BIBB Logo
Пропозиція Федерального інституту професійної освіти

Словник термінів - М

Фільтрувати за літерою
М
Майстер

Також: кваліфікація майстра

Майстер — це назва для німецького свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Майстри проходять професійну підготовку для виконання конкретних завдань. Наприклад, ви дізнаєтесь, як керувати компанією. Є майстри в різних сферах. Наприклад, у ремеслах, у промисловості та в сільському господарстві.

Існують можливості підвищення кваліфікації до звання майстра для різних професій. Як правило, підвищення кваліфікації для отримання звання майстра ґрунтується на вже пройденому професійному навчанні.

Ці курси підвищення кваліфікації також доступні для людей, які не мають професійної підготовки, але мають професійний досвід. Ці курси підвищення кваліфікації також доступні для людей, які мають диплом про вищу освіту. Участь у підвищення кваліфікації залежить від правових вимог, які застосовуються до відповідної професії.

У ремеслі, що підлягає ліцензуванню, тільки людина із кваліфікацією майстра може керувати бізнесом і навчати стажерів.
 

Медична професія

Люди з медичною професією піклуються про здоров’я людей або тварин.

Для всіх медичних професій законодавство вимагає наявність апробації, дозволу на роботу за професією або дозволу на використання найменування професії. Наприклад, це стосується лікарів, стоматологів і медсестер.

Тут наведено огляд усіх медичних професій:

огляд усіх медичних професій
 

Міжнародна ринкова інформаційна система (IMI)

Електронна система Європейської союзу (ЄС) для обміну даними. IMI дозволяє державним органам Європейської економічної зони (ЄЕЗ) обмінюватися інформацією в інтернеті.

Таким чином орган, відповідальний за визнання, може отримувати інформацію безпосередньо від уповноваженого органу в державі-члені походження.
 

Мовний сертифікат

Також: мовний диплом, мовний тест, мовне свідоцтво, сертифікат із німецької мови

Для багатьох регламентованих професій необхідно надати підтвердження знань німецької мови. Таке підтвердження здійснюється за допомогою так званого мовного сертифіката чи диплома. Людина отримує мовний сертифікат або мовний диплом, якщо вона успішно склала мовний тест. Мовний сертифікат засвідчує рівень володіння німецькою мовою. Рівень мови визначається на основі Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (GER). Існують різні рівні володіння мовою. Для кожної професії потрібен певний рівень володіння мовою. Інформацію про необхідний для конкретної професії рівень володіння мовою та мовний сертифікат надає уповноважений орган.

Приклади мовних сертифікатів німецької мови наведено нижче.