Facultate

Imagine de sus a unei săli de cursuri cu studenți
© Matej Kastelic / Fotolia

Dacă aveți o diplomă universitară atunci va trebui pentru recunoaștere fie să demarați procedura de recunoaștere, fie puteți solicita evaluarea diplomei universitare. Sau poate că doriți să începeți sau să continuați studiile universitare în Germania?

Recunoașterea diplomei universitare în Germania

Recunoașterea se face diferit în funcție de studiile universitare care duc în Germania la calificarea pentru o profesie reglementată sau la domenii profesionale nereglementate.

Profesii reglementate

În cazul în care aveți o diplomă universitară pentru o profesie reglementată, atunci e necesar ca aceasta să fie recunoscută oficial dacă doriți să practicați această meserie. Profesiile reglementate sunt de exemplu cele de medic, inginer, cadru didactic sau alte profesii. Evaluarea diplomei universitare pe care o aveți se face apoi se face în cadrul unei proceduri de recunoaștere. Puteți găsi o listă a tuturor profesiilor reglementate în Germania pe site-ul de internet al Uniunii Europene.

Profesii nereglementate

În cazul în care aveți o diplomă universitară care nu duce la o profesie reglementată, atunci nu va exista pentru această diplomă universitară nici o procedură de recunoaștere și nici o recunoaștere formală. În cazul diplomelor universitare străine puteți solicita însă la Oficiul central pentru educația din străinătate (ZAB) o evaluare a certificatului. Descrierea diplomei dumneavoastră universitare se va face așadar prin evaluarea certificatului, fiind certificate posibilitățile de utilizare profesională și academică. Evaluarea certificatului nu este obligatorie, însă reprezintă o bună ocazie de a-i prezenta potențialului angajator calitatea și nivelul diplomei universitare. Evaluarea certificatului costă bani. Informați-vă la ZAB cu privire la costurile exacte.

Gradele academice străine

Răspunsuri la întrebările legate de utilizarea unui titlu academic din străinătate vor fi date de Ministerele științei din landul respectiv. De regulă este posibilă utilizarea unui titlu academic din străinătate în original. Conversia unui titlu universitar care nu a fost obținut în Germania într-un titlu universitar german este posibilă doar în cazul persoanelor repatriate târziu. Veți găsi informații suplimentare cu privire la acest subiect în broșurile informative ale fiecărui land.

Studiile universitare în Germania

Dacă ați început studiile universitare în țara de origine și doriți să le continuați în Germania, atunci recunoașterea creditelor și examenelor se va face de către facultatea respectivă (International Office, Biroul universitar pentru străini, AAA); în cazul profilurilor, care vor fi absolvite cu un examen de stat, sunt responsabile oficiile de examene ale landurilor respective.

Doriți să începeți studiile universitare la o facultate germană? În acest caz titlul de absolvire școlară din țara de origine trebuie să permită accesul la studii universitare. Trebuie să fie vorba de un titlu de absolvire școlară în baza căruia să puteți studia în țara de origine.

Și un titlu de formare profesională poate permite accesul la studii universitare, de exemplu pentru studii universitare în domeniul formării inițiale profesionale pe care o aveți. De formare profesională vă mai poate permite să efectuați studii pregătitoare în baza cărora să puteți începe studiile universitare. Titlul de formare profesională vă mai poate oferi dreptul de a da un examen de admitere la studii universitare.

Puteți să vă informați dinainte în baza de date anabin a Biroului Central de Educație (formare) pentru Străini (ZAB) dacă respectiv pentru ce opțiune calificarea dumneavoastră este eligibilă. Pentru anumite țări aveți la dispoziție și pagina web a Serviciului Academic german pentru străini (DAAD).

La „Study in Germany“ puteți găsi mai multe informații referitoare la sistemul universitar german, cum puteți găsi o facultate și aplica pentru admiterea la studii sau dacă aveți nevoie de o viză.