Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Hakkımızda

“Anerkennung in Deutschland“, yabancı mesleki yeterliliklerin Almanya’da tanınması için federal hükümetin merkezi bilgi portalıdır.

“Anerkennung in Deutschland” portali, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) adına, federal ve eyalet düzleminde yasal denklik düzenlemelerinin hayata geçirilmesine eşlik etmektedir. Web sitesi, 1 Nisan 2012 tarihinde Federal Denklik Yasası yürürlüğe girdiği için online olmuştur. Portal, Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB) tarafından yayınlanmaktadır.

Bu portal, 3 ana kullanıcı grubuna yöneliktir:

  • Uzmanlar: Almanya’da yurtdışında öğrendiği meslekte çalışmak isteyen uzmanlar, 11 dilli online sitemizle doğru seçimi yapmışlardır. Denklik bulucu ile, yabancı mesleki yeterliliklerinin resmi olarak tanınmasına ihtiyaçları olup olmadıklarını ve prosedür için hangi merciinin yetkili olduğunu öğrenebilirler. Ayrıca “Anerkennung in Deutschland” üzerinden denklik prosedürüne ve başvuruya hazırlık hakkındaki tüm önemli bilgileri bulabilirler.
  • Denklik alanından gelen uzmanlar: Mesleki denklik konusunda danışmanlık hizmeti veren veya araştırma yapan kişi, bizden günlük çalışma için uzmanlık bilgileri alabilir. Profesyonel alanda, örn. yasal düzenlemeler ve bunun yanı sıra denklik ve yeterlilik danışmanlığına ilişkin arka planlar ve çalışma yardımları bulunmaktadır. Profesyonel filtrenin veri bankası mesleklere,  yönetmeliklere ve yetkili mercilere. ilişkin hızlı bir genel bakış verir. Ayrıca uzmanlar bir uzman forumunda kişisel bilgi alışverişinde bulunabilirler.
  • İşverenler: Yabancı mesleki yeterliliklere sahip kişileri işe almak isteyen kişi, bizden tek bakışta en önemli adımları öğrenebilir. Ayrıca yardımcı destek tekliflerine yönlendirmekteyiz.

Almanya’da mesleki denklik hakkındaki bilgiler, bir federal-eyaletler anlaşması temelinde merkezi olarak “Anerkennung in Deutschland” sayfasında sunulmaktadır. Bu bilgilerin arasında münferit mesleklerin diploma denklik işlemleri, yasal dayanaklar ve yetkili makamların iletişim bilgileri bulunmaktadır. BIBB bu bilgilerle Federal İstatistik Kurumu’na (Destatis) ve eyaletlerin istatistik dairelerine resmi denklik istatistikleri çıkarma konusunda destek sağlamaktadır.

“Anerkennung in Deutschland”, AB meslek denklik yönetmeliği (yönetmelik 2005/36/EG) Madde 57b uyarınca Alman danışma merkezidir. Bu kapsamda, “Anerkennung in Deutschland” aracılığıyla AB vatandaşlarına ve diğer üye ülkelerdeki danışmanlık merkezlerine Almanya’daki yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması hakkında bilgi vermekteyiz.

“Anerkennung in Deutschland“ konusunda sorularınız mı var?

O zaman bize bir mesaj gönderin: 

İletişim formu

 

Federal Mesleki Eğitim Kurumu’nda (BIBB) “Yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması“ konusu

“Yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması” çalışma alanı, BIBB’de mesleki denklik becerilerini bir araya getirir. “Anerkennung in Deutschland” portalinin yayınlanmasının yanı sıra, çalışma alanı aşağıdaki görevleri de üstlenmektedir:

  • Yasal denklik kurallarının uygulanmasının izlenmesi, BMBF adına denklik izlemenin bilimsel çalışanı tarafından gerçekleştirilir. Bu bağlamda “Yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması” çalışma alanı, “yeterlilik, mesleki entegrasyon ve istihdam” BIBB çalışma alanı ile işbirliği yapmaktadır. Denklik raporu önemli bir çalışma sonucudur. Ayrıca denklik izleme, BIBB editörlüğü kapsamında denklik üzerine çok sayıda değerlendirme ve bilimsel çalışmalar yayınlamaktadır.
  • 2019’dan 2022’in sonuna kadar, BIBB “NetQA - Yeterlilik Analizi Ağı” projesini koordine edecektir. NetQA, eksik belgelerde denklik prosedürleri için bir uzmanlık ve ağ yapısı oluşturma konusunda yetkili mercileri destekler. Bölgesel eğitim ve bilgilendirme tekliflerinin yanı sıra, NetQA’nın proje partnerleri, ağırlıklı olarak zanaat ve IHK alanında yetkili merciler için yeterlilik analizlerinin yürütülmesi konusunda bölgesel bilgi alışveriş formatları ve tavsiye sunmaktadır. “Özel Yeterlilik Analizi Fonu” sayesinde, denklik arayanlar, bir yeterlilik analizini finansmanıyla, ikincil olarak diğer teşvik araçlarıyla, desteklenebilirler.
  • Çalışma alanı, danışmanlık kuruluşları, yetkili merciler ve federal ve eyalet düzeylerinde sorumlu olanlar dahil olmak üzere, mesleki yeterlilik alanındaki birçok aktörle yakın işbirliği içinde çalışır.
  • Yurtiçinde ve yurtdışında basın ve halkla ilişkiler çalışmasının çerçevesinde, çalışma alanı (Facebook da dahil olmak üzere) mesleki denklik olanakları hakkında bilgi verir ve medya için irtibat kişisidir.
  • Çalışma alanı, denklik ile ilgilenenlerin, siyaset, topluluk, bilim ve ilgili kamuoyundan gelen aktörlerin denkliğe ilişkin sorularını yanıtlamaktadır.
  • Ayrıca çalışanlar mesleki denklik alanından gelen ulusal ve uluslararası uzmanlara eğitim verirler ve danışmanlık yaparlar. Danışmanlıklara veya eğitimlere ilişkin sorularınız memnuniyetle karşılanacaktır.

İletişim ve çalışma alanı 3.3’e ilişkin daha fazla bilgi

BIBB’in “Yabancı Mesleki Yeterliliklerin Tanınması”