BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Gizlilik bildirimi

 

Gizlilik ve veri işleme

Kişisel verilerinizi işlerken gizliliğinizin korunması bizim için son derece önemlidir. İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileri, yasal hükümler uyarınca işliyoruz. Web sitemiz, bu gizlilik bildirimini kapsamayan başka sağlayıcıların internet sayfalarına bağlantılar içerebilir.

Kişisel veri nedir?

Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) uyarınca, veriler tanımlanabilir gerçek kişiye atfedilmişse ya da gerçek kişiye atfedilebiliyorsa bu veriler kişiseldir ve dolayısıyla bu kişi veriler aracılığıyla tanınabilir. Bu kapsama, kimlik tespitinin mümkün olduğu tüm bilgiler girer (örn. adı, telefon numarası ya da e-posta adresi).

Web istatistikleri için kullanılan verilerin hazırlanması

İnternet sitemizi sizin için olabildiğince ilgi çekici ve konforlu hale getirmek istiyoruz. Ziyaretçilerimizin web tarayıcısı ve bilgisayarları üzerinden kullanıma ve çeşitli teknik ayrıntılara ilişkin istatistiksel verileri değerlendirmek, bunun için oldukça yardımcı olmaktadır.

Bu gerekçeyle, çerezlerle ve JavaScript ile çalışan ve anonim hale getirilmiş kullanım verilerini bize ileten web analiz programı Matomo’yu (önceden PIWIK)

Toplanan veriler ve itiraz olanağı hakkında daha fazla bilgi için, veri toplama bildirimine bakın.

Kişiselleştirilmiş Hizmetler (örn. Bülten)

Kişiselleştirilmiş bir hizmetten faydalanmaya karar verdiğiniz takdirde, gerekli ve tarafınızca sağlanan veriler kaydedilecektir. Bunlar genellikle e-posta adresiniz, ad ve soyadınız ve yanı sıra teklifin türüne bağlı olarak başka verileri kapsar. Bilgileriniz, yalnızca memnuniyetinizi sağlamak amacıyla istediğiniz teklifi size sunmak ve sorularınıza açıklık getirebilmek için kullanılacaktır. Kişiselleştirilmiş bir hizmeti artık kullanmak istemiyorsanız, servisin kullanımı için abonelik gereken durumlarda aboneliği sonlandırdığınızda, kişisel verileriniz silinecektir.
Kişiselleştirilmiş bir hizmet aboneliğini sonlandırmak istiyorsanız, lütfen internet teklifinde sunulan fonksiyonu kullanın. Alternatif olarak, “Almanya'da tanıma ve denklik” portalının internet editörüyle de iletişime geçebilirsiniz. Bülten iptalini ayrıca, bülten sonunda bulunan bağlantı vasıtasıyla gerçekleştirmek mümkündür.
Kişisel bilgilerinizin idaresi ve saklanması, Karlsruhe’deki sağlayıcı Informationstechnik GmbH’nin sistemleri üzerinde, veri işleme sözleşmesi kapsamında seçili servisler tarafından gerçekleştirilir.

İletişim formları

Denklik ve geri bildirim formuyla ilgili sorular

İletişim formundaki bilgileriniz, talebinizin cevaplandırılması ve bilimsel değerlendirmeler yapılması amacıyla Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü‘nde (BIBB) kaydedilecektir.

Bilgileriniz, talebinizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, başka kuruluşlara iletilecektir. Bunlar somut olarak “Almanya’da çalışma ve yaşam” çağrı hattı ve  Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA - Mesleki Denklik Merkezi Servis Kurumu) adlı kuruluşlardır.

Saklanan veriler, Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından “Anerkennung in Deutschland” ile bağlantılı olarak bilimsel değerlendirmeler için kullanılacaktır. Bu bağlamda metin alanı dahil, iletişim formunda yer alan tüm bilgiler kaydedilir. Buradaki hedef, talep hacminin ör. vatandaşlık, mesleğin edinildiği yer, mesleki kalifikasyon, bulunulan ülke, şehir üzerinden analiz edilmesi ve metin alanındaki metnin içeriğinin değerlendirilmesidir. Kişisel verileriniz sadece BIBB dahilinde değerlendirme amacıyla kullanılacaktır; bu verileriniz bilimsel değerlendirme için alınmayacaktır.

Verileriniz, kayıt amacının sağlanması için artık gerekli olmadıkları anda, en geç ise talebiniz bize ulaştıktan altı ay sonra silinecektir.

Randevu girişleri ve kampanya kayıtları

Veriler, “Almanya'da denklik” portalında yer alan, örneğin "Denklik günleri" girişimi kapsamındaki etkinliklerin, kampanyaların veya yayınların duyurulması amacıyla, "Katkı bildirimi" formu kullanılarak veya  termine_anerkennung@bibb.de e-posta adresi aracılığıyla elektronik olarak alınır, kaydedilir yalnızca talebin işleme alınması için kullanılır.

Gömülü Sosyal Medya Uygulamaları

Şu anda, harici sağlayıcıların sunduğu hiçbir sosyal medya eklentisini kullanmamaktayız. Yani, internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde kural olarak hiçbir kişisel veri başka taraflara iletilmeyecektir. BIBB, sosyal medya kullanımınızı kolaylaştırmak için özel çözümlerden faydalanmaktadır. Harici sosyal medya sağlayıcılarının IP adresinize erişimi yoktur.

Bilgilere Erişim Hakkı

Saklanan kişisel verileriniz, bunların edinildiği kaynak ve yanı sıra saklanma gerekçesine ilişkin bilgilere istediğiniz zaman erişme hakkına sahipsiniz. Talep üzerine, tarafımızca hakkınızda kişisel veri saklanıp saklanmadığını ve hangi verilerin saklandığını, geçerli yasa uyarınca sizinle yazılı olarak paylaşacağız. Gösterdiğimiz çabaya rağmen, yanlış bilgiler saklandıysa talebiniz doğrultusunda bunu düzelteceğiz. Saklanan verilerin bilgisi, size “Almanya'da tanıma ve denklik” portalının editörü tarafından sağlanır.
Verilerin korunması hususuna ilişkin sorularınız için, iletişim formu ve yanı sıra +49 228 107 1713 telefon numarası aracılığıyla erişebileceğiniz Federal Mesleki Eğitim Enstitü’sünün veri koruma sorumlusu hizmetinizdedir.

Güvenlik

Verilerinizi kazara ya da kasıtlı tahrif, kayıp, yok etme ya da yetkili olmaya kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojik yeniliklerle paralel şekilde sürekli daha iyi hale getirilmektedir.
Veri iletimi
Kişisel verileriniz ancak yasal olarak zorunlu bir durumda ya da ağ altyapımıza saldırı nedeniyle adli takibata yönelik olarak, izniniz olmaksızın devlet kurumları ve yetkili makamlara iletilecektir. Başka bir gerekçeyle üçüncü taraflara aktarımı söz konusu değildir.

Veri toplama bildirimi

Web istatistikleri için kullanılan verilerin toplanmasına ilişkin itiraz seçeneği

Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü’nde istatistiksel veri toplama işlemi için Matomo (önceden PIWIK) web analiz programını kullanıma soktuk.

Verilerin BIBB'nin merkezi Matomo hizmeti tarafından toplanmasına itiraz etmek için bağımsız olarak aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • Tarayıcınızda Do-Not-Track veya Do not follow ayarını etkinleştirin. Bu ayar etkin olduğu sürece, merkezi Matomo hizmetimiz hiçbir verinizi kaydetmeyecektir. Önemli: Do-Not-Track talimatı genellikle sadece ayarı etkinleştirdiğiniz cihaz ve tarayıcı için geçerlidir. Birden fazla cihaz/tarayıcı kullanıyorsanız, "Do-Not-Track" özelliğini hepsinde etkinleştirmeniz gerekir.
 • Opt-Out işlevimizi kullanın. Verilerin toplanmasını durdurmak veya yeniden etkinleştirmek için Checkbox'un onay işaretine tıklayın. Checkbox devre dışı olduğu sürece, merkezi Matomo hizmetimiz hiçbir verinizi kaydetmeyecektir. Önemli: Opt-out için tarayıcınızda özel bir tanıma çerezi kaydetmemiz gerekiyor. Bunu silerseniz veya farklı bir PC/tarayıcı kullanırsanız, bu sayfada verilerin toplanmasına tekrar itiraz etmeniz gerekir.
   

Matomo aracılığıyla toplanan veriler

Reddetmediğiniz sürece, BIBB’nin merkezi Matomo servisi tarafından aşağıdaki veriler kaydedilecek ve kullanım istatistiklerine dahil edilecektir.
Temel veriler:

 • Kısaltma yoluyla anonimleştirilen IP adresi
 • Muhtelif ziyaretçileri farklılaştırmak için çerezler
 • Tarayıcı tarafından iletildiyse, daha önce ziyaret edilen URL (yönlendirici)
 • İşletim sisteminin adı ve sürümü
 • Tarayıcının adı, sürümü ve dil ayarı

Ayrıca, JavaScript etkinse:

 • Bu internet sayfasında ziyaret edilen URL’ler•
 • Sayfaların görüntülenme saati•
 • HTML sorgularının türü•
 • Ekran çözünürlüğü ve renk derinliği•
 • Tarayıcı tarafından desteklenen teknolojiler ve biçimler (örn. çerezler, Java, Flash, PDF, WindowsMedia, QuickTime, Realplayer, Director, SilverLight, Google Gears)

BIBB bu verileri yalnızca, BIBB internet tekliflerini daha iyi hale getirmek üzere istatistiksel amaçlarla (web istatistiği) değerlendirmektedir. Web istatistiğine yönelik veriler (kısaltılmış IP adresi ile) anonim şekilde toplanır ve belirli bir kişiye atfedilemez.

İletişim formları aracılığıyla toplanan veriler

Onayınıza uygun olarak, iletişim formları aracılığıyla aşağıdaki veriler kaydedilecek ve gerektiğinde “Almanya’da çalışma ve yaşam” çağrı hattına ve   Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung‘a (ZSBA - Mesleki Denklik Merkezi Servis Kurumu) aktarılacaktır:

 • E-posta adresi
 • Adı ve soyadı
 • Güncel ikametgahı
 • Uyruğu
 • Meslek tanımı
 • Diplomanın alındığı ülke
 • Mezuniyet tarihi
 • Mesleki yeterliliğin edinildiği kolejin adı

İşlem yapılmasına yönelik onayınızı istediğiniz zaman, gelecekte geçerli olarak şekilde iptal edebilirsiniz. Rızaya dayalı işlemlerin yasal geçerliliği, iptal edilen tarihe kadar geçerli kalır.

Denklik günleri için randevu girişleri ve kampanya kayıtları 

“Almanya’da denklik” portalında yer alan etkinlikerin, kampanyaların veya yayınların bildirilmesi amacıyla “Katkı bildirimi” formu veya  termine_anerkennung@bibb.de e-posta adresi yoluyla bize ulaşan aşağıdaki veriler, elektronik olarak alınmakta, kaydedilmekte ve sadece talebin işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 • Kampanya türü (Etkinlik / diğer kampanya)
 • Etkinliğin / Kampanyanın adı 
 • Tarih 
 • Kısa tanım
 • Açıklama
 • Etkinliğin / Kampanyanın bağlantısı 
 • Dil
 • Kayıt gerekli / gerekli değil
 • Hedef grup
 • Etkinlik yeri
 • Organizatör hakkında bilgiler
  • Organizatör 
  • Cadde no.
  • Şehir
  • Posta kodu
  • Ülke
 • Geri bildirim gerektiğinde muhatap kişi (açık değil): 
  • Adı
  • Soyası
  • E-Posta
  • Telefon numarası
  • Faks

Veri işlemi, istediğiniz zaman gelecekte geçerli olacak şekilde iptal edebileceğiniz riza beyanınızın temelinde gerçekleşmektedir. Rızaya dayalı işlemlerin yasal geçerliliği, iptal edilen tarihe kadar geçerli kalır.

Sunucu istatistikleri aracılığıyla toplanan veriler

İnternet teklifi, herhangi kişisel veri kaydı işlemi gerektirmeden kullanılabilir. Ancak, bir internet sayfasına yapılan her ziyarette, tarayıcınız tarafından sunucumuza iletilen veriler kaydedilir. Bunlar:

 • İnternet tarayıcınızın türü ve sürümü,
 • Kullanılan işletim sistemi,
 • Çağrılan sayfa,
 • Daha önce ziyaret edilen sayfa (yönlendirici URL),
 • Sunucu isteğinin saati.

Uygulama aracılığıyla toplanan veriler

Sunucu ve uygulamalarımız, internet sayfalarımıza eriştiğinizde, kişisel bağlantı bilgilerini teknik gerekçelerle günlük dosyalarında saklarlar. Ancak bu veriler yalnızca servislerimizin dolaysız bir şekilde sağlanması, sorun giderme ya da bir saldırıya karşı savunma amacıyla kullanılırlar ve kısa süre içinde otomatik olarak silinirler.
Aşağıdaki veriler geçici olarak saklanır:

 • IP adresiniz
 • Sayfaya eriştiğiniz tarih ve saat
 • Girilen sayfanın adresi
 • Daha önce ziyaret edilen sayfanın adresi (yönlendirici)
 • Tarayıcınızın / işletim sisteminizin adı ve sürümü (iletilirse)

Kişisel veriler ancak, örneğin iletişim formunu kullanarak ya da yayın siparişinde bulunarak, bunu belirttiğiniz takdirde saklanacaktır. Kişisel verilerin aktarımı, en gelişmiş ilgili prosedür aracılığıyla şifrelenir (Secure Sockets Layer – SSL).

Çerezler

Çerezler, tarayıcınız aracılığıyla, tanımlı standartlar doğrultusunda cihazınıza depolanan küçük metinlerdir. Biz, sadece işletim için gerekli olan çerezleri, içeriklerin görünümünü optimize etmek ve kişiselleştirilmiş bir şekilde sunmak için kullanıyoruz.  EuGH'nin 1.10.2019 tarihli ve BGH'nin 28.5.2020 tarihli kararları uyarınca bu çerezlerin kullanımı için aktif kullanıcı izni gerekli değildir.

Anketler ve ampirik çalışmalar

BIBB tarafından anketlerde ve ampirik çalışmalarda toplanan veriler, gizlilik içerisinde işlem görür ve yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılır. Çevrimiçi anketlerde, girişler şifrelenmiş biçimde iletilir (Secure Sockets Layer – SSL). Değerlendirmelerde yalnızca anonimleştirilmiş veri setleri kullanılır, böylece münhasır anket katılımcılarının çıkarımı mümkün olamaz.

Kişisel verilerin kullanımı, ifşası ve amaçlı edinim

Kişisel verileriniz, yalnızca talepte belirtilen amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Verileriniz, açık izniniz olmaksızın üçüncü bir tarafa ifşa edilmeyecektir.

YouTube

Web sayfamızı sizin için daha cazip ve bilgilendirici yapabilmek için video bağlantılarında YouTube sayfasını kullanmaktayız. Bir YouTube eklentisiyle donatılmış sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde, normalde YouTube'nin sunucularıyla bağlantı kurulurdu. Fakat biz sayfamızda iki-tıklama-çözümü diye adlandırılan bir yöntem kullanmaktayız ve bu sayede YouTube bağlantısı öncelikle devre dışı kalmaktadır. Sayfamızdaki tüm videolarımız, ancak aktif olarak videoya tıkladığınız zaman IP adresiniz YouTube sunucusuna aktarılacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunu yapmadığınızda, web sayfamızı ziyaretiniz esnasında YouTube'ye herhangi bir veri gönderilmez. YouTube'nin işleticisi YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD'dir.

YouTube, web sayfasını ziyaret edenler hakkında bilgi toplamak için çerezler kullanmaktadır. YouTube bu çerezleri video istatistikleri elde etmek, dolandırıcılığı önlemek ve açığa çıkarmak ve kullanıcı kolaylığını geliştirmek için kullanmaktadır. Ayrıca Google DoubleClick ağıyla da bir bağlantı kurulabilir. Bir YouTube videosunu açmanız sonucunda başka veri işlem süreçleri de başlayabilir. Bunda bizim herhangi bir etkimiz yoktur.

Eğer bir YouTube hesabınız varsa ve bu hesabınız, bizim web sayfamızı ziyaret ederken açıksa, YouTube'nin internet hareketlerinizi doğrudan kişisel YouTube profilinizle ilişkilendirmesini mümkün kılarsınız. Bu durumu, YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.
YouTube'nin veri korumaya yönelik diğer bilgilerini Veri Koruma Beyanı altında bulabilirsiniz: 

YouTube'nin Veri Koruma Beyanı
Google Veri Koruma Beyanı

Haklarınız

Sorumlulara karşı sizinle ilgili kişisel verilere yönelik aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgi alma hakkı, DSGVO Madde 15
 • Düzeltme hakkı, DSGVO Madde 16
 • Düzeltme ve silme hakkı, DSGVO Madde 17
 • İşlemi sınırlama hakkı, DSGVO Madde 18
 • Veri alımı, işlemi ve / veya kullanımına yönelik itiraz hakkı, DSGVO Madde 21
 • Veri aktarabilme hakkı, DSGVO Madde 20

Kişisel verilerinizin işlemi, verdiğiniz onay (DSGVO Madde 6, Fıkra 1, Bent a) doğrultusunda gerçekleşiyorsa, bu onayı istediğiniz zaman ilgili amaç için geri çekebilirsiniz. Vermiş olduğunuz onay sebebiyle gerçekleşen işlemlerin yasal geçerliliği, itirazınız alınana kadar korunacaktır.

Yukarıda açıklanan haklarınızı İnternet editöründe talep edebilirsiniz.

Ayrıca veri koruma yasaları ile ilgilenen denetim kurumuna şikayette bulunma hakkınız da vardır (Veri koruma ve bilgi alma özgürlüğü için federal yetkili kurum).

Sorularınız ve şikayetleriniz için BIBB'in veri koruma yetkilisine başvurabilirsiniz.

Sosyal ağların kullanılması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

"Almanya'da denklik", aşağıdaki sosyal ağlarda aktif durumdadır:  Facebook ve LinkedIn

“Almanya'da denklik”, sosyal ağlardaki görevlerini yerine getirmek için, "Almanya'da denklik" ile bağlantıya geçen kişilerin anonimleştirilmiş ve toplu hale getilmiş verilerini işleme almakta ve kaydetmektedir.

“Almanya’da denklik” tarafından, ilgili sosyal medya hesabının analizi veya uygulamasıyla gerçekleştirilen kişisel verilerin işleminin BDSG'nin 3. Maddesiyle bağlantılı olarak DSGVO'nun 6. Maddesi, 1 Fıkrası, E Bendi uyarınca dolaylı olarak gerçekleştiğine dikkat çekeriz. Talebinizin işleme alınabilmesi ve halkla ilişkiler çalışmalarının yapılabilmesi için ilgili platforma aktardığınız kişisel verilerin kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca bu hizmetlerin kullanıcıların verilerini (örn. kişisel bilgiler, IP adresi vs.) veri kullanım yönetmelikleri uyarınca kayıt altına aldığını ve ticari amaçlar doğrultusunda kullandığını da belirtiriz. "Almanya'da denklik", sosyal ağlar tarafından alınan ve kullanılan veriler konusunda bir etkiye sahip değildir. Dolayısıyla verilerin ne kapsamda, nerede ve ne kadar süreliğine kaydedildiği, ağların silme yükümlülüğüne ne derecede uyduğu, verilerle hangi değerlendirmeler ve bağlantılar yapıldığı ve verilerin kimlere iletildiği bilinmemektedir.

Hizmetlerin hangi verileri işleme alacağına ve verileri hangi amaçla kullanacağına dair bilgileri, ilgili hizmet sunucuunun güncel Veri Koruma Beyanı versiyonunda bulabilirsiniz: 
Facebook Veri Koruma Beyani

LinkedIn veri koruma beyanı

Veri koruma sorumlusu

Veri gizliliği hususuna yönelik ek sorular ve ayrıntılar için, Federal Mesleki Eğitim Enstitü’sünün veri koruma sorumlusu hizmetinizdedir

Lütfen BIBB’nin veri koruma sorumlusuyla iletişime geçin:
Bernd Fahr
 Tel. 0228 107-1713