BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - K

Harflere göre filtrele
K
Karar

Almanca: Bescheid

bkz. denklik kararı

Karne değerlendirmesi

Almanca: Zeugnisbewertung

Yasalarla düzenlenen meslekleri kazandırmayan yüksekokul diplomaları için diploma denklik işlemleri ve denklik yoktur. Fakat yurt dışında edinilen yüksekokul diplomaları için karne değerlendirmesi vardır. Karne değerlendirmesi için Yabancı Diller Ofisi (ZAB) merkezine başvurulabilir. Karne değerlendirmesinde yüksekokul diplomanız açıklanır ve mesleki ve akademik kullanma olanakları belgelenir.

Kazanç getirici faaliyet

Ekonomik kazanç sağlamak için çalışma. Örn. çalışanlar, görevliler, serbest meslek erbapları, serbest çalışanlar, geçici işçiler çalışma iznine tabidir.

Kişisel açıdan uygunluk

Almanca: persönliche Eignung
Ayrıca: Zuverlässigkeit

Bazı yasayla düzenlenmiş meslekler için, denklik başvurusunda kişisel açıdan uygunluk önemlidir. Örneğin, halk sağlığı, güvenlik ve sosyal ve eğitim sektöründeki işler içinYetkili makam daha sonra denklik başvurusunda veya telafi edici bir tedbiri başlamadan önce kişisel açıdan uygunluk belgesini ister. Bazen de belge önce yeni bir işverene sunulmak zorundadır. O zaman kişi kişisel açıdan uygundur: Kişi herhangi bir suç işlememiştir ve güvenilirdir.

Kişisel açıdan uygunluk aşağıdaki belgelerle kanıtlanabilir:

  • İyi hal belgesi 
  • Adli sicil kaydı veya gelinen ülkeden eşdeğer belge
  • AB/AEA/İsviçre vatandaşları için: İyi durum belgesi (Certificate of Good Standing)

Bu belgeler en çok 3 ay önce alınmış olmalıdır.

Konum danışmanlığı, şube notu

Ayrıca:  Konum danışmanlığı notu [Standortberatungsvermerk], 
Danışmanlık notu [Beratungsvermerk], 
Konum belgesi [Standortnachweis], 
Danışmanlık belgesi [Beratungsnachweis]

Yurt dışından gelen uzmanlar, Almanya’da nerede kendilerine ihtiyaç olduğuna dair danışmanlık hizmeti alabilirler. Mesleki denklik için merkezi hizmet birimi, konum danışmanlığı hizmetini vermektedir. Bu birim, uygun bir çalışma yeri (şehir veya eyalet) ve böylelikle denklik işlemi için yetkili makamı bulmanıza yardımcı olur. Danışmanlığın içeriği ve sonucu konum notunda kayıt altına alınır. Konum notu, ilgili kişinin söz konusu eyalette çalışmak istediğini yetkili makama onaylar.

Konum notu denklik işlemleri için zorunlu değildir ama son derece faydalıdır:

Bilgi: Üçüncü ülkeden gelen kişiler, Almanya’da çalışmak istediklerini başka şekilde de belgeleyebilirler. Bunun için „Başvuru için belgeler“ sayfasına bakın.

Başvuru belgeleri
Meslek denkliği için merkezi hizmet yeri

Koordine irtibat yetkilisi (EA)

Almanca: Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

"Koordine irtibat yetkilisi" bunlarla denkliklere ve diğer resmi hizmetlere elektronik yolla ulaşabileceğiniz bir hizmettir. Bu örn. online portal üzerinden yapılabilir.

Avrupa Birliğinin 2013/55/EU sayılı direktifiyle denkliğe yönelik merkezi başvuru yeri için koşul sağlanmıştır. Bu AB ülkelerinin vatandaşlarının üye ülkelerdeki bir merciye başvurabilecekleri ve denklik başvurularını "koordine irtibat yetkilisine" sunabilecekleri anlamına gelir.

Almanya’da aynı türde muhatap kişilerin ağı