BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - O

Selectează după literă
O
oficial recunoscut

în germană: staatlich anerkannt

Există mai multe tipuri de recunoaștere oficială. Orice denumire a unei profesii conține adaosul „recunoscut oficial“ sau  „verificat oficial“. Aceste adaosuri sunt protejate juridic. Cel care dorește să poarte un anumit titlu profesional trebuie să urmeze o calificare profesională care are anumite exigențe. Acest lucru nu trebuie confundat cu termenul recunoaștere în contextul calificărilor profesionale din străinătate.
Acest adaos poate fi parte componentă a denumirii unui titlu obținut de exemplu în urma unei formări continue de perfecționare, cum ar fi „referent economic cu diplomă“ sau „informatician cu diplomă“.  Acest lucru este protejat juridic în mod special prin legi și regulamente.

Opțiunea de căutare

în germană: Profi-Filter

„Opțiunea de căutare” este un instrument special pe pagina web www.anerkennung-in-deutschland.de. Opțiunea de căutare se adresează experților și personalului specializat de consiliere. Ea pune la dispoziție diverse funcții de căutare avansate a autorităților competente și profesiilor. Ea cuprinde de exemplu o opțiune de căutare a profesiilor în funcție de regulamente (de exemplu regulamentul federal sau al al landului) și reglementări sau în funcție de categoriile profesionale (conform unei clasificări naționale unitare a profesiilor 2010 (KLDB 2010) a Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă și a Biroului federal de statistică). Persoanele care doresc să se informeze cu privire la recunoașterea profesiei lor pot folosi mai bine opțiunea Recunoaştere-Căutare.
 

Organizații profesionale

în germană: Kammern

Organizațiile profesionale sunt asociații profesionale. De cele mai multe ori organizațiile profesionale sunt entități din sectorul public adică sunt organizate la nivel regional. Organizațiile profesionale reprezintă interesele membrilor săi și îndeplinesc anumite atribuții guvernamentale. Organizațiile profesionale emit de exemplu autorizația profesională și exercită o influență asupra formării profesionale și principiilor directoare. Organizațiile profesionale pot fi și autorități competente pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Camerele de meserii (HWK) de exemplu sunt competente pentru profesiile meșteșugărești.  Camerele de comerț și industrie (CCI) sunt competente pentru profesiile comerciale, industriale și tehnice. Pentru profesiile agricole, forestiere și casnice sunt responsabile Ministerele Agriculturii respectiv Camerele de agricultură.