BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi
Üstünde Anerkennung in Deutschland logosunun basılı olduğu ve bir daire şeklinde yerleştirilmiş olan tükenmez kalemlerin fotoğrafı.

„Anerkennung in Deutschland“ hakkında

“Anerkennung in Deutschland“, yabancı mesleki yeterliliklerin Almanya’da tanınması için federal hükümetin merkezi bilgi portalıdır.

“Anerkennung in Deutschland” portali, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) adına, federal ve eyalet düzleminde yasal denklik düzenlemelerinin hayata geçirilmesine eşlik etmektedir. Web sitesi, 1 Nisan 2012 tarihinde Federal Denklik Yasası yürürlüğe girdiği için online olmuştur. Portal, Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB) tarafından yayınlanmaktadır.

Ana hedef gruplar

  • Uzmanlar: 10’dan fazla dilde sunulan verfügbare online hizmetimiz, yurtdışında edindikleri meslekleriyle Almanya’da çalışmak isteyen uzmanlara destek olmaktadır. Denklik bulucu, mesleki yeterlilik için resmi bir denkliğin mümkün ve gerekli olup olmadığını ve sürecin nasıl işlediğini gösterir.
  • Danışma sunanlar: Bu alan, mesleki denklik alanında çalışan uzmanlara yöneliktir. Hizmet ayrıca daha hızlı arama yapmak için bir veri taban olan Profesyonel filtreyi de içermektedir.
  • İşverenler: Yurtdışında edinilen mesleki yeterliliğe sahip kişileri işe almak isteyenler bu portalde destek hizmetleri ile ilgili kolay anlaşılır bir kılavuz ve bilgiler bulabilirler.

Hakkında bilgi dil hizmeti

 

“Yurtdışında edinilen mesleki yeterliliklerin denklik işlemleri” çalışma alanı

“Yurtdışında edinilen mesleki yeterliliklerin denklik işlemleri” çalışma alanı, BIBB’de mesleki denklik için yeterlilikleri bir araya topluyor. „Anerkennung in Deutschland“ bilgi portalinde sunulan hizmetlere ek olarak BIBB aşağıdaki görevleri üstlenir:

  • İzleme ve araştırma: Denklik izleme aracı, denklik yasasının uygulanmasını, buna eşlik eden süreçleri ve siyasi çerçeve koşullarını izler. Buna ek olarak BIBB, hem kendi adına (örneğin işletmelerin bakış açılarına yönelik) hem de değerlendirme ve bilimsel desteklere yönelik araştırma projeleri yürütür.
  • Mesleki denklik işlemlerinin aktörleri ile işbirliği: Danışma kurumları, ulusal ve eyalet kapsamında resmi dairelerle sıkı işbirliği yürütülür.
  • İletişim ve pazarlama: Basın talepleri, halkla ilişkiler çalışmaları, sosyal medya, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki denklik işlemleri konusuna yönelik iletişim önlemleri.
  • Mesleki denklik ile ilgili taleplerin cevaplandırılması: Denklik işlemleri ile ilgilenenler, siyasal alandan, ticari alandan ve kamuoyundan gelen talepler.
  • Eğitim ve danışma: Mesleki denklik alanından uzmanlar için ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve danışmanlık, danışmanlar için eğitimler.
     

BIBB’in diğer resmi görevleri

lmanya’da mesleki denklik hakkındaki bilgiler, bir federal-eyaletler anlaşması temelinde merkezi olarak “Anerkennung in Deutschland” sayfasında sunulmaktadır. Bu bilgilerin arasında münferit mesleklerin diploma denklik işlemleri, yasal dayanaklar ve yetkili makamların iletişim bilgileri bulunmaktadır. BIBB bu bilgilerle Federal İstatistik Kurumu’na (Destatis) ve eyaletlerin istatistik dairelerine resmi denklik istatistikleri çıkarma konusunda destek sağlamaktadır.

Ayrıca denklik portali, Online Erişim Yasası (OZG) kapsamında mesleki denklik işlemleri başvuru sürecinin dijitalleştirilmesini de desteklemektedir. Denklik bulucu, online başvurularda ülke genelinde standart hale getirilmiş sistem için merkezi giriş noktasıdır. Yurtdışında edinilen mesleki yeterliliklerin denklik işlemleri konusunda federal yazı işleri olarak portal, FIM metoduna (Federal Bilgi Yönetimi) uygun bir şekilde temel bilgileri de sağlamaktadır.

BIBB, AB meslek denklik yönetmeliği (yönetmelik 2005/36/EG) Madde 57b uyarınca Alman danışma merkezidir. Bu kapsamda, “Anerkennung in Deutschland” aracılığıyla AB vatandaşlarına ve diğer üye ülkelerdeki danışmanlık merkezlerine Almanya’daki yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması hakkında bilgi vermekteyiz.

„Anerkennung in Deutschland“ hakkında sorularınız veya yorumunuz mu var?

Öyleyse bizimle iletişime geçin:

İletişim