Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi Daha fazla bilgi

Terimler sözlüğü - I

Harflere göre filtrele
I
İkili mesleki eğitim

Almanca:  Duale Berufsausbildung
Ayrıca:  duales System

bkz. mesleki eğitim

İleri eğitim

Almanca: Weiterbildung

Eğitimden sonra kendi becerilerinizi ve bilgilerinizi geliştirin ve ilerletin. Aşağıdaki ileri eğitim türleri mevcuttur:

  • Meslek ileri eğitimi
  • Genel ileri eğitim
  • Politik ileri eğitim
  • Yükseköğretimde ileri eğitim (ayrıca: akademik ileri eğitim)

Mesleki ileri eğitimi, mesleki bilginin derinleştirilmesini ve desteklenmesini içeren kursları kapsar. Meslek ileri eğitiminde öğrenme, örgün, örgün değil veya yaygın olarak gerçekleştirilir.

Gelişmiş eğitim” ve “ileri eğitim” terimleri genellikle mesleki bağlamda eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Uygulamada, ileri mesleki eğitim için aşağıdaki ayrım bulunmaktadır:

  • Yeniden mesleki eğitim
  • Meslekte yükselme eğitimi (örn. ustalık kursları)
  • İntibak eğitimi

İleri eğitimin sonunda bir sınava girmek gerekebilir. İleri eğitimin sonunda genellikle katılım belgesi veya sınavda başarı belgesi verilir. Bu belgeler örn., katılım sertifikası veya diploma olarak adlandırılır.

Bu belgeler denklik prosedüründe yardımcı olur. Çünkü yabancı mesleki yeterlilikler ile Alman referans meslek arasındaki önemli farklılıklar bununla telafi edilebilir.

İleri eğitim diploması

Almanca: Weiterbildungsabschluss

İleri eğitim diploması bir mesleki yeterliliktir. Bir kişi örgün mesleki ileri eğitimini başarıyla tamamladığı taktirde bir ileri eğitim diploması elde eder. Kişi ayrıca devlet veya devlet tarafından onaylı final sınavını başarıyla geçmelidir.

Meslekte yükselme ileri eğitiminden sonraki ileri eğitim diplomaları örn., usta ve işletme yöneticisidir.

Bu iki ileri eğitim diploması Zanaatkârlar Yönetmeliği (HwO) ve Meslek Eğitimi Kanunu‘nda (BBiG) düzenlenmiştir.

Meslek liselerinde de ileri eğitim diplomaları mevcuttur. Bunlar federal devletler tarafından düzenlenmektedir. Bunlar arasında, örn., devlet tarafından onaylı işletme ekonomisti ve devlet tarafından onaylı teknisyen yer alır.

Akademik tıp meslekleri ile ilgili bazı dallarda özel ileri eğitimler de bulunmaktadır. Örneğin; uzman eczacılık için. Sorumlu oda, bu ileri eğitimleri, ileri eğitim yönetmeliklerinde düzenler.

İleri eğitim diploması

Almanca: Fortbildungsabschluss

İleri eğitim diploması, ileri mesleki eğitimin başarıyla tamamlanmasıyla edinilen diplomadır. İleri eğitim diploması mesleki eğitime göre üniversite diploması akademik yetkinlik seviyesinde hatta yüksek lisansla kıyaslanabilen mesleki yeterliliktir.

İleri eğitim komiteleri örn. zanaat, endüstri veya ziraat uzmanları, ayrıca uzman danışmanlar, teknik işlemciler, ticaret uzmanları veya işletme uzmanları gibi uzmanlardır.

İleri eğitim, mesleki

Almanca: Fortbildung, berufliche
Ayrıca: Aufstiegsfortbildung

İleri eğitimin amacı mesleki eğitimlerde kazanılan beceriler, bilgiler ve kabiliyetleri edinme, uyarlama veya geliştirmektir. Bu şekilde meslekte yükselme mümkündür. İleri mesleki eğitimler Mesleki Eğitim Kanunu (BBiG) veya Zanaat Yönetmeliği (HwO) uyarınca düzenlenir. İçerikler, hedefler, talepler ve sınav yöntemleri ve sınav koşulları sınav komitesini de ayarlayan Yetkili Merciler tarafından belirlenir. İleri eğitimin başarıyla tamamlanması ileri eğitim diploması kazanılmasını sağlar.

İleri mesleki eğitim Almanya'da genellikle mesleki eğitime eklenir. Fakat erişim ilgili mesleki deneyimle de mümkündür.

IMI (Internal Market Informationssystem)

Almanca:  IMI (Internal Market Informationssystem)

IMI, Avrupa Birliği pazarları dahilindeki bilgi sistemidir. IMI, Avrupa Ekonomi Alanındaki resmi merciler arasındaki bilgi alışverişine yönelik IT korumalı ağdır.

İş piyasasına erişim

Almanca: Arbeitsmarktzugang

Alman iş piyasası için yasal veya mesleki koşuldur. İş piyasasına erişim Oturma Kanunu (AufenthG) ile düzenlenir.  AB/ Avrupa Ekonomik alanı / İsviçre vatandaşları için üçüncü ülke vatandaşlarından farklı düzenlemeler geçerlidir.  AB/ Avrupa Ekonomik alanı / İsviçre vatandaşları için yerleşme özgürlüğü geçerlidir.

İş yeri kaydı

Almanca: Gewerbeanmeldung

Almanya'da işletme açmak istenirse işletme, işletme dairesine bildirilmelidir. Ardından resmi belge, "işletme belgesi" alınır.

İşlem masrafları

Almanca: Verfahrenskosten

İşlem masrafları, diploma denklik işlemlerinde Yetkili Merci tarafından talep edilen vergilerdir ve bunlar ödenmelidir.

İşlem masraflarına ek olarak örn. çeviriler, dokümanlarınızın tasdiki için ek masrafların oluşması söz konusu olabilir. Finansal desteğe yönelik seçenekleri "Finansman seçeneklerinden" bulabilirsiniz

Finansman seçenekleri

İyi durum belgesi

Almanca: Certificate of Good Standing

İyi durum belgesi, pek çok yasayla düzenlenmiş mesleğin denkliği için önemli bir belgedir. Örneğin, tıp mesleğinde denklik için.  İyi durum belgesi bir kişinin kişisel açıdan uygunluğunu kanıtlar. Belgede şunlar yer alır:

  • Başvuru sahibi, mesleğinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın başka bir ülkede çalışabilir.
  • Kişiye karşı açılan bir ceza davası bulunmamaktadır.
  • Kişinin sabıka kaydı veya disiplin cezası bulunmamaktadır.

İyi durum belgesi, başvuranın en son çalıştığı ülkede düzenlenir.