BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Imigrare

Dacă doriți să lucrați în Germania, este posibil să aveți nevoie de o viză pentru intrarea pe teritoriu. Puteți intra pe teritoriu și în vederea recunoașterii profesionale sau a căutării unui loc de muncă.

Ce posibilități am de intrare pe teritoriu?

Aveți diferite posibilități dacă doriți să veniți dintr-o țară terță pentru a lucra în Germania. Dacă aveți deja o ofertă de muncă, puteți intra pe teritoriu, de exemplu, pentru angajare. De asemenea, puteți veni în Germania pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru o măsură de recunoaștere.

Condiții pentru intrarea pe teritoriu

În general, pentru intrarea pe teritoriu venind dintr-o țară terță, aveți nevoie de o viză. Condițiile pe care trebuie să le îndepliniți în cazul individual pentru intrarea pe teritoriu pot fi consultate pe portalul guvernului federal german pentru specialiștii din străinătate „Make it in Germany”. Linkurile sunt prezentate mai jos.

Pentru intrarea pe teritoriu și șederea în Germania poate fi relevantă recunoașterea calificării profesionale străine. Iată câteva exemple:

Ați primit deja recunoașterea completă și ați găsit un loc de muncă în Germania? În acest caz puteți intra direct pe teritoriu, cu viza dvs., în calitate de personal specializat recunoscut. 

Ați primit decizia privind o recunoaștere parțială? În acest caz, în funcție de profesie, puteți intra pe teritoriu pentru o măsură compensatorie sau o adaptare a calificării profesionale. Informații suplimentare pot fi consultate la pagina Ce urmează după decizie?

Autoritatea competentă în procedura de recunoaștere v-a sugerat o analiză a calificării? Atunci, în anumite condiții, puteți intra pe teritoriu în scopul analizei calificării.

Cu ajutorul parteneriatului de recunoaștere este posibil și ca mai întâi să intrați pe teritoriu și să solicitați recunoașterea în Germania. Mai multe detalii pot fi consultate în secțiunea: Cum funcționează parteneriatul de recunoaștere?

Doriți să lucrați într-o profesie nereglementată cum ar fi, de exemplu, electronist? Dacă dispuneți de o experiență profesională practică de minimum 2 ani, în anumite condiții, puteți intra pe teritoriu pentru angajarea în această profesie. Pentru aceasta nu aveți nevoie de nicio recunoaștere a calificării profesionale. Totuși, poate fi util să obțineți recunoașterea profesională în Germania.

Avantajele recunoașterii

Regimuri speciale

Sunteți specialist IT? Atunci nu aveți nevoie de recunoaștere profesională. Puteți chiar intra pe teritoriu pentru a munci fără titlu de formare profesională sau diplomă de studii superioare dacă dispuneți de experiența profesională necesară și de o ofertă corespunzătoare de muncă.

Sunteți șofer profesionist? Puteți veni în Germania fără recunoaștere profesională pentru a lucra. Pentru viză aveți nevoie doar de un permis de conducere corespunzător și de un contract de muncă din Germania.

Regimul privind zona Balcanilor de Vest: Sunteți cetățean al Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Kosovoului, Muntenegrului, Macedoniei de Nord sau al Serbiei? Dacă aveți o ofertă corespunzătoare de muncă, puteți intra pe teritoriu pentru angajare. În acest scop, nu aveți nevoie de nicio recunoaștere formală a calificării profesionale dacă doriți să lucrați într-o profesie nereglementată.

Sugestia noastră

Informați-vă mai întâi pe „Make it in Germany” cu privire la posibilitățile și condițiile de intrare pe teritoriu și de ședere. La întrebări suplimentare vă răspunde și hotline-ul „A lucra și a locui în Germania”.

Make it in Germany: Viza și șederea

Vă aflați încă în căutarea unui loc de muncă în Germania? Atunci, poate vă veți găsi viitorul loc de muncă la bursa locurilor de muncă de pe „Make it in Germany”.

Make it in Germany: Bursa locurilor de muncă

Am nevoie de o viză pentru intrarea pe teritoriu?

Resortisanți din UE/SEE/Elveția

Dacă aveți cetățenia UE/SEE/Elveția, atunci nu aveți nevoie de nici o viză. Puteți călători în Germania și să lucrați aici. Pentru intrarea în țară aveți nevoie doar de un document de identitate valabil. După intrarea în țară nu aveți nevoie de nici un drept de şedere pentru o ședere pe termen mai lung. Excepții: resortisanții din Elveția au nevoie de un așa-zis drept de şedere-Elveția. Acesta se obține de la autoritatea pentru străini. Găsiți linkul mai jos.

Doriți să lucrați în Germania într-o profesie reglementată? Atunci aveți nevoie aproape mereu de recunoașterea calificării profesionale obținute în afara Germaniei. V-ați stabilit  într-o altă țară UE? Atunci puteți lucra ocazional în Germania și fără recunoaștere. Trebuie însă să înregistrați dinainte la Autoritatea competentă din Germania șederea dumneavoastră într-o altă țară UE.

Imigrarea din țări terțe

Aveți cetățenia unei țări terțe și doriți să lucrați în viitor în Germania? În acest caz, în general, aveți nevoie de o viză pentru intrarea pe teritoriu. Viza trebuie solicitată la o misiune diplomatică germană din străinătate. După intrarea pe teritoriu, trebuie să solicitați unei autorități pentru străini transformarea vizei într-o autorizație care conferă un drept de ședere.

Încă de la depunerea cererii pentru viză trebuie să indicați scopul pentru care doriți să intrați pe teritoriul Germaniei: de exemplu, pentru angajare, căutarea unui loc de muncă sau pentru o măsură de recunoaștere. Mai multe detalii pot fi consultate în secțiunea: Ce posibilități am de intrare pe teritoriu?

Regim special: Cetățenii Australiei, Israelului, Japoniei, Canadei, Coreei de Sud, Noii Zeelande, Regatului Unit și ai SUA pot intra pe teritoriu fără viză. Aceștia pot solicita dreptul de ședere la fața locului, în Germania. Important: Vă puteți angaja numai dacă permisul de ședere solicitat permite acest lucru.

Toate informațiile privind viza și șederea pot fi consultate pe „Make it in Germany”. Acolo există și un quick-check: În acest mod vă puteți informa rapid cu privire la condițiile pentru viza dvs.

Make it in Germany: Viza și șederea
 

Cartea albastră UE

Dacă dispuneți de o diplomă de studii superioare și îndepliniți condiții suplimentare, puteți solicita și cartea albastră UE. Cartea albastră este un permis de ședere european și, prin urmare, o alternativă la dreptul național de ședere. Informații suplimentare în această privință pot fi consultate pe „Make it in Germany”

Make it in Germany: Cartea albastră UE

Am nevoie de recunoaștere?

Dacă doriți să lucrați într-o profesie reglementată în Germania, aveți nevoie de recunoașterea calificării profesionale străine. Profesiile reglementate sunt, de exemplu, medicii sau profesorii. Pentru profesiile nereglementate, în anumite cazuri, poate fi necesară recunoașterea pentru intrarea pe teritoriu dintr-o țară terță. Acest lucru depinde, de exemplu, de cuantumul salariului și de experiența dvs. profesională. Aspectul dacă profesia dvs. este reglementată sau nu poate fi consultat în identificatorul recunoașterii.

În anumite condiții, puteți intra pe teritoriu fără recunoaștere venind dintr-o țară terță. Cu ajutorul parteneriatului de recunoaștere puteți, de exemplu, să lucrați în Germania și să efectuați totodată recunoașterea.

Important de știut: Procedura de recunoaștere și procedura vizei sunt proceduri separate. Trebuie să solicitați ambele proceduri.

În plus: Chiar dacă, în cazul dvs., recunoașterea nu este necesară, aceasta poate prezenta avantaje pentru viitorul dvs. profesional.
 

Cum funcționează parteneriatul de recunoaștere?

Cu ajutorul parteneriatului de recunoaștere puteți intra pe teritoriu fără recunoașterea prealabilă a calificării profesionale. Aceasta funcționează astfel: Dacă, în timp ce vă aflați în străinătate, ați găsit un loc de muncă în Germania, încheiați o convenție cu angajatorul dvs. În cadrul acesteia vă obligați să solicitați recunoașterea direct după intrarea pe teritoriu. Apoi vă puteți prezenta imediat la locul de muncă din Germania. Dacă profesia este reglementată, anumite activități nu sunt încă permise. Angajatorul dvs. vă asistă în cadrul recunoașterii. De asemenea, acesta trebuie să faciliteze calificarea necesară pentru recunoaștere. Discutați cu angajatorul dvs. despre această posibilitate!

Pentru un parteneriat de recunoaștere trebuie să îndepliniți următoarele condiții

  • Ați absolvit o formare sau studii de cel puțin 2 ani. 
  • Diploma dvs. este recunoscută de stat în țara de formare. Acest lucru vă este confirmat de Oficiul central pentru studii în străinătate (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB).
  • Aveți nevoie de cunoștințe de limba germană cel puțin de nivelul lingvistic A2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi.
  • Ați găsit un angajator.

Scopul este de a parcurge procedura de recunoaștere în Germania și de a finaliza recunoașterea completă după maximum 3 ani.