BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - A

Harflere göre filtrele
A
AB mesleki deneyim sertifikası

Almanca: EU-Bescheinigung
Ayrıca: EG-Bescheinigung
   

Bir AB ülkesinde çalışmak için, genellikle başka bir AB ülkesindeki mesleki deneyimin resmi kanıtı gereklidir. Söz konusu olan AB mesleki deneyim sertifikası, Almanya'da özellikle zanaat ve sanayi ile ticaret alanındaki meslekler için önemlidir.

AB mesleki deneyim sertifikası, gelinen üye devletteki meslek için yetkili makam tarafından verilir.

AB Mesleki Denklik Direktifi

Almanca:  EU-Berufsanerkennungsrichtlinie  
Ayrıca: Berufsanerkennungsrichtlinie, Anerkennungsrichtlinie

AB Mesleki Denklik Direktifi resmi adı "Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 7 Eylül 2005 tarihli, 2005/36/AT sayılı mesleki yeterliliklerin denkliği hakkındaki direktif". AB Mesleki Denklik Direktifi yasalarla düzenlenen meslekler için geçerlidir ve AB üye devletlerinde kazanılan mesleki yeterliliklerin AB üye devletleri vatandaşları için karşılıklı denkliğine yönelik ölçüt ve işlem yasalarını belirler. Mesleki yeterliliklerin denkliğinin  değerlendirilmesi için direktife "önemli farklar" kavramı eklenmiştir. Direktif, Yetkili Mercinin ilgili meslekteki mesleki deneyiminizi dikkate alması gerektiğini belirler ve mesleki yeterliliklerinizdeki önemli farkların Alman referans mesleğe göre eşitlenmesi gerektiğini belirtir. Buna rağmen hala önemli farklar varsa  bunar adaptasyon yeterlilik kurslarıyla eşitlenebilir.

Direktif 15 Ekim 2005'te yürürlüğe girmiştir ve 2013/55/AB sayılı direktifle yeniden düzenlenmiştir.

AB/ABA/İsviçre

Almanca: EU/EWR/Schweiz

Avrupa Birliği ülkeleri (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (ABE) ve İsviçre. AB üye ülkeleri: Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Romanya, Slovakya, Sırbistan, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Mısır.

ABA ülkeleri tüm AB üye devletleri ayrıca İzlanda, Lichtenstein ve Norveç'tir.

İsviçre, AB ile karşılıklı anlaşmaları baz alarak mesleki tanıma ve denklik için Avrupa sistemine katılmaktadır.

Adaptasyon kursu

Almanca: Anpassungslehrgang

Adaptasyon kursu yasalarla düzenlenen sağlık hizmeti meslekleri alanında telafi programıdır. Adaptasyon kursuna başarılı katılımla

Alman referans meslekle aradaki önemli farkları eşitleyebilirsiniz. Adaptasyon kursu ilgili yasalarla düzenlenen mesleklerin örn. hastanedeki sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcının nitelikli profesyonellerin gözleminde pratik icrasıdır. Muhtemelen bununla ek ileri eğitim bağlıdır. Adaptasyon kursunun süresi denklik kararınızda tespit edilmiş önemli farklılıklara bağlıdır. Adaptasyon kursu maksimum 3 yıl sürer. Adaptasyon kursu başarıyla tamamlanırsa tam denklik alabilirsiniz.

 

Adaptasyon yeterlilik kursu

Almanca: Anpassungsqualifizierung

Adaptasyon yeterlilik kursuyla yasalarla düzenlenmeyen mesleklerde mesleki yeterliliğini ile Alman referans meslek arasındaki önemli farkları eşitleyebilirsiniz. Böylece hala tam denklik edinilebilir. Bunun için başarıyla tamamladıktan sonra Yetkili Merciye ardıl başvuruda bulunabilirsiniz.

Alman kökenli göçmenler

Almanca: Spätaussiedler
Ayrıca: Aussiedler, Russlanddeutsche

Alman kökenli göçmenler, eski Sovyetler Birliği'nden veya Doğu Avrupa'dan Almanya'ya göç eden Alman kökenli kişilerdir. Bu insanlar resmen Alman kökenli göçmenler olarak tanınır.

Alman kökenli göçmenlik belgesi ile bu kişiler özel bir mesleki denklik prosedürü için başvurabilirler. Alman kökenli göçmenlik belgesinin diğer adı, sınır dışı edilen kimliğidir.

Ana vatanın üyelik durumu

Almanca: Herkunftsmitgliedstaat

Anavatanın üyelik durumu kişinin anavatanının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden biri olduğunu belirtir. AB vatandaşıysanız anavatanınızdan göçme ve başka bir AB ülkesine göçme ve burada ikamet etme hakkına sahipsiniz.

Anavatan

Almanca: Herkunftsland
Ayrıca: Herkunftsstaat, Heimatland

Kişinin geldiği ülkedir. Genelde bu kişi bu ülkenin vatandaşlığına sahiptir.

Ardıl başvuru

Almanca: Folgeantrag
Ayrıca: Sonradan başvuru [Nachfolge·antrag],
yeniden kabul başvurusu [Wiederaufnahme·antrag]

Takip başvurusu, tanınmaya yönelik yeni bir başvurudur. Başvuruyu adaptasyon yeterlilik kursuyla sonra yaparsınız. Sorumlu organ daha sonra temel farklılıkların uzlaştırılıp uzlaştırılmadığını kontrol eder. O zaman tam denklik alacaksınız.

Avrupa Meslek Kimliği (EBA)

Almanca: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Avrupa Meslek Kimliği (EBA)mesleki yeterliliklerin denkliği için elektronik bir prosedürdür. Yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerlidir.

EBA şu anda aşağıdaki meslekler için mevcuttur:

  • Eczacı
  • Hemşire
  • Fizyoterapist
  • Dağcılık rehberi
  • Emlakçı

EBA hakkında daha fazla bilgiye git
Your Europe: European Professional Card - EPC