BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională
Fotografia unor pixuri pe care este imprimat logoul Anerkennung in Deutschland și care au fost dispuse circular.

Despre „Anerkennung in Deutschland“

„Anerkennung in Deutschland” este portalul de informare central al guvernului federal privind recunoașterea în Germania a calificărilor profesionale obținute în străinătate.

Portalul „Anerkennung in Deutschland” este însărcinat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF) să asiste la punerea în aplicare a reglementărilor privind recunoașterea la nivelul statului federal și la nivelul landului. Site-ul web a intrat on line la 1 aprilie 2012, cu ocazia intrării în vigoare a Legii privind Recunoaşterea calificărilor profesionale, emisă de statul federal. Portalul este publicat de Institutul Federal pentru Formare Profesională (BIBB).

Principalele grupuri-țintă

  • Specialiști: Conținutul online disponibil în peste 10 limbi susține specialiștii care doresc să lucreze în Germania în profesia lor învățată în străinătate. Identificatorul recunoașterii indică dacă este posibilă și necesară o recunoaștere oficială a calificării profesionale și modul de funcționare a procedurii.
  • Consilieri: Această secțiune vizează experții care lucrează în domeniul recunoașterii profesionale. Printre altele, conținutul include o bază de date, filtrul pentru profesioniști, în vederea unei căutări rapide.
  • Angajatori: Angajatorii care doresc să angajeze persoane cu calificări profesionale din străinătate vor găsi pe portal instrucțiuni și informații clare privind ofertele de sprijin.

Informații despre versiunile lingvistice


Domeniul de activitate „recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate”

Domeniul de activitate „recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate” reunește competențele privind recunoașterea profesională în cadrul BIBB (Institutul Federal pentru Formare Profesională). Pe lângă conținutul prezentat pe portalul de informare „Anerkennung in Deutschland”, BIBB își asumă următoarele misiuni:

  • Monitorizare și cercetare: Prin intermediul monitorizării recunoașterii este supravegheată punerea în aplicare a legilor privind recunoașterea, procesele asociate și condițiile-cadru politice. În plus, BIBB desfășoară proiecte de cercetare, proprii – de exemplu, de prognoză pentru întreprinderi –, precum și evaluări și monitorizări științifice.  
  • Cooperare cu părțile interesate din domeniul recunoașterii profesionale: Colaborare strânsă cu instituții de consiliere, autorități la nivel federal și la nivelul landurilor.
  • Comunicare și marketing: Solicitări de presă, relații cu publicul, social media, acțiuni de comunicare pe tema recunoașterii profesionale în țară și în străinătate.
  • Răspunsul la solicitările privind recunoașterea profesională: Solicitări din partea persoanelor interesate de recunoaștere, mediului politic, științific și publicului.
  • Formare și consiliere: Formări și consiliere pentru experții din domeniul recunoașterii profesionale, la nivel național și internațional, Formări pentru consilieri.

Alte responsabilități oficiale ale BIBB

Informațiile privind recunoașterea profesională în Germania sunt furnizate pe pagina „Anerkennung in Deutschland” în baza unui acord federal-statal. Aici sunt incluse informații privind procedura de recunoaștere a fiecărei profesii în parte și temeiul juridic, precum și datele de contact ale autorităților competente. Prin informațiile furnizate, BIBB sprijină Institutul Național de Statistică (Destatis - Statistisches Bundesamt) și institutele federale de statistică în demersul de colectare a datelor statistice oficiale privind recunoașterea.

În plus, portalul recunoașterii susține digitalizarea procedurii de depunere a cererilor privind recunoașterea profesională în cadrul OZG (Legea privind accesul la internet). Identificatorul recunoașterii este principalul punct de intrare pentru sistemul unitar la nivel federal de depunere online a cererilor. În calitate de redacție federală în materie de recunoaștere a calificărilor profesionale din străinătate, portalul furnizează, de asemenea, informații principale potrivit metodologiei FIM (managementul informațiilor la nivel federal).

BIBB mai este și centrul german de consiliere pentru chestiuni legate de recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate la nivelul UE (în temeiul articolului 57b din Directiva (UE) 2005/36/CE). În această calitate oferim din partea portalul resortisanților UE precum și centrelor de consiliere din alte state membre informații cu privire la recunoașterea în Germania a calificărilor profesionale obținute în străinătate.

Aveți o întrebare sau o observație privind „Anerkennung in Deutschland”?

În acest caz, contactați-ne:

Contact