BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Documente pentru depunerea cererii

Aici găsiți răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care sunt documentele de care am nevoie pentru cererea de recunoaștere? 
 • E necesară traducerea în germană a documentelor?
 • Am nevoie de copii legalizate? 

 

Care sunt documentele necesare pentru cererea de recunoaștere depinde de următoarele întrebări:  

 • Ce calificare profesională aveți?
 • Din ce țară veniți?
 • Unde ați obținut calificarea?
 • Unde doriți să lucrați în Germania?
Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.
Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.

Copii legalizate și traduceri în germană
Dacă autoritatea competentă solicită documente „în original”, atunci va trebui să depuneți copii legalizate oficial. Nu trimiteți originale! De cele mai multe ori trebuie să prezentați documentele traduse în limba germană. Acest lucru trebuie să îl facă traducătoarele sau traducătorii numiți sau autorizați oficial.

În lista următoare sunt prezentate documentele care sunt necesare permanent. În anumite situații pot fi necesare și alte documente. De regulă documentele trebuie prezentate sub formă de copii sau trimise în format electronic. În anumite situații autoritatea competentă poate solicita copii legalizate oficial.

nformați-vă neapărat la autoritatea competentă cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați! Cu ajutorul opțiunii Recunoaştere - Căutare  veți găsi autoritatea competentă. Sau solicitați consiliere!

Nu puteți prezenta toate documentele referitoare la calificarea profesională? Atunci e posibil să puteți dovedi practic capacitățile dumneavoastră profesionale. Puteți face acest lucru cu o analiză a calificării pentru toate profesiile obținute în baza formării profesionale, profesiile de maistru și profesiile în baza calificării de perfecționare. Există variante și pentru profesiile reglementate: puteți urma un stagiu de adaptare sau da un examen.

 

Întotdeauna necesar:

Dokument

Traducere în germană

Note

Dokument

Cerere

Traducere în germană

Formular german/se va întocmi în germană

Note

De la aproape toate autoritățile competente veți primi un formular special pentru cererea de recunoaștere. Va trebui să completați formularul și să-l trimiteți la autoritatea competentă. 
De asemeni puteți compune o scrisoare neformală în limba germană care să aibă următorul conținut: „Prin prezenta solicit recunoașterea calificării mele profesionale ca …“

Dokument

Document de identitate 

Traducere în germană

Nu

Note

Dacă documentul de identitate este scris cu alt tip de litere alfabetice cum ar fi cele chirilice, e posibil să aveți nevoie de o transcriere în latină. Dacă v-ați căsătorit și v-ați schimbat numele, aveți nevoie și de o dovadă referitoare la schimbarea numelui, de exemplu certificat de căsătorie.
Pe post de documente de identitate sunt acceptate următoarele documente:

 • Carte de identitate sau pașaport germane
 • Toate cărțile de identitate europene
 • Pașapoarte de călătorie internaționale
 • permis de şedere electronic
 • Eventual documente de ședere cum ar fi dovada sosirii, autorizația provizorie de ședere, suspendarea expulzării

Dokument

Dovada calificării profesionale

Traducere în germană

Da

Note

Acestea pot fi de exemplu:

 • Diplomă
 • Certificat de absolvire 

Dokument

Acte justificative referitoare la conținutul și durata calificării dumneavoastră profesionale 

Traducere în germană

Da

Note

Acestea pot fi de exemplu:

 • Lista disciplinelor și a notelor din cadrul formării inițiale profesionale
 • Carnetul de note
 • Suplimentul la diplomă
 • Foaia matricolă

 

Meistens notwendig (wenn es zutrifft)

Dokument

Traducere în germană

Note

Dokument

Curriculum vitae scurt

Traducere în germană

se va întocmi în germană

Note

urriculumul vitae trebuie să trebuie să redea o expunere scurtă sub formă de tabel cu privire la:

Dokument

Acte justificative cu privire la  experienţa profesională 

Traducere în germană

Da

Note

Acestea pot fi de exemplu:

 • Adeverințe de salariat
 • Cărți de muncă

Dokument

Alte tipuri de  certificate de competență profesională

Traducere în germană

Da

Note

Acestea pot fi de exemplu:

Dokument

Declarație privind vreo cerere deja depusă

Traducere în germană

nu

Note

Ați mai depus o dată o cerere de recunoaștere în Germania? Atunci trebuie să declarați în scris la care autoritate competentă ați depus cererea. Va trebui să dați o declarație și în cazul în care încă nu ați depus vreo cerere.

Dokument

Dovada că doriți să lucrați în Germania

Traducere în germană

În majoritatea cazurilor da

Note

Se aplică doar pentru persoanele din tate terțe. Această dovadă se poate de exemplu prin:

 • Solicitarea unei vize de intrare în țară pentru desfășurarea unei activități profesionale
 • Luarea contactului cu eventuali angajatori
 • Conceptul de afaceri în cazul planificării unei activități independente

În cazul în care locuiți deja în Germania de cele mai multe ori este suficientă o adeverință de domiciliu.

 

Necesar în funcție de profesie:

Dokument

Traducere în germană

Note

Dokument

Dovada cu privire la starea de sănătate

Traducere în germană

Adeverință din Germania sau traducere

Note

Dovada cu privire la starea de sănătate este necesară mai ales pentru profesiile reglementate din următoarele domenii:

 • Sănătate publică
 • Siguranță publică 
 • Muncă socială și învățământ

De cele mai multe ori este necesară o adeverință medicală actuală.


 

Dokument

Dovada capacităților personale / credibilitatea

Traducere în germană

Adeverință din Germania sau traducere

Note

Dovada cu privire la capacităților personale este necesară mai ales pentru profesiile reglementate din următoarele domenii:

 • Sănătate publică
 • Siguranță publică 
 • Muncă socială și învățământ

Dokument

Dovada referitoare la o asigurare de răspundere civilă profesională

Traducere în germană

Adeverință din Germania sau traducere

Note

Câteodată este necesară această dovadă. Acest lucru este valabil de exemplu pentru profesiile reglementate din domeniul sănătate publică sau siguranță și mai ales pentru înființarea firmei în Germania. Autoritatea competentă poate solicita o asigurare de răspundere civilă profesională cu o anumită valoare asigurată.
Această dovadă se poate de exemplu prin: 

 • Polița de asigurare
 • Contractul de asigurare

Dokument

Dovada referitoare la cunoașterea limbii germane la un anumit nivel lingvistic

Traducere în germană

Adeverință din Germania sau traducere

Note

Necesar pentru multe profesii reglementate.Competențele lingvistice necesare se stabilesc conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine. 
Această dovadă se poate de exemplu prin: 

 • Examen de terminologie (profesii medicală academice)
 • Certificat emis de o școală cu profil lingvistic (de exemplu diploma germană de limbă a Institutului Goethe)

Puteți prezenta această dovadă și după începutul procedurii de recunoaştere. În anumite situații este necesar un anumit nivel lingvistic pentru a se acorda autorizația profesională. Atunci aveți nevoie de recunoașterea completă și o dovadă cu privire la cunoștințele de limbă. Acest lucru este valabil de exemplu pentru  autorizația de a practica profesii în medicină ca medic.

Dokument

Certificatul de conformitate - UE

Traducere în germană

De cele mai multe ori nu

Note

Necesar pentru medici, medici stomatologi, medici veterinari, farmaciști, asistenți medicali, moașe, asistenți naștere și pentru arhitecți. Ați obținut calificarea profesională înainte de aderarea țării de origine la UE sau la SEE? Atunci aveți nevoie pentru recunoașterea automată a calificării profesionale de un certificat de conformitate. Îl puteți obține de la autoritatea competentă  din țara unde s-a făcut formarea profesională sau din țara unde ați lucrat ultima dată.

Dokument

Certificatul referitor la autorizația de  exercitare a profesiei în țara de origine

Traducere în germană

Da

Note

Necesar pentru anumite profesii reglementate. Certificatul va atesta faptul că puteți lucra în profesia dumneavoastră în țara unde s-a făcut formarea profesională.
Acest certificat are diferite denumiri, cum ar fi: 

 • Certificatul - UE referitor la autorizația de exercitare a profesiei 
 • Certificatul referitor la tipul și durata activității profesionale în statul de origine 
 • Certificatul de activitate