BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - U

Harflere göre filtrele
U
Usta

Almanca: Meisterin/Meister
Ayrıca: Meisterqualifikation

Ustalık mesleki ileri eğitim nedeniyle ileri eğitim diplomasıdır. Ustalar işletme ve şirketteki yüksek pozisyonlardaki görevler veya şirket yönetimindeki alanlar için yeterli kimselerdir.

Ustalık için farklı mesleklerde ileri eğitimler vardır. Genelde ustalık ileri eğitimi tamamlanan mesleki eğitimle  yükseltilir.  Fakat yeterli mesleki deneyim veya yüksekokul diplomasıyla da ileri eğitim tamamlanabilir. Bunun mümkün olup olmadığı ilgili mesleğin yasal çerçeve koşullarına bağlıdır.

Zanaat ustalığı da örn. ileri eğitim diploması olarak sayılır. Ayrıca endüstri, tarım ve diğer mesleklerde de ustalık vardır.

Düzenlemeye tabi zanaat mesleklerinde sadece usta (zanaat mesleği ustası) kendi işletmesini açabilir ve çırak eğitebilir.

Uygunluk belgesi

Almanca: Konformitätsbescheinigung
Ayrıca: EU-Konformitätsbescheinigung

Uygunluk belgesi Avrupa Birliğinde (AB) resmi bir dokümandır. Uygunluk Belgesi eğitiminizi AB asgari standartlarında yaptığınızı onaylar. Bu eğitim uygunluğu olarak tanımlanır. Mesleki yeterliliklerin denkliği denklik alması gereken mesleki yeterlilik ilgili AB ülkesine giriş yapılan AB eğitim ülkesine yönelik uygunluk belgesi. Otomatik denkliği olan mesleki yeterliliklerde uygunluk belgesi düzenlenir.

Uzman

Almanca: Fachkraft

Uzman alımı yasası uyarınca aşağıdaki kişiler uzman olarak kabul edilir:

  • En az Almanya’daki 2 yıllık bir meslek eğitimine denk olan tamamlanmış bir meslek eğitimine sahip olan kişiler. Daha kısa süreli yabancı meslek eğitimleri, eğitimde önemli bir fark olmaması veya bu farkın giderilmesi durumunda Almanya’daki kalifiye bir meslek eğitimiyle denk olabilirler.
  • Almanya’daki bir yüksekokul diplomasına denk bir yüksekokul diplomasına sahip olan kişiler.
Uzmanlar için göç yasası

Almanca: Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Nitelikli İş Göçü Yasası (Nitelikli İş Göçünün Desteklenme Yasası olarak da adlandırılmaktadır), üçüncü ülkelerden Almanya’ya girişi kolaylaştırmaktadır. Böylelikle meslek eğitimine veya yükseköğrenim diplomasına sahip uzman işçiler ve mesleki tecrübe sahibi kişiler Almanya’ya daha kolay göç edebilirler.

Yasal dayanaklar