BIBB Logo
Пропозиція Федерального інституту професійної освіти

Словник термінів - В

Фільтрувати за літерою
В
Визнаний державою (назва)

У Німеччині існують професії з додатковими кваліфікаційними позначеннями. Наприклад, «визнаний державою» (staatlich anerkannt) або «атестований державою» (staatlich geprüft). Таке кваліфікаційне позначення може бути частиною найменування отриманого диплома про професійну освіту або певного підвищення кваліфікації. Наприклад, «визнаний державою соціальний педагог» або «атестований державою інженер-економіст». Ці позначення захищені законодавством. Тільки люди, які отримали цей ступінь, можуть себе так називати.

Позначення «визнаний державою» не варто прирівнювати до поняття «визнання» в контексті іноземних професійних кваліфікацій!

визнаний державою (найменування)

див. визнаний державою (найменування)

Визнання

Також:
визнання професійної кваліфікації,
свідоцтво про еквівалентність освіти,
еквівалентність

Тут визнання означає: іноземна професійна кваліфікація юридично еквівалентна німецькій професійній кваліфікації. Це означає: Іноземна професійна кваліфікація визнана в Німеччині. Еквівалентність застосовується до конкретної німецької еталонної професії.

Розрізняють вказані нижче види визнання.

Повне визнання

Іноземна професійна кваліфікація юридично еквівалентна німецькій еталонній професії.

Часткове визнання

Іноземна професійна кваліфікація еквівалентна німецькій еталонній професії лише частково. Причина: Виявлено суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою професійною кваліфікацією.

У цьому випадку існує 2 способи все-таки отримати повне визнання.

Визнання не отримано

Іноземна професійна кваліфікація не еквівалентна німецькій еталонній професії. Причина: Різниця між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією є занадто великою.

Для отримання визнання необхідно подати заявку. Потім розпочинається процедура визнання.
 

Використання найменування професії
Витрати на процедуру

Витрати на процедуру — це вартість процедури визнання. Це означає: люди оплачують процедуру визнання уповноваженому органу.

Окрім витрат на процедуру визнання можуть виникнути й інші витрати. Наприклад, на переклад і засвідчення ваших документів. Це пов’язано з тим, що переклади та засвідчення коштують грошей. Особам, які проходять процедуру визнання, також надається фінансова підтримка.

Фінансова підтримка
 

Відмінності, суттєві
Вільний вибір місця проживання

Право громадян Європейського Союзу (ЄС) на самозайнятість і постійну роботу в іншій країні ЄС. Ці люди можуть вести бізнес. І самостійно працювати за комерційною, ремісничою або вільною професією.

Заснування бізнесу за регламентованою професією в Німеччині можливе тільки після визнання іноземної професійної кваліфікації. Наприклад, це стосується лікарів.

Якщо люди хочуть працювати в Німеччині тільки протягом певного періоду часу, їм не потрібне визнання. У цьому разі застосовується свобода надання послуг.
 

Вільні професії

Багато професій належать до так званих вільних професій. Так називаються професії, які згідно із законодавством передбачають володіння спеціальною кваліфікацією або пов’язані з науковою або художньою творчістю. До осіб вільних професій належать, наприклад, лікарі, адвокати, податкові консультанти, архітектори, журналісти та психотерапевти.

Особи вільних професій пропонують споживачам свої послуги чи витвори за гроші. Зазвичай, вони працюють самостійно, в умовах самозайнятості. Це означає: У них немає роботодавця.

Вільні професії — не є видом підприємницької діяльності. Для багатьох вільних професій потрібне визнання іноземної професійної кваліфікації.