BIBB Logo
Пропозиція Федерального інституту професійної освіти

Словник термінів - С

Фільтрувати за літерою
С
Свідоцтво про благонадійність

Також:
Набуті права
Підтвердження надійності
Довідка з податкової про відсутність заборгованості
Довідка про відсутність академічної заборгованості
Довідка про відсутність судимості

Свідоцтво про благонадійність — це важливий документ для отримання визнання за багатьма регламентованими професіями. Наприклад, для визнання медичної професії. Свідоцтвом про благонадійність людина підтверджує свою особисту придатність. Документ засвідчує вказані нижче факти.

 • Заявник має право без обмежень працювати в іншій країні за своєю професією.
 • Щодо особи немає кримінального провадження.
 • Заходи покарання або дисциплінарного стягнення щодо особи відсутні.

Свідоцтво про благонадійність видається у країні, у якій знаходилося останнє місце роботи заявника.
 

Свідоцтво про відповідність

Також: сертифікат відповідності ЄС

Свідоцтво про відповідність — це офіційний документ Європейського Союзу (ЄС). Згідно з цією угодою: особа пройшла професійне навчання відповідно до мінімальних стандартів ЄС. Цей документ також називається: свідоцтво про відповідність професійного навчання.

Свідоцтво про відповідність необхідне в описаній нижче ситуації.

• Людина подала заявку на визнання іноземної професійної кваліфікації.
• Ця людина отримала свою професійну кваліфікацію у країні ЄС.
• Вона здобула свою професійну кваліфікацію або розпочала її отримання до того, як країна навчання стала державою-членом ЄС.

Сертифікат відповідності видається для іноземних професійних кваліфікацій з автоматичним визнанням.  Особи отримують свідоцтво про відповідність від уповноваженого органу в державі-члені походження.
 

Свідоцтво про кваліфікацію
Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації підтверджує професійну кваліфікацію. Свідоцтво про підвищення кваліфікації видається після успішного завершення курсів із підвищення кваліфікації.

Існують свідоцтва про підвищення кваліфікації, які порівнюються з рівнем вищого навчального закладу чи університету. Наприклад, із рівнем компетенцій бакалавра та магістра.

Нижче вказано різні свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 • Майстер
 • Консультант
 • Спеціаліст з економіки й організації промислового виробництва
 • Спеціалісти
 • Інженер-економіст
   
Свідоцтво про професійне навчання

Особа має свідоцтво про професійне навчання, якщо вона отримала професійну освіту й успішно склала державний або визнаний державою випускний іспит. Професійне навчання підтверджується, наприклад, свідоцтвом.

Свідоцтво про професійну підготовку

Також: свідоцтво про схвалення, свідоцтво про затвердження

Професійний сертифікат підтверджує, що людині можна займатися певною професією. Це письмове підтвердження, яке в першу чергу видається для регламентованих професій. У свідоцтві про професійну підготовку вказано назву професії, ім’я особи, якій дозволено займатися цією професією, та інші дані, як-от місце та дата видачі.

Наприклад, свідоцтвом про професійну підготовку може бути дозвіл на використання найменування професії, свідоцтво про допуск до лікарської практики, дозвіл на роботу за професією або державне визнання.

Іноді під час процедури визнання також необхідно надати сертифікат про професійну підготовку, отриманий у країні походження
 

Свідоцтво про шлюб

Також: свідоцтво про реєстрацію шлюбу

Свідоцтво про шлюб — це офіційний документ, що засвідчує шлюб.

Свідоцтво про шлюб видається уповноваженим органом РАГСу. Розірвання шлюбу також фіксується у свідоцтві про шлюб.
 

Свобода надання послуг

Свобода надання послуг означає, що люди, які самостійно пропонують послуги в одній країні Європейського Союзу (ЄС), також можуть пропонувати їх у будь-якій іншій країні ЄС. Однак це стосується лише самозайнятих осіб. Це комерційна, реміснича або позаштатна діяльність, яка пропонується іншим. Свобода надання послуг поширюється лише на тимчасову та разову діяльність. це не постійний варіант, і він не поширюється на найманих працівників. Це регулюється свободою економічної діяльності.

Тільки для регламентованих професій, як-от лікар, про цю діяльність необхідно завчасно повідомити в письмовій формі уповноважений орган у Німеччині.

Будь-хто, хто хоче працювати в Німеччині не за наймом на постійній основі, повинен отримати визнання професійної кваліфікації в Німеччині. Це стосується також заявників.
 

Середній спеціальний навчальний заклад

Середній спеціальний навчальний заклад є одним із видів професійної школи. Тут людина, яка має завершену професійну освіту та досвід роботи за професією, може продовжити освіту або підвищити кваліфікацію. Продовжити освіту можна в умовах повного чи неповного робочого дня. Середні спеціальні навчальні заклади пропонують вказані нижче можливості для продовження освіти або підвищення кваліфікації.

 • Розширені та поглиблені навчальні курси
 • Заходи корекційного подальшого навчання

Робота середніх спеціальних навчальних закладів регламентується лише на рівні федеральних земель.
 

Сертифікат ЄС

Також: сертифікат ЄС

Англійською: Certificate of Professional Experience

Для роботи в одній із країн-членів ЄС часто потрібне офіційне підтвердження досвіду роботи за професією в іншій країні-члені ЄС. Так званий сертифікат ЄС особливо важливий у Німеччині для професій у ремісничій сфері, а також у сфері промисловості та торгівлі.

Сертифікат ЄС видається для професії уповноваженим органом у рідній державі-члені.

Сертифікація, офіційна
Система пошуку пропозицій із визнання

Система пошуку пропозицій із визнання — це спеціальний інструмент на сайті www.anerkennung-in-deutschland.de для пошуку інформації про визнання. Вона полегшує людям пошук інформації на цьому сайті. Наприклад, тут надається інформація про уповноважений орган, про особливості професії, витрати на процедуру визнання та необхідні документи.

Система пошуку пропозицій із визнання

 

Спеціалізоване професійне училище

Спеціалізоване професійне училище є одним із видів професійної школи. У спеціалізованому професійному училищі учні можуть пройти повне шкільне навчання.

Є й інші пропозиції в спеціалізованому професійному училищі, де, наприклад, викладаються лише частини професійного навчання.
 

суттєві відмінності

Під час процедури визнання уповноважений орган перевіряє: наявність суттєвих відмінностей між іноземною професійною кваліфікацією та німецькою еталонною професією. Наприклад, із точки зору тривалості навчання, отриманих знань і вмінь, а також набутих навичок.

Для людей, які не отримують повного визнання, ці відмінності вказуються в рішенні про визнання. Ці відмінності називаються суттєвими.