BIBB Logo
Пропозиція Федерального інституту професійної освіти

Словник термінів - П

Фільтрувати за літерою
П
Палата

Також: професійний орган, професійне представництво

Адміністративна установа для людей із тією самою або схожою професією. Існують різні палати. Наприклад, Реміснича палата, Медична асоціація та Торгово-промислова палата (IHK).

Палата несе відповідальність за виконання державних завдань і турбується про інтереси членів. Палата виконує різні завдання. Наприклад, вона визначає зміст навчання, установлю правила проведення іспитів і видає допуски до роботи за професією. Палата може бути уповноваженим органом для визнання професійної кваліфікації.
 

Партнерство в межах визнання

Німецькою: Anerkennungspartnerschaft

Партнерство в межах визнання є правовим підґрунтям для перебування в Німеччині для осіб з третіх країн. Мета перебування при цьому – пройти процедуру визнання на території Німеччини та завершити цю процедуру не більше ніж через три роки, отримавши повне визнання професійної кваліфікації.

Особи з третіх країн – завдяки партнерству в межах визнання – можуть в'їхати до Німеччини без попереднього визнання своєї іноземної професійної кваліфікації. Після того як людина, перебуваючи у своїй країні, знайшла роботу в Німеччині, вона має укласти зі своїм майбутнім роботодавцем угоду. У цій угоді вона зобов'язується подати заяву про визнання одразу після в'їзду до Німеччини. Фахівець-початківець може в'їхати до Німеччини і не відкладаючи почати працювати. У разі регламентованої професії на певні види діяльності у нього ще не буде дозволу. Роботодавець надає фахівцеві підтримку під час процедури визнання. Він зобов'язаний забезпечити фахівця можливістю отримання кваліфікації, яка потрібна для визнання.

Додаткова інформація про партнерство в межах визнання та його умови наводиться тут:

Як працює партнерство в межах визнання?

Переваги визнання

Перевірка еквівалентності

Також: установлення еквівалентності

У Німеччині уповноважений орган перевіряє: чи еквівалентна іноземна професійна кваліфікація німецькій еталонній професії? Ця перевірка називається перевіркою еквівалентності та здійснюється під час процедури визнання.

Для цієї перевірки уповноваженому органу потрібні всі документи про іноземну професійну кваліфікацію. Наприклад, сертифікат про професійну кваліфікацію та підтвердження професійного досвіду.
 

Перевірка теоретичних знань

Перевірка теоретичних знань — це один із можливих компенсаційних навчальних заходів для осіб із третіх країн, які проходять процедуру визнання для регламентованих медичних професій.

За допомогою перевірки теоретичних знань люди з регламентованою медичною професією можуть компенсувати суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.

Перевірку теоретичних знань виконує уповноважений орган. Перевірка теоретичних знань стосується змісту німецького державного випускного іспиту. Може бути перевірено весь зміст такого випускного іспиту. Однак може бути перевірено не весь зміст.
 

Перекладач (офіційно призначений/уповноважений)

Також:
уповноважений перекладач;
перекладач, який дав присягу;
присяжний перекладач.

Перекладачі роблять переклади з однієї мови на іншу. Інколи переклад офіційних документів потребує підтвердження правильності перекладу. У цьому випадку на документ ставлять офіційну позначку та підпис. Таке підтвердження в Німеччині дозволяється оформляти лише уповноваженим перекладачам. Дозвіл на це їм видає суд. У Німеччині такі перекладачі називаються по-різному. Можливі назви:

 • офіційно призначений;
 • призначений судом;
 • уповноважений;
 • присяжний;
 • такий, що дав присягу.

Разом із заявкою на визнання зазвичай необхідно подавати документи, які мають бути перекладені. Список перекладачів у Німеччині доступний онлайн у базі даних усних і письмових перекладачів управління юстиції федеральної землі.

Іноді уповноважені органи не приймають переклади, виконані офіційно призначеним перекладачем за кордоном! Тому до виконання перекладу необхідно отримати відповідь від уповноваженого органу на запитання: чи можу я доручити переклад моїх документів перекладачу в моїй рідній країні? Посольства Німеччини в інших країнах надають контактну інформацію офіційно призначених або уповноважених перекладачів за кордоном.

База даних усних і письмових перекладачів

посольств Німеччини в інших країнах

 

Підвищення кваліфікації

Також: продовження професійної освіти, підвищення кваліфікації для професійного зростання

Мета підвищення кваліфікації полягає в підтримці або розширенні знань і навичок, здобутих під час професійного навчання. Це дає змогу розвиватися в рамках своєї професійної кваліфікації. А також удосконалювати кар’єрні здібності на ринку праці. 

У Німеччині також існують курси підвищення кваліфікації для людей без професійної освіти. Однак, як правило, ці люди повинні мати професійний досвід.

Підвищення професійної кваліфікації регламентується згідно із Законом про професійну освіту (BBiG) або Ремісничим кодексом. Розрізняють підвищення кваліфікації (наприклад, курси підвищення кваліфікації), перепідготовку й адаптаційне підвищення кваліфікації. Наприкінці навчання також необхідно скласти іспит. Якщо іспит складено успішно, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 

Підприємницька діяльність

Підприємницькою називається економічна діяльність, якою займаються самостійно та під власну відповідальність. Наприклад: керування рестораном, магазином чи ремісничим підприємством. особа, яка займається підприємницькою діяльністю, не має роботодавця.

Підприємницька діяльність має бути зареєстрована. Реєстрацію підприємницької діяльності необхідно виконати до відкриття бізнесу.

У Німеччині діє свобода підприємницької діяльності. Підприємницькою діяльністю може займатися будь-яка людина. Однак для деяких видів підприємницької діяльності потрібен особливий дозвіл, ліцензія або кваліфікаційне посвідчення, щоб займатися нею самостійно. У деяких випадках підприємницька діяльність підлягає особливому нагляду. Такі види підприємницької діяльності також називаються регламентованими. До них належать, наприклад, охоронна галузь, страхове посередництво та послуги з медичного догляду. Для підприємницької діяльності з ремісничих професій діють інші правила.

Багато видів підприємницької діяльності регламентуються Промисловим статутом. Із правилами необхідно ознайомитися до відкриття бізнесу. Інформацію можна отримати в Управлінні промислового нагляду та в Податково-фінансовому управлінні. Для багатьох видів підприємницької діяльності також потрібне визнання іноземної професійної кваліфікації.

Існують види самостійної діяльності, які не є підприємницькою. До них належать так звані вільні професії, наприклад, адвокатська, мистецька чи наукова діяльність.

Професії у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства не є підприємницькою діяльністю. Щодо цих професій діють інші правила. 

Промисловий статут Німеччини

 

Пізні переселенці

Також: репатріанти, російські німці

Пізні переселенці — це особи німецького походження, які переселяються із країн колишнього Радянського Союзу та Східної Європи до Німеччини. Ці особи офіційно визнаються пізніми переселенцями.

Пред’явивши посвідчення пізнього переселенця, ці особи можуть подати заявку на спеціальну процедуру визнання професійної кваліфікації. Інша назва посвідчення пізнього переселенця: посвідчення вимушеного переселенця.
 

Повідомлення про плату

Повідомлення про плату — це офіційний лист від органу влади про витрати на виконання адміністративної роботи, наприклад, на проведення процедури визнання. У повідомленні про плату визначено послуги, які надають органи влади, і витрати.

Посвідка на перебування

Особам із третіх країн потрібен офіційний дозвіл, якщо вони хочуть в’їхати до Німеччини та залишитися тут. Такий дозвіл називається: посвідка на перебування.

Існує 3 види тимчасових посвідок на перебування.

 • Дозвіл на перебування
 • Блакитна карта ЄС
 • Віза

Існує 2 види безстрокових дозволів на перебування:

 • Посвідка на постійне перебування в ЄС
 • Посвідка на проживання

У Німеччині заявка на отримання посвідки на перебування подається до відомства у справах іноземців. За кордоном заявка на отримання посвідки на перебування подається до німецького представництва за кордоном.
Додаткову інформацію можна отримати у Федеральному управлінні з питань міграції та біженців (BAMF).

Інформація про в’їзд для осіб із третіх країн

Інформація про право на перебування

Громадянам країн ЄС і ЄЕЗ не потрібна посвідка на перебування. Громадяни Швейцарії зобов’язані повідомити про своє перебування в Німеччині.

Інформація для громадян ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії

 

Посвідчення про кваліфікацію

Також: свідоцтво про кваліфікацію

Для деяких видів самостійної трудової діяльності та підприємницької діяльності велике значення мають вказані нижче фактори. Особа, яка ними займається, повинна мати спеціальні знання або придатність для певних видів діяльності. Спеціальні знання або придатність для певних видів діяльності мають бути документально підтверджені. Тільки тоді особі буде надано дозвіл на здійснення певних видів професійної діяльності. Документ із таким дозволом називається посвідченням про кваліфікацію або свідоцтвом про кваліфікацію.

Підставою для отримання посвідчення про кваліфікацію є певна теоретична та практична підготовка. Часто доводиться також складати іспит (наприклад, кваліфікаційний іспит). Після цього особа отримує посвідчення або свідоцтво про кваліфікацію як офіційний документ. Для деяких видів діяльності необхідно також підтвердити свою придатність за станом здоров’я або особистісними якостями. Це стосується, наприклад, роботи охоронцем, страховим посередником або інструктором із водіння.

Людина також може здобути спеціальні знання, працюючи за своєю професією. У цьому випадку професійна освіта має таку ж силу, як і свідоцтво або посвідчення про кваліфікацію. Це стосується також іноземної професійної кваліфікації. Уповноважений орган перевіряє, чи визнається іноземна професійна кваліфікація свідоцтвом або посвідченням про кваліфікацію.
 

Придатність за особистісними здібностями
Придатність за особистісними якостями

Для деяких регламентованих професій важливу роль під час подання заявки на визнання відіграє придатність за особистісними якостями. Наприклад, це стосується професій у галузі охорони здоров’я, безпеки, а також у соціальній і педагогічній сфері. У цьому випадку уповноважений орган вимагає під час подання заявки на визнання або перед початком компенсаційного навчального заходу підтвердження придатності за особистісними якостями. Але іноді підтвердження потрібно пред’явити лише під час прийому на роботу. Людина вважається придатною за особистісними якостями, якщо: вона не чинила протиправних дій і є надійною.

Придатність за особистісними якостями можна підтвердити такими документами:

 • довідка про несудимість;
 • витяг із реєстру судимості або рівноцінне свідоцтво із країни походження;
 • довідка про наявність кримінального провадження в суді, наприклад, справа про банкрутство;
 • для громадян ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії: довідка з податкової про відсутність заборгованостей (свідоцтво про благонадійність).

Усі свідоцтва мають бути видані не пізніше, ніж 3 місяці тому.
 

Придатність за станом здоров’я
Придатність за станом здоров’я

Для деяких регламентованих професій важливу роль під час подання заявки на визнання відіграє придатність за станом здоров’я. Наприклад, це стосується професій у галузі охорони здоров’я, безпеки, а також у соціальній і педагогічній сфері. Для цих професій уповноважений орган вимагає підтвердження придатності за станом здоров’я. Зокрема перед початком компенсаційного навчального заходу. Але іноді підтвердження потрібно пред’явити лише під час прийому на роботу. Людина вважається придатною за станом здоров’я, якщо: її психічне та фізичне здоров’я дозволяють працювати за вибраною професією.

Зазвичай, придатність за станом здоров’я можна підтвердити за допомогою медичного свідоцтва. У цьому свідоцтві зазначено, що стан здоров'я негативно не впливатиме на роботу за професією. У більшості випадків це посвідчення має бути видано не пізніше, ніж 3 місяці тому.

Не виключена й така ситуація: уповноважений орган вимагає надати лише особисту заяву про стан здоров’я.
 

Прискорена процедура

Прискорена процедура означає: на процедуру визнання витрачається менше часу, ніж зазвичай. Компанії можуть подавати заяви на прискорену процедуру для в’їзду кваліфікованих спеціалістів із третіх країн. З цією метою компанія укладає угоду з уповноваженим центральним відомством у справах іноземців. Уповноважене відомство в справах іноземців подає заявку на проведення процедури визнання. Відомство в справах іноземців є головним контактним центром для компанії та уповноваженим органом. Для прискореної процедури необхідно дотримуватися певних вимог. Прискорена процедура може скоротити тривалість процесу визнання до 2 місяців. Координування центрального відомства в справах іноземців також здатна прискорити процедуру отримання візи.

Продовження освіти

Займайтеся тренуванням і вдосконаленням власних навичок і знань після завершення професійного навчання. Існують вказані нижче форми продовження освіти.

 • Продовження професійної освіти
 • Продовження загальної освіти
 • Продовження політичної освіти
 • Продовження освіти у вузах (також: продовження наукової освіти)

Продовження професійної освіти передбачає курси з поглиблення та розширення професійних знань. Навчання під час продовження професійної освіти здійснюється за формальними, неформальними та неформалізованими методиками.

Поняття «підвищення кваліфікації» та «продовження освіти» в контексті професійного навчання сьогодні часто використовуються як синоніми. На практиці розрізняють декілька варіантів продовження професійної освіти.

 • Перепідготовка
 • Підвищення кваліфікації для професійного зростання (наприклад, майстеркласи)
 • Адаптаційне підвищення кваліфікації

Можливо, після завершення курсів із продовження освіти необхідно буде скласти іспити. Після завершення курсів із продовження освіти, як правило, видається посвідчення про участь або складання іспиту. Ці посвідчення називаються, наприклад, свідоцтвом про проходження курсів, сертифікатом або атестатом.

Ці посвідчення можуть допомогти під час проходження процедури визнання. Адже в такий спосіб часто можна компенсувати суттєві відмінності між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.
 

Продовження професійної освіти
Професійна кваліфікація

Професійна кваліфікація — це кваліфікація, яка підтверджується документом про освіту або свідоцтвом про кваліфікацію. Вона чітко визначає професію. Професійна кваліфікація також може бути підтверджена професійним досвідом, отриманим у Німеччині або за кордоном.

Професійна кваліфікація — це, наприклад, свідоцтво про професійну підготовку, свідоцтво про підвищення кваліфікації, апробація або дозвіл на роботу за професією чи дозвіл на використання найменування професії.

Для професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном, існує процедура визнання. Перевіряється еквівалентність професійної кваліфікації. Процедура визнання для дипломів про вищу освіту застосовується тільки для документів про закінчення вузів для регламентованих професій. Наприклад, для лікарів або стоматологів. Для дипломів про вищу освіту для не регламентованих професій не застосовується процедура визнання. Для цих дипломів про вищу освіту здійснюється оцінка атестата. Наприклад, для геологів і фізиків.
 

Професійна освіта

Професійною освітою називається сукупність різних заходів або дій у рамках професійного навчання та продовження професійної освіти. Професійна освіта є частиною німецької системи освіти.

Професійне навчання

Професійне навчання — це навчання певній регламентованій професії. Під час професійного навчання стажери набувають усіх необхідних професійних знань і навичок.

Існує 2 види професій, які потребують професійного навчання.

Дуальне професійне навчання
• Шкільне професійне навчання

Професійне навчання регулюється положенням про навчання й іспити.

Дуальне професійне навчання здійснюється на навчальному підприємстві та у професійному училищі. До спеціальностей, які здобуваються під час професійного навчання в рамках дуального професійного навчання, належать, наприклад, автомобільні техніки, економісти роздрібної торгівлі та столяри.

Шкільне професійне навчання відбувається у спеціалізованому професійному училищі. Спеціальності, що здобуваються під час професійного навчання в рамках шкільної освіти, існують у таких галузях, як техніка, охорона здоров’я та виховання. Для прикладу можна назвати медсестер, дипломованих інформатиків і вихователів.

Професійне навчання в Німеччині триває від 2 до 3,5 років. Це залежить від професії, а також шкільного атестата. Як правило, термін навчання зменшується за наявності атестата зрілості.
 

Професійне училище

Професійне училище є одним із видів професійної школи. Професійне училище є навчальним закладом, де проходять шкільну частину дуальної системи професійного навчання.

Професійний досвід

Також: професійна практика

Легальна робота за професією й одночасне отримання професійного досвіду. У Німеччині або в іншій країні.
 

Професійний реєстр

Також: реєстр професій, список професій, реєстр

Список осіб, яким дозволено працювати за професією в конкретному регіоні. Наприклад, реєстр ремісничих підприємств або список архітекторів. Професійний реєстр зазвичай зберігається в уповноваженій палаті.

Таким чином, професійний реєстр має важливе значення для визнання іноземної професійної кваліфікації: для деяких регламентованих професій людина може працювати тільки в тому випадку, якщо її внесено до відповідного професійного реєстру. Це також стосується використання найменування професії. Запис у професійному реєстрі здійснюється лише після успішного визнання.
 

Професії, не регламентовані
Професії, регламентовані
Професія у сфері охорони здоров’я

Термін «медичні професії» стосується всіх професій, де піклуються про людей або надають їм медичну допомогу. Це передбачає виконання великої кількості професійних дій і завдань. Ці професії по-різному регулюються законодавством, й існують певні вимоги до допуску до роботи та до процедури визнання. Але майже для всіх цих професій необхідно пройти процедуру визнання.

Представники медичних професій піклуються про здоров’я людей. До медичних професій належать академічні та не академічні медичні професії. Наприклад, лікар, окуліст і зубний технік.
 

Професія, яка потребує спеціальної підготовки

Професія, отримана в рамках регламентованого професійного навчання. Існує 2 види професій, які потребують спеціальної підготовки:

Профі-фільтр

Профі-фільтр — це спеціальний інструмент на сайті www.anerkennung-in-deutschland.de. Профі-фільтр призначений для експертів і консультантів. Він має різноманітні розширені функції пошуку. Він дає змогу шукати важливу інформацію, наприклад, уповноважені органи, професії відповідно до правових норм, конкретних правил і професійних груп (на основі єдиної національної класифікації професій 2010 (KLDB 2010) Федерального агентства із працевлаштування та Федерального статистичного управління).

Багато людей хочуть детальніше дізнатися про визнання їхньої іноземної професійної кваліфікації на сайті. Для цих людей краще підходить система пошуку пропозицій із визнання.

Процедура визнання

Також:
процедура встановлення еквівалентності освіти,
установлення еквівалентності освіти,
перевірка еквівалентності освіти

Під час процедури визнання уповноважений орган у Німеччині перевіряє іноземну професійну кваліфікацію. Уповноважений орган перевіряє: Чи еквівалентна професійна кваліфікація німецькій еталонній професії?

Для процедури визнання уповноваженому органу потрібні атестати та інші документи, що містять інформацію про зміст і тривалість освіти, у рамках якої було отримано професійну кваліфікацію. При цьому важливими також є свідоцтва та інші документи, які підтверджують професійний досвід.