BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Temeiuri juridice

Dreptul la o procedură de recunoaştere este reglementat prin lege. Același lucru este valabil și în cazul desfășurării unei proceduri de recunoaștere.

Aici găsiți răspunsuri la următoarele întrebări:

 

În Germania legile și prevederile statului federal și ale landurilor federale reglementează recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate. Aceasta înseamnă că: pentru recunoașterea anumitor profesii sunt valabile legile și prevederile statului federal. Pentru recunoașterea altor profesii sunt valabile legile și prevederile landurilor. Temeiurile juridice sunt: Legea determinării calificării profesionale a statului federal, legile determinării calificării profesionale ale landurilor precum și reglementările legislației speciale ale statului federal și landurilor. Aceste temeiuri juridice conțin reglementările privind procedura de recunoaștere.

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale a guvernului federal

Legea germană privind recunoaşterea calificărilor profesionale emisă de statul federal este un așa-zis text legislativ cu aplicabilitate generală. Aceasta înseamnă că: legea este alcătuită din mai multe legi sau modificări aduse legilor. Din Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale emisă de statul federal fac parte Legea determinării calificării profesionale (BQFG) și modificările aduse mai multor legislații speciale.

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale emisă de statul federal este valabilă de la data de 1 aprilie 2012. Există din anul 2005 reglementări privind recunoașterea în cadrul Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale emisă de statul federal este valabilă de la data de 1 aprilie 2012. Există din anul 2005 reglementări privind recunoașterea în cadrul Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale reglementează recunoașterea în cadrul profesiilor reglementate pentru resortisanții UE/SEE/Elveția.

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale emisă de statul federal merge mai departe. Ea reglementează: 

În BQFG  sunt cuprinse reglementările pentru procedura de recunoaștere, cum ar fi informații privind documentele necesare și durata procedurii. În cadrul procedurii de recunoaștere în baza BQFG  calificarea profesională va fi comparată mereu cu o profesie de referință germană actuală. Cu această ocazie este luată în calcul și experiența profesională pe care o aveți. Cu ajutorul experienței profesionale e posibil să puteți echivala diferențele importante dintre calificarea profesională din afara Germaniei și profesia de referință germană.

BQFG este valabilă doar dacă legislația specială nu reglementează altceva. 
Și legislația specială reglementează recunoașterea calificărilor profesionale din cadrul profesiilor reglementate. Din această categorie face parte de exemplu Regulamentul federal privind profesia de medic.
Dreptul la o procedură de recunoaştere se aplică indiferent de cetățenie sau domiciliu. Puteți depune cererea și din străinătate.  

Legile privind recunoaşterea calificărilor profesionale emise de landuri

Anumite profesii sunt reglementate prin legi și prevederi ale celor 16 landuri. Toate landurile au propria lege a determinării calificării profesionale precum și o legislație specială. De exemplu următoarele profesii sunt reglementate prin legile fiecărui land: Profesoară și profesor sau ingineră și inginer.

Reglementări legale pentru repatriații târziu

Repatriatele târziu și repatriații târziu au încă din 1953, în baza Legii privind persoanele strămutate și persoanele refugiate (BVFG), un drept legal la o procedură de recunoaștere. Începând cu 2012 pentru ei se aplică și BQFG. De aceea repatriatele târziu  și repatriații târziu pot opta între 2 proceduri atunci când se face procedura de recunoaștere: între BVFG și BQFG. 

Procedura de recunoaștere conform BVFG se face în baza unei profesii de referință actuale sau care a fost valabilă în trecut. Procedura de recunoaștere conform BQFG  se face în schimb mereu pe baza unei profesii de referință actuale germane. În cadrul unei proceduri de recunoaștere conform BQFG  poate fi avută în vedere și experiența profesională.

Oficiul Federal pentru Migrație şi Refugiați (BAMF) oferă explicații într-un flyer cu privire la ambele proceduri de recunoaștere pentru repatriate târziu și repatriați târziu. La sfârșitul acestei pagini veți găsi linkul.

Când și care reglementări legale se aplică pentru o recunoaștere?

Este reglementată profesia dumneavoastră?

Calificare profesională din UE/SEE/Elveția

Calificare profesională din altă țară / țară terță

Este reglementată profesia dumneavoastră?

Profesie reglementată
(de exemplu medic, asistentă medicală, maistru frizer)

Calificare profesională din UE/SEE/Elveția

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale, legislația specială, BQFG stat federal și landuri, Legea privind persoanele strămutate și persoanele refugiate

Calificare profesională din altă țară / țară terță

Legislația specială, BQFG stat federal și landuri, Legea privind persoanele strămutate și persoanele refugiate

Este reglementată profesia dumneavoastră?

Profesie nereglementată
(de exemplu mecatronist auto, bucătăreasă)
sau profesie fără reglementare a unei legi speciale referitoare la recunoaștere

Calificare profesională din UE/SEE/Elveția

BQFG stat federal și landuri, Legea privind persoanele strămutate și persoanele refugiate

Calificare profesională din altă țară / țară terță

BQFG stat federal și landuri, Legea privind persoanele strămutate și persoanele refugiate

 

Cine decide cu privire la recunoașterea mea?

Autoritatea competentă decide cu privire la recunoașterea dumneavoastră. Autoritatea competentă  se stabilește în funcție de locul de muncă și profesia de referință pe care o aveți. În Recunoaştere-Căutare găsiți autoritatea competentă  și bazele legale pentru procedura de recunoaștere.

Ce reglementează Legea privind imigrarea specialiștilor?

Începând din martie 2020, prima lege privind imigrarea specialiștilor facilitează imigrarea specialiștilor din țări terțe. Începând din noiembrie 2023 a intrat treptat în vigoare o nouă lege. Este vorba despre: „Legea privind extinderea imigrării specialiștilor”. Această lege extinde posibilitățile de intrare pe teritoriu venind dintr-o țară terță în vederea încadrării în muncă, a căutării unui loc de muncă sau a recunoașterii calificării profesionale străine. De asemenea, Legea privind imigrarea specialiștilor reglementează cazurile în care este necesară o recunoaștere profesională pentru intrarea pe teritoriul Germaniei.

O privire de ansamblu asupra celor mai importante dispoziții ale Legii privind imigrarea specialiștilor este prezentată pe portalul „Make it in Germany”. Linkul se află mai jos. Mai multe detalii privind posibilitățile de intrare pe teritoriu pot fi consultate și aici, pe portal, la pagina Imigrare.