BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Nasıl denklik alırım?

Mesleki yeterliliğinizi tanıtmak istiyorsanız, başvuru yapmanız gerekmektedir. Bunun için Almanya’daki referans mesleği ve Almanya’da nerede çalışmak istediğinizi bilmeniz gerekmektedir.

Adam öne doğru bir çizim tahtası tutuyor
pdf, 532 KB
Anerkennung in Deutschland, 2023

Yabancı mesleki yeterliliklerin Almanya’da tanınması

Broşür, tanınma yolundaki önemli aşamaları açıklamakta ve ücretsiz bilgi ve tavsiye kaynaklarını listelemektedir. Şimdi 12 dilde görüntülenebilir ve sipariş edilebilir.

Broşürü indir

Adım adım denklik

Referans mesleği bulma

Denklik bulucudan Almanya’daki mesleklere ilişkin bilgileri bulabilir ve referans mesleğinizi seçebilirsiniz. Mesleğinizin yasayla düzenlenip düzenlenmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca zorunlu olarak bir denkliğe ihtiyacınızın olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Sürecin sonunda bir danışmanlık merkezinin iletişim verilerini edinirsiniz.

Denklik bulucudan aynı zamanda yetkili mercinin iletişim verilerini ve denklik prosedürüne ilişkin ayrıntılı bilgileri de bulabilirsiniz.

1

Danışmanlık hizmetinden faydalanma

Denklik başvurusu yapmadan önce bilgi alın!
Danışmanlık merkezi size denklik prosedürü hakkındaki tüm önemli bilgileri verecektir. Ayrıca siz başvuru yapmadan önce maddi desteğe ilişkin soruları da bir danışmanlık görüşmesinde açıklığa kavuşturacaktır.

Yakınınızdaki danışmanlık merkezinin adresini ve iletişim verilerini denklik bulucudan bulabilirsiniz.

2

Başvuru yapma

Denklik başvurunuzu yetkili merciye yapmanız gerekmektedir.

Yetkili mercilerdeki çoğu çalışan yalnızca Almanca konuşmaktadır. Bu nedenle de önceden bir danışmanlık hizmeti almak yardımcı olacaktır.

Daima aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Başvuru formu veya şekle bağlı olmayan başvuru
  • Kimlik belgesi
  • Mesleki yeterliliğinizin kanıtı
  • Mesleki yeterliliğinizin içerikleri ve süresi hakkında kanıtlar

Çoğu durumda başka belgeler de ibraz etmeniz gerekmektedir. Hangi belgeleri ibraz etmeniz gerektiğini denklik bulucudan öğrenebilirsiniz.

Mesleki yeterliliğiniz için artık tüm belgelere sahip değil misiniz? O zaman mesleki becerilerinizi belki uygulamalı olarak bir yeterlilik analizi ile kanıtlayabilirsiniz. İkili nitelikli meslekler, ustalık meslekleri veya ileri eğitimli meslekler için yeterlilik analizi bulunmaktadır. Bir yeterlilik analizi şunlar olabilir:

•    İş denemesi

•    Mesleki sohbet

•    Bir işletmede deneme çalışmaları

Yasayla düzenlenmiş alanda başka prosedürler de bulunmaktadır. Örn. bir adaptasyon kursuna gidebilir veya bir sınava girebilirsiniz.

Avrupa Birliği‘nden (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) mı geliyorsunuz? O zaman aşağıdaki alanlarda AB’ye Avrupa Meslek Kimliği (EBA) için başvurabilirsiniz: Eczacı, dağ kılavuzu, emlakçı, bakım personeli, fizyoterapist

EBA için AB’nin İnternet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Ancak başka herhangi bir denklik başvurusu yapmanıza gerek yoktur.

3

Başvuruyu işleme koyma

Yetkili merci denklik başvurunuzu işleme koyar. En geç bir ay sonra belgelerinizin varıp varmadığına ilişkin bir mesaj alırsınız. Bu mesajda aynı zaman başka belge ibraz etmeniz gerekip gerekmediği de yazılıdır. Belgeler tamam ise, sonucu içeren haberi almanız azami 3 ay sürmektedir. Bazı durumlarda yetkili merci denklik prosedürünü bir ay kadar uzatabilmektedir. Prosedürde meslek tecrübeniz de dikkate alınabilir.

Denklik prosedürü daha uzun da sürebilir. Örn. belgeler eksik olduğu için bir yeterlilik analizi yürütüldüğünde.

4

Haber alma

Denklik prosedürünün sonucu bir haber ile iletilir. Bazen bu haber denklik haberi, eşdeğerlik haberi veya ara bildirim olarak da adlandırılmaktadır.

Yasayla düzenlenmiş mesleklerde aşağıdaki sonuçlar görülmektedir:

Denklik: Mesleki yeterliliğiniz Almanya’daki referans meslekle eşdeğerdir. Ve meslek ruhsatı için diğer koşulları yerine getirdiniz, örn. kişisel yeterliliğiniz veya dil bilginiz konusunda.

Denklik yok: Mesleki yeterliliğiniz eşdeğer değildir. Mesleki yeterliliğiniz ile Almanya’daki referans meslek arasında önemli farklar bulunmaktadır. Buna rağmen birçok durumda denklik alabilirsiniz: örn. bir telafi programı ile.

Denklik yok: Mesleki yeterliliğiniz eşdeğerdir. Ancak meslek ruhsatı için diğer koşulları yerine getirmediniz.

Sonuçların başka tanımları da olabilir. Bu tanımları denklik bulucudan bulabilirsiniz.

Yasayla düzenlenmemiş mesleklerde aşağıdaki sonuçlar görülmektedir:

Denklik: Mesleki yeterliliğiniz Almanya’daki referans meslekle eşdeğerdir.

Kısmi denklik: Mesleki yeterliliğinizin bir kısmı eşdeğerdir. Diğer kısmında önemli farklar bulunmaktadır. Bir adaptasyon yeterlilik kursuna gidiyorsanız, katılım gerçekleştikten sonra tam denklik alabilirsiniz.

Denklik yok: Mesleki yeterliliğinizin Almanya’daki referans meslek ile aralarında olan farklar çok büyük.

5

Denklik alamadığımda ne yapacağım?

Bir yeterlilik kursuna katılım gerçekleştikten sonra Denklik alabilirsiniz. Bu konuya ilişkin bilgi alın! Birçok yeterlilik kursu ücretsizdir. Aşağıdaki türde yeterlilik kursları da bulunmaktadır:

Yasayla düzenlenmiş mesleklerde bir Telafi programına katılabilirsiniz. Telafi programının haberdeki önemli farkları telafi etmesi gerekmektedir. Katılım gerçekleştikten sonra belgeyi Yetkili Merciye ibraz edersiniz. Ardından pozitif haber alırsınız. Genelde Denklik için yeni başvuru yapmanıza gerek yoktur.

Yasayla düzenlenmemiş mesleklerde bir Adaptasyon yeterlilik kursuna gidebilirsiniz. Katılım sağlandıktan sonra bir belge alırsınız. O zaman ardıl Denklik başvurusu yapabilirsiniz. Bu başvuruyu belge ve diğer dokümanlarınızla birlikte yetkili merciye ibraz edersiniz.