Declarație de confidențialitate

Protecția și procesarea datelor

Pentru noi este foarte importantă protecția vieții private atunci când se prelucrează date cu caracter personal. Prelucrăm datele cu caracter personal care sunt colectate cu ocazia accesării site-ului nostru, conform prevederilor legale. Site-urile noastre de internet pot conține link-uri către site-uri de internet ale altor furnizori față de care declarația de confidențialitate nu are acoperire.

Ce înseamnă datele cu caracter personal?

Conform Regulamentului de bază privind protecția datelor se poate vorbi de date referitoare la persoane atunci când acestea fie pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau unei persoane fizice, în așa fel încât această persoană să poată fi identificată în baza acestor date. În această categorie sunt cuprinse toate datele care facilitează descoperirea identității (de exemplu nume, număr de telefon sau adresă de e-mail).

Prelucrarea datelor de utilizare pentru statistica site-ului

Dorim să concepem site-urile de internet într-un mod cât mai atractiv și confortabil cu putință pentru dumneavoastră. În acest sens este foarte utilă evaluarea datelor statistice privind folosirea și înregistrarea diferitelor detalii tehnice privind browser-ul Web și calculatorul vizitatoarelor și vizitatorilor noștri.

Din aceste motive folosim programul de analiză web Matomo (fostul PIWIK), care lucrează cu cookie-uri și JavaScript și care ne transmite automat date de utilizare sub pseudonim.

Informații detaliate cu privire la datele colectate și cu privire la posibilitățile de contestare veți putea găsi în declarația privind înregistrarea datelor.

Servicii personalizate (de exemplu buletine informative)

În măsura în care ați decis să beneficiați de un serviciu personalizat, atunci datele introduse de dumneavoastră de care va fi nevoie vor fi salvate. E vorba de regulă de adresa dumneavoastră de e-mail, de nume și prenume precum și alte date, în funcție de ofertă. Datele dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a fi mulțumit de oferta pe care v-o prezentăm și pentru a putea răspunde la solicitările de informații. În cazul în care nu mai doriți să aveți parte de servicii personalizate, atunci datele dumneavoastră personale vor fi șterse după delogare, dacă a fost necesară logarea pentru folosirea serviciilor.

Atunci când doriți să vă delogați dintr-un serviciu personalizat vă rugăm să folosiți funcția prevăzută în acest sens din oferta de pe internet. În mod alternativ puteți contacta cu redacția pentru internet a portalului „Recunoașterea în Germania”. Contramandarea buletinelor informative este posibilă și prin intermediul unui link aflat la sfârșitul buletinului informativ.

Administrarea și salvarea datelor dumneavoastră personale se face prin serviciile selecționate în cadrul prelucrării datelor comenzii pe sistemele bringe Informationstechnik GmbH din Karlsruhe.

Formular de contact

Datele dumneavoastră vor fi transmise mai departe altor instituții, dacă acest lucru va fi necesar pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră.
Datele salvate vor fi folosite de către Institutul Federal pentru Formare Profesională în scopul valorificării științifice în legătură cu „Recunoașterea în Germania”.

Integrarea social media

Momentan nu folosim plug-in-uri social media ale ofertanților externi. Aceasta înseamnă că în principiu atunci când vizitați paginile noastre de internet nu vor fi transmise mai departe date personale. Pentru a facilita folosirea social media, BIBB utilizează soții proprii. Ofertanții externi de social media nu au acces la adresa dumneavoastră IP.

Dreptul la informare

Aveți oricând dreptul de a fi informat cu privire la datele personale salvate, cu privire la proveniența lor precum și scopul salvării. Dacă ne solicitați vă comunicăm în scris conform legislației în vigoare dacă și care date cu caracter personal sunt salvate de către noi. În cazul în care în ciuda preocupărilor noastre sunt salvate informații false, atunci le vom corecta dacă ne veți solicita acest lucru. Redacția de la „Recunoașterea în Germania” vă oferă informații privind datele salvate.

Dacă aveți întrebări privind protecția datelor puteți apela la responsabilul cu protecția datelor de la Institutul Federal pentru Formare Profesională prin intermediul formularului de contact sau la numărul de telefon +49 228 107 1713.

Siguranța

Folosim măsuri de siguranță tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulărilor accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau împotriva accesului persoanelor neîndreptățite. Măsurile noastre de siguranță vor fi îmbunătățite permanent conform dezvoltării tehnologice.

Transmiterea datelor

Datele dumneavoastră personale vor fi transmise instituțiilor și autorităților publice fără acordul dumneavoastră doar în cazuri cerute de lege respectiv în scopul urmăririi judiciare din cauza atacurilor la infrastructura rețelei noastre. Nu se va face o transmitere a lor către terți în alte scopuri.

Declarația cu privire la colectarea datelor

Posibilitatea de a contesta colectarea datelor de utilizare pentru statistica site-ului

În scopul introducerii statistice a datelor folosim în Institutul Federal pentru Formare Profesională (BIBB) programul de analiză web Matomo (fostul PIWIK).
Pe pagina privind protecția datelor a Institutului Federal pentru Formare Profesională aveți posibilitatea de a contesta înregistrarea datelor prin intermediul serviciului central Matomo al BIBB, care conține și vizitele pentru portalul de internet „Recunoașterea în Germania”.

Datele înregistrate prin Matomo

Datele următoare - în cazul în care nu ați contestat - vor fi înregistrate de către serviciul central Matomo al BIBB și introduse în statisticile de folosire.

Date de bază:

 • Adresa IP, sub formă anonimizată în urma prescurtării
 • Cookie, în scopul diferențierii diferitelor vizitatoare și diferiților vizitatori.
 • URL vizitat anterior (Referrer), dacă s-a transmis de către browser
 • Numele și versiunea sistemului de operare
 • Numele, versiunea și setările de limbă ale browser-ului

În plus, dacă JavaScript este activat:

 • URL vizitate pe această pagină de Internet
 • Ora accesării site-ului
 • Tipul cererii HTML
 • Rezoluția ecranului și intensitatea culorii
 • Tehnicile și formularele suportate de browser (de exemplu cookie-uri, Java, Flash, PDF, WindowsMedia, QuickTime, Realplayer, Director, SilverLight, Google Gears)

BIBB evaluează aceste date doar în scopuri statistice (statistica site-ului), pentru a îmbunătăți ofertele de internet ale BIBB. Datele pentru statistica site-ului vor fi colectate în mod anonim (cu adresă IP prescurtată) și nu pot fi considerate ca aparținând unei anumite persoane.

Datele înregistrate prin formularul de contact

Datele următoare - în cazul în care nu ați contestat - vor fi salvate prin intermediul formularului de contact:

 • adresa de E-Mail
 • Numele și prenumele
 • Domiciliul actual
 • Cetățenia
 • Titlul profesional
 • Țara în care ați obținut diploma
 • Data absolvirii
 • Numele facultății unde ați obținut diploma

Datele înregistrate prin statistica serverului

Oferta de internet poate fi folosită fără vreun fel de înregistrare a datelor personale. Cu ocazia fiecărei vizitări a unui site de internet vor fi înregistrate însă datele transmise de browser-ul dumneavoastră către al nostru. Acestea sunt:

 • Tipul și versiunea browser-ului dumneavoastră de internet,
 • Sistemul de operare utilizat
 • Pagina vizitată
 • Pagina vizitată anterior (Referrer URL),
 • Ora accesării serverului.

Datele înregistrate prin aplicații

Din motive tehnice, serverele și aplicațiile noastre salvează cu ocazia accesării paginilor noastre de internet detalii ale legăturii legate de persoană în fișiere protocol. Aceste date vor fi folosite doar pentru punerea imediată la dispoziție a serviciilor noastre, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru apărarea în fața unui atac, iar după scurt timp vor fi șterse automat.

Următoarele date vor fi salvate temporar:

 • Adresa dumneavoastră IP
 • Data și ora accesării paginii
 • Adresa paginii accesate
 • Adresa paginii de internet (Referrer) vizitată anterior
 • Numele și versiunea browser-ului dumneavoastră / sistemului de operare (dacă s-a transmis)

Datele dumneavoastră personale vor fi salvate doar dacă le oferiți personal, de exemplu prin utilizarea formularului de contact sau prin comandarea de publicații. Transferul datelor cu caracter personal va fi criptat printr-o procedură care corespunde stadiului tehnicii (Secure Sockets Layer – SSL).

Cookie-uri

Cookie-urile sunt texte mici care sunt arhivate pe dispozitivul dumneavoastră terminal conform anumitor standarde stabilite. Scopul folosirii cooki-urilor este optimizarea afișării conținutului, prezentarea personalizată a conținuturilor și analiza accesului la site-ul nostru de internet.

Sondaje și controale empirice

Datele colectate de către BIBB cu ocazia sondajelor și a controalelor empirice vor fi prelucrate în maximă confidențialitate și utilizate doar în scopuri științifice. În cazul colectărilor online datele introduse vor fi transmise în formă criptată (Secure Sockets Layer – SSL). Pentru evaluare vor fi folosite doar seturi de date sub formă anonimizată, astfel încât să nu fie posibilă descoperirea participanților la sondaj.

Folosirea şi transmiterea datelor personale și limitarea scopului

Vom folosi datele dumneavoastră personale doar în scopurile indicate în momentul interogării. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților fără acordul dumneavoastră explicit.

Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al Institutului Federal pentru Formare Profesională vă stă la dispoziție pentru alte întrebări și informații cu privire la tema protecției datelor.

Vă rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția datelor al BIBB:
Bernd Fahr
Tel. 0228 107-1713

Bernd Fahr