispoziție, răspunderea va fi doar a ofertantului paginii web la care se face trimitere, și nu a celui care doar face trimitere prin intermediul link-ului la publicarea respectivă.

Bineînțeles că vom prelucra cât de repede posibil orice notificare trimisă la anerkennungsportal@bibb.de cu privire la conținuturile modificate de pe paginile web asociate.

Dreptul de autor și cel al mărcilor

Editorul urmărește să respecte în toate publicațiile sale drepturile de autor a graficelor, fotografiilor, înregistrărilor audio, secvențelor video și textelor, etc. utilizate, să folosească grafici, fotografii, înregistrări audio, secvențe video și texte etc. întocmite de el sau să recurgă la grafici, fotografii, înregistrări audio, secvențe video și texte etc. care nu au licență. 

Dreptul de autor pentru obiectele publicate care au fost create de editor rămâne doar al editorului paginilor web.  Este interzisă multiplicarea sau folosirea acestor grafice, fotografii, înregistrări audio, secvențe video și texte etc. pentru alte publicații electronice sau tipărite, dacă nu s-a obținut acordul explicit al editorului.

Toate mărcile înregistrate care au fost numite în cadrul acestei oferte de pagină web a editorului și care eventual sunt protejate prin terți se supun nelimitat prevederilor dreptului mărcilor în forma sa valabilă și dreptului de posesiune al proprietarului respectiv care a fost înregistrat.  Chiar dacă sunt doar menționate, aceasta nu înseamnă că mărcile înregistrate nu sunt protejate prin drepturile terților.

Editorul informează toate instituțiile și persoanele externe care au dreptul la descărcarea și publicarea informațiilor cuprinse pe această pagină web, că atunci când se descarcă sau publică informații de pe această pagină web, trebuie respectate drepturile de autor nu doar în privința textelor, ci și în special cele referitoare la grafici, fotografii, înregistrări audio, secvențe video și texte etc. Aceste instituții și persoane pot descărca și publica așadar doar acele grafici, fotografii, documente audio sau video și texte, etc., pentru care dețin drepturile respective, sau grafici, fotografii, documente audio, secvențe video și texte etc. fără licență.

Este interzisă multiplicarea sau folosirea acestor grafice, fotografii, înregistrări audio, secvențe video și texte etc. protejate prin drepturile terților, pentru alte publicații electronice sau tipărite, dacă nu s-a obținut acordul lor explicit.

În cazul unor astfel de obiecte care au fost publicate de către instituțiile și persoanele menționate anterior pe paginile web ale editorului sau trimise către adresa de email a editorului, editorul nu își asumă nici un fel de răspundere în cazul nerespectării dreptului de autor sau a celui de posesie.

Validitatea

Această excludere a responsabilității trebuie interpretată ca fiind parte a ofertei de pagină web la care se face referire pe această pagină.  În cazul în care părți sau formulări singulare a acestui text nu (mai) corespund (în totalitate) situației juridice, atunci nu se va aduce atingere valabilității celorlalte părți ale documentului în ceea ce privește conținutul și valabilitatea lor. 

Credite

Anumite imagini folosite au fost puse la dispoziție de www.fotolia.de, www.istockphoto.com și de stock.adobe.com.

Fotografiile și graficele care nu au fost menționate aici, fie au fost prevăzute cu indicarea sursei în cadrul semnăturii fotografiei, fie sunt proprietatea site-ului Recunoaşterea în Germania.

Protecția datelor

Către notele referitoare la protecția datelor de pe „Recunoaşterea în Germania”