BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Declarație de confidențialitate

 

Protecția și procesarea datelor

Pentru noi este foarte importantă protecția vieții private atunci când se prelucrează date cu caracter personal.  Prelucrăm datele cu caracter personal care sunt colectate cu ocazia accesării site-ului nostru, conform prevederilor legale. Site-urile noastre de internet pot conține link-uri către site-uri de internet ale altor furnizori față de care declarația de confidențialitate nu are acoperire.

Ce înseamnă datele cu caracter personal?

Conform Regulamentului de bază privind protecția datelor se poate vorbi de date referitoare la persoane atunci când acestea fie pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau unei persoane fizice, în așa fel încât această persoană să poată fi identificată în baza acestor date. În această categorie sunt cuprinse toate datele care facilitează descoperirea identității (de exemplu nume, număr de telefon sau adresă de e-mail).

Prelucrarea datelor de utilizare pentru statistica site-ului

Dorim să concepem site-urile de internet într-un mod cât mai atractiv și confortabil cu putință pentru dumneavoastră. În acest sens este foarte utilă evaluarea datelor statistice privind folosirea și înregistrarea diferitelor detalii tehnice privind browser-ul Web și calculatorul vizitatoarelor și vizitatorilor noștri.

Din aceste motive folosim programul de analiză web Matomo (fostul PIWIK), care lucrează cu cookie-uri și JavaScript și care ne transmite automat date de utilizare sub pseudonim.

Informații detaliate cu privire la datele colectate și cu privire la posibilitățile de contestare veți putea găsi în declarația privind înregistrarea datelor.

Servicii personalizate (de exemplu buletine informative)

În măsura în care ați decis să beneficiați de un serviciu personalizat, atunci datele introduse de dumneavoastră de care va fi nevoie vor fi salvate. E vorba de regulă de adresa dumneavoastră de e-mail, de nume și prenume precum și alte date, în funcție de ofertă. Datele dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a fi mulțumit de oferta pe care v-o prezentăm și pentru a putea răspunde la solicitările de informații. În cazul în care nu mai doriți să aveți parte de servicii personalizate, atunci datele dumneavoastră personale vor fi șterse după delogare, dacă a fost necesară logarea pentru folosirea serviciilor.

Atunci când doriți să vă delogați dintr-un serviciu personalizat vă rugăm să folosiți funcția prevăzută în acest sens din oferta de pe internet. În mod alternativ puteți contacta cu redacția pentru internet a portalului „Recunoașterea în Germania”. Contramandarea buletinelor informative este posibilă și prin intermediul unui link aflat la sfârșitul buletinului informativ.

Administrarea și salvarea datelor dumneavoastră personale se face prin serviciile selecționate în cadrul prelucrării datelor comenzii pe sistemele bringe Informationstechnik GmbH din Karlsruhe.

Formular/e de contact

Întrebări cu privire la recunoaștere și la formularul de feedback

Informațiile pe care le furnizați în formularul de contact vor fi stocate la BIBB - Institutul Federal pentru Formare Profesională, în scopul formulării unui răspuns la cererea dumneavoastră și în scopul analizei științifice.

Datele dumneavoastră vor fi transmise mai departe altor instituții, dacă acest lucru va fi necesar pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră. În mod concret, acestea sunt hotline-ul ”Munca și viața în Germania” și Centrala de Servicii pentru recunoașterea profesională (abr. germ. ZSBA).

Datele salvate vor fi folosite de către Institutul Federal pentru Formare Profesională în scopul valorificării științifice în legătură cu „Anerkennung in Deutschland”. Vor fi stocate toate datele din câmpurile formularului de contact, inclusiv textul mesajului scris. Scopul este de a analiza volumul de cereri, de exemplu din punct de vedere al naționalității, al originii calificării profesionale, al calificării profesionale, al țării de reședință, orașului, precum și de a evalua conținutul mesajului scris. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv la nivelul intern al BIBB, datele nu vor fi transferate în vederea alcătuirii unei analize științifice.

Datele dumneavoastră vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, dar cel mai târziu la șase luni de la primirea cererii dumneavoastră.

Înregistrări de programări și înregistrare a acțiunii 

Datele în scopul anunțării evenimentelor, campaniilor sau publicațiilor pe portalul „Recunoașterea în Germania” - de exemplu, ca parte a inițiativei „Zilele recunoașterii” - sunt colectate electronic folosind formularul „Raportați contribuția” sau prin adresa de e-mail termine_ankennognition@bibb.de, stocate și utilizate exclusiv pentru procesarea cererii.

Integrarea social media

Momentan nu folosim plug-in-uri social media ale ofertanților externi. Aceasta înseamnă că în principiu atunci când vizitați paginile noastre de internet nu vor fi transmise mai departe date personale. Pentru a facilita folosirea social media, BIBB utilizează soții proprii. Ofertanții externi de social media nu au acces la adresa dumneavoastră IP.

Dreptul la informare

Aveți oricând dreptul de a fi informat cu privire la datele personale salvate, cu privire la proveniența lor precum și scopul salvării. Dacă ne solicitați vă comunicăm în scris conform legislației în vigoare dacă și care date cu caracter personal sunt salvate de către noi. În cazul în care în ciuda preocupărilor noastre sunt salvate informații false, atunci le vom corecta dacă ne veți solicita acest lucru. Redacția de la „Recunoașterea în Germania” vă oferă informații privind datele salvate.

Dacă aveți întrebări privind protecția datelor puteți apela la responsabilul cu protecția datelor de la Institutul Federal pentru Formare Profesională prin intermediul formularului de contact sau la numărul de telefon +49 228 107 1713.

Siguranța

Folosim măsuri de siguranță tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulărilor accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau împotriva accesului persoanelor neîndreptățite. Măsurile noastre de siguranță vor fi îmbunătățite permanent conform dezvoltării tehnologice.

Transmiterea datelor

Datele dumneavoastră personale vor fi transmise instituțiilor și autorităților publice fără acordul dumneavoastră doar în cazuri cerute de lege respectiv în scopul urmăririi judiciare din cauza atacurilor la infrastructura rețelei noastre. Nu se va face o transmitere a lor către terți în alte scopuri.

Declarația cu privire la colectarea datelor

Posibilitatea de a contesta colectarea datelor de utilizare pentru statistica site-ului

Pentru înregistrarea statistică a datelor la Institutul Federal pentru Formare Profesională (Bundesinstitut für Berufsbildung - BIBB) utilizăm programul de analiză web Matomo. Aveți următoarele posibilități independente să vă opuneți înregistrării datelor prin intermediul serviciului central Matomo al BIBB:

 • Activați în browserul dumneavoastră setarea Do-Not-Track respectiv nu urmăriți. Atât timp cât această setare este activă, serviciul nostru central Matomo nu va salva niciun fel de date de la dumneavoastră. Important: Instrucțiunile Do-Not-Track se aplică de obicei doar pentru acel aparat și pentru acel browser, pe care activați acea setare. În cazul în care utilizați mai multe aparate/browsere, atunci trebuie să activați separat pentru fiecare ”do-not-track”.
 • Utilizați funcția noastră de opt-out. Faceți clic pe bifa din checkbox, pentru a opri înregistrarea datelor sau pentru a o activa din nou. Atât timp cât bifa este activă, serviciul nostru central Matomo nu va salva niciun fel de date de la dumneavoastră. Important: Pentru opt-out trebuie să salvăm un cookie special de recunoaștere în browserul dumneavoastră. Dacă ștergeți acest cookie sau utilizați un alt PC/browser, atunci trebuie să vă opuneți din nou pe această pagină înregistrării datelor.

Datele înregistrate prin Matomo

Datele următoare - în cazul în care nu ați contestat - vor fi înregistrate de către serviciul central Matomo al BIBB și introduse în statisticile de folosire.

Date de bază:

 • Adresa IP, sub formă anonimizată în urma prescurtării
 • URL vizitat anterior (Referrer), dacă s-a transmis de către browser
 • Numele și versiunea sistemului de operare
 • Numele, versiunea și setările de limbă ale browser-ului

În plus, dacă JavaScript este activat:

 • URL vizitate pe această pagină de internet
 • Ora accesării site-ului
 • Tipul cererii HTML
 • Rezoluția ecranului și intensitatea culorii
 • Tehnicile și formularele suportate de browser (de exemplu cookie-uri, Java, Flash, PDF, WindowsMedia, QuickTime, Realplayer, Director, SilverLight, Google Gears)

BIBB evaluează aceste date doar în scopuri statistice (statistica site-ului), pentru a îmbunătăți ofertele de internet ale BIBB. Datele pentru statistica site-ului vor fi colectate în mod anonim (cu adresă IP prescurtată) și nu pot fi considerate ca aparținând unei anumite persoane.

Datele înregistrate prin formularelor de contact

Datele următoare - - în baza consimțământului dumneavoastră - salvate cu ajutorul formularelor de contact și în măsura în care este necesar, vor fi transmise către hotline-ul ”Munca și viața în Germania” și Centrala de Servicii pentru recunoașterea profesională (abr. germ. ZSBA).

 • adresa de e-mail
 • Numele și prenumele
 • Domiciliul actual
 • Cetățenia
 • Titlul profesional
 • Țara în care ați obținut diploma
 • Data absolvirii
 • Numele facultății unde ați obținut diploma

Puteți revoca consimțământul dumneavoastră pentru procesare în orice moment revocat cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ până la revocare rămâne neafectată.

Înregistrări de programări și înregistrarea acțiunilor pentru zilele de recunoaștere

Datele enumerate mai jos, pe care le primim în scopul anunțării evenimentelor, campaniilor sau publicațiilor pe portalul „Recunoașterea în Germania” prin intermediul formularului „Raportați contribuția” sau pe adresa de e-mail termine_ankennkennung@bibb.de, sunt colectate electronic, stocate și sunt utilizate exclusiv pentru procesarea cererii.

 • Tip de acțiune (eveniment / acțiune ulterioară)
 • Numele evenimentului/acțiunii 
 • Data 
 • Scurta descriere 
 • Descriere
 • Link către eveniment/acțiune 
 • Limbă
 • Înregistrarea este necesară/nu este necesară
 • Grup țintă
 • Locație eveniment
 • Informații despre organizator
  • Organizator
  • Strada, Nr.
  • Locație
  • Cod poștal
  • Țara
 • Pentru persoana de contact în caz de consultare (nu publică): 
  • Prenume
  • Nume
  • E-Mail
  • Număr de telefon
  • Fax

Datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, pe care îl puteți revoca în orice moment cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ până la revocare rămâne neafectată. 

Datele înregistrate prin statistica serverului

Oferta de internet poate fi folosită fără vreun fel de înregistrare a datelor personale. Cu ocazia fiecărei vizitări a unui site de internet vor fi înregistrate însă datele transmise de browser-ul dumneavoastră către al nostru. Acestea sunt:

 • Tipul și versiunea browser-ului dumneavoastră de internet,
 • Sistemul de operare utilizat
 • Pagina vizitată
 • Pagina vizitată anterior (Referrer URL),
 • Ora accesării serverului.

Datele înregistrate prin aplicații

Din motive tehnice, serverele și aplicațiile noastre salvează cu ocazia accesării paginilor noastre de internet detalii ale legăturii legate de persoană în fișiere protocol. Aceste date vor fi folosite doar pentru punerea imediată la dispoziție a serviciilor noastre, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru apărarea în fața unui atac, iar după scurt timp vor fi șterse automat.

Următoarele date vor fi salvate temporar:

 • Adresa dumneavoastră IP
 • Data și ora accesării paginii
 • Adresa paginii accesate
 • Adresa paginii de internet (Referrer) vizitată anterior
 • Numele și versiunea browser-ului dumneavoastră / sistemului de operare (dacă s-a transmis)

Datele dumneavoastră personale vor fi salvate doar dacă le oferiți personal, de exemplu prin utilizarea formularului de contact sau prin comandarea de publicații. Transferul datelor cu caracter personal va fi criptat printr-o procedură care corespunde stadiului tehnicii (Secure Sockets Layer – SSL).

Cookie-uri

Cookies sunt scurte texte, care sunt salvate în browser conform unor standarde stabilite pe terminalul dumneavoastră. Utilizăm doar cookies necesare pentru operare - pentru a optimiza afișarea de conținut și prezentarea de conținut personalizat. Conform hotărârilor Curții Europene de Justiție din data de 1.10.2019 și ale Curții Federale de Justiției din data de 28.5.2020 nu este nevoie de un acord al utilizatorilor pentru utilizarea acestor cookies.

Sondaje și controale empirice

Datele colectate de către BIBB cu ocazia sondajelor și a controalelor empirice vor fi prelucrate în maximă confidențialitate și utilizate doar în scopuri științifice.  În cazul colectărilor online datele introduse vor fi transmise în formă criptată (Secure Sockets Layer – SSL). Pentru evaluare vor fi folosite doar seturi de date sub formă anonimizată, astfel încât să nu fie posibilă descoperirea participanților la sondaj.

Folosirea şi transmiterea datelor personale și limitarea scopului

Vom folosi datele dumneavoastră personale doar în scopurile indicate în momentul interogării. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților fără acordul dumneavoastră explicit.

YouTube

Pentru a include videoclipuri am apelat la YouTube deoarece dorim să vă prezentăm site-ul nostru web într-o manieră atractivă și informativă. În momentul în care veți vizita o pagină prevăzută cu un plugin YouTube, se va genera de regulă o conexiune la serverele YouTube. Totuși pe site-urile noastre folosim soluția două clickuri care are rolul de a dezactiva pentru început conexiunea la YouTube. Toate videoclipurile noastre sunt incluse în site-uri de așa manieră, încât transmiterea adresei dumneavoastră IP către serverul YouTube va începe doar în clipa în care veți da click activ pe video. Nu vor fi trimise date către YouTube în cazul în care nu veți face acest lucru cu ocazia vizitării site-urilor noastre web. Administratorul YouTube este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube utilizează cookie-uri în scopul colectării de informații cu privire la vizitatorii paginii sale de internet. YouTube le folosește printre altele în scopul întocmirii de statistici video, pentru a evita și clarifica problema fraudei și pentru a îmbunătăți utilizarea sa. Se poate face și o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick. În momentul în care porniți un videoclip YouTube se pot declanșa mai multe procese de prelucrare a datelor. Nu puteți influența în nici un fel acest lucru.
Dacă aveți un cont YouTube și în același timp sunteți înregistrat în scopul vizitării site-urilor web, atunci YouTube vă oferă posibilitatea de a vă adapta căutările direct în funcție de profilul personal pe care îl aveți pe YouTube. Puteți renunța la această opțiune dacă vă deconectați din contul YouTube.

Mai multe informații referitoare la protecția datelor pe YouTube pot fi găsite în declarația de confidențialitate care se află la:
Declarația de confidențialitate a YouTube
Declarația de confidențialitate Google

Drepturile  dumneavoastră

Față de cei responsabili aveți următoarele drepturi referitoare la datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul la informare, Art. 15 DSGVO (Regulamentul de bază privind protecția datelor)
 • Dreptul la rectificare, Art. 16 DSGVO
 • Dreptul la rectificare și ștergere, Art. 17 DSGVO
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, Art. 18 DSGVO
 • Dreptul de a contesta colectarea, prelucrarea și/sau utilizarea, Art. 21 DSGVO
 • Dreptul la portabilitatea datelor,  Art. 20 DSGVO

În cazul în care prelucrarea datelor personale se face în baza acordului pe care l-ați dat (articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO), atunci veți putea revoca oricând acest lucru pentru scopurile respective. Legalitatea prelucrării bazată pe acordul dumneavoastră rămâne valabilă până în momentul primirii revocării dumneavoastră.
Puteți solicita respectarea drepturilor menționate anterior adresându-vă redacției pentru internet.
De asemeni aveți dreptul de a face reclamație la autoritatea de supraveghere a respectării dreptului la protecția datelor, (Delegatul federal pentru protecția datelor și dreptul la informare).
Dacă aveți întrebări sau doriți să faceți reclamații vă puteți adresa și responsabilului cu protecția datelor al BIBB  (Institutul federal pentru formarea profesională).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării rețelelor sociale

„Recunoașterea în Germania“este activă în următoarele rețele sociale: Facebook și LinkedIn 

Pentru a-și îndeplini sarcinile în rețelele sociale, „Recunoaștere în Germania” prelucrează și stochează informații anonime și agregate despre utilizatorii care interacționează cu pagina „Recunoaștere în Germania”.

Vă informăm că prelucrarea indirectă a datelor  prin „Recunoaștere în Germania” în analiza sau aplicarea profilului respectiv al rețelei sociale se face în baza articolului 6 alineat 1 lit. e DSGVO interpretat în lumina § 3 BDSG (Legea federală privind protecția datelor). Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis este necesară în scopul prelucrării cererii dumneavoastră.

Ținem să vă atragem atenția în mod expres asupra faptului că serviciile pot salva și folosi în scopuri comerciale datele de utilizator (cum ar fi informațiile personale, adresa IP etc.) în conformitate cu Directiva privind utilizarea datelor. „Recunoașterea în Germania“ nu are nici o influență asupra colectării datelor și a folosirii lor ulterioare de către rețelele sociale. Din acest motiv nu avem informații cu privire la amploarea, locul și  durata salvării datelor, nici cu privire la respectarea obligației rețelelor sociale de a le șterge, nici cu privire la valorificarea și conexiunile create și nici cu privire la alți destinatari ai datelor.

Puteți găsi informații cu privire la datele și scopul prelucrării datelor de către servicii în versiunea actuală a declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal a furnizorului de servicii respectiv

Declarația de confidențialitate a Facebook

Politica de confidențialitate LinkedIn

Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al Institutului Federal pentru Formare Profesională vă stă la dispoziție pentru alte întrebări și informații cu privire la tema protecției datelor

Vă rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția datelor al BIBB:
Bernd Fahr
 Tel. 0228 107-1713