BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - P

Selectează după literă
P
Parteneriatul de recunoaștere

în germană: Anerkennungspartnerschaft

Parteneriatul de recunoaștere este constituit de un așa-numit permis de ședere pentru persoanele din țări terțe. În acest sens, scopul șederii este de a parcurge procedura de recunoaștere în Germania și de a finaliza recunoașterea completă după maximum 3 ani.

Pe baza parteneriatului de recunoaștere, persoanele din țări terțe pot intra pe teritoriul Germaniei și fără o prealabilă recunoaștere a calificării profesionale străine. În cazul în care persoana străină a găsit un loc de muncă, aceasta încheie o convenție cu angajatorul său. În cadrul acesteia, persoana respectivă se obligă să solicite recunoașterea direct după intrarea pe teritoriu. Personalul specializat viitor poate intra pe teritoriu și se poate angaja imediat. Dacă profesia este reglementată, anumite activități nu sunt încă permise. Angajatorul asistă personalul specializat în cadrul recunoașterii. De asemenea, acesta trebuie să faciliteze calificarea necesară pentru recunoaștere.

Mai multe detalii privind parteneriatul de recunoaștere și condițiile acestuia pot fi consultate aici:

Cum funcționează parteneriatul de recunoaștere?

Avantajele recunoașterii

Permis de muncă

În germană:  Arbeitserlaubnis

Cuvântul permis de muncă nu este un termen oficial și nici un document propriu. Termenul oficial este aprobare pentru ocuparea unui loc de muncă. Această aprobare este acordată de Autoritatea pentru străini printr-o mențiune în permisul de şedere. Persoanele din state terțe au nevoie de această aprobare  pentru a putea lucra în Germania. Aceasta înseamnă că: Persoanele din state terțe pot lucra în Germania doar dacă în permisul de şedere se găsește o astfel de mențiune!

Resortisanții UE și ai SEE nu au nevoie de nici un permis de şedere pentru a lucra în Germania. Resortisanții Elveției au nevoie doar de permisul de ședere - Elveția.

Verificați-vă posibilitățile cu Quick-Check de la Make it in Germany: Aici puteți afla dacă puteți lucra și locui în Germania.

Quick-Check de la Make it in Germany

Permis de ședere

În germană: Aufenthaltstitel

Persoanele din țări terțe au nevoie de o aprobare oficială dacă doresc să intre și să rămână pe teritoriul Germaniei. Această aprobare se numește: permis de ședere.

Există 3 tipuri de permis de ședere pe perioadă determinată: 

  • Drept de ședere
  • Carte albastră a UE
  • Viză

Există 2 tipuri de permis de ședere pe perioadă nedeterminată: 

  • Ședere permanentă UE 
  • Drept de stabilire

În Germania, permisul de ședere se solicită la autoritatea germană pentru străini (Ausländerbehörde). În străinătate, permisul de ședere se solicită la oficiul consular german.
Mai multe informații sunt disponibile la Biroul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Informații privind intrarea persoanelor din țări terțe
Informații suplimentare privind dreptul de ședere

Cetățenii UE și ai SEE nu au nevoie de permis de ședere. Cetățenii elvețieni trebuie să își declare șederea în Germania. 

Informații pentru cetățenii UE/SEE/elvețieni.

Personal specializat

În germană:   Fachkraft

Sunt considerate personal specializat conform legii privind imigrarea persoanelor calificate, următoarele persoane:

  • Persoanele cu o calificare profesională atestată, care este echivalentă cu o calificare profesională în Germania de minim 2 ani. Calificările profesionale în străinătate cu o durată mai scurtă pot fi echivalente cu o calificare profesională în Germania, dacă respectiva calificare nu prezintă diferențe majore sau a fost compensată.
  • Persoanele cu o diplomă de facultate, care este echhivalentă cu o diplomă de facultate din Germania
     
Proba de aptitudini

În germană: Eignungsprüfung
De asemeni: Proba deficiențelor

Proba de aptitudini este o formă de măsură compensatorie pentru resortisanții din UE/SEE/Elveția.

Ei pot absolvi un test de aptitudini, dacă în cadrul unei profesii reglementate au fost constatate diferențe importante între calificarea profesională și meseria de referință germană cu ocazia unei proceduri de recunoaştere. Proba de aptitudini se referă doar la conținuturile care condiționează exercitarea profesiei respective în Germania care nu sunt confirmate de către documentele dumneavoastră. În cadrul probei de aptitudini se va ține cont de faptul că aveți deja o calificare profesională a dumneavoastră.

Proba de cunoștințe

în germană: Kenntnisprüfung

Proba de cunoștințe reprezintă o eventuală măsură compensatorie pentru persoanele din statele terțe. Acestea pot da un test de cunoștințe dacă în procedura de recunoaştere a unei meserii reglementate au fost constatate diferențe importante între calificarea profesională și profesia de referință germană. Autoritatea competentă organizează proba de cunoștințe. Proba de cunoștințe se referă la conținutul examenului de absolvire german de stat. Acest lucru nu înseamnă că proba respectivă este identică cu examenul de absolvire de stat. Pot fi verificate însă anumite conținuturi prevăzute în examenul de absolvire.

Procedură accelerată

În germană:  Beschleunigtes Verfahren

Procedura accelerată înseamnă că: Timpul pentru o anumită procedură de recunoaștere este mai scurt decât de obicei. Firmele pot solicita procedura accelerată pentru intrarea în țară a personal calificat din state terțe. În acest scop firma încheie un acord cu autoritatea centrală pentru străini competentă. Autoritatea pentru străini competentă solicită procedura de recunoaștere. Ea are rolul de partener central pentru firmă și autoritatea competentă. Pentru procedura accelerată sunt necesare anumite condiții. Prin intermediul unei proceduri accelerate poate fi prescurtată la 2 luni perioada procedurii de recunoaștere. Procedura de acordare a vizei poate fi accelerată și ea prin coordonarea autorității centrale pentru străini.

Procedura de recunoaştere

în germană: Anerkennungsverfahren
De asemeni:   Procedura echivalare, stabilirea echivalării sau verificarea echivalării

În cadrul procedurii de recunoaștere, autoritatea competentă din Germania analizează în ce măsură poate fi echivalată calificarea profesională pe care o aveți cu profesia de referință germană, precum și posibilitatea unei recunoaşteri.

În cadrul procedurii de recunoaştere autoritatea competentă va avea nevoie de certificatele și diplomele care să ateste conținutul și durata calificării profesionale obținută în străinătate. În acest sens este importantă și experienţa profesională în domeniul respectiv.

 

Profesia de referință

în germană: Referenzberuf
De asemeni: Calificare de referință

Profesia de referință este calificarea profesională germană care a fost echivalată cu calificarea profesională pe care o aveți din străinătate, în cadrul procedurii de recunoaştere.

Profesia în baza calificării profesionale

în germană:  Ausbildungsberuf

Există profesii în baza calificării profesionale duale și profesii în baza calificării profesionale școlare. Profesiile în baza calificării profesionale sunt învățate în urma formării inițiale profesionale duale sau școlare.

Profesie din domeniul sănătății

în germană: Gesundheitsberuf

Profesiile din domeniul sănătății sunt profesii care au legătură cu domeniul sănătății în sensul larg al termenului. Acestea includ profesiile academice și neacademice, cum ar fi cea de optician sau tehnician dentar. Profesiile medicale fac parte din grupul profesiilor din domeniul sănătății.

Profesie medicală

în germană: Heilberuf

Profesiile medicale sunt acele profesii care presupun munca cu și pentru pacienți. Profesia de medic veterinar face parte și ea din categoria profesiilor medicale.

Pentru toate profesiile medicale legea prevede obținerea unei autorizații de a practica profesii în medicină sau a unui drept de practicare a meseriei, de exemplu în cazul medicilor, a stomatologilor,  asistent medical și sanitar.

La Ministerul Sănătății Federal puteți găsi o prezentare a tuturor profesiilor medicale:

Prezentarea tuturor profesiilor medicale:

Profesii care duc lipsă de personal calificat

În germană:  Engpassberufe
De asemeni:   Mangelberufe

In Germania există prea puțini muncitoare și muncitori pentru anumite profesii. Aceasta înseamnă că: Există prea puține persoane instruite pentru aceste profesii. Aceste profesii se numesc profesii care duc lipsă de personal calificat.

Din categoria profesiilor care duc lipsă de personal calificat fac parte înainte de toate profesiile tehnice și anumite profesii din domeniul medico-sanitar. Profesiile care duc lipsă de personal calificat se află într-o listă pozitivă.

Profesii liberale

În germană:  Freie Berufe

Multor profesii sunt denumite liberale. Acestea sunt profesii care conform legii presupun o calificare specială sau în cadrul căreia se lucrează în cadrul științei sau al artei. Din profesiile liberale fac parte de exemplu medicii, avocații, consilierii fiscali, arhitecții, jurnaliștii și fizioterapeuții.

Liber-profesionistele și liber-profesioniștii își oferă serviciile sau lucrările contra cost. De regulă ei lucrează pe cont propriu și în mod independent. Aceasta înseamnă că: nu au angajatori.

Profesiile liberale nu sunt activități comerciale. Pentru multe profesii liberale este necesară recunoașterea unei calificări profesionale din afara Germaniei.

 

Profesii nereglementate

în germană: Nicht reglementierte Berufe

În ceea ce privește profesiile nereglementate, nu există anumite prevederi din partea statului. Aceasta înseamnă că nu e nevoie de nici o autorizație profesională pentru a putea lucra într-o anumită meserie. De exemplu în Germania, datorită sistemului de formare inițială profesională dual, nu toate profesiile sunt reglementate. Recunoașterea nu este o condiție obligatorie pentru a putea lucra într-o astfel de meserie.

Profesii reglementate

în germană: Reglementierte Berufe

În Germania anumite profesii sunt reglementate. Reglementarea înseamnă că trebuie să vă fie recunoscută calificarea profesională pentru a putea practica în Germania respectiva meserie. Acest lucru este o cerință legală. Exemple de profesii reglementate sunt cele de asistent medical și sanitar, medic sau cadru didactic. Prin intermediul opțiunii de Recunoaştere-Căutare puteți afla dacă calificarea profesională pe care o aveți este reglementată.