BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - Y

Harflere göre filtrele
Y
Yasalarla düzenlenmemiş meslekler

Almanca: Nicht reglementierte Berufe

Yasalarla düzenlenmeyen meslekler için belli resmi talimatlar geçerlidir. Yani meslekte çalışabilmek için gerekli olan meslek izni yoktur. Almanya'da tüm meslekler örn. ikili mesleki eğitim ilkelerine göre yasalarla düzenlenmemiştir. Bu tür bir meslekte çalışmak için denklik zorunlu koşul değildir.

Yerleşme özgürlüğü

Almanca: Niederlassungsfreiheit

Yerleşme özgürlüğü, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının başka bir AB ülkesine yerleşme haklarıdır. Yerleşme endüstriyel, ticari, zanaat veya kazanç getirici faaliyette bulunmak kendi başına çalışma anlamına gelir.

Almanya'da örn. doktor gibi yasalarla düzenlenen mesleklerde çalışmak ancak mesleki yeterlilik denkliği dile mümkündür.

Yeterlilik belgesi
Yeterlilik değerlendirmesi

Almanca: Qualifikationsanalyse

Yeterlilik değerlendirmesi, bir mesleki yeterlilik belgesinin özel bir formudur. Bu belge, şu şartlar altında istenir:

•    Kişi, mesleki yeterliliği için bir denklik başvurusunda bulunmuşsa.
•    Kişi, ikili nitelikli meslekte veya usta olarak çalışmak istiyorsa.
•    Kişi, kendi hatasından kaynaklanmayacak şekilde önemli belgeleri sunamıyorsa.
•    Yetkili makam sunulan belgelerin doğruluğundan şüphe ediyorsa.

Yeterlilik değerlendirmesinde mesleki bilgi ve beceriler, örneğin iş denemesi, mesleki sohbet olarak veya bir işletmede deneme işi yapılarak uygulamalı olarak belgelenir.

Kişi, belgelerinin kaybolmasına kendisi neden olmamalıdır. Yetkili makam, kişinin buna dair yemin etmesini talep edebilir. Yeterlilik değerlendirmesi Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG) ve Zanaat Yönetmeliği (HwO) kapsamına girmektedir.

Sıkça sorulan sorular - Yeterlilik değerlendirmesi

Yeterlilik sınavı

Almanca: Eignungsprüfung
Ayrıca: Açık sınav (Defizitprüfung)

Yeterlilik sınavı AA/AEA/İsviçre vatandaşları için telafi programıdır.

Yasalarla düzenlenen meslekte diploma denklik işlemlerinde mesleki yeterliliğiniz ile Alman referans meslek arasında önemli farklar tespit edilirse yeterlilik sınavına girebilirsiniz. Yeterlilik sınavı sadece ilgili mesleğin Almanya'da icra edilmesine yönelik gerekli olan fakat dokümanlarla belgelenemeyen içeriklerle ilgilidir. Yeterlilik sınavında ana vatanınızda mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığınız dikkate alınır.

Yetkili Merci

Almanca: Zuständige Stelle

“Yetkili merci” diploma denklik işlemlerini yürütür. Yetkili merci örnek olarak, bir kurum, bir resmi daire veya bir oda olabilir. Denklik bulucuyu kullanarak hangi mercinin denklikten sorumlu olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yetkinlik belgesi

Almanca: Befähigungsnachweis

Ayrıca: Yeterlilik belgesi [Sachkundenachweis]

Bazı serbest meslek faaliyetleri ve esnaf ve zanaatkârlık için aşağıdakiler önemlidir: Meslek bilgisine veya belirli faaliyetleri gerçekleştirme yeteneğine sahip olunmalıdır. Uzmanlık bilgilerinin veya yeterliliklerinin belge ile kanıtlanması zorunludur. Ancak o zaman meslekte belirli faaliyetlerde bulunma izni verilir. Bu izne sahip belgeye yetkinlik belgesi veya yeterlilik belgesi denir.

Bir yetkinlik belgesi için belirli bir teorik ve pratik eğitim gereklidir. Genellikle bir sınav da yapılır (örneğin meslek bilgisi sınavı). Kişi daha sonra resmi bir belge olarak yetkinlik belgesini veya yeterlilik belgesini elde eder. Bazı faaliyetler için ayrıca sağlık açısından veya kişisel açıdan uygunluk belgelenmelidir. Bu durum örneğin; vasi, sigorta komisyoncusu veya sürücü eğitmeni için söz konusudur.

Mesleki bilgi çalışma esnasında da edinmiş olabilir. Bu durumda mesleki eğitim, yetkinlik veya yeterlilik belgesi kadar geçerlidir. Bu, yabancı bir mesleki yeterlilikle de mümkündür. Yetkili makam, yabancı mesleki yeterliliğin bir yetkinlik veya yeterlilik belgesine denk olup olmadığını kontrol eder.