BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - M

Selectează după literă
M
Maistru

în germană: Meisterin/Meister
De asemeni: Calificare de maistru

Maistrul este o denumire care certifică absolvirea unei activități de perfecționare în baza unei formări continue de perfecționare profesională. Maiștrii sunt calificați să execute sarcinile de lucru din poziții superioare în cadrul întreprinderilor și a firmelor sau pe cele din domeniul managementului. 

În diferite profesii se face formarea continuă de perfecționare pentru maistru. De regulă formarea continuă de perfecționare pentru maistru se face după încheierea formării inițiale profesionale. Dacă aveți suficientă experienţă profesională sau dețineți o diplomă universitară, atunci veți putea absolvi o formare continuă de perfecționare. Acest lucru depinde tot timpul de premisele legale ale respectivei profesii.

Titlul de maistru din domeniul activităților meșteșugărești face parte de exemplu din categoria absolvirii unei activități de perfecționare. Există însă maiștri și în domeniul industriei, agriculturii sau alte domenii profesionale.

În cadrul activităților meșteșugărești cu autorizație doar un maistru (maistru meșteșugar/ meșter) poate conduce în mod autonom o întreprindere și să instruiască ucenici.

Măsură compensatorie

În germană: Ausgleichsmaßnahme
De asemeni:  Măsură de adaptare

Dacă în cadrul procedurii de recunoaștere a unei meserii reglementate s-au constatat diferențe importante între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană, veți putea absolvi o măsură compensatorie. Astfel veți putea compensa diferențele importante și să primiți astfel recunoaşterea completă.

În funcție de profesie și reglementările legale, măsura compensatorie poate fi un stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini (resortisanții UE) sau o probă de cunoștințe (în cazul titlurilor de absolvire emise în statele terțe).