BIBB Logo
Пропозиція Федерального інституту професійної освіти

Правові підстави

Правову претензію на процедуру визнання законодавчо врегульовано. Це стосується також порядку проведення процедури визнання.

Тут ви знайдете відповіді на наведені нижче запитання.

 

У Німеччині визнання іноземних професійних кваліфікацій регулюють закони та регламенти федерального уряду та федеральних земель. Це означає: Для визнання певних професій діють федеральні закони й регламенти. А для визнання інших професій діють закони й регламенти федеральних земель. Правовими підставами є: Федеральний закон про встановлення професійної кваліфікації, відповідні Закони про оцінювання професійних кваліфікацій федеральних земель, а також норми федеральних і земельних галузевих законів про професії. У цих правових підставах закладено також норми щодо процедури визнання.

Федеральний закон про визнання

Німецький федеральний закон про визнання кваліфікацій є так званим рамковим законом. Це означає: Закон складається з кількох окремих законів чи змін законів. До складу Федерального закону про визнання кваліфікацій входить Закон про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG) і зміни до деяких галузевих законів про професії.

Федеральний закон про визнання кваліфікацій набув чинності 1 квітня 2012 року. Норми з визнання також містяться у Директиві ЄС щодо визнання професійних кваліфікацій від 2005 року. Директива ЄС щодо визнання професійних кваліфікацій регулює визнання за регламентованими професіями для громадян ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії.

Федеральний закон про визнання кваліфікацій охоплює ширшу сферу. Він регулює вказані нижче аспекти.

У Законі про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG) містяться норми щодо процедури визнання, наприклад, вказівки щодо необхідних документів і тривалості процедури. У процедурі визнання відповідно до BQFG ваша професійна кваліфікація завжди порівнюється з актуальною німецькою еталонною професією. Ваш досвід роботи за професією також враховується. Завдяки досвіду роботи за професією ви, можливо, зможете компенсувати суттєві відмінності між вашою іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією.

BQFG має чинність лише в тому випадку, якщо галузеві закони, що регулюють професійну діяльність, не передбачають іншого.
Визнання професійних кваліфікацій за регламентованими професіями регулюють також галузеві закони. До них належить, наприклад, Федеральне положення про порядок здійснення лікарської діяльності.
Право на процедуру визнання надається незалежно від громадянства чи місця проживання. Тобто ви можете подати заявку, зокрема, з-за кордону.

Закони земель про визнання кваліфікацій

Певні професії регламентуються в Німеччині законами та нормами 16 федеральних земель. Усі федеральні землі мають власні закони про оцінювання професійних кваліфікацій і галузеві закони. Наприклад, наведені нижче професії регулюються законами відповідних федеральних земель: вчителі, інженери.

Правові норми щодо пізніх репатріантів

Пізні репатріанти вже з 1953 року мають право на процедуру визнання професійної кваліфікації, що закріплено у Федеральному законі про висланих осіб і біженців (BVFG). З 2012 року на них поширюється дія Закону про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG). Таким чином, пізні репатріанти можуть вибирати процедуру визнання за одним із 2 варіантів. згідно із BVFG або згідно із BQFG.

Процедура визнання відповідно до BVFG полягає в порівнянні з актуальною або чинною раніше еталонною професією. А процедура визнання згідно з BQFG полягає в порівнянні лише з актуальною німецькою еталонною професією. Під час проведення процедури визнання згідно з BQFG також може враховуватися досвід роботи за професією.
Федеральне управління з питань міграції та біженців (BAMF) у своєму флаєрі пояснює обидві процедури визнання для пізніх репатріантів. Посилання наведено внизу цієї сторінки.

Коли та які законодавчі норми діють щодо визнання?

 

Чи є ваша професія регламентованою?

Професійна кваліфікація, отримана в ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії

Професійна кваліфікація, отримана в іншій/третій країні

Чи є ваша професія регламентованою?

Регламентована професія
(наприклад, лікарі, спеціалісти з медичного догляду, майстри-перукарі)

Професійна кваліфікація, отримана в ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії

Директива ЄС про визнання професійних кваліфікацій, галузеві закони, федеральний і земельні закони про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG), федеральний закон про висланих осіб і біженців

Професійна кваліфікація, отримана в іншій/третій країні

Галузеві закони, федеральний і земельні закони про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG), федеральний закон про висланих осіб і біженців

Чи є ваша професія регламентованою?

Не регламентована професія
(наприклад, автомехатронік, повар)

або професія без галузевих норм щодо визнання

Професійна кваліфікація, отримана в ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії

Федеральний та земельні закони про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG), федеральний закон про висланих осіб і біженців

Професійна кваліфікація, отримана в іншій/третій країні

Федеральний та земельні закони про оцінювання професійних кваліфікацій (BQFG), федеральний закон про висланих осіб і біженців

 

Хто приймає рішення про моє визнання?

Рішення про ваше визнання приймає уповноважений орган. Компетентний орган орієнтується на ваше місце роботи й еталонну професію. Ваш уповноважений орган і правові підстави щодо вашої процедури визнання можна знайти в системі пошуку пропозицій із визнання.

Що регулює Закон про імміграцію кваліфікованих фахівців?

З березня 2020 року перший Закон про імміграцію кваліфікованих фахівців полегшив імміграцію кваліфікованих спеціалістів із третіх країн. З листопада 2023 року поступово набув чинності новий закон. Вiн називається: «Закон про вдосконалення імміграції кваліфікованих фахівців». Цей закон розширює можливості для в'їзду до Німеччини з третіх країн – з метою працевлаштування, пошуку роботи або визнання іноземної професійної кваліфікації. Закон про імміграцію кваліфікованих фахівців також встановлює, у яких випадках для в'їзду до Німеччини потрібне визнання професійної кваліфікації.

Коротка інформація щодо суттєвих положень Закону про імміграцію кваліфікованих фахівців наводиться на порталі «Make it in Germany». Посилання див. нижче. Додаткову інформацію щодо варіантiв в'їзду до Німеччини розміщено також на цьому порталі, на сторінці Імміграція.