BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - O

Harflere göre filtrele
O
Odalar

Almanca: Kammern

Odalar profesyonel meslek kuruluşlarıdır. Ustalar odalarda resmi yasal ve hatta genellikle Eyalet Hukukuna göre teşkilatlandırılmaktadır. Odalar üyelerinin çıkarlarını temsil eder ve resmi görevler üstlenirler. Odalar örn. meslek izinleri verir ve eğitim ve kontrol direktiflerine etki ederler. Odalar mesleki yeterliliklerin denkliği için Yetkili Merciler de olabilir. Zanaatkarlar odası (HWK) örn. zanaat meslekleri içi yetkilidir. Endüstri ve ticaret odaları (HIK) ticari, endüstriyel teknik ve sanatsal meslekler için yetkilidir. Şehir, orman ve ekonomi meslekler için tarım bakanlıkları veya tarım odaları yetkilidir.

Olumlu liste

Almanca: Positivliste

Olumlu liste, tüm tercih edilmeyen mesleklerin bir listesidir. Federal İstihdam Dairesi (BA) tarafından düzenli olarak yeniden oluşturulur.

Almanya'da belirli mesleklerde çok az çalışana rastlanır. Bu mesleklere tercih edilmeyen meslekler denir.

Onama

Almanca: Approbation

Onama, federal hükumetin resmi meslek ruhsatıdır. Onama ile Almanya'da akademik bir sağlık hizmeti mesleğine örn. doktor veya eczacı olarak sürekli ve kısıtlama olmaksızın çalışabilirsiniz.

Otomatik denklik

Almanca: Automatische Anerkennung

Yasalarla düzenlenen bazı meslekler için Avrupa Birliğinde (AB) otomatik denklik vardır. Otomatik denklik doktorlar ve diş doktorları ayrıca uzman doktor ileri eğitimleri için otomatik denklik vardır. Ayrıca veterinerler, eczacılar, hasta bakıcıları, ebeler ve doğum uzmanları ayrıca mimarlar için otomatik denklik vardır.

Bu meslekler için tüm AB'de mesleki yeterlilikte tek tip standartlar vardır. Meslekler AB Mesleki Denklik Direktifi (2005/36/AT) ekinde listelenmiştir.

Otomatik denklik için de Yetkili Merciye başvuru yapılmalıdır. Diploma denklik işlemlerinde denklik için özel kontrol yapılması gerekmez.

Oturma izni

Almanca:  Aufenthaltstitel

Üçüncü ülkelerden gelen kişiler, Almanya’ya giriş yapabilmek ve burada ikamet edebilmek için resmi bir izin almaları gerekmektedir. Bu iznin adı: Oturma izni

3 tür kısıtlamalı oturma izni vardır: 

  • Oturma belgesi
  • AB mavi kartı
  • Vize

2 tür kısıtlamasız oturma izni vardır: 

  • AB içi sınırsız oturma izni
  • Yerleşme izni

Almanya’da oturma izni için yabancılar dairesine başvurulmaktadır. Yurtdışında ise oturma izni için Alman konsolosluklarına başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Federal Göç ve Mülteciler Dairesine (BAMF) danışabilirsiniz.

Üçüncü ülkelerden gelen kişilerin ülkeye giriş işlemleri hakkında bilgi
Oturum hakkı hakkında bilgiler
AB / AET / İsviçre vatandaşları için bilgiler