Gizlilik bildirimi

Gizlilik ve veri işleme

Kişisel verilerinizi işlerken gizliliğinizin korunması bizim için son derece önemlidir. İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileri, yasal hükümler uyarınca işliyoruz. Web sitemiz, bu gizlilik bildirimini kapsamayan başka sağlayıcıların internet sayfalarına bağlantılar içerebilir.

Kişisel veri nedir?

Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) uyarınca, veriler tanımlanabilir gerçek kişiye atfedilmişse ya da gerçek kişiye atfedilebiliyorsa bu veriler kişiseldir ve dolayısıyla bu kişi veriler aracılığıyla tanınabilir. Bu kapsama, kimlik tespitinin mümkün olduğu tüm bilgiler girer (örn. adı, telefon numarası ya da e-posta adresi).

Web istatistikleri için kullanılan verilerin hazırlanması

İnternet sitemizi sizin için olabildiğince ilgi çekici ve konforlu hale getirmek istiyoruz. Ziyaretçilerimizin web tarayıcısı ve bilgisayarları üzerinden kullanıma ve çeşitli teknik ayrıntılara ilişkin istatistiksel verileri değerlendirmek, bunun için oldukça yardımcı olmaktadır.

Bu gerekçeyle, çerezlerle ve JavaScript ile çalışan ve anonim hale getirilmiş kullanım verilerini bize ileten web analiz programı Matomo’yu (önceden PIWIK) kullanıma soktuk.

Toplanan veriler ve itiraz olanağı hakkında daha fazla bilgi için, veri toplama bildirimine bakın.

Kişiselleştirilmiş Hizmetler (örn. Bülten)

Kişiselleştirilmiş bir hizmetten faydalanmaya karar verdiğiniz takdirde, gerekli ve tarafınızca sağlanan veriler kaydedilecektir. Bunlar genellikle e-posta adresiniz, ad ve soyadınız ve yanı sıra teklifin türüne bağlı olarak başka verileri kapsar. Bilgileriniz, yalnızca memnuniyetinizi sağlamak amacıyla istediğiniz teklifi size sunmak ve sorularınıza açıklık getirebilmek için kullanılacaktır. Kişiselleştirilmiş bir hizmeti artık kullanmak istemiyorsanız, servisin kullanımı için abonelik gereken durumlarda aboneliği sonlandırdığınızda, kişisel verileriniz silinecektir.

Kişiselleştirilmiş bir hizmet aboneliğini sonlandırmak istiyorsanız, lütfen internet teklifinde sunulan fonksiyonu kullanın. Alternatif olarak, “Almanya'da tanıma ve denklik” portalının internet editörüyle de iletişime geçebilirsiniz. Bülten iptalini ayrıca, bülten sonunda bulunan bağlantı vasıtasıyla gerçekleştirmek mümkündür.

Kişisel bilgilerinizin idaresi ve saklanması, Karlsruhe’deki sağlayıcı Informationstechnik GmbH’nin sistemleri üzerinde, veri işleme sözleşmesi kapsamında seçili servisler tarafından gerçekleştirilir.

İletişim formu

Bilgileriniz, talebinizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, başka kuruluşlara iletilecektir.
Saklanan veriler, Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından “Almanya'da tanıma ve denklik” ile bağlantılı olarak bilimsel değerlendirmeler için kullanılacaktır.

Gömülü Sosyal Medya Uygulamaları

Şu anda, harici sağlayıcıların sunduğu hiçbir sosyal medya eklentisini kullanmamaktayız. Yani, internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde kural olarak hiçbir kişisel veri başka taraflara iletilmeyecektir. BIBB, sosyal medya kullanımınızı kolaylaştırmak için özel çözümlerden faydalanmaktadır. Harici sosyal medya sağlayıcılarının IP adresinize erişimi yoktur.

Bilgilere Erişim Hakkı

Saklanan kişisel verileriniz, bunların edinildiği kaynak ve yanı sıra saklanma gerekçesine ilişkin bilgilere istediğiniz zaman erişme hakkına sahipsiniz. Talep üzerine, tarafımızca hakkınızda kişisel veri saklanıp saklanmadığını ve hangi verilerin saklandığını, geçerli yasa uyarınca sizinle yazılı olarak paylaşacağız. Gösterdiğimiz çabaya rağmen, yanlış bilgiler saklandıysa talebiniz doğrultusunda bunu düzelteceğiz. Saklanan verilerin bilgisi, size “Almanya'da tanıma ve denklik” portalının editörü tarafından sağlanır.

Verilerin korunması hususuna ilişkin sorularınız için, iletişim formu ve yanı sıra +49 228 107 1713 telefon numarası aracılığıyla erişebileceğiniz Federal Mesleki Eğitim Enstitü’sünün veri koruma sorumlusu hizmetinizdedir.

Güvenlik

Verilerinizi kazara ya da kasıtlı tahrif, kayıp, yok etme ya da yetkili olmaya kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojik yeniliklerle paralel şekilde sürekli daha iyi hale getirilmektedir.

Veri iletimi

Kişisel verileriniz ancak yasal olarak zorunlu bir durumda ya da ağ altyapımıza saldırı nedeniyle adli takibata yönelik olarak, izniniz olmaksızın devlet kurumları ve yetkili makamlara iletilecektir. Başka bir gerekçeyle üçüncü taraflara aktarımı söz konusu değildir.

Veri toplama bildirimi

Web istatistikleri için kullanılan verilerin toplanmasına ilişkin itiraz seçeneği

Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü’nde istatistiksel veri toplama işlemi için Matomo (önceden PIWIK) web analiz programını kullanıma soktuk. Federal Mesleki Eğitim Enstitü’sünün Veri gizliliği sayfasında , “Almanya'da tanıma ve denklik” internet portalına yapılan ziyaretler de dahil, BIBB’nin merkezi Matomo servisi aracılığıyla veri toplama işlemini reddetme seçeneğine sahipsiniz.

Matomo aracılığıyla toplanan veriler

Reddetmediğiniz sürece, BIBB’nin merkezi Matomo servisi tarafından aşağıdaki veriler kaydedilecek ve kullanım istatistiklerine dahil edilecektir.

Temel veriler:

 • Kısaltma yoluyla anonimleştirilen IP adresi

 • Muhtelif ziyaretçileri farklılaştırmak için çerezler

 • Tarayıcı tarafından iletildiyse, daha önce ziyaret edilen URL (yönlendirici)

 • İşletim sisteminin adı ve sürümü

 • Tarayıcının adı, sürümü ve dil ayarı

Ayrıca, JavaScript etkinse:

 • Bu internet sayfasında ziyaret edilen URL’ler

 • Sayfaların görüntülenme saati

 • HTML sorgularının türü

 • Ekran çözünürlüğü ve renk derinliği

 • Tarayıcı tarafından desteklenen teknolojiler ve biçimler (örn. çerezler, Java, Flash, PDF, WindowsMedia, QuickTime, Realplayer, Director, SilverLight, Google Gears)

BIBB bu verileri yalnızca, BIBB internet tekliflerini daha iyi hale getirmek üzere istatistiksel amaçlarla (web istatistiği) değerlendirmektedir. Web istatistiğine yönelik veriler (kısaltılmış IP adresi ile) anonim şekilde toplanır ve belirli bir kişiye atfedilemez.

İletişim formu aracılığıyla toplanan veriler

Reddetmediğiniz sürece, iletişim formu aracılığıyla aşağıdaki veriler saklanacaktır:

 • E-posta adresi

 • Adı ve soyadı

 • Güncel ikametgahı

 • Uyruğu

 • Meslek tanımı

 • Diplomanın alındığı ülke

 • Mezuniyet tarihi

 • Mesleki yeterliliğin edinildiği kolejin adı

Sunucu istatistikleri aracılığıyla toplanan veriler

İnternet teklifi, herhangi kişisel veri kaydı işlemi gerektirmeden kullanılabilir. Ancak, bir internet sayfasına yapılan her ziyarette, tarayıcınız tarafından sunucumuza iletilen veriler kaydedilir. Bunlar:

 • İnternet tarayıcınızın türü ve sürümü,
 • Kullanılan işletim sistemi,
 • Çağrılan sayfa,
 • Daha önce ziyaret edilen sayfa (yönlendirici URL),
 • Sunucu isteğinin saati.

Uygulama aracılığıyla toplanan veriler

Sunucu ve uygulamalarımız, internet sayfalarımıza eriştiğinizde, kişisel bağlantı bilgilerini teknik gerekçelerle günlük dosyalarında saklarlar. Ancak bu veriler yalnızca servislerimizin dolaysız bir şekilde sağlanması, sorun giderme ya da bir saldırıya karşı savunma amacıyla kullanılırlar ve kısa süre içinde otomatik olarak silinirler.

Aşağıdaki veriler geçici olarak saklanır:

 • IP adresiniz
 • Sayfaya eriştiğiniz tarih ve saat
 • Girilen sayfanın adresi
 • Daha önce ziyaret edilen sayfanın adresi (yönlendirici)
 • Tarayıcınızın / işletim sisteminizin adı ve sürümü (iletilirse)

Kişisel veriler ancak, örneğin iletişim formunu kullanarak ya da yayın siparişinde bulunarak, bunu belirttiğiniz takdirde saklanacaktır. Kişisel verilerin aktarımı, en gelişmiş ilgili prosedür aracılığıyla şifrelenir (Secure Sockets Layer – SSL).

Çerezler

Çerezler, tarayıcınız aracılığıyla, tanımlı standartlar doğrultusunda cihazınıza depolanan küçük metinlerdir. Çerezleri, içerik gösterimini optimize etmek, kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve web sitemize erişimleri analiz etmek için kullanırız.

Anketler ve ampirik çalışmalar

BIBB tarafından anketlerde ve ampirik çalışmalarda toplanan veriler, gizlilik içerisinde işlem görür ve yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılır. Çevrimiçi anketlerde, girişler şifrelenmiş biçimde iletilir (Secure Sockets Layer – SSL). Değerlendirmelerde yalnızca anonimleştirilmiş veri setleri kullanılır, böylece münhasır anket katılımcılarının çıkarımı mümkün olamaz.

Kişisel verilerin kullanımı, ifşası ve amaçlı edinim

Kişisel verileriniz, yalnızca talepte belirtilen amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Verileriniz, açık izniniz olmaksızın üçüncü bir tarafa ifşa edilmeyecektir.

Veri koruma sorumlusu

Veri gizliliği hususuna yönelik ek sorular ve ayrıntılar için, Federal Mesleki Eğitim Enstitü’sünün veri koruma sorumlusu hizmetinizdedir

Lütfen BIBB’nin veri koruma sorumlusuyla iletişime geçin:
Bernd Fahr
Tel. 0228 107-1713

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page