Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi Daha fazla bilgi

Terimler sözlüğü - Y

Harflere göre filtrele
Y
Yasalarla düzenlenmemiş meslekler

Almanca: Nicht reglementierte Berufe

Yasalarla düzenlenmeyen meslekler için belli resmi talimatlar geçerlidir. Yani meslekte çalışabilmek için gerekli olan meslek izni yoktur. Yasalarla düzenlenmeyen mesleklerde yurt dışındaki mesleki yeterliliğinizle doğrudan Alman piyasasına başvurabilir veya serbest meslek sahibi olarak çalışabilirsiniz. Almanya'da tüm meslekler örn. ikili mesleki eğitim ilkelerine göre yasalarla düzenlenmemiştir.  Bu tür bir meslekte çalışmak için denklik zorunlu koşul değildir. Fakat yasalarla düzenlenmeyen bir meslekte de diploma denklik işlemleri yasal olarak talep edilebilir.

Yerleşme özgürlüğü

Almanca: Niederlassungsfreiheit

Yerleşme özgürlüğü, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının başka bir AB ülkesine yerleşme haklarıdır. Yerleşme endüstriyel, ticari, zanaat veya kazanç getirici faaliyette bulunmak kendi başına çalışma anlamına gelir.

Almanya'da örn. doktor gibi yasalarla düzenlenen mesleklerde çalışmak ancak mesleki yeterlilik denkliği dile mümkündür.

Yeterlilik değerlendirmesi

Almanca: Qualifikationsanalyse

Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG) ikili eğitim mesleklerinde ve ustalar için mesleki yetkinliklerini bir yeterlilik değerlendirmesiyle tespit ettirme olanağı sunar. Yeterlilik değerlendirmesi, örn. sürgün nedeniyle mesleki yeterlilik ana vatandan belge isteyerek dokümanlarla belgelenemediği durumlarda yapılır. Yetkili Mercinin evrakların içeriği veya doğruluğu konusunda tereddütlerinin olduğu durumlarda (bkz. BQFG Madde 14 veya HwO madde 50b Paragraf 4). Mesleki yetkinlikler örn. deneme süresi, mesleki sohbet veya bir işletmede deneme süresinde çalışırken uzmanlar tarafından değerlendirilir. Gerekli evrakları ibraz edemediğiniz için kusurlu olamazsınız. Yetkili Merci evrakları kusurlu olmadan ibraz edemediğinize dair yemin yerine geçmesi bildirilebilir.

Sıkça sorulan sorular - Yeterlilik değerlendirmesi

Yeterlilik sınavı

Almanca: Eignungsprüfung
Ayrıca: Defizitprüfung

Yeterlilik sınavı AA/AEA/İsviçre vatandaşları için telafi programıdır.

Yasalarla düzenlenen meslekte diploma denklik işlemlerinde mesleki yeterliliğiniz ile Alman referans meslek arasında önemli farklar tespit edilirse yeterlilik sınavına girebilirsiniz. Yeterlilik sınavı sadece ilgili mesleğin Almanya'da icra edilmesine yönelik gerekli olan fakat dokümanlarla belgelenemeyen içeriklerle ilgilidir. Yeterlilik sınavında ana vatanınızda mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığınız dikkate alınır.

Yetkili Merci

Almanca: Zuständige Stelle

Yetkili Merciler geçerli yasa ve yönetmeliklere dayanarak diploma denklik işlemlerini yürüten resmi daire veya enstitülerdir.

Yetkinlik belgesi

Almanca: Befähigungsnachweis

Ayrıca: Sachkundenachweis

Bazı serbest meslek faaliyetleri ve esnaf ve zanaatkârlık için aşağıdakiler önemlidir: Meslek bilgisine veya belirli faaliyetleri gerçekleştirme yeteneğine sahip olunmalıdır. Uzmanlık bilgilerinin veya yeterliliklerinin belge ile kanıtlanması zorunludur. Ancak o zaman meslekte belirli faaliyetlerde bulunma izni verilir. Bu izne sahip belgeye yetkinlik belgesi veya yeterlilik belgesi denir.

Bir yetkinlik belgesi için belirli bir teorik ve pratik eğitim gereklidir. Genellikle bir sınav da yapılır (örneğin meslek bilgisi sınavı). Kişi daha sonra resmi bir belge olarak yetkinlik belgesini veya yeterlilik belgesini elde eder. Bazı faaliyetler için ayrıca sağlık açısından veya kişisel açıdan uygunluk belgelenmelidir. Bu durum örneğin; vasi, sigorta komisyoncusu veya sürücü eğitmeni için söz konusudur.

Mesleki bilgi çalışma esnasında da edinmiş olabilir. Bu durumda mesleki eğitim, yetkinlik veya yeterlilik belgesi kadar geçerlidir. Bu, yabancı bir mesleki yeterlilikle de mümkündür. Yetkili makam, yabancı mesleki yeterliliğin bir yetkinlik veya yeterlilik belgesine denk olup olmadığını kontrol eder.