FAQ - często zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

› Pokaż całą zawartośćCzym jest zawód regulowany?

W przypadku zawodów regulowanych uznanie kwalifikacji zawodowych jest wymogiem prawnym. Zgodnie z prawem wykonywanie zawodu lub posługiwanie się tytułem zawodowym jest dozwolone tylko dla osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe.

W przeciwieństwie do zawodu nieregulowanego, w zawodzie regulowanym możesz pracować tylko z pełnym uznaniem. Zawody regulowane to na przykład lekarz, pielęgniarz lub pielęgniarka, nauczyciel lub nauczycielka. Czy Twój zawód jest regulowany, dowiesz się w praktycznej wyszukiwarce.

Praktyczna wyszukiwarka

Gdzie mogę złożyć wniosek o uznanie?

W Niemczech nie ma centralnego urzędu do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych. Istnieje natomiast wiele właściwych organów. Odpowiedzialne za poszczególne zawody urzędy można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce na portalu „Anerkennung in Deutschland”.

Możesz również złożyć wniosek o uznanie online za pośrednictwem tzw. pojedynczego punktu kontaktowego. Pojedynczy punkt kontaktowy pomoże ci w złożeniu wniosku i przekaże twoje dokumenty właściwemu organowi, który przeprowadzi postepowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Ta usługa jest dobrowolna i bezpłatna. W niektórych krajach związkowych tylko obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą zwracać się do pojedynczego punktu kontaktowego.

Praktyczna wyszukiwarka

Pojedynczy punkt kontaktowy (w j. angielskim)

Gdzie mogę uzyskać informacje lub porady?

Portal „Anerkennung in Deutschland” zawiera informacje o uznaniu uznawanych przez państwo kwalifikacji zawodowych z innych krajów w Niemczech. Dzięki praktycznej wyszukiwarce możesz za pomocą zaledwie kilku kliknięć znaleźć właściwy organ odpowiedzialny za uznanie twoich kwalifikacji zawodowych oraz więcej informacji o zawodzie porównywalnym.

Praktyczna wyszukiwarka

W całych Niemczech działają liczne punkty doradztwa, które doradzą ci osobiście i bezpłatnie. Punkty doradztwa istnieją również w niektórych krajach poza granicami Niemiec. Jeżeli nie przebywasz jeszcze w Niemczech, złóż jeśli to możliwe już teraz wniosek o uznanie w kraju pochodzenia. Punkty doradztwa udzielą ci w tym pomocy. Jeśli w twoim kraju pochodzenia nie ma punktu doradztwa, możesz skontaktować się z punktem doradztwa w Niemczech.

Doradztwo

„Infolinia praca i życia w Niemczech” Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) odpowiada telefonicznie na pytania odnośnie uznawania kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, pracy, wiz do Niemiec i nauki języka niemieckiego, w języku niemieckim i angielskim. Infolinia jest dostępna pod numerem +49 30 1815-1111.

Infolinia praca i życia w Niemczech

Jak przebiega postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji?

Najpierw należy złożyć wniosek o uznanie do właściwego organu. Właściwy organ sprawdzi następnie na podstawie przedłożonych świadectw i dokumentów, czy istnieją istotne różnice między twoimi kwalifikacjami zawodowymi a porównywalnym zawodem niemieckim. Wynik postępowania zostanie podany w decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych i może oznaczać pełne, częściowe uznanie lub brak uznania, jeśli różnice są zbyt duże. Istotne różnice można zrekompensować za pomocą środka wyrównawczego lub szkolenia dostosowawczego i otrzymać jednak pełne uznanie.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Generalnie potrzebujesz następujących dokumentów:

W zależności od zawodu do wniosku mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Dotyczy to w szczególności zawodów regulowanych w dziedzinie zdrowia publicznego (na przykład lekarzy) lub np. architektów czy inżynierów. W zawodach z kontaktem z dziećmi i młodzieżą lub osobami niepełnosprawnymi musisz wykazać się swoją osobistą przydatność (np. nauczyciele lub wychowawcy).

Dokumenty do wniosku

Jak długo trwa postępowanie w sprawie uznania?

Właściwy organ sprawdzi twoje dokumenty w terminie 3 miesięcy od ich kompletnego złożenia. Termin ten może być regulowany inaczej dla niektórych zawodów.

W trudnych przypadkach właściwy organ może jednorazowo przedłużyć termin, o ile będzie to uzasadnione. Jeśli przeprowadzana jest analiza kwalifikacji, ponieważ brakuje dokumentów, termin ten nie ma zastosowania.

Co mogę zrobić, jeśli mój dyplom został uznany tylko częściowo?

Jeśli twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane tylko częściowo, możesz zniwelować istotne różnice za pomocą środka wyrównawczego lub szkolenia dostosowawczego.

W obszarze zawodów regulowanych można zniwelować istotne różnice za pomocą środka wyrównawczego. Aby móc pracować w danym zawodzie regulowanym, jest to wymagane przez prawo.

W zawodach nieregulowanych istotne różnice nie muszą być koniecznie kompensowane. W tych zawodach można również pracować bez uznania. Istotne różnice można zniwelować za pomocą szkolenia dostosowawczego.

Wskazówka dla osób z krajów trzecich: jeśli pochodzisz z kraju trzeciego i masz już za sobą postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w kraju pochodzenia, to przy częściowym uznaniu możliwy jest wjazd w celu odbycia środka wyrównawczego lub szkolenia dostosowawczego.

Imigracja

Doradztwo

Co mogę zrobić, jeśli mój dyplom nie został uznany?

Jeśli nie masz uznania lub nie ubiegasz się o uznanie, możesz ewentualnie zdobyć niemiecki dyplom zawodowy, zdać egzamin zewnętrzny, samozatrudnić się lub podnieść swoje kwalifikacje, uczęszczając na szkolenia i kursy, które nie podlegają przepisom państwowym. Jeśli posiadasz dyplom szkoły wyższej w zawodzie regulowanym, ale nie posiadasz uznania, możesz ubiegać się o pracę, która nie jest regulowana. Może również rozpocząć lub kontynuować studia wyższe w Niemczech.

Alternatywy dla uznania

Czy można również uznać dyplom szkoły wyższej?

Dla zawodów regulowanych opartych na studiach wyższych obowiązuje postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Należą do nich na przykład lekarz i farmaceuta.

W przypadku zagranicznych dyplomów szkół wyższych, które nie prowadzą do zawodu regulowanego, nie ma postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, np. matematyk lub ekonomista.

Absolwenci takich kierunków mogą poddać ocenie świadectwa w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB), a poza tym poszukiwać zatrudnienia bezpośrednio na niemieckim rynku pracy.

Wskazówka dla osób z krajów trzecich: jeżeli jesteś z kraju trzeciego i chcesz otrzymać Niebieską Kartę UE jako uprawnienie do pobytu, musisz przedłożyć ocenę świadectwa wydaną przez ZAB dla twojego dyplomu szkoły wyższej.

Szkoła wyższa

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Czy wraz z uznaniem otrzymam automatycznie wizę do Niemiec?

Nie, uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych nie prowadzi automatycznie do uzyskania wizy. Jeżeli chcesz pracować w Niemczech lub wyrównać istotne różnice dla uznania twoich kwalifikacji zawodowych w Niemczech, to w większości przypadków musisz ubiegać się o wizę.

Imigracja

Co mam zrobić, jeśli nie mam już więcej dokumentów?

Jeżeli nie posiadasz już więcej dokumentów, to w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji możesz przeprowadzić analizę kwalifikacji. Analiza kwalifikacji jest dostępna dla zawodów wymagających określonego szkolenia dualnego oraz tytułów mistrzowskich.

Aby uzyskać informacje o możliwościach w innych zawodach, skorzystaj z porad właściwego organu.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji