BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

FAQ

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Aici găsiți răspunsuri la întrebări frecvente privind recunoașterea în Germania a calificărilor profesionale obținute în străinătate și referitoare la alte teme.

Da. Chiar dacă v-ați refugiat în Germania, puteți să solicitați recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale. Pentru că: Recunoașterea profesională nu depinde de situația dumneavoastră privind dreptul de ședere și de cetățenia dumneavoastră.

Pentru viitorul dumneavoastră profesional poate fi utilă sau chiar necesară recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesională .

Ce este recunoașterea profesională?

Trebuie să depuneți cererea de recunoaștere la autoritatea competentă din Germania. Găsiți autoritatea competentă în Recunoaştere-Căutare.

Recunoaştere-Căutare

În cadrul procedurii de recunoaștere se verifică dacă diploma dumneavoastră poate fi recunoscută. În acest sens  autoritatea competentă compară calificarea profesională cu profesia de referință germană.

Condițiile pentru o procedură de recunoaștere sunt:

După verificare primiți o decizie. Decizia vă informează cu privire la rezultatul procedurii de recunoaștere. Există diferite rezultate: Calificarea profesională este recunoscută, există diferențe importante față de profesia de referință sau calificarea profesională nu este recunoscută. De cele mai multe ori puteți compensa diferențele importante prin participarea la o calificare.

Nu puteți prezenta certificatul de absolvire? În acest caz probabil ați putea face o analiză a calificării pentru profesiile nereglementate. Acest lucru este valabil și pentru o calificare de maistru într-o activitate meșteșugărească care face obiectul autorizării. Pentru profesiile reglementate există posibilități. Puteți urma de exemplu un stagiu de adaptare sau da un examen.

Puteți găsi profesia de referință cu ajutorul Recunoaştere-Căutare. Aici găsiți și informații cu privire la ofertele de consiliere și autoritatea competentă cu cererea de recunoaștere.

Recunoaştere-Căutare

Consiliere

Cum obțin recunoașterea?

Pentru profesiile reglementate recunoașterea este absolut necesară pentru a putea lucra în Germania. Profesiile reglementate sunt profesii protejate juridic, de exemplu din domeniul siguranță și sănătate.

Excepție: veniți din UE/SEE/Elveția și exercitați doar ocazional profesia în Germania. În acest caz trebuie să înregistrați la autoritatea competentă. Recunoașterea nu este însă necesară.

Profesiile nereglementate nu sunt protejate juridic. Doriți să lucrați într-o profesie nereglementată? În acest caz nu aveți nevoie de recunoaștere. Totuși, o procedură de recunoaștere sau evaluarea diplomei dvs. de studii superioare poate prezenta avantaje pentru viitorul dvs. în Germania.

Avantajele recunoașterii
Ce este recunoaşterea profesională?

În Germania și alte țări există oferte gratuite de consiliere cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale. Puteți găsi oferta de consiliere adecvată pe portalul nostru web prin intermediul Recunoaştere-Căutare.

Puteți găsi o prezentare scurtă și pe pagina consiliere de pe acest portal.

În cazul în care aveți o diplomă universitară străină pentru o profesie reglementată, atunci va trebui să solicitați recunoașterea. Acest lucru este valabil de exemplu pentru doctori și farmaciști. Cu o diplomă universitară pentru profesii nereglementate vă puteți depune candidatura direct pe piața muncii. Acest lucru este valabil de exemplu pentru matematicieni și sociologi.

Totuși, o procedură de recunoaștere sau evaluarea diplomei dvs. de studii superioare poate prezenta avantaje pentru viitorul dvs. în Germania.

Avantajele recunoașterii
Facultate
Ce este recunoaşterea profesională?

Procedura de recunoaștere poate să coste până la 600 Euro. În unele situații costă și mai mult. Autoritatea competentă vă informează cu privire la costurile exacte pentru procedura de recunoaştere. Găsiți autoritatea competentă în Recunoaştere-Căutare. De multe ori se adaugă costuri pentru traduceri, legalizări, măsuri compensatorii sau adaptări a calificării profesionale. Probabil trebuie să luați personal documentele necesare din țara dumneavoastră de origine. Atunci apar și cheltuieli de deplasare. În anumite condiții puteți primi sprijin financiar pentru aceste cheltuieli.

Recunoaştere-Căutare

Sprijin financiar

Există diferite rezultate. Există 2 posibile rezultate pentru profesii reglementate și 3 rezultate posibile pentru profesii nereglementate.

Profesii reglementate

Pentru profesiile reglementate există 2 posibile rezultate: recunoaștere sau lipsa recunoașterii.

Profesii nereglementate

Pentru profesiile nereglementate există 3 posibile rezultate: Recunoașterea sau recunoașterea parțială sau lipsa recunoașterii.

Puteți echivala diferențele importante din profesiile reglementate și nereglementate prin măsuri de calificare. De exemplu printr-o măsură compensatorie sau o adaptare a calificării profesionale.

Primiți rezultatul procedurii de recunoaștere printr-o decizie.

Cum obțin recunoașterea

Repatriatele târzii și repatriații târzii aveau încă înainte de 2012 dreptul la o procedură de recunoaștere. De aceea aceste persoane pot opta între 2 proceduri atunci se face procedura de recunoaștere: procedura conform Legii privind persoanele strămutate și persoanele refugiate (BVFG) sau procedura conform Legii determinării calificării profesionale (BQFG).

Cele mai importante diferențe dintre cele două proceduri sunt următoarele: în cadrul procedurii de recunoaștere în baza BQFG  calificarea profesională va fi comparată mereu cu o profesie de referință germană actuală. Procedura de recunoaștere în baza BQFG ia în calcul  și experiența profesională pe care o aveți. Astfel e posibil să aveți posibilitatea de a compensa diferențele importante descoperite în cadrul procedurii de recunoaștere. Oficiul Federal pentru Migrație şi Refugiați (BAMF) vă informează printr-un flyer cu privire la diferențele dintre proceduri.

Autoritatea competentă vă oferă și ea mai multe informații și vă consiliază. Găsiți autoritatea competentă în Recunoaştere-Căutare.

Recunoaştere-Căutare

Flyer „recunoaştere profesională pentru repatriați târziu” emis de BAMF

Site de informare al BAMF pentru repatriate târziu și repatriați târziu

Într-o profesie nereglementată puteți lucra de cele mai multe ori fără recunoaștere.

Există de asemeni următoarele alternative la recunoaștere:

În Germania nu puteți lucra într-o profesie reglementată fără recunoaștere. Puteți lucra însă în profesii nereglementate. Pentru profesiile nereglementate nu aveți nevoie de recunoaștere. Poate fi vorba de exemplu de activități în cercetare, în cadrul firmei sau în alte domenii profesionale.

Posibilități pentru imigranți din state terțe:

Doriți să imigrați dintr-un stat terț către Germania? Atunci aveți nevoie de cele mai multe ori de recunoașterea calificării profesionale. Fără recunoaștere aveți următoarele posibilități:

Notă: În anumite condiții muncitorii din IT pot imigra în Germania pentru a lucra și fără recunoaștere sau fără studii terminate formal.

Centrele de consiliere, autoritatea competentă sau serviciul hotline „A lucra și a locui în Germania” vă consiliază personal cu privire la diferitele posibilități.

Consiliere

Recunoaştere-Căutare

Facultate

Înființăm o firmă în Germania

Study in Germany

Hotline

Nu. Procedura de recunoaștere și acordarea unei vize sunt 2 proceduri separate.

Nein. Das Anerkennungsverfahren und die Erteilung eines Visums sind 2 getrennte Verfahren

Veniți dintr-un stat terț și doriți să lucrați în Germania? Atunci de cele mai multe ori trebuie să solicitați o viză. Pentru o viză aveți nevoie de recunoaștere

Puteți solicita o viză la o reprezentanță în străinătate a Germaniei aflată în țara dumneavoastră de origine.

După intrarea în țară trebuie să modificați viza la autoritatea pentru străini competentă într-un drept de şedere. Astfel vi se permite să locuiți și să lucrați în Germania pentru o perioadă mai mare de timp.

Mai multe despre acordarea vizei găsiți pe portalul nostru online la pagina „imigrare”.

Imigrare

Autoritatea competentă verifică:  calificarea dumneavoastră profesională este echivalentă cu o calificare profesională germană? Această verificare se numește stabilirea echivalării. Verificarea se face pe baza certificatelor și documentelor dumneavoastră. Autoritatea competentă compară de exemplu formarea inițială din afara Germaniei cu durata unei formări inițiale în profesia de referință germană. Experiența profesională este și ea luată în calcul cu ocazia verificării. Autoritatea competentă vă informează cu privire la rezultat printr-o decizie.

Cum obțin recunoașterea?

 

Da.  Puteți depune cererea de recunoaștere și din străinătate. Doriți să imigrați dintr-un Țară din afara UE și să lucrați în Germania? Recunoașterea calificării profesionale poate juca un rol în acest sens. Puteți afla mai multe despre acest aspect pe pagina Imigrare.

 

Ce este recunoaşterea profesională?
Imigrare

Ați depus o cerere de recunoaștere? În acest caz primiți cel târziu în termen de o lună informare de la autoritatea competentă. Notificarea conține următoarele informații: autoritatea competentă a primit documentele dumneavoastră. E posibil să trebuiască să depuneți și alte documente. Autoritatea competentă vă informează cu privire la documentele lipsă.

Ați depus toate documentele necesare la autoritatea competentă? În acest caz prelucrarea durează până la 3 luni. Cel târziu atunci primiți adeverința de recunoaștere cu rezultatul. În anumite împrejurări autoritatea competentă poate prelungi cu o lună procedura de recunoaștere. Ea poate dura și mai mult dacă de exemplu urmează o analiză a calificării.

Pentru muncitorii calificați din state terțe angajatorii pot în anumite condiții să solicite așa-zisa procedură accelerată pentru muncitori calificați. Atunci e posibil ca procedura de recunoaştere să dureze 2 luni. Discutați despre acest lucru cu viitorul angajator!

Ce este recunoaşterea profesională?

Da.  Diferite instituții vă pot oferi sprijini financiar pentru procedura de recunoaștere. De exemplu puteți primi sprijin pentru taxele aferente procedurii de recunoaștere, legalizărilor de documente sau cheltuielilor de deplasare. Anumiți ofertanți preiau și costurile pentru calificările de după procedura de recunoaștere.

Obțineți consiliere cu privire la posibilitățile dumneavoastră! Centrul de consiliere pentru recunoaștere și autoritatea dumneavoastră competentă vă vor informa cu drag.

Sprijin financiar

Consiliere

Nu puteți prezenta toate documentele referitoare la calificarea profesională? Atunci e posibil să puteți dovedi practic capacitățile dumneavoastră profesionale. Puteți face acest lucru cu o analiză a calificării pentru toate profesiile obținute în baza formării profesionale, profesiile de maistru și profesiile în baza calificării de perfecționare. Există variante și pentru profesiile reglementate: puteți urma un stagiu de adaptare sau da un examen: de exemplu în cazul profesiilor din domeniul sănătății sau îngrijirii.

Cum obțin recunoașterea?

Întrebări frecvente privind analiză a calificării

Pentru cererea de recunoaștere nu aveți nevoie de cunoștințe de limbă germană. În cadrul procedurii de recunoaștere autoritatea competentă compară calificarea dumneavoastră profesională cu profesia de referință germană. În anumite profesii aveți nevoie de cunoștințe de germană pentru o autorizație profesională. Doctorii de exemplu trebuie să treacă un examen de limbaj de specialitate pentru a obține autorizația de a practica profesii în medicină. În cazul multor altor profesii cunoștințele de limbă nu sunt verificate. Informații cu privire la cunoștințele de limbă obligatorii în profesia dumneavoastră puteți găsi în Recunoaştere-Căutare.  Pe pagina noastră de internet „Deutsch lernen“ (a învăța germana) găsiți informații cu privire la diferite cursuri de germană.

Recunoaştere-Căutare

A învăța germana

Pentru o cerere de recunoaștere trebuie să depuneți mereu următoarele documente:

  • Cerere
  • Document de identitate
  • Acte justificative referitoare la conținutul și durata calificării dumneavoastră profesionale

În multe cazuri trebuie să depuneți și alte documente. Autoritatea competentă vă informează cu privire la documentele necesare, cu privire la forma documentelor și traducerile care trebuie făcute în limba germană. Găsiți autoritatea competentă în Recunoaştere-Căutare.

Documente necesare cererii

Recunoaştere-Căutare

Găsiți traducător

În cazul în care există o calificare profesională asemănătoare în Republica Federală Germania, atunci vi se poate verifica echivalarea calificării profesionale din DDR.  Cine va efectua procedura? Autoritatea competentă din Landul federal în care instituția dumneavoastră de învățământ a avut sediul principal. Găsiți autoritatea competentă cu Recunoaştere-Căutare. Pentru aceasta trebuie doar să introduceți profesia și locul unde ați dat examenul de absolvire. De cele mai multe ori puteți depune la autoritatea competentă o cerere de verificare a echivalării în baza Art. 37 din tratatul de unificare. Probabil va trebui să plătiți taxe pentru procedură.

Ați obținut în DR=DR calificarea profesională de muncitoare calificată sau muncitor calificat? Sau titlul de maistră sau maistru? Atunci vă rugăm să vă adresați la Camera de Comerț (HWK) sau Camera de industrie și comerț (IHK). IHK FOSA nu este competentă cu aceasta!

Recunoaştere-Căutare

Textul de lege privind recunoașterea diplomelor din fosta DDR

 

Recunoașterea  calificărilor profesionale  din Regatul Unit al Marii Britanii este în continuare posibilă. Începând cu 1 ianuarie 2021 pentru cererile noi se aplică reglementările pentru calificări profesionale din state terțe.

Independent de aceasta, pentru cetățenii UE, care au finalizat studiile până inclusiv la 31 decembrie 2020 în Regatul Unit, se aplică următoarele: Aceștia pot solicita și obține în continuare recunoașterea studiilor conform reglementărilor Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Pentru calificări profesionale deja recunoscute, recunoașterea rămâne valabilă și după Brexit.

Pagina de informare a guvernului federal cu privire la Brexit