BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - C

Selectează după literă
C
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (GER)

În germană:  Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (GER) este o recomandare a Consiliului Europei cu privire la cunoștințe de limbă într-o limbă străină. GER grupează cunoștințele de limbă într-o limbă străină în diferite niveluri de competență și de limbă. În acest mod cunoștințele de limbă pot fi comparate mai ușor. GER are rolul și de standard pentru dobândirea de cunoștințe de limbă.

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (GER)
Grilă de autoapreciere a Europass

Calificarea profesională

În germană: Berufsqualifikation

Calificarea profesională reprezintă diploma referitoare la calificarea profesională, emisă de către o autoritate oficială în țara unde s-a făcut formarea profesională, care face trimitere la o profesie clar definită, de exemplu cea de medic. Calificarea profesională este atestată printr-un certificat de absolvire.

Calificarea profesională poate fi dovedită și prin experienţa profesională relevantă obținută în străinătate sau în interiorul ţării.

Pentru calificările profesionale obținute în străinătate există o procedură de recunoaştere. Pentru recunoaşterea  calificărilor profesionale relevante în acest sens sunt necesare titlurile de formare profesională, absolvirea unei activități de perfecționare, autorizația de a practica profesii în medicină, dreptul de practicare a  profesiei precum și permisiunea de a utiliza titlul științific.

Pentru titlurile obținute în urma studiilor superioare, cum ar fi cel de geolog sau matematician și multe alte titluri obținute în urma studiilor superioare, care nu duc la o calificare profesională așa cum s-a descris mai sus, nu există o procedură de recunoaştere, ci o evaluare a certificatului.

Card de șansă

În germană: Chancenkarte

Cu cardul de șansă, persoane din țări terțe pot intra în Germania pentru a-și căuta un loc de muncă. În calitate de personal specializat cu recunoaștere completă primiți cardul de șansă fără îndeplinirea unor condiții suplimentare. Și o recunoaștere parțială vă oferă avantaje în cazul cardului de șansă.

Intrarea pe teritoriu pentru căutarea unui loc de muncă

Cardul profesional european (CPE)

În germană: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Cardul profesional european (CPE) este un procedeu electronic de recunoaștere a calificării profesionale într-un alt stat al Uniunii Europene (UE).

În momentul de față există CPE pentru următoarele profesii:

  • Farmacist
  • Soră medicală și îngrijitor sanitar
  • Fizioterapeut
  • Ghid montan
  • Agent imobiliar

Informații detaliate cu privire la CPE
Your Europe: Cardul profesional european - EPC

Catalogul profesiilor

În germană:  Berufsverzeichnis
De asemeni:  Berufsregister, Berufsliste, Verzeichnis

O listă cu persoane care pot lucra într-o profesie într-o anumită regiune. De exemplu nomenclatorul de meserii sau lista arhitecților. Catalogul profesiilor este întocmit de cele mai multe ori de către Camera competentă.

Din aceste motive catalogul profesiilor este important pentru recunoașterea unei calificări profesionale obținută în afara Germaniei. O persoană poate lucra în anumite profesii reglementate doar dacă este înregistrată în catalogul profesiilor respectiv. Acest lucru poate fi valabil și pentru utilizarea titlului profesional. Înregistrarea în catalogul profesiilor se face abia după obținerea recunoașterii.

 

Cazierul judiciar

în germană: Führungszeugnis
De asemeni: Certificat de cazier judiciar

În Germania cazierul judiciar este un certificat oficial. El conține antecedentele penale înregistrate ale unei persoane. Fiecare persoană care a împlinit 14 ani poate solicita eliberarea unui cazier judiciar. De regulă solicitarea se face în cazul persoanelor care locuiesc deja în Germania la administrația locală unde se află domiciliul stabil. Pentru cei care nu locuiesc în Germania, cererile de eliberare se pot depune la oficiile consulare germane.

În mod normal și celelalte state eliberează certificate asemănătoare pentru resortisanții lor.

Cerere de recunoaștere

În germană:  Anerkennungsantrag
De asemeni:  Antrag auf Anerkennung

Cererea de recunoaștere este de cele mai multe ori un formular.  Prin intermediul lui persoanele pot depune o cerere de recunoaștere a calificării profesionale din afara Germaniei.

Cererea de recunoaștere va fi trimisă împreună cu celelalte documente necesare la autoritatea competentă. Sau depusă acolo personal. Cererea de recunoaștere poate fi descărcată de pe pagina web a autorității competente.

În unele cazuri nu există o cerere de recunoaștere care să fie descărcată. În această situație persoana trebuie să depună o cerere neformală. Persoana trebuie să scrie o scrisoare adresată autorității competente. În scrisoare persoana trebuie să solicite procedura de recunoaştere. Autoritatea competentă va oferi informațiile necesare în acest sens.
 

Cerere ulterioară

în germană: Folgeantrag
De asemeni: Cerere posterioară, Cerere de reluare

O cerere ulterioară este o nouă cerere de recunoaștere depusă după o adaptare a calificării profesionale. În acest caz autoritatea competentă va verifica din nou, dacă prin adaptarea calificării profesionale pot fi compensate diferențele importante din adeverinţa de recunoaştere. În caz afirmativ, veți primi recunoaşterea completă.

 

Certificat de căsătorie

În germană: Eheurkunde
De asemeni: Certificat de căsătorie

Document oficial care atestă existența sau sfârșitul unei căsătorii. Certificatul de căsătorie se obține după încheierea căsătoriei de la ofițerul de stare civilă. Eliberarea unui certificat de căsătorie se poate solicita însă și ulterior.

Certificat de competență
Certificat de competență profesională

În germană:  Befähigungsnachweis
De asemeni:  Sachkundenachweis

Pentru anumite activități independente și activități comerciale este important următorul lucru: Persoana trebuie să dețină cunoștințe de specialitate sau competența cu privire la o anumită activitate. Ea trebuie să dovedească în scris cunoștințele de specialitate sau competența. Abia după aceea persoana va primi aprobarea de a exercita anumite activități în cadrul profesiei. Documentul care conține această aprobare se numește certificat de competență profesională sau certificat de competență.

Pentru un certificat de competență profesională există anumite formări inițiale teoretice și practice. Deseori există și un examen (de exemplu examen de competențe). După aceea persoana primește certificatul de competență profesională sau certificatul de competență care au valoare de document oficial. Pentru anumite activități persoana trebuie și să facă dovada că este aptă din punct de vedere al sănătății sau personal. Acest lucru este valabil de exemplu pentru gardieni, intermediari de asigurări sau instructori școală de șoferi.

O persoană poate dobândi cunoștințe de specialitate și în cadrul profesiei. Formarea inițială profesională este la fel de valabilă precum certificatul de competență profesională sau certificatul de competență. Acest lucru este posibil și cu o calificare profesională obținută în afara Germaniei. Autoritatea competentă verifică dacă calificarea profesională obținută în afara Germaniei este recunoscută pentru un certificat de competență profesională sau certificat de competență.

 

Certificat de conformitate

În germană:  Certificate of Good Standing
De asemeni:
Erworbene Rechte
Zuverlässigkeitsnachweis
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Letter of Good Standing
Unbescholtenheit

Certificatul de conformitate este un document important pentru recunoașterea multor profesii reglementate. De exemplu pentru recunoașterea într-o profesie medicală. Prin intermediul unui certificat de conformitate o persoane face dovada aptitudinilor personale. Documentul susține că:

  • Persoana solicitantă poate lucra nelimitat în altă țară în cadrul profesiei sale.
  • Nu există nici o procedură penală împotriva persoanei.
  • Nu există sancțiuni sau măsuri disciplinare pronunțate împotriva persoanei.

Certificatul de conformitate este emis în țara în care persoana solicitantă a lucrat ultima dată.

Certificat lingvistic

În germană:  Sprachzertifikat
De asemeni:   Sprachdiplom, Sprachtest, Sprachnachweis, Deutschzertifikat

Pentru multe profesii reglementate este necesară dovedirea cunoașterii limbii germane. Dovada se face prin intermediul unui așa zis certificat lingvistic sau a unei diplome lingvistice. O persoană primește un certificat lingvistic sau o diplomă lingvistică atunci când: Persoana trece un test de limbă. Certificatul lingvistic certifică nivelul cunoștințelor de limba germană. Nivelul se stabilește conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine (GER). Există diferite niveluri de limbă. Fiecare profesie solicită un anumit nivel de limbă. Autoritatea competentă informează cu privire la nivelul de limbă și certificatul lingvistic necesare pentru profesia respectivă.

Exemple de certificate lingvistice pentru limba germană:

Certificat profesional

În germană:  Berufsurkunde
De asemeni:  Zulassungsurkunde, Erlaubnisurkunde

Un certificat profesional atestă dreptul unei persoane de a practica o anumită meserie. El este o dovadă scrisă și se emite mai ales pentru profesiile reglementate. Pe un certificat profesional sunt trecute denumirea profesiei, numele persoanei care poate practica meseria și alte date cum ar fi locul și data.

Un certificat profesional este de exemplu permisiunea de utilizare a titlului profesional certificatul de membru al Colegiului Medicilor, dreptul de practicare a profesiei sau recunoașterea de către stat.

Câteodată este necesară prezentarea în cadrul procedurii de recunoaștere și a certificatului profesional din țara de origine

Certificatul de conformitate

în germană: Konformitätsbescheinigung
De asemeni: Certificatul de conformitate UE

Certificatul de conformitate este un document oficial al Uniunii Europene (UE). Certificatul de conformitate atestă faptul că ați absolvit cursurile de formare  inițială în conformitate cu standardele minime ale UE. Acest lucru este denumit drept conformitate a formării. În cadrul recunoașterii calificărilor profesionale este necesar certificatul de conformitate dacă calificarea profesională care trebuie recunoscută s-a făcut înainte de aderarea la UE a țării unde s-a făcut formarea profesională. Certificatul de conformitate este emis pentru calificările profesionale cu recunoaștere automată.

Certificatul de înregistrare în registrul comerțului

în germană: Gewerbeanmeldung

Cine dorește să exercite o profesie în Germania, trebuie să o înscrie la Oficiul Comerțului. De aici se va obține apoi un certificat oficial - „Licența de funcționare”.

Certificatul UE

În germană:  EU-Bescheinigung
De asemeni:  EG-Bescheinigung
În engleză: Certificate of Professional Experience

Pentru a putea lucra într-un stat UE este necesară de multe ori o dovadă oficială privind experiența profesională într-un alt stat membru al UE. Acest așa-zis certificat UE este foarte important în Germania pentru profesii aferente activităților meșteșugărești precum și în domeniul industrie și comerț.

Autoritatea competentă pentru profesie din statul membru de origine acordă certificatul UE.

Cheltuieli de procedură

în germană: Verfahrenskosten

Cheltuielile de procedură sunt taxe percepute de către autoritatea competentă pentru procedura de recunoaștere.

Este posibil ca pe lângă cheltuielile de procedură să plătiți și traducerile, legalizările documentelor dumneavoastră. La rubrica „Posibilități de finanțare” puteți găsi variante de sprijin financiar.

Posibilități de finanțare

Comunicarea taxei

în germană: Gebührenbescheid

Un document oficial emis de către o instituție pe care o primim pentru a plăti o anumită taxă.