BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - D

Harflere göre filtrele
D
Denklik

Almanca: Gleichwertigkeit

bkz. denklik

Denklik

Almanca: Anerkennung
Ayrıca: Mesleki yeterlilik denkliği [Berufs·qualifikation],
denklik belgesi tespit işlemi [Gleichwertigkeits·feststellung],
mesleki tanıma ve denklik [berufliche Anerkennung],
denklik [Gleichwertigkeit]

Yurt dışındaki mesleki yeterlilikler bakımından denklik, Alman mesleki yeterliliği olmayan, bir referans mesleğe yasal olarak eşdeğer olan denkliktir. Yabancı mesleki yeterlilik Almanya'da denk kabul edilir.

Tam, kısmi denklik ve denklik alama arasında ayrım yapılır. "Tam denklik" mesleki denkliğinizin Alman  referans meslekle eşdeğer olduğu anlamına gelir. "Kısmi denklik" mesleki yeterliliğini ile referans meslek arasında önemli farkların olması anlamına gelir. Adaptasyon yeterlilik kursu veya telafi programına başarılı bir şekilde katılarak "tam denklik" alabilirsiniz.  "Denklik alamama durumu" mesleki yeterliliğiniz ve Alman referans meslek arasındaki farkın büyük olması anlamına gelir.

Denklik alabilmek için denklik başvurusu yapılmalıdır. Ardından diploma denklik işlemleri başlatılır.

Denklik başvurusu

Almanca:  Anerkennungsantrag
Ayrıca:  Antrag auf Anerkennung

Denklik başvurusu genellikle bir formdur. Bu, yabancı mesleki yeterliliklerinin denkliği için başvuruda bulunulmasını sağlar.

Denklik başvurusu, gerekli belgelerle birlikte yetkili makama gönderilir. Ya da oraya şahsen teslim edilir. Denklik başvurusu yetkili makamın web sitesinden indirilebilir.

Bazen indirilebilen bir denklik başvurusu yoktur. O zaman şekle bağlı olmayan bir başvuruda bulunulması zorunludur. Bu durumda yetkili makama bir dilekçe yazılmalıdır. Dilekçede denklik prosedürü için başvuruda bulunulmalıdır. Yetkili makam bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermektedir.

Denklik belirleme

Almanca: Gleichwertigkeitsprüfung
Ayrıca: Gleichwertigkeitsfeststellung

Diploma denklik işlemlerinde Almanya'daki Yetkili Merci mesleki yeterliliğinizin Alman referans mesleğe eşdeğer olup olmadığını kontrol eder. Bu nedenle bu kontrolün adı denklik belirlemedir. Yetkili Merci kontrol için mesleki yeterliliğin içeriği ve süresi hakkında bilgi veren karne ve dokümanlara gerek duyar. İlgili meslekteki mesleki deneyiminiz de önemlidir.

Denklik bulucu

Almanca: Anerkennungs-Finder

Denklik bulucu www.anerkennung-in-deutschland.de adresindeki özel bir araçtır. Almanya'daki somut mesleki yeterliliklerin denkliği için önemli bilgileri toplar. Denklik bulucu üzerinden sadece bir kaç tıkla Yetkili Mercinizi araştırabilir ve Alman referans mesleğinizin mesleki profiline, diploma denklik işlemlerine , gerekli dokümanlara, işlem masraflarına ve mesleğe yönelik diğer özelliklere yönelik önemli bilgileri edinebilirsiniz.

Denklik bulucu

Denklik hibesi

Almanca: Anerkennungszuschuss
Ayrıca: Anerkennungszuschuss des Bundes, „Zuschuss“

Denklik hibesi, yabancı mesleki yeterliliklerin veya yükseköğretim yeterliliklerinin denklik almasına yönelik süreçler için finansal destek niteliği taşır.

Finansal destek

Denklik kararı

Almanca: Anerkennungsbescheid
Ayrıca: Denklik kararı [Gleichwertigkeits·bescheid], karar, denklik kararı, denklik belgesi tespit işlemine yönelik karar [Gleichwertigkeits·feststellung] veya denklik belgesi[Anerkennungs·urkunde]

Denklik kararı, bununla Yetkili Mercinin diploma denklik işlemlerinin sonucunu size bildirdiği yasal olarak bağlayıcı bir yazıdır.

Denklik kararı tam denklikte onama veya meslek tanımını sürdürmeye yönelik çalışma izni veya resmi denklik olabilir.

Denklik ortaklığı

Almanca: Anerkennungspartnerschaft

Denklik ortaklığı, üçüncü ülkelerden gelen kişiler için bir tür oturum iznidir. Bu oturum izninin amacı, Almanya’daki diploma denklik işleminin yaptırılması ve en fazla 3 sene sonra tam denklikle tamamlanmasıdır.

Denklik ortaklığı sayesinde, üçüncü ülkelerden gelen kişiler yurtdışında edindikleri mesleki yeterlilikleri için önceden denklik işlemlerini yaptırmadan da Almanya’ya giriş yapabilirler. Söz konusu kişiler, yurtdışındayken bir iş bulduysa, işvereni ile bir sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşmede, ülkeye giriş yapıldıktan hemen sonra denklik işlemlerine başvurulacağına dair yükümlülük yer alır. Uzman adayı ülkeye giriş yapabilir ve hemen çalışmaya başlayabilir. Eğer çalışmaya başladığı mesleği düzenlemeye tabiyse, belirli görevlerde yer almasına henüz izin verilmez. İşveren de uzmanın denklik işlemlerine destek verir. Denklik için gerekli olan kalifikasyonun edinilmesini sağlamalıdır.

Denklik ortaklığı ve bunun ön koşulları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Denklik ortaklığı süreci nasıl işliyor?

Denklik işlemlerinin avantajları

Denklik yasası

Almanca: Anerkennungsgesetz

Denklik Yasasının resmi adı: "Yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin tespiti ve denkliğinin iyileştirilmesine yönelik yasa". Denklik Yasası yurt dışındaki mesleki yeterliliklerin denkliğini düzenler. Denklik Yasasının bir kısmı Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG) ve mesleklere yönelik uzman yasalar ve tüzüklerin uyarlanmasıdır. 1 Nisan 2012'den itibaren yurt dışında mesleki yeterliliği olan kişilerin Denklik Yasası sayesinde genel olarak yeterliliklerinin uygun Alman referans meslekle kıyaslanmasını talep etme hakları vardır.

Almanya'da Federal Denklik Yasası ve 16 eyaletin Denklik Yasaları vardır.

Dil sertifikası

Almanca: Sprachzertifikat
Ayrıca: Sprachdiplom, Sprachtest, Sprachnachweis, Deutschzertifikat

Yasayla düzenlenmiş birçok meslek için Almanca dil yeterlilik belgesi gereklidir. Bu belge dil sertifikası veya dil diplomasıdır. Şu durumlardan sonra bir dil sertifikası veya dil diploması alınabilir: Bir dil sınavı başarıyla geçilmelidir. Bir dil sertifikası Almanca dil bilgisi seviyesini belgelemektedir. Seviye, Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesine (GER dayanmaktadır. Farklı dil seviyeleri mevcuttur. Her meslek belirli bir dil seviyesi gerektirir. Yetkili makam, ilgili meslek için gerekli olan dil seviyesi ve dil sertifikası hakkında bilgi sağlar.

Almanca dil sertifikaları şunlardır; örneğin:

Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (GER)

Almanca: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)

Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (GER), Avrupa Konseyi'nin bir yabancı dilde dil bilgisi hakkında bir önerisidir. GER, yabancı bir dildeki dil bilgisini farklı yetkinlik seviyelerine ve dil düzeylerine ayırır. Böylece, dil bilgisi daha iyi birbiriyle kıyaslanabilir. GER ayrıca dil bilgisini edinmek açısından bir kıstas görevini üstlenir.

Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (GER)

Europass öz değerlendirme tablosu

Diploma denklik işlemleri

Almanca: Anerkennungsverfahren
Ayrıca: Denklik belgesi işlemleri [Gleichwertigkeits·feststellungs·verfahren], denklik belgesi [Gleichwertigkeits·feststellung] veya denklik belirleme [Gleichwertigkeits·prüfung]

Diploma denklik işlemlerinde Almanya'daki Yetkili Merci  yabancı mesleki yeterliliğinizin ilgili Alman referans melekle ne kadar eşdeğer olup olmadığını ve denklik yapılıp yapılamayacağını kontrol eder.

Diploma denklik işlemleri için Yetkili Merci yabancı mesleki yeterliliklerinizin içeriği ve süresi hakkında bilgi veren karne ve dokümanlara gereksinim duyar. Bu sırada ilgili meslekteki mesleki deneyimi de önemlidir.

Düzenlenmiş meslekler

Almanca: Reglementierte Berufe

Almanya'da bazı meslekler yasalarla düzenlenmektedir. Yasalarla düzenlenmiş demek Almanya'da meslekte çalışabilmek için mesleki deneyiminize denklik almanızın gerekmesidir. Bu yasal koşuldur. Yasalarla düzenlenen meslekler örn. sağlık hizmetlileri ve hemşireler, doktorlar veya öğretmenlerdir. Mesleki yeterliliğinizin yasalarla düzenlenip düzenlenmediğini denklik bulucudan öğrenebilirsiniz.