BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Yüksekokul diplomaları

Almanya’da bazı meslekler için yurtdışında aldığınız yüksekokul diplomanızın denklik işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Yine diğer mesleklerde ise yüksekokul diplomaları değerlendirmeye alınır.

Yüksekokul mezuniyetlerinin tanınması

Almanya’da yasayla düzenlenmiş meslekler ve yasayla düzenlenmemiş meslekler bulunmaktadır. Yasayla düzenlenmiş bir meslek için yabancı bir yüksekokul mezuniyetine sahipseniz, mutlaka denklik beantragen.

Yasayla düzenlenmiş meslekler örn. doktorluk, mühendislik ve öğretmenliktir. Hangi mesleklerin yasayla düzenlenmiş olduğunu denklik bulucudan öğrenebilirsiniz. Yasayla düzenlenmiş tüm mesleklerin listesini Avrupa Birliği’nin online sitesinde bulabilirsiniz.

Yüksekokul diplomalarının değerlendirilmesi

Yurtdışından aldığınız bir yüksekokul diploması var ve Almanya’da düzenlemeye tabi olmayan bir meslekte mi çalışmak istiyorsunuz? Düzenlemeye tabi olmayan mesleklerin arasında örneğin biyolog, matematikçi veya iktisatçı yer almaktadır.

Almanya’da zaten bir oturma izniniz varsa veya AB/AEA/İsviçre’den geliyorsanız, denklik yaptırmadan da mesleğinizde çalışabilirsiniz. Ayrıca yüksekokul diplomanız için değerlendirme yaptırmak zorunda da değilsiniz. Fakat bunu yaptırmanız, örneğin bir iş pozisyonuna başvuru aşamasında size fayda sağlayabilir.

Üçüncü bir ülkeden Almanya’ya giriş yapabilmeniz için yükseköğrenim diplomanızın değerlendirilmesi önemlidir: Eğer yükseköğrenim diplomanız bir Alman yükseköğrenim diploması ile denk ise, onaylı bir uzman olarak örneğin iş aramak veya mevcut bir iş teklifini kabul edip çalışmak amacıyla Almanya’ya girişiniz için vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Belki AB Mavi Kartı için de başvuruda bulunabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi göç başlıklı sayfada bulabilirsiniz.

anabin veri bankası

anabin veri bankasında yüksekokulunuzun veya yüksekokul diplomanızın Almanya’da nasıl değerlendirildiğini ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Her iki değerlendirme de önemlidir. Çünkü sadece aşağıdaki 3 koşulun tümü yerine getirildiğinde yüksekokul diplomanız eş değerde kabul edilebilmektedir:

  • Yüksekokul anabin veri bankasında yer alıyor ve H+ veya H+/- ile değerlendirilmişse.
  • Yüksekokul diploması bir Alman yüksekokul diplomasıyla denk veya aynı değerdeyse.
  • Eğer yüksekokul H+/- ile değerlendirilmişse, ek olarak yüksekokul diplomasının da yüksekokulda yer alması gerekir.

anabin veri bankasını Yabancı Diller Ofisi’nin (ZAB) internet sayfasında bulabilirsiniz. anabin veri bankasının kullanımıyla ilgili bir kılavuzu “Diğer bilgiler” başlığı altında bulabilirsiniz.

Karne değerlendirmesi

Yüksekokulunuz veya yüksekokul diplomanız anabin veri bankasında yer almıyor mu veya yeterli değerlendirmeye sahip değil mi? Bu durumda yüksekokul diplomanızı değerlendirmeye aldırabilirsiniz. Bunun için ZAB’da bir karne değerlendirmesi başvurusunda bulunmanız gerekiyor: Karne değerlendirme, yüksekokul diplomanızın kalitesini belgeleyen resmi bir belgedir. Karne değerlendirme yüksekokul diplomanızın içeriğini açıklar ve diplomanın mesleki ve akademik kullanım imkânlarını belgeler.

Karne değerlendirmesi için çeşitli belgeler gerekmektedir ve bunlar geldiğiniz ülkeye göre değişebilir. Genelde aşağıdaki belgelerin fotokopileri, kısmen tasdikli şekilde teslim edilmesi gerekir:

  • Yüksekokul diplomasının orijinal dildeki hali
  • Tüm öğrenim süresini kapsayan dersler ve notların toplamı
  • Yüksekokul giriş yetkisini de içeren mezuniyet karnesi
  • Yükseköğretimin şekli ve süresi hakkında genel bir belge
  • Önceki yükseköğrenim mezuniyetlerinin orijinal dillerindeki belgeleri
  • Pasaport veya kimlik

Tüm belgeler eksiksiz sunulduğunda, karne değerlendirmesi genelde 3 ay kadar sürer. Karne değerlendirme ücreti 200 Euro’dur, her ek belge için 100 Euro daha hesaplanır. Başvuru formunu ve karne değerlendirmesin dair bilgileri ZAB’ın internet sayfasında bulabilirsiniz.

anabin veri bankasındaki girişler ve karne değerlendirmesi, düzenlemeye tabi olan mesleklerin denklik işlemlerinin yerine geçmez.

Video
Youtube-Video, 05:30

Compare higher education qualifications via anabin

This explanatory video shows you how to find and compare your university and degree in the anabin database.

Videoyu açtığınızda verilerinizin YouTube’ye aktarılmasını kabul etmiş ve veri koruma beyanını okuduğunuzu bildirmiş oluyorsunuz.


Kabul et
X

Yabancı akademik derece

Yabancı bir akademik derece Almanya’da orijinal adıyla icra edilebilir. Almanya’daki akademik bir dereceye dönüştürme işlemi yalnızca Almanya uyruklu göçmenler için mümkündür. Yabancı akademik derecenin icra edilmesine ilişkin daha fazla bilgiyi Yabancı Eğitim-Öğretim Merkezi Ofisi’nde (ZAB) bulabilirsiniz.

Almanya’da yükseköğrenim

Yurtdışında başlayan bir yükseköğrenimi Almanya’da devam ettirebilirsiniz. Şimdiye kadarki akademik başarılarınızın ve sınav başarılarınızın tanınması hakkındaki kararı yüksekokul veya eyalet sınav makamı verecektir. En iyisi doğrudan seçtiğiniz yüksekokuldan bilgi alın. Okulda Uluslararası Ofis (Akademische Auslandasamt) yetkilidir.

Almanya’da bir yükseköğrenime mi başlamak istiyorsunuz? O zaman geldiğiniz ülkedeki mezuniyetinizin Almanya’da yüksekokula girme hakkı vermesi gerekmektedir. Ve bu mezuniyet için bir denkliğe sahip olmanız gerekmektedir. O zaman tanınan mezuniyet size yüksekokula girme hakkı verecektir. Bu sayede Almanya’da yükseköğrenim görebilirsiniz. Bir yükseköğrenim hazırlık sınıfı bu gibi tanınan bir mezuniyeti olmayan yabancı öğrencileri Almanya’da yükseköğrenime hazırlar. Bir lisans programına başlamak için genellikle gelinen ülkede 2 ilâ 3 önceki öğrenim dönemi talep edilmektedir.

Almanya’da bir mesleki yeterlilik belgesi de yüksekokula girme hakkı vermektedir, örn. mesleki eğitim alanınızda yükseköğrenim için. Belki yükseköğrenim için bir kabul sınavına da girebilirsiniz. Mesleki yeterlilik belgeniz ile ayrıca bir yükseköğrenim hazırlık sınıfına başvurabilirsiniz.

Yabancı Eğitim-Öğretim Merkezi Ofisi’nin (ZAB) anabin veri bankasından bilgi alın. Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) online sitesinde seçilen ülkelere ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

Nasıl yüksekokul bulurum? Yükseköğrenime nasıl başvurabilirim? Vizeye ihtiyacım var mı? Bu soruların cevaplarını ve daha fazla bilgiyi “Study in Germany” İnternet sitesinde bulabilirsiniz.

Meslek veya yükseköğrenimde şimdiye kadar edindiğiniz bilgileri Almanya’daki yükseköğreniminiz için kullanabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Üniversite Rektörlük Konferansı’nın (HRK) “AN! Yükseköğrenimde tanıma ve denklik (Anerkennung und Anrechnung im Studium)” adlı internet sitesinde bulabilirsiniz.

 

Garantiefonds Hochschule eğitim danışmanlığı

30 yaşından küçük müsünüz? O zaman Garantiefonds Hochschule (GF-H) eğitim danışmanlığına başvurabilirsiniz. Bu kuruluş, Almanya’da yükseköğrenime başlamak veya devam ettirmek istediğinizde size danışmanlık hizmeti verir ve sizi destekler. Sığınmacılar ve Alman uyruklu göçmenler , GF-H eğitim danışmanlığına maddi destek içinde başvurabilirler. Örn. dil kursu, özel kurslar ve yükseköğrenime hazırlık kursu için maddi destek bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi GF-H eğitim danışmanlığının İnternet sitesinde bulabilirsiniz.

DAAD, yurtdışındaki uluslararası yüksekokul öğrencilerine, yüksekokul mezunlarına ve araştırmacılara burslar vermektedir.