BIBB Logo
Пропозиція Федерального інституту професійної освіти

Словник термінів

Деякі слова та терміни на сайті www.ankennkennung-in-deutschland.de важко зрозуміти. У глосарії ми пояснюємо ці слова та терміни.

Фільтрувати за літерою
Q
Quality Seal „Fair Recruitment in Healthcare“

German: Faire Anwerbung Pflege Deutschland
 

Nurses from third countries should look out for the quality seal "Fair Recruitment Healthcare Germany" when searching for an employer in Germany. 

The quality seal helps to ensure good working conditions for nurses from abroad. You can be sure that the recruitment process is fair and transparent at companies with the quality seal.
 

Fair Recruitment Healthcare Germany

А
Автоматичне визнання

Для деяких регламентованих професій у Європейському Союзі (ЄС) застосовується автоматичне визнання. Ці професії завжди еквівалентні. Тому що для цих професій у ЄС діють єдині стандарти професійної кваліфікації. Тому людям із цими професіями дозволено працювати в усіх країнах ЄС. Однак ці люди повинні пройти навчання в країні, що входить до ЄС.

Автоматичне визнання застосовується для таких професій:

• лікар;
• стоматолог;
• ветеринар;
• фармацевт;
• медсестра;
• акушерка;
• архітектор.

Список цих професій наведено в додатку до Директиви ЄС про професійні кваліфікації (2005/36/ЄС).

Також для автоматичного визнання необхідно подати заявку на визнання до до уповноваженого органу. Проте під час процедури визнання не перевіряється еквівалентність.
 

Адаптаційний навчальний курс

Адаптаційний навчальний курс — це компенсаційний навчальний захід у галузі регламентованих професій. Під час цього курсу людина дізнається, чого їй ще не вистачає для визнання іноземної професійної кваліфікації. Успішна участь в адаптаційному навчальному курсі дає змогу компенсувати суттєві відмінності від німецької еталонної професії. Потім людина все рівно отримує повне визнання своєї іноземної професійної кваліфікації.

Під час адаптаційного навчального курсу людина працює за відповідною регламентованою професією. При цьому вона працює під керуванням особи, яка має кваліфікацію для цієї роботи. Наприклад, як медсестра в лікарні.

Інколи адаптаційний навчальний курс також є додатковим навчанням. Максимальна тривалість адаптаційного навчального курсу становить 3 роки. Тривалість залежить від відмінностей, зазначених у рішенні про визнання, і від того, що людині ще потрібно вивчити.
 

Аналіз кваліфікації

Аналіз рівня кваліфікації — це спеціальна форма підтвердження професійної кваліфікації. Підтвердження відбувається за вказаних нижче умов.

Під час аналізу рівня кваліфікації професійні знання та навички підтверджуються на практиці. Наприклад, під час апробації, експертного обговорення чи пробного працевлаштування на підприємстві.

Людина не повинна бути винною у втраті своїх документів. Уповноважений орган може попросити людини принести в цьому присягу. Аналіз рівня кваліфікації зафіксований у Законі про встановлення професійної кваліфікації (BQFG) і в Ремісничому кодексі (HwO).

Часті запитання про аналіз кваліфікації
 

Апробація

Апробація — це офіційний державний допуск до професії.  За наявності апробації ви можете постійно та без обмежень працювати в Німеччині за однією з медичних професій, які вимагають вищої освіти. Це може бути, наприклад, лікар або фармацевт.

Атестат про продовження освіти

Атестат про продовження освіти підтверджує професійну кваліфікацію. Людина отримає атестат про продовження освіти, якщо вона успішно закінчить курси продовження освіти. Необхідно також успішно скласти державний або офіційно визнаний випускний іспит.

Атестатами про продовження освіти, які видаються після завершення курсів підвищення кваліфікації для професійного зростання, можуть бути, наприклад, атестат магістра або фахівця з економіки.
Здобуття цих двох видів атестатів про продовження освіти регламентовано Ремісничим кодексом (HwO) і Законом про професійну освіту (BBiG).

Атестати про продовження освіти видаються в середніх спеціальних навчальних закладах. Цей процес регламентується урядом федеральних земель. Такими атестатами можуть бути, наприклад, атестат атестованого державою спеціаліста з економіки або атестованого державою техніка.

Існують спеціальні курси продовження освіти з певних спеціальностей академічних медичних професій. Наприклад, для лікарів-фахівців і спеціалістів-аптекарів. Відповідальна палата регламентує такі курси продовження освіти так званими постановами про продовження освіти.
 

В
Визнаний державою (назва)

У Німеччині існують професії з додатковими кваліфікаційними позначеннями. Наприклад, «визнаний державою» (staatlich anerkannt) або «атестований державою» (staatlich geprüft). Таке кваліфікаційне позначення може бути частиною найменування отриманого диплома про професійну освіту або певного підвищення кваліфікації. Наприклад, «визнаний державою соціальний педагог» або «атестований державою інженер-економіст». Ці позначення захищені законодавством. Тільки люди, які отримали цей ступінь, можуть себе так називати.

Позначення «визнаний державою» не варто прирівнювати до поняття «визнання» в контексті іноземних професійних кваліфікацій!

визнаний державою (найменування)

див. визнаний державою (найменування)

Визнання

Також:
визнання професійної кваліфікації,
свідоцтво про еквівалентність освіти,
еквівалентність

Тут визнання означає: іноземна професійна кваліфікація юридично еквівалентна німецькій професійній кваліфікації. Це означає: Іноземна професійна кваліфікація визнана в Німеччині. Еквівалентність застосовується до конкретної німецької еталонної професії.

Розрізняють вказані нижче види визнання.

Повне визнання

Іноземна професійна кваліфікація юридично еквівалентна німецькій еталонній професії.

Часткове визнання

Іноземна професійна кваліфікація еквівалентна німецькій еталонній професії лише частково. Причина: Виявлено суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою професійною кваліфікацією.

У цьому випадку існує 2 способи все-таки отримати повне визнання.

Визнання не отримано

Іноземна професійна кваліфікація не еквівалентна німецькій еталонній професії. Причина: Різниця між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією є занадто великою.

Для отримання визнання необхідно подати заявку. Потім розпочинається процедура визнання.
 

Використання найменування професії
Витрати на процедуру

Витрати на процедуру — це вартість процедури визнання. Це означає: люди оплачують процедуру визнання уповноваженому органу.

Окрім витрат на процедуру визнання можуть виникнути й інші витрати. Наприклад, на переклад і засвідчення ваших документів. Це пов’язано з тим, що переклади та засвідчення коштують грошей. Особам, які проходять процедуру визнання, також надається фінансова підтримка.

Фінансова підтримка
 

Відмінності, суттєві
Вільний вибір місця проживання

Право громадян Європейського Союзу (ЄС) на самозайнятість і постійну роботу в іншій країні ЄС. Ці люди можуть вести бізнес. І самостійно працювати за комерційною, ремісничою або вільною професією.

Заснування бізнесу за регламентованою професією в Німеччині можливе тільки після визнання іноземної професійної кваліфікації. Наприклад, це стосується лікарів.

Якщо люди хочуть працювати в Німеччині тільки протягом певного періоду часу, їм не потрібне визнання. У цьому разі застосовується свобода надання послуг.
 

Вільні професії

Багато професій належать до так званих вільних професій. Так називаються професії, які згідно із законодавством передбачають володіння спеціальною кваліфікацією або пов’язані з науковою або художньою творчістю. До осіб вільних професій належать, наприклад, лікарі, адвокати, податкові консультанти, архітектори, журналісти та психотерапевти.

Особи вільних професій пропонують споживачам свої послуги чи витвори за гроші. Зазвичай, вони працюють самостійно, в умовах самозайнятості. Це означає: У них немає роботодавця.

Вільні професії — не є видом підприємницької діяльності. Для багатьох вільних професій потрібне визнання іноземної професійної кваліфікації.
 

Г
Грант на визнання

Німецькою: Anerkennungszuschuss
Також: Anerkennungszuschuss des Bundes, „Zuschuss“

Грант на визнання — це фінансова допомога на здійснення процедури визнання закордонних свідоцтв про професійну освіту або кваліфікацій вищих навчальних закладів.

Фінансова допомога

Д
Держава-член походження

Державою-членом походження називається країна походження в межах Європейського Союзу (ЄС).

Якщо ви є громадянином ЄС, ви маєте право приїхати до іншої країни ЄС і проживати там. Для цього існує закон. Закон називається: Директива ЄС 2004/38/ЄС.
 

Дефіцитні професії

Також: рідкісні професії

У Німеччині за певними професіями не вистачає найманих працівників. Це означає: Професійна освіта за цими професіями отримує недостатню кількість людей. Такі професії називаються дефіцитними.

До дефіцитних професій належать, перш за все, технічні професії та деякі професії зі сфери охорони здоров’я та медичного догляду. Дефіцитні професії наведено в рекомендаційному списку.
 

Директива ЄС про визнання професійних кваліфікацій

Також: директива про визнання професійних кваліфікацій, директива про визнання кваліфікацій

Директива ЄС про визнання професійних кваліфікацій офіційно називається: Директива 2005/36/ЄС Європейського Парламенту та Європейської Ради від 7 вересня 2005 р. про визнання професійних кваліфікацій. Директива регулює визнання професійних кваліфікацій між країнами Європейського союзу (ЄС) для регламентованих професій.

Нижче наведено найважливіші правила.

Ця директива набула чинності 15 жовтня 2005 року та реформована за допомогою Директиви 2013/55/ЄС.

Довідка про відсутність судимості

Також: довідка з поліції про відсутність судимості

Довідка про відсутність судимості — це документ, який видається органами влади. У ній міститься інформація про раніше зареєстровані судимості відповідної особи.

Довідка про відсутність судимості видається за заявою будь-якої особи віком від 14 років. Заявка подається в перелічені нижче установи.

 • У Німеччині: в муніципальну адміністрацію громади, в якій особа має своє основне місце проживання.
 • За кордоном: у німецькому представництві.

У більшості країн існує документ, еквівалентний німецькій довідці про відсутність судимості.

Додаткова заявка

Також: подальша заявка, повторна заявка

Додаткова заявка — це нова заявка на визнання, яка подається після корекційного кваліфікаційного заходу. При цьому уповноважений орган повторно перевіряє, чи вдалося компенсувати суттєві відмінності за допомогою корекційного кваліфікаційного заходу.

Уповноважений орган визначає: чи усунено суттєві відмінності. Якщо так, людина отримає повне визнання своєї професійної кваліфікації.
 

Дозвіл на роботу

Поняття «дозвіл на роботу» не є офіційним терміном і не є окремим документом. Офіційний термін — дозвіл на здійснення трудової діяльності. Цей дозвіл видається відомством у справах іноземців з відміткою в посвідці на перебування. Цей дозвіл потрібен для осіб із третіх країн, оскільки дає право на роботу в Німеччині. Це означає: особи з третіх країн мають право працювати в Німеччині тільки в тому випадку, якщо в їхній посвідці на перебування є відповідна позначка!

Громадянам країн Європейського Союзу та Європейського економічного простору не потрібна посвідка на перебування, щоб працювати в Німеччині. Громадянам Швейцарії потрібен лише посвідка на перебування для Швейцарії.

Перевірте свої можливості за допомогою швидкої перевірки від порталу «Make it in Germany»: тут ви дізнаєтесь, чи можете працювати та проживати в Німеччині.

Швидка перевірка від порталу «Make it in Germany»
 

Дозвіл на роботу за професією

Дозвіл на роботу за професією — це офіційний державний допуск до професії, який дозволяє особам працювати в Німеччині за певною професією. Наприклад, в академічній медичній професії.

У разі медичних професій, для яких потрібна вища освіта, дозвіл на роботу за професією, на відміну від апробації, є тимчасовим і часто містить інші обмеження.

За наявності апробації ви можете постійно та без обмежень працювати в Німеччині за однією з медичних професій, які вимагають вищої освіти. Наприклад, лікарі, які під час процедури визнання ще не пройшли апробацію, іноді можуть отримати дозвіл на роботу за професією.
 

Документальне підтвердження професійного навчання

Документальне підтвердження професійного навчання документує досягнення професійної кваліфікації. Документальним підтвердженням професійного навчання є, наприклад, сертифікат, свідоцтво про складанні іспиту чи диплом. Документальне підтвердження професійного навчання видається органом влади. Воно має бути видане в країні, у якій отримано професійну кваліфікацію.

Документальне підтвердження професійного навчання видається органом влади. Воно має бути видане в країні, у якій отримано професійну кваліфікацію.
 

Допуск до професії

Допуск до професії — це дозвіл уповноваженого офіційного органу на роботу за професією. Або дозвіл від уповноваженого офіційного органу на використання певного найменування професії.

Заявку на отримання допуску до професії необхідно подати в уповноважений орган. Людина може працювати за професією тільки за наявності допуску до професії!

Допуск до професії — це, наприклад, апробація або дозвіл на роботу за професією для лікарів. Або використання найменування професії для медсестри. Допуск до професії також може бути записом у реєстрі ремісничих підприємств для професій у ремеслах, що потребують допуску. Тільки після цього дозволяється називати себе майстром будь-якого ремесла та відкривати власне ремісниче підприємство.

В уповноваженому органі можна дізнатися, чи потрібен вам допуск для роботи за вашою професією.

Доступ до ринку праці

Необхідна юридична чи професійна умова для доступу до німецького ринку праці.

Доступ до ринку праці регламентується Законом про перебування (AufenthG). Для громадян із різних країн діють різні правила. При цьому враховується причина перебування (див. дозвіл на проживання). Свобода економічної діяльності проживання поширюється на громадян ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії.
 

Дуальне професійне навчання

Також: дуальна система

див. професійне навчання
 

Е
Еквівалентність
Екзаменаційні збори

Екзаменаційні збори — це оплата участі в державному іспиті. Це означає: фізичним особам, можливо, доведеться заплатити гроші, щоб скласти іспит.

Еталонна професія

Також: еталонна кваліфікація

Еталонна професія — це німецька професійна кваліфікація. Під час процедури визнання уповноважений орган порівнює вашу іноземну професійну кваліфікацію з німецькою еталонною професією.

Є
Європейське підтвердження професії (EBA)

Європейське підтвердження професії (EBA) — це електронна процедура для визнання професійної кваліфікації. Вона діє лише для країн, що входять до Європейського Союзу (ЄС).

Наразі EBA доступне для вказаних нижче професій.

 • Фармацевт
 • Медсестра
 • Фізіотерапевт
 • Провідник у горах
 • Агент із нерухомості

Детальна інформація про EBA
Your Europe: European Professional Card - EPC

Єдина контактна особа (EA)

Єдиний контактний центр (EA) — це електронна адміністративна служба. Цей сервіс надає інформацію та підтримку для державних процедур. Сюди також належить процедура визнання та необхідні процедури для незалежного надання транскордонних послуг. У кожній федеральній землі Німеччини є єдиний контактний центр. Особи із країн ЄС можуть подати свої документи для процедури визнання на відповідному онлайн-порталі. EA надсилає ці документи уповноваженому органу.

Тут ви знайдете свій єдиний контактний центр.

Мережа єдиних контактних центрів у Німеччині

 

ЄС/ЄЕЗ/Швейцарія

ЄС/ЄЕЗ/Швейцарія — це скорочення для країн: Європейського союзу/Європейської економічної зони/Швейцарії.

До держав-членів Європейського союзу (ЄС) належать: Бельгія, Болгарія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Хорватія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Чеська Республіка, Угорщина, Кіпр.

До держав-членів ЄЕЗ належать: усі держави-члени ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Швейцарія підписала угоду з Європейським Союзом. Згідно з цією угодою: Швейцарія бере участь у європейській системі визнання професійних кваліфікацій.
 

З
Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою (GER)

Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою (GER) — це рекомендація Ради Європи для оцінювання рівня володіння іноземною мовою. Відповідно до GER навички володіння іноземною мовою поділяються на різні рівні компетенції та ступені володіння мовою. Це полегшує порівняння мовних навичок між собою. GER також слугує еталоном оволодіння мовними навичками.

Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою (GER)

Модуль для самооцінки від Europass
 

Закон про визнання

Закон про визнання регламентує визнання іноземних професійних кваліфікацій. Згідно із законом про визнання: Люди з іноземною професійною кваліфікацією мають у Німеччині право на процедуру визнання.

Цей закон офіційно називається так: «Закон про покращення визначення та визнання отриманих закордоном професійних кваліфікацій». У Німеччині існує федеральний закон про визнання кваліфікацій і закони про визнання кваліфікацій 16 федеральних земель. Важливими частинами законів про визнання є Закон про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG) і поправки до спеціальних законів і постанов про професії.
 

Закон про встановлення професійної кваліфікації (BQFG)

Закон про визначення професійної кваліфікації є важливою частиною законів про визнання. BQFG існує в Німеччині на федеральному рівні та в 16 федеральних землях. У статті 1 законів про визнання завжди йдеться про визнання професійних кваліфікацій. Вона регулює процедуру визнання.

Закон про імміграцію кваліфікованих спеціалістів

Закон про імміграцію кваліфікованих фахівців (також: «Закон про вдосконалення імміграції кваліфікованих фахівців») спрощує імміграцію з третіх країн. Завдяки цьому закону фахівцям із професійною або вищою освітою, а також особам, які набули професійних знань на практиці, легше в'їхати до Німеччини.

Правові підстави

 

Заявка на визнання

Також: заявка на визнання

Заявка на визнання зазвичай є формуляром. Він дає людям змогу подати заявку на визнання своєї іноземної професійної кваліфікації.

Заявка на визнання разом із необхідними документами надсилається до уповноваженого органу. Можна також подати заявку особисто. Формуляр заявки на визнання можна завантажити на сайті уповноваженого органу.

У деяких випадках на сайті немає заявки на визнання для завантаження. Тому заявку можна подати у вільній формі. Для цього необхідно написати лист до уповноваженого органу. У листі потрібно клопотати про проведення процедури визнання. Уповноважений орган повідомить, як це відбуватиметься.
 

І
Іспит екстерном

Іспит екстерном застосовується для дуальних професій, які здобуваються під час професійного навчання.

Завдяки іспиту екстерном особи без професійної підготовки можуть отримати професійну кваліфікацію. Для цього необхідно виконати вказані нижче умови.

 • Людина вже працювала за професією, з якої складає іспит.
 • Цей робочий час щонайменше в 1,5 рази перевищував час навчання цій професії.
 • Ви повинні скласти іспит екстерном.
   
Іспит із володіння фаховою мовою

Німецькою: Fachsprachenprüfung, Fachsprachprüfung

Особи, яким потрібно визнання професійної кваліфікації у сфері охорони здоров’я, наприклад лікарі, фармацевти чи фізіотерапевти, повинні також надати підтвердження володіння фаховою німецькою мовою. Володіння фаховою німецькою мовою означає, що ви володієте достатніми знаннями німецької мови в медичній сфері. 

Іспит із володіння фаховою мовою являє собою тест з усними та письмовими завданнями. Зазвичай він включає в себе бесіду між пацієнтом і лікарем. Після здачі іспиту з володіння фаховою мовою видається сертифікат про володіння фаховою мовою. Існують різні рівні здачі іспиту. Рівні володіння фаховою мовою залежать від професії.

Для участі в іспиті з володіння фаховою мовою реєструватися не обов’язково. Ті, кому необхідно здати іспит із володіння фаховою мовою, будуть проінформовані відповідним відомством.

Іспит із володіння фаховою мовою є платним.

У вказаних нижче випадках здавати іспит із володіння фаховою мовою немає потреби. 

 • Ви володієте німецькою мовою. Це визначається компетентним органом.
 • Свідоцтво про професійне навчання було видано німецькомовним вищим навчальним закладом.
 • Свідоцтво про професійне навчання було видано німецькомовною школою після щонайменше 10 років навчання.
 • Професійне навчання тривало щонайменше 3 роки та відбувалося німецькою мовою.
Іспит на професійну придатність

Також: іспит на достатність знань

Іспит на професійну придатність — це компенсаційний захід  для людей, які проходять процедуру визнання.

За допомогою іспиту на професійну придатність люди з регламентованою професією можуть компенсувати суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.

Під час іспиту на професійну придатність перевіряються: Знання та навички, які важливі для німецької еталонної професії, і не підтверджені документами. Іспит на професійну придатність враховує професійну кваліфікацію, отриману в країні походження. Іспит на професійну придатність — це не новий випускний іспит. Іспит на професійну придатність перевіряє тільки ті області, у яких виявлено суттєві відмінності.
 

К
Картка можливостей

Німецька: Chancenkarte

За допомогою картки можливостей люди з третіх країн можуть в’їжджати до Німеччини для пошуку роботи. Як фахівець із повністю визнаною професійною кваліфікацією ви отримаєте карту можливостей без додаткових умов. За наявності часткового визнання карта можливостей також дає вам певні переваги.

В'їзд до Німеччини для пошуку роботи

Кваліфікований спеціаліст

Відповідно до Закону про імміграцію кваліфікованих спеціалістів такими спеціалістами вважаються вказані нижче особи.

 • Особи з завершеним професійним навчанням, яке є рівноцінним щонайменше 2-річній професійній освіті в Німеччині. Професійне навчання за кордоном протягом меншого часу може бути еквівалентним кваліфікованому професійному навчанню в Німеччині, якщо навчання не має суттєвих відмінностей або якщо вони компенсовані.
 • Особи з дипломом про вищу освіту, порівнянним із дипломом про вищу освіту в Німеччині.
Компенсаційний навчальний захід

За допомогою компенсаційного навчального заходу люди з регламентованою професією можуть визначити суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.

При цьому ці люди набувають навичок, яких їм не вистачало для визнання іноземної професійної кваліфікації, або складають іспит на професійну придатність чи проходять перевірку теоретичних знань. Після успішної участі ці люди все рівно отримують повне визнання своєї іноземної професійної кваліфікації.

Існують різні компенсаційні навчальні заходи. Правове регулювання залежить від професії та національності. Компенсаційним навчальним заходом може бути, наприклад, адаптаційний курс, іспит на професійну придатність або перевірка теоретичних знань. Якщо ви приїхали із третьої країни, необхідно пройти перевірку теоретичних знань, наприклад, у сфері медичних професій.
 

Консультування щодо затребуваних професій у регіональній перспективі, відмітка про локацію

Німецькою:  Standortberatung, Standortvermerk

Також:  Відмітка про консультування щодо затребуваних професій у регіональній перспективі [Standortberatungsvermerk], 
Відмітка про консультування [Beratungsvermerk], 
Підтвердження локації [Standortnachweis], 
Підтвердження консультування [Beratungsnachweis]

Кваліфіковані фахівці, які перебувають за кордоном, можуть отримати консультацію щодо того, де в Німеччині потрібні їхні навички. Центральний сервісний центр із визнання професійних кваліфікацій забезпечує консультування щодо затребуваних професій у регіональній перспективі. Воно допомагає знайти підходяще місце роботи (у відповідному місті або федеральній землі) і, відповідно, орган, уповноважений за проходження процедури визнання. Зміст та результати консультування повинні бути задокументовані у відмітці про локацію. Відмітка про локацію слугує уповноваженому органу підтвердженням того, що особа хоче працювати у вказаній федеральній землі.

Відмітка про локацію не є обовʼязковою під час подання заявки на визнання, але вона є дуже корисною у випадках, якщо:

 • особа прибуває з третьої країни;
 • особа ще не знайшла відповідного роботодавця в Німеччині

Примітка. Особи з третіх країн можуть і в інший спосіб підтвердити своє бажання працювати в Німеччині. Див. сторінку «Документи для подання заявки».

Документи для подання заявки
Центральний сервісний центр із визнання професійних кваліфікацій

Корекційний кваліфікаційний захід

Для осіб із не регламентованими професіями корекційний кваліфікаційний захід дає змогу компенсувати суттєві відмінності між вашою іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією. Потім ви все рівно можете отримати повне визнання вашої іноземної професійної кваліфікації. Однак для цього вони повинні спочатку подати додаткову заявку до уповноваженого органу.

Країна навчання

Також: держава навчання

Країна, у якій було видано сертифікат про отримання професійної кваліфікації.
 

Країна походження

Також: країна походження, батьківщина

Країна походження — це країна, у якій людина народилася або виросла. Як правило, ця особа також має громадянство цієї країни.
 

М
Майстер

Також: кваліфікація майстра

Майстер — це назва для німецького свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Майстри проходять професійну підготовку для виконання конкретних завдань. Наприклад, ви дізнаєтесь, як керувати компанією. Є майстри в різних сферах. Наприклад, у ремеслах, у промисловості та в сільському господарстві.

Існують можливості підвищення кваліфікації до звання майстра для різних професій. Як правило, підвищення кваліфікації для отримання звання майстра ґрунтується на вже пройденому професійному навчанні.

Ці курси підвищення кваліфікації також доступні для людей, які не мають професійної підготовки, але мають професійний досвід. Ці курси підвищення кваліфікації також доступні для людей, які мають диплом про вищу освіту. Участь у підвищення кваліфікації залежить від правових вимог, які застосовуються до відповідної професії.

У ремеслі, що підлягає ліцензуванню, тільки людина із кваліфікацією майстра може керувати бізнесом і навчати стажерів.
 

Медична професія

Люди з медичною професією піклуються про здоров’я людей або тварин.

Для всіх медичних професій законодавство вимагає наявність апробації, дозволу на роботу за професією або дозволу на використання найменування професії. Наприклад, це стосується лікарів, стоматологів і медсестер.

Тут наведено огляд усіх медичних професій:

огляд усіх медичних професій
 

Міжнародна ринкова інформаційна система (IMI)

Електронна система Європейської союзу (ЄС) для обміну даними. IMI дозволяє державним органам Європейської економічної зони (ЄЕЗ) обмінюватися інформацією в інтернеті.

Таким чином орган, відповідальний за визнання, може отримувати інформацію безпосередньо від уповноваженого органу в державі-члені походження.
 

Мовний сертифікат

Також: мовний диплом, мовний тест, мовне свідоцтво, сертифікат із німецької мови

Для багатьох регламентованих професій необхідно надати підтвердження знань німецької мови. Таке підтвердження здійснюється за допомогою так званого мовного сертифіката чи диплома. Людина отримує мовний сертифікат або мовний диплом, якщо вона успішно склала мовний тест. Мовний сертифікат засвідчує рівень володіння німецькою мовою. Рівень мови визначається на основі Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (GER). Існують різні рівні володіння мовою. Для кожної професії потрібен певний рівень володіння мовою. Інформацію про необхідний для конкретної професії рівень володіння мовою та мовний сертифікат надає уповноважений орган.

Приклади мовних сертифікатів німецької мови наведено нижче.

Н
Навчальне підприємство

Підприємства та компанії, де стажери можуть пройти дуальне професійне навчання. Практична частина професійного навчання проходить у навчальній компанії.

Найменування професії, використання

Також: використання найменування професії

Найменування професії — це назва професії. У деяких професіях найменування професії дозволяється використовувати лише в тому випадку, якщо ви отримали від державного органу відповідний дозвіл на використання цього найменування професії. Це стосується, наприклад, інженерів, фізіотерапевтів і багатьох медичних професій.
 

Намір працювати

Німецькою: Absicht der Arbeitsaufnahme
Також: Erwerbstätigkeitsabsicht, Arbeitsabsicht; 
Nachweis, Darlegung, Glaubhaftmachung der Arbeitsabsicht

Особи, які бажають працювати в Німеччині, можуть подати заяву на визнання своєї професійної кваліфікації з-за кордону. Громадяни третіх країн повинні довести свій намір працювати в Німеччині.

Уповноважений орган може вимагати підтвердження наміру працювати. Завдяки цьому уповноважений орган знатиме, у якому місті чи землі людина хоче працювати.

Підтвердженням наміру працювати є, наприклад: 

 • відмітка про місцезнаходження, зроблена Центральним сервісним центром із визнання професійних кваліфікацій (ZSBA)
 • контакт із роботодавцем у Німеччині: наприклад, наявність трудового договору, підтвердження працевлаштування, заяви про працевлаштування, співбесіда перед працевлаштуванням
 • бізнес-план для ведення індивідуальної підприємницької діяльності
 • заява на отримання візи для в’їзду з метою працевлаштування в Німеччині

Виключення. Особам із ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії підтвердження не потрібне. Їм потрібно лише зазначити, де саме в Німеччині вони хочуть працювати. Особам із третіх країн, які вже проживають у ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії, підтвердження також не потрібне. Відмітка про місцезнаходження може бути корисною. Вона слугує уповноваженому органу підтвердженням того, що особа хотіла б працювати у вказаній федеральній землі, наприклад, коли людина ще не знайшла відповідного роботодавця в Німеччині.

Документи для подання заявки

Центральним сервісним центром із визнання професійних кваліфікацій (ZSBA)

Не регламентовані професії

Для не регламентованих професій відсутні державні вимоги до допуску до професії. Це означає: За цими професіями можуть працювати особи, які не мають допуску до професії. До цих професій належать, наприклад, усі професії, отримані на основі дуального професійного навчання. Люди з іноземними професійними кваліфікаціями можуть працювати за нерегульованими професіями без визнання.

О
Оплачувана трудова діяльність

Оплачувана трудова діяльність регулюється відповідно до договору. Оплачуваною трудовою діяльністю займаються, наприклад, робітники, службовці, індивідуальні підприємці, представники вільних професій і працівники з мініроботою.

Орган, уповноважений
Офіційна сертифікація

Офіційна сертифікація — це сертифікат, виданий органом влади або нотаріусом. При цьому орган влади або нотаріус засвідчує, що документ є справжнім. Офіційна сертифікація також засвідчує, що копія або підпис є справжніми.

офіційно ліцензоване ремесло
Оцінка атестата

Оцінка атестата — це документ Центрального офісу в справах іноземної освіти (ZAB).  У цьому документі описується вища кваліфікація, отримана за кордоном.

Процедура визнання застосовується тільки для дипломів про вищу освіту для регламентованих професій. Для дипломів про вищу освіту для не регламентованих професій застосовується процедура оцінки атестата. Під час оцінки атестата іноземна кваліфікація порівняється з німецькою кваліфікацією після навчання. Оцінка атестата також надає інформацію про професійні й академічні можливості кваліфікації.

Оцінка атестата подається до Центрального офісу у справах іноземної освіти (ZAB).

Додаткова інформація про оцінку атестата
 

П
Палата

Також: професійний орган, професійне представництво

Адміністративна установа для людей із тією самою або схожою професією. Існують різні палати. Наприклад, Реміснича палата, Медична асоціація та Торгово-промислова палата (IHK).

Палата несе відповідальність за виконання державних завдань і турбується про інтереси членів. Палата виконує різні завдання. Наприклад, вона визначає зміст навчання, установлю правила проведення іспитів і видає допуски до роботи за професією. Палата може бути уповноваженим органом для визнання професійної кваліфікації.
 

Партнерство в межах визнання

Німецькою: Anerkennungspartnerschaft

Партнерство в межах визнання є правовим підґрунтям для перебування в Німеччині для осіб з третіх країн. Мета перебування при цьому – пройти процедуру визнання на території Німеччини та завершити цю процедуру не більше ніж через три роки, отримавши повне визнання професійної кваліфікації.

Особи з третіх країн – завдяки партнерству в межах визнання – можуть в'їхати до Німеччини без попереднього визнання своєї іноземної професійної кваліфікації. Після того як людина, перебуваючи у своїй країні, знайшла роботу в Німеччині, вона має укласти зі своїм майбутнім роботодавцем угоду. У цій угоді вона зобов'язується подати заяву про визнання одразу після в'їзду до Німеччини. Фахівець-початківець може в'їхати до Німеччини і не відкладаючи почати працювати. У разі регламентованої професії на певні види діяльності у нього ще не буде дозволу. Роботодавець надає фахівцеві підтримку під час процедури визнання. Він зобов'язаний забезпечити фахівця можливістю отримання кваліфікації, яка потрібна для визнання.

Додаткова інформація про партнерство в межах визнання та його умови наводиться тут:

Як працює партнерство в межах визнання?

Переваги визнання

Перевірка еквівалентності

Також: установлення еквівалентності

У Німеччині уповноважений орган перевіряє: чи еквівалентна іноземна професійна кваліфікація німецькій еталонній професії? Ця перевірка називається перевіркою еквівалентності та здійснюється під час процедури визнання.

Для цієї перевірки уповноваженому органу потрібні всі документи про іноземну професійну кваліфікацію. Наприклад, сертифікат про професійну кваліфікацію та підтвердження професійного досвіду.
 

Перевірка теоретичних знань

Перевірка теоретичних знань — це один із можливих компенсаційних навчальних заходів для осіб із третіх країн, які проходять процедуру визнання для регламентованих медичних професій.

За допомогою перевірки теоретичних знань люди з регламентованою медичною професією можуть компенсувати суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.

Перевірку теоретичних знань виконує уповноважений орган. Перевірка теоретичних знань стосується змісту німецького державного випускного іспиту. Може бути перевірено весь зміст такого випускного іспиту. Однак може бути перевірено не весь зміст.
 

Перекладач (офіційно призначений/уповноважений)

Також:
уповноважений перекладач;
перекладач, який дав присягу;
присяжний перекладач.

Перекладачі роблять переклади з однієї мови на іншу. Інколи переклад офіційних документів потребує підтвердження правильності перекладу. У цьому випадку на документ ставлять офіційну позначку та підпис. Таке підтвердження в Німеччині дозволяється оформляти лише уповноваженим перекладачам. Дозвіл на це їм видає суд. У Німеччині такі перекладачі називаються по-різному. Можливі назви:

 • офіційно призначений;
 • призначений судом;
 • уповноважений;
 • присяжний;
 • такий, що дав присягу.

Разом із заявкою на визнання зазвичай необхідно подавати документи, які мають бути перекладені. Список перекладачів у Німеччині доступний онлайн у базі даних усних і письмових перекладачів управління юстиції федеральної землі.

Іноді уповноважені органи не приймають переклади, виконані офіційно призначеним перекладачем за кордоном! Тому до виконання перекладу необхідно отримати відповідь від уповноваженого органу на запитання: чи можу я доручити переклад моїх документів перекладачу в моїй рідній країні? Посольства Німеччини в інших країнах надають контактну інформацію офіційно призначених або уповноважених перекладачів за кордоном.

База даних усних і письмових перекладачів

посольств Німеччини в інших країнах

 

Підвищення кваліфікації

Також: продовження професійної освіти, підвищення кваліфікації для професійного зростання

Мета підвищення кваліфікації полягає в підтримці або розширенні знань і навичок, здобутих під час професійного навчання. Це дає змогу розвиватися в рамках своєї професійної кваліфікації. А також удосконалювати кар’єрні здібності на ринку праці. 

У Німеччині також існують курси підвищення кваліфікації для людей без професійної освіти. Однак, як правило, ці люди повинні мати професійний досвід.

Підвищення професійної кваліфікації регламентується згідно із Законом про професійну освіту (BBiG) або Ремісничим кодексом. Розрізняють підвищення кваліфікації (наприклад, курси підвищення кваліфікації), перепідготовку й адаптаційне підвищення кваліфікації. Наприкінці навчання також необхідно скласти іспит. Якщо іспит складено успішно, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 

Підприємницька діяльність

Підприємницькою називається економічна діяльність, якою займаються самостійно та під власну відповідальність. Наприклад: керування рестораном, магазином чи ремісничим підприємством. особа, яка займається підприємницькою діяльністю, не має роботодавця.

Підприємницька діяльність має бути зареєстрована. Реєстрацію підприємницької діяльності необхідно виконати до відкриття бізнесу.

У Німеччині діє свобода підприємницької діяльності. Підприємницькою діяльністю може займатися будь-яка людина. Однак для деяких видів підприємницької діяльності потрібен особливий дозвіл, ліцензія або кваліфікаційне посвідчення, щоб займатися нею самостійно. У деяких випадках підприємницька діяльність підлягає особливому нагляду. Такі види підприємницької діяльності також називаються регламентованими. До них належать, наприклад, охоронна галузь, страхове посередництво та послуги з медичного догляду. Для підприємницької діяльності з ремісничих професій діють інші правила.

Багато видів підприємницької діяльності регламентуються Промисловим статутом. Із правилами необхідно ознайомитися до відкриття бізнесу. Інформацію можна отримати в Управлінні промислового нагляду та в Податково-фінансовому управлінні. Для багатьох видів підприємницької діяльності також потрібне визнання іноземної професійної кваліфікації.

Існують види самостійної діяльності, які не є підприємницькою. До них належать так звані вільні професії, наприклад, адвокатська, мистецька чи наукова діяльність.

Професії у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства не є підприємницькою діяльністю. Щодо цих професій діють інші правила. 

Промисловий статут Німеччини

 

Пізні переселенці

Також: репатріанти, російські німці

Пізні переселенці — це особи німецького походження, які переселяються із країн колишнього Радянського Союзу та Східної Європи до Німеччини. Ці особи офіційно визнаються пізніми переселенцями.

Пред’явивши посвідчення пізнього переселенця, ці особи можуть подати заявку на спеціальну процедуру визнання професійної кваліфікації. Інша назва посвідчення пізнього переселенця: посвідчення вимушеного переселенця.
 

Повідомлення про плату

Повідомлення про плату — це офіційний лист від органу влади про витрати на виконання адміністративної роботи, наприклад, на проведення процедури визнання. У повідомленні про плату визначено послуги, які надають органи влади, і витрати.

Посвідка на перебування

Особам із третіх країн потрібен офіційний дозвіл, якщо вони хочуть в’їхати до Німеччини та залишитися тут. Такий дозвіл називається: посвідка на перебування.

Існує 3 види тимчасових посвідок на перебування.

 • Дозвіл на перебування
 • Блакитна карта ЄС
 • Віза

Існує 2 види безстрокових дозволів на перебування:

 • Посвідка на постійне перебування в ЄС
 • Посвідка на проживання

У Німеччині заявка на отримання посвідки на перебування подається до відомства у справах іноземців. За кордоном заявка на отримання посвідки на перебування подається до німецького представництва за кордоном.
Додаткову інформацію можна отримати у Федеральному управлінні з питань міграції та біженців (BAMF).

Інформація про в’їзд для осіб із третіх країн

Інформація про право на перебування

Громадянам країн ЄС і ЄЕЗ не потрібна посвідка на перебування. Громадяни Швейцарії зобов’язані повідомити про своє перебування в Німеччині.

Інформація для громадян ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії

 

Посвідчення про кваліфікацію

Також: свідоцтво про кваліфікацію

Для деяких видів самостійної трудової діяльності та підприємницької діяльності велике значення мають вказані нижче фактори. Особа, яка ними займається, повинна мати спеціальні знання або придатність для певних видів діяльності. Спеціальні знання або придатність для певних видів діяльності мають бути документально підтверджені. Тільки тоді особі буде надано дозвіл на здійснення певних видів професійної діяльності. Документ із таким дозволом називається посвідченням про кваліфікацію або свідоцтвом про кваліфікацію.

Підставою для отримання посвідчення про кваліфікацію є певна теоретична та практична підготовка. Часто доводиться також складати іспит (наприклад, кваліфікаційний іспит). Після цього особа отримує посвідчення або свідоцтво про кваліфікацію як офіційний документ. Для деяких видів діяльності необхідно також підтвердити свою придатність за станом здоров’я або особистісними якостями. Це стосується, наприклад, роботи охоронцем, страховим посередником або інструктором із водіння.

Людина також може здобути спеціальні знання, працюючи за своєю професією. У цьому випадку професійна освіта має таку ж силу, як і свідоцтво або посвідчення про кваліфікацію. Це стосується також іноземної професійної кваліфікації. Уповноважений орган перевіряє, чи визнається іноземна професійна кваліфікація свідоцтвом або посвідченням про кваліфікацію.
 

Придатність за особистісними здібностями
Придатність за особистісними якостями

Для деяких регламентованих професій важливу роль під час подання заявки на визнання відіграє придатність за особистісними якостями. Наприклад, це стосується професій у галузі охорони здоров’я, безпеки, а також у соціальній і педагогічній сфері. У цьому випадку уповноважений орган вимагає під час подання заявки на визнання або перед початком компенсаційного навчального заходу підтвердження придатності за особистісними якостями. Але іноді підтвердження потрібно пред’явити лише під час прийому на роботу. Людина вважається придатною за особистісними якостями, якщо: вона не чинила протиправних дій і є надійною.

Придатність за особистісними якостями можна підтвердити такими документами:

 • довідка про несудимість;
 • витяг із реєстру судимості або рівноцінне свідоцтво із країни походження;
 • довідка про наявність кримінального провадження в суді, наприклад, справа про банкрутство;
 • для громадян ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії: довідка з податкової про відсутність заборгованостей (свідоцтво про благонадійність).

Усі свідоцтва мають бути видані не пізніше, ніж 3 місяці тому.
 

Придатність за станом здоров’я

Для деяких регламентованих професій важливу роль під час подання заявки на визнання відіграє придатність за станом здоров’я. Наприклад, це стосується професій у галузі охорони здоров’я, безпеки, а також у соціальній і педагогічній сфері. Для цих професій уповноважений орган вимагає підтвердження придатності за станом здоров’я. Зокрема перед початком компенсаційного навчального заходу. Але іноді підтвердження потрібно пред’явити лише під час прийому на роботу. Людина вважається придатною за станом здоров’я, якщо: її психічне та фізичне здоров’я дозволяють працювати за вибраною професією.

Зазвичай, придатність за станом здоров’я можна підтвердити за допомогою медичного свідоцтва. У цьому свідоцтві зазначено, що стан здоров'я негативно не впливатиме на роботу за професією. У більшості випадків це посвідчення має бути видано не пізніше, ніж 3 місяці тому.

Не виключена й така ситуація: уповноважений орган вимагає надати лише особисту заяву про стан здоров’я.
 

Придатність за станом здоров’я
Прискорена процедура

Прискорена процедура означає: на процедуру визнання витрачається менше часу, ніж зазвичай. Компанії можуть подавати заяви на прискорену процедуру для в’їзду кваліфікованих спеціалістів із третіх країн. З цією метою компанія укладає угоду з уповноваженим центральним відомством у справах іноземців. Уповноважене відомство в справах іноземців подає заявку на проведення процедури визнання. Відомство в справах іноземців є головним контактним центром для компанії та уповноваженим органом. Для прискореної процедури необхідно дотримуватися певних вимог. Прискорена процедура може скоротити тривалість процесу визнання до 2 місяців. Координування центрального відомства в справах іноземців також здатна прискорити процедуру отримання візи.

Продовження освіти

Займайтеся тренуванням і вдосконаленням власних навичок і знань після завершення професійного навчання. Існують вказані нижче форми продовження освіти.

 • Продовження професійної освіти
 • Продовження загальної освіти
 • Продовження політичної освіти
 • Продовження освіти у вузах (також: продовження наукової освіти)

Продовження професійної освіти передбачає курси з поглиблення та розширення професійних знань. Навчання під час продовження професійної освіти здійснюється за формальними, неформальними та неформалізованими методиками.

Поняття «підвищення кваліфікації» та «продовження освіти» в контексті професійного навчання сьогодні часто використовуються як синоніми. На практиці розрізняють декілька варіантів продовження професійної освіти.

 • Перепідготовка
 • Підвищення кваліфікації для професійного зростання (наприклад, майстеркласи)
 • Адаптаційне підвищення кваліфікації

Можливо, після завершення курсів із продовження освіти необхідно буде скласти іспити. Після завершення курсів із продовження освіти, як правило, видається посвідчення про участь або складання іспиту. Ці посвідчення називаються, наприклад, свідоцтвом про проходження курсів, сертифікатом або атестатом.

Ці посвідчення можуть допомогти під час проходження процедури визнання. Адже в такий спосіб часто можна компенсувати суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.
 

Продовження професійної освіти
Професійна кваліфікація

Професійна кваліфікація — це кваліфікація, яка підтверджується документом про освіту або свідоцтвом про кваліфікацію. Вона чітко визначає професію. Професійна кваліфікація також може бути підтверджена професійним досвідом, отриманим у Німеччині або за кордоном.

Професійна кваліфікація — це, наприклад, свідоцтво про професійну підготовку, свідоцтво про підвищення кваліфікації, апробація або дозвіл на роботу за професією чи дозвіл на використання найменування професії.

Для професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном, існує процедура визнання. Перевіряється еквівалентність професійної кваліфікації. Процедура визнання для дипломів про вищу освіту застосовується тільки для документів про закінчення вузів для регламентованих професій. Наприклад, для лікарів або стоматологів. Для дипломів про вищу освіту для не регламентованих професій не застосовується процедура визнання. Для цих дипломів про вищу освіту здійснюється оцінка атестата. Наприклад, для геологів і фізиків.
 

Професійна освіта

Професійною освітою називається сукупність різних заходів або дій у рамках професійного навчання та продовження професійної освіти. Професійна освіта є частиною німецької системи освіти.

Професійне навчання

Професійне навчання — це навчання певній регламентованій професії. Під час професійного навчання стажери набувають усіх необхідних професійних знань і навичок.

Існує 2 види професій, які потребують професійного навчання.

Дуальне професійне навчання
• Шкільне професійне навчання

Професійне навчання регулюється положенням про навчання й іспити.

Дуальне професійне навчання здійснюється на навчальному підприємстві та у професійному училищі. До спеціальностей, які здобуваються під час професійного навчання в рамках дуального професійного навчання, належать, наприклад, автомобільні техніки, економісти роздрібної торгівлі та столяри.

Шкільне професійне навчання відбувається у спеціалізованому професійному училищі. Спеціальності, що здобуваються під час професійного навчання в рамках шкільної освіти, існують у таких галузях, як техніка, охорона здоров’я та виховання. Для прикладу можна назвати медсестер, дипломованих інформатиків і вихователів.

Професійне навчання в Німеччині триває від 2 до 3,5 років. Це залежить від професії, а також шкільного атестата. Як правило, термін навчання зменшується за наявності атестата зрілості.
 

Професійне училище

Професійне училище є одним із видів професійної школи. Професійне училище є навчальним закладом, де проходять шкільну частину дуальної системи професійного навчання.

Професійний досвід

Також: професійна практика

Легальна робота за професією й одночасне отримання професійного досвіду. У Німеччині або в іншій країні.
 

Професійний реєстр

Також: реєстр професій, список професій, реєстр

Список осіб, яким дозволено працювати за професією в конкретному регіоні. Наприклад, реєстр ремісничих підприємств або список архітекторів. Професійний реєстр зазвичай зберігається в уповноваженій палаті.

Таким чином, професійний реєстр має важливе значення для визнання іноземної професійної кваліфікації: для деяких регламентованих професій людина може працювати тільки в тому випадку, якщо її внесено до відповідного професійного реєстру. Це також стосується використання найменування професії. Запис у професійному реєстрі здійснюється лише після успішного визнання.
 

Професії, не регламентовані
Професії, регламентовані
Професія у сфері охорони здоров’я

Термін «медичні професії» стосується всіх професій, де піклуються про людей або надають їм медичну допомогу. Це передбачає виконання великої кількості професійних дій і завдань. Ці професії по-різному регулюються законодавством, й існують певні вимоги до допуску до роботи та до процедури визнання. Але майже для всіх цих професій необхідно пройти процедуру визнання.

Представники медичних професій піклуються про здоров’я людей. До медичних професій належать академічні та не академічні медичні професії. Наприклад, лікар, окуліст і зубний технік.
 

Професія, яка потребує спеціальної підготовки

Професія, отримана в рамках регламентованого професійного навчання. Існує 2 види професій, які потребують спеціальної підготовки:

Профі-фільтр

Профі-фільтр — це спеціальний інструмент на сайті www.anerkennung-in-deutschland.de. Профі-фільтр призначений для експертів і консультантів. Він має різноманітні розширені функції пошуку. Він дає змогу шукати важливу інформацію, наприклад, уповноважені органи, професії відповідно до правових норм, конкретних правил і професійних груп (на основі єдиної національної класифікації професій 2010 (KLDB 2010) Федерального агентства із працевлаштування та Федерального статистичного управління).

Багато людей хочуть детальніше дізнатися про визнання їхньої іноземної професійної кваліфікації на сайті. Для цих людей краще підходить система пошуку пропозицій із визнання.

Процедура визнання

Також:
процедура встановлення еквівалентності освіти,
установлення еквівалентності освіти,
перевірка еквівалентності освіти

Під час процедури визнання уповноважений орган у Німеччині перевіряє іноземну професійну кваліфікацію. Уповноважений орган перевіряє: Чи еквівалентна професійна кваліфікація німецькій еталонній професії?

Для процедури визнання уповноваженому органу потрібні атестати та інші документи, що містять інформацію про зміст і тривалість освіти, у рамках якої було отримано професійну кваліфікацію. При цьому важливими також є свідоцтва та інші документи, які підтверджують професійний досвід.
 

Р
регламентовані професії

Для регламентованих професій існують законодавчі положення. До цих професій належать, наприклад, медики, архітектори та вчителі.

Людям із регламентованою професією необхідно отримати визнання їхньої іноземної професійної кваліфікації. Лише потім вони зможуть працювати за цією професією в Німеччині. Система пошуку пропозицій із визнання допоможе знайти регламентовані професії.
 

Реєстр ремісничих підприємств

Довідник Ремісничої палати(HWK) для власників підприємств, які займаються ремеслами, що потребують ліцензування.

У Німеччині люди, які займаються ремеслом, можуть заснувати свій бізнес. Вони повинні мати відповідне свідоцтво про підвищення кваліфікації для ремесел, які потребують ліцензування. Такий ступінь називається: майстер. Майстрів необхідно внести до Реєстру ремісничих підприємств. Потім вони отримують відповідне ремісниче посвідчення.

Особи, які мають іноземне свідоцтво про підвищення кваліфікації до звання майстра за ремісничою справою, можуть подати
заявку на визнання цієї професійної кваліфікації. Таке визнання забезпечує право на реєстрацію в реєстрі ремісничих підприємств. Проте це не дає право на отримання звання майстра!
 

Реєстрація промислового підприємства

У Німеччині підприємницьку діяльність необхідно реєструвати в Управлінні промислового нагляду. При цьому для підприємницької діяльності видається офіційний документ, який називається: промислове свідоцтво.

Рекомендаційний перелік

Рекомендаційний перелік містить список усіх дефіцитних професій. Він регулярно оновлюється Федеральним агентством із працевлаштування (BA).

У Німеччині за певними професіями не вистачає найманих працівників. Такі професії називаються дефіцитними.
 

Ремесло

У ремісничому виробництві зайняті переважно особи, які працюють за ремісничими професіями. Існує близько 130 ремісничих професій. До них належать, наприклад, професії пекаря, перукаря, годинникаря, електротехніка чи фотографа.

Професійне навчання для здобуття ремісничої професії завершується через 3-3,5 роки складанням іспиту на звання підмайстра. Після цього можна пройти підвищення кваліфікації для отримання звання майстер-ремісник.

Особи, які мають ремісничу професію, можуть працювати самостійно. Це означає: вони мають право відкрити власне ремісниче підприємство.

Для роботи за професією з офіційним ліцензуванням необхідно мати звання майстер-ремісник. Це стосується також еквівалентної іноземної професійної кваліфікації (процедура визнання). Крім цього, заздалегідь необхідно зареєструватися в Реєстрі ремісничих підприємств. Умови регулюються Ремісничим кодексом.

Можна також відкрити своє ремісниче підприємство, що працює у сфері ремісничого виробництва та не підлягає офіційному ліцензуванню, або у сфері підприємницької діяльності, схожої з ремісничим виробництвом. Для цього спочатку необхідно зареєструватись у професійному реєстрі або зареєструвати підприємницьку діяльність в Управлінні промислового нагляду. Визнання для цього не потрібне.

Види підприємницької діяльності, які не підлягають офіційному ліцензуванню та схожі з ремісничим виробництвом, наведено в Ремісничому кодексі в додатку B.

І те, й інше стосується осіб з іноземною професійною кваліфікацією.

Ремісничий кодекс Німеччини

Додаток B до Ремісничого кодексу

Ремесло, офіційно ліцензоване

Для деяких ремісничих професій потрібна ліцензія. Офіційно ліцензовані ремесла — це промислові професії з особливим потенціалом небезпеки. Це означає: Якщо ремесло виконується неправильно, клієнти або інші люди можуть опинитися під загрозою. До цих професій належать, наприклад, електротехніки, столяри та монтажники.

Перелік офіційно ліцензованих ремесел наведено в додатку A до Ремісничого кодексу (HwO).

Ремісники можуть стати самозайнятими та відкрити свій бізнес. В офіційно ліцензованих ремеслах обов’язковою умовою є внесення до Реєстру ремісничих підприємств. Ремісникам у сфері ремісничого виробництва, що не підлягає офіційному ліцензуванню, або у сфері підприємницької діяльності, схожої з ремісничим виробництвом, цього робити не потрібно.

До Реєстру ремісничих підприємств вносяться ремісники офіційно ліцензованого ремесла. Особи з іноземною професійною кваліфікацією повинні пройти перевірку на еквівалентність. Якщо визначено еквівалентність іноземної професійної кваліфікації відповідному німецькому ступеню магістра, можна внести запис до реєстру ремісничих підприємств. Потім ви зможете самостійно керувати ремісничим підприємством.

Існують також такі види підприємницької діяльності, які не потребують ліцензування та схожі з ремісничим виробництвом. До самозайнятості застосовуються інші правила.
 

Рішення про визнання

Також:
рішення про еквівалентність освіти,
рішення про еквівалентність,
рішення про встановлення еквівалентності освіти,
офіційний документ про визнання

Рішення про визнання — це документ уповноваженого органу, виданий на основі заявки на визнання. Він містить результат процедури визнання. Рішення про визнання має юридичну чинність.

У разі повного визнання дозвіл на роботу може бути пов’язаний із рішенням про визнання. Наприклад, це може бути апробація або дозвіл на роботу за професією, дозвіл на використання найменування професії або свідоцтво про державне визнання.
 

Робота за професією

Робота за здобутою професією.

С
Свідоцтво про благонадійність

Також:
Набуті права
Підтвердження надійності
Довідка з податкової про відсутність заборгованості
Довідка про відсутність академічної заборгованості
Довідка про відсутність судимості

Свідоцтво про благонадійність — це важливий документ для отримання визнання за багатьма регламентованими професіями. Наприклад, для визнання медичної професії. Свідоцтвом про благонадійність людина підтверджує свою особисту придатність. Документ засвідчує вказані нижче факти.

 • Заявник має право без обмежень працювати в іншій країні за своєю професією.
 • Щодо особи немає кримінального провадження.
 • Заходи покарання або дисциплінарного стягнення щодо особи відсутні.

Свідоцтво про благонадійність видається у країні, у якій знаходилося останнє місце роботи заявника.
 

Свідоцтво про відповідність

Також: сертифікат відповідності ЄС

Свідоцтво про відповідність — це офіційний документ Європейського Союзу (ЄС). Згідно з цією угодою: особа пройшла професійне навчання відповідно до мінімальних стандартів ЄС. Цей документ також називається: свідоцтво про відповідність професійного навчання.

Свідоцтво про відповідність необхідне в описаній нижче ситуації.

• Людина подала заявку на визнання іноземної професійної кваліфікації.
• Ця людина отримала свою професійну кваліфікацію у країні ЄС.
• Вона здобула свою професійну кваліфікацію або розпочала її отримання до того, як країна навчання стала державою-членом ЄС.

Сертифікат відповідності видається для іноземних професійних кваліфікацій з автоматичним визнанням.  Особи отримують свідоцтво про відповідність від уповноваженого органу в державі-члені походження.
 

Свідоцтво про кваліфікацію
Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації підтверджує професійну кваліфікацію. Свідоцтво про підвищення кваліфікації видається після успішного завершення курсів із підвищення кваліфікації.

Існують свідоцтва про підвищення кваліфікації, які порівнюються з рівнем вищого навчального закладу чи університету. Наприклад, із рівнем компетенцій бакалавра та магістра.

Нижче вказано різні свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 • Майстер
 • Консультант
 • Спеціаліст з економіки й організації промислового виробництва
 • Спеціалісти
 • Інженер-економіст
   
Свідоцтво про професійне навчання

Особа має свідоцтво про професійне навчання, якщо вона отримала професійну освіту й успішно склала державний або визнаний державою випускний іспит. Професійне навчання підтверджується, наприклад, свідоцтвом.

Свідоцтво про професійну підготовку

Також: свідоцтво про схвалення, свідоцтво про затвердження

Професійний сертифікат підтверджує, що людині можна займатися певною професією. Це письмове підтвердження, яке в першу чергу видається для регламентованих професій. У свідоцтві про професійну підготовку вказано назву професії, ім’я особи, якій дозволено займатися цією професією, та інші дані, як-от місце та дата видачі.

Наприклад, свідоцтвом про професійну підготовку може бути дозвіл на використання найменування професії, свідоцтво про допуск до лікарської практики, дозвіл на роботу за професією або державне визнання.

Іноді під час процедури визнання також необхідно надати сертифікат про професійну підготовку, отриманий у країні походження
 

Свідоцтво про шлюб

Також: свідоцтво про реєстрацію шлюбу

Свідоцтво про шлюб — це офіційний документ, що засвідчує шлюб.

Свідоцтво про шлюб видається уповноваженим органом РАГСу. Розірвання шлюбу також фіксується у свідоцтві про шлюб.
 

Свобода надання послуг

Свобода надання послуг означає, що люди, які самостійно пропонують послуги в одній країні Європейського Союзу (ЄС), також можуть пропонувати їх у будь-якій іншій країні ЄС. Однак це стосується лише самозайнятих осіб. Це комерційна, реміснича або позаштатна діяльність, яка пропонується іншим. Свобода надання послуг поширюється лише на тимчасову та разову діяльність. це не постійний варіант, і він не поширюється на найманих працівників. Це регулюється свободою економічної діяльності.

Тільки для регламентованих професій, як-от лікар, про цю діяльність необхідно завчасно повідомити в письмовій формі уповноважений орган у Німеччині.

Будь-хто, хто хоче працювати в Німеччині не за наймом на постійній основі, повинен отримати визнання професійної кваліфікації в Німеччині. Це стосується також заявників.
 

Середній спеціальний навчальний заклад

Середній спеціальний навчальний заклад є одним із видів професійної школи. Тут людина, яка має завершену професійну освіту та досвід роботи за професією, може продовжити освіту або підвищити кваліфікацію. Продовжити освіту можна в умовах повного чи неповного робочого дня. Середні спеціальні навчальні заклади пропонують вказані нижче можливості для продовження освіти або підвищення кваліфікації.

 • Розширені та поглиблені навчальні курси
 • Заходи корекційного подальшого навчання

Робота середніх спеціальних навчальних закладів регламентується лише на рівні федеральних земель.
 

Сертифікат ЄС

Також: сертифікат ЄС

Англійською: Certificate of Professional Experience

Для роботи в одній із країн-членів ЄС часто потрібне офіційне підтвердження досвіду роботи за професією в іншій країні-члені ЄС. Так званий сертифікат ЄС особливо важливий у Німеччині для професій у ремісничій сфері, а також у сфері промисловості та торгівлі.

Сертифікат ЄС видається для професії уповноваженим органом у рідній державі-члені.

Сертифікація, офіційна
Система пошуку пропозицій із визнання

Система пошуку пропозицій із визнання — це спеціальний інструмент на сайті www.anerkennung-in-deutschland.de для пошуку інформації про визнання. Вона полегшує людям пошук інформації на цьому сайті. Наприклад, тут надається інформація про уповноважений орган, про особливості професії, витрати на процедуру визнання та необхідні документи.

Система пошуку пропозицій із визнання

 

Спеціалізоване професійне училище

Спеціалізоване професійне училище є одним із видів професійної школи. У спеціалізованому професійному училищі учні можуть пройти повне шкільне навчання.

Є й інші пропозиції в спеціалізованому професійному училищі, де, наприклад, викладаються лише частини професійного навчання.
 

суттєві відмінності

Під час процедури визнання уповноважений орган перевіряє: наявність суттєвих відмінностей між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією. Наприклад, із точки зору тривалості навчання, отриманих знань і вмінь, а також набутих навичок.

Для людей, які не отримують повного визнання, ці відмінності вказуються в рішенні про визнання. Ці відмінності називаються суттєвими.
 

Т
Третя країна

Позначення для країни, яка не належить до наведених нижче країн:

 • Європейський союз (ЄС)
 • Європейська економічна зона (ЄЕЗ)
 • Швейцарія

Для в’їзду до Німеччини кваліфікованим фахівцям із третіх країн потрібна віза.

В’їзд

У
Уповноважений орган

Німецька: zuständige Stelle

Процедуру визнання реалізує уповноважений орган. У якості уповноваженого органу може виступати, наприклад, орган влади, відомство або палата. Дізнатися, який орган відповідає за визнання, можна за допомогою системи пошуку пропозицій із визнання.

Ч
Частковий допуск до роботи за професією

Іноземна професійна кваліфікація може відрізнятися від німецької професійної кваліфікації. У цьому випадку визнання неможливе. Однак іноді уповноважений орган може дозволити так званий частковий допуск до роботи за професією. У Німеччині можна працювати з частковим допуском до роботи за професією. Для роботи з частковим допуском діють вказані нижче умови.

Дозвіл на частковий допуск до роботи за професією видає уповноважений орган. Заявку необхідно подати завчасно. З цим дозволом людина може працювати в Німеччині. Проте людина може здійснювати лише певні види діяльності. Людина також повинна використовувати найменування професії, яке використовується у країні здобуття освіти.