BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Künye

Aşağıdaki bilgiler, sağlayıcı kimlik tespiti, sorumluluk ve telif hakkı ve veri gizliliği hakkında yasal olarak gerekli bilgileri içermektedir.

Publisher:
Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB)
Friedrich-Ebert-Allee 114-116
53113 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 0
Fax: 0228 / 107 - 2977
Internet: www.bibb.de
E-Posta: zentrale@bibb.de

BIBB, kamu hukukuna göre federal bağımsız, yasal olarak yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Yasal temsilci:
Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Address see above
VAT ID No.: DE205571125

Basın hukuku uyarınca sorumlu müdür:
Johanna Elsässer
Address see above
E-Posta: anerkennungsportal@bibb.de


 

Sorumluluktan bağışıklık

nternet hizmetinin içeriği

Bu web sitesinin yayıncısı olarak Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB), verilen bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini garanti etmez. Yayıncının ya da denklik portalının çalışanlarının sorumluluğu, sunulan bilgilerin kullanımıyla ortaya çıkan maddi ve maddi olmayan nitelikteki zararlar için temel olarak hariç tutulmuştur. Tüm hizmetler bağlayıcı ve zorunlu değildir. Yayıncı, açık bildirimde bulunmaksızın tüm hizmeti veya bir kısmını silme, genişletme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

"Denklik Bulucu", kullanıcılara, mesleki alandaki bilgileri doğrultusunda gerekli işlem adımları, gerekli belgeler ve yetkili makam hakkında genel bilgi sağlar. Bu hizmet ve Almanya'daki tanıma ve denklik ile ilgili diğer tüm hizmetler Yasal Hizmetler Kanunu anlamında bir yasal danışmanlık hizmeti değildir ve yasal danışmanlık hizmetinin yerine geçemez. İşlem sorumluluğu yetkili makamlara aittir.

Göndermeler ve Linkler

Yayıncının sorumluluğu dışında bulunan harici web sitelerine doğrudan veya dolaylı göndermeler söz konusu olduğunda, sadece yayıncının içerikten haberdar olması ve yasa dışı içeriği kullanmayı önlemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması halinde yayıncı sorumlu tutulabilir. Yayıncı, harici olarak Link verilen sitelerdeki yasa dışı içerikten sorumlu değildir. Yayıncının, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, Link ayarlarından sonra değiştirilen tüm Link verilen, bağlantılandırılan sayfaların içeriğinden sorumlu tutulamaz. Bu beyan, kendi internet hizmeti içindeki tüm Linkler ve göndermeler ile yayıncı tarafından sunulan misafir defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki yabancı girişler için de geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan ilgili yayına Link veren veya gönderme sağlayan değil, Link ile ulaşılan ve zarara yol açan sayfanın sağlayıcısı sorumludur.

anerkennungsportal@bibb.de adresine bildirildiği taktirde Link verilen sayfaların içerikleri değiştiyse bununla doğal olarak derhal ilgileniriz.

elif Hakkı ve Marka Hukuku

Yayıncı, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, fotoğrafların, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin vb. telif haklarını gözetmeye özen gösterir. Kendisi tarafından oluşturulan, grafik, fotoğraf, ses belgesi, video dizileri ve metinleri vb. kullanır veya üzerinde lisans hakkı bulunmayan grafik, fotoğraf, ses belgeleri, video dizileri ve metinlerden faydalanır.

Yayıncı tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı, yalnızca sayfaların yayıncısına aittir. Yayıncının açıkça izni olmaksızın, bu tür grafik, fotoğraf, ses belgeleri, video dizileri ve metinler vb. diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez.

Yayıncının web sitesinde yer alan ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka adları ve ticari markalar, sınırlama olmaksızın yürürlükteki ticari marka kanunları ve ilgili kayıtlı sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece sözle ifadeden dolayı, ticari markaların üçüncü tarafların hakları ile korunmadığı sonucu çıkarılamaz!

Yayıncı, bu web sitesinde yer alan bilgileri yükleme ve yayınlama hakkına sahip olan tüm kurum ve kişileri yalnızca metinlerin değil özellikle grafikler, fotoğraflar, ses belgeleri, video dizileri, ve benzerlerinde telif haklarını dikkate almaları ve sadece telif hakkına sahip oldukları grafik, fotoğraf, ses belgeleri, video dizileri ve metinleri vb. veya üzerinde telif hakkı bulunmayan grafikleri, fotoğrafları, ses dosyalarını, video dizilerini ve metinler vb. yayınlamaları konusunda uyarır.

Üçüncü kişilere ait haklar ile korunan grafiklerin, fotoğrafların, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin vb. diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına, hak sahibinin rızası olmaksızın izin verilmez.

Yayıncı, yukarıda anılan kurumların ve kişilerin yayıncının web sitesinde veya yayıncının e-posta gönderimine eklenerek yayınlanan bu tür nesnelerden dolayı telif veya mülkiyet haklarının ihlali halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yasal Geçerlilik

Bu sorumluluktan bağışıklık, verilen bağlantının yer aldığı sayfadaki hizmetin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bir kısmı veya bazı ifadeleri geçerli yasal duruma artık uygun olmaz veya kısmen uygun hale gelirse, belgenin diğer hükümlerinin içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.

Jenerikler

Kullanılan bazı resimler www.fotolia.de, www.istockphoto.com ve stock.adobe.com tarafından kullanıma sunulmuştur.

tarafından kullanıma sunulmuştur.

Datenschutz

"Almanya'da Tanıma ve Denklik" Gizlilik Politikası