BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Despre noi

„Anerkennung in Deutschland” este portalul de informare central al guvernului federal privind recunoașterea în Germania a calificărilor profesionale obținute în străinătate.

Portalul „Anerkennung in Deutschland” este însărcinat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF) să asiste la punerea în aplicare a reglementărilor privind recunoașterea la nivelul statului federal și la nivelul landului. Site-ul web a intrat on line la 1 aprilie 2012, cu ocazia intrării în vigoare a Legii privind Recunoaşterea calificărilor profesionale, emisă de statul federal. Portalul este publicat de Institutul Federal pentru Formare Profesională (BIBB).

Portalul se adresează către 3 grupe de utilizatori principali:

 • Muncitori calificați: Pentru muncitorii calificați care doresc să lucreze în Germania în cadrul profesiei învățate în străinătate, oferta noastră online în 11 limbi este cea potrivită. Cu Recunoaştere-Căutare veți afla dacă aveți nevoie de o recunoaștere oficială a calificării profesionale din străinătate și care este Autoritatea competentă cu procedura dumneavoastră. De asemenea la „Anerkennung in Deutschland” veți găsi toate informațiile importante privind pregătirea pentru procedura de recunoaștere și depunerea cererii.

 • Experți din domeniul recunoaștere: Cei care oferă consultanță sau caută informații cu privire la recunoașterea profesiei, găsește la noi informații specializate necesare muncii zilnice. În rubrica pentru specialiști puteți găsi de exemplu circumstanțe și instrumente de lucru referitoare la reglementări precum și consiliere privind recunoașterea și calificarea. Banca de date a filtrului profesionist există o prezentare scurtă a profesiilor, a reglementărilor și a autorităților competente. De asemeni experții pot face schimb de idei într-un forum pe această temă.

 • Angajator: Cei care doresc să angajeze persoane cu calificări profesionale obținute în afara Germaniei, vor găsi la noi o prezentare generală a celor mai importanți pași. În plus facem trimitere la oferte de sprijin foarte utile.

Informațiile privind recunoașterea profesională în Germania sunt furnizate pe pagina „Anerkennung in Deutschland” în baza unui acord federal-statal. Aici sunt incluse informații privind procedura de recunoaștere a fiecărei profesii în parte și temeiul juridic, precum și datele de contact ale autorităților competente. Prin informațiile furnizate, BIBB sprijină Institutul Național de Statistică (Destatis - Statistisches Bundesamt) și institutele federale de statistică în demersul de colectare a datelor statistice oficiale privind recunoașterea.

„Anerkennung in Deutschland” mai este și centrul german de consiliere pentru chestiuni legate de recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate la nivelul UE (în temeiul articolului 57b din Directiva (UE) 2005/36/CE). În această calitate oferim din partea portalul resortisanților UE precum și centrelor de consiliere din alte state membre informații cu privire la recunoașterea în Germania a calificărilor profesionale obținute în străinătate.

Aveți întrebări destinate „Anerkennung in Deutschland”?

Dacă da trimiteți-ne un mesaj:

Formular de contact

 

Subiectul „Recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate” la Institutul Federal pentru Formare profesională (BIBB)

Departamentul de lucru „Recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate” prezintă la un loc competențele pentru recunoașterea profesiei în BIBB. Pe lângă editarea portalului „Anerkennung in Deutschland”, departamentul de lucru preia și următoarele atribuţii:

 • Supravegherea punerii în aplicare a reglementărilor privind recunoașterea este efectuată din însărcinarea BMBF de către personalul științific al departamentului de monitorizare a recunoașterii. Departamentul de lucru „Recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate” cooperează în acest sens cu domeniul de activitate BIBB „calificare, integrare profesională și Activitate profesională”. Un rezultat important al lucrărilor îl reprezintă raportul referitor la recunoaștere. Supravegherea recunoașterii mai publică și numeroase evaluări și lucrări științifice referitoare la recunoaștere, având ca editor pe BIBB.

 • Din 2019 până la sfârșitul lui 2022 BIBB coordonează proiectul „NetQA – Netzwerk Qualifikationsanalyse“ (rețeaua Analiza calificării). NetQA sprijină autoritățile competente la alcătuirea unei structuri de rețele și de experți cu privire la procedura de recunoaștere pentru situațiile în care lipsesc documente. Pe lângă ofertele interregionale de instruire și informare partenerii de proiect de la NetQA oferă formate de realizare a schimbului și consiliere cu privire la efectuarea de analize a calificării pentru autoritățile competente, preponderent în activitățile meşteşugărești și în domeniul IHK (Camera de Industrie și Comerț). Cei care doresc să obțină recunoașterea pot primi sprijin pentru finanțarea unei analize a calificării, sau în mod secundar pentru alte instrumente de sprijin, prin intermediul „fondului special analiza calificării”.

 • Departamentul de lucru cooperează strâns cu mulți actori din domeniul recunoașterea profesiei, printre altele cu organismele de consiliere, autoritățile competente  și cu cei responsabili de la nivelul statului federal și de la nivelul landului.

 • În cadrul relațiilor publice și cu presa în interiorul țării și în străinătate, departamentul de lucru informează - printre altele pe Facebook - cu privire la posibilitățile de recunoaștere a profesiei și este interlocutor pentru medii.

 • Departamentul de lucru răspunde la întrebări cu privire la recunoaștere puse de cei interesați de recunoaștere, de actori din politică și societate, din știință sau din sectorul public interesat.

 • În plus, personalul instruiește și consiliază la nivel național și internațional, experți din domeniul recunoașterea profesiei. Orice solicitare de informații cu privire la consiliere sau instruire este binevenită.

   

Contact și mai multe informații cu privire la departamentul de lucru 3.3:

„Recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate” a BIBB