Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Yasal dayanaklar

Denklik prosedürü hakkı yasal olarak düzenlenmiştir. Bu, bir denklik prosedürünün seyri için de geçerlidir.

Aşağıdaki soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz:

  • Denkliğin yasal dayanakları nelerdir?
  • Hangi meslekler için hangi yasal dayanaklar geçerlidir?
     

Almanya’da, Federal Almanya’nın ve eyaletlerin yasaları ve yönetmelikleri yabancı mesleki yeterliliklerin denkliğini düzenlenmektedir. Bu, şu anlama gelmekted denkliğini düzenlenmektedir. Bu, şu anlama gelmektedir: Belli mesleklerin denkliği için Federal Almanya’nın yasaları ve yönetmelikleri geçerlidir. Diğer mesleklerin denkliği için ise eyaletlerin yasaları ve yönetmelikleri geçerlidir. Yasal dayanaklar şunlardır: Federal Almanya’nın mesleki yeterlilik belirleme yasası , eyaletlerin ilgili mesleki yeterlilik belirleme yasaları ve bunların yanı sıra Federal  Almanya ve eyaletlerin mesleki uzmanlık kanunlarındaki düzenlemeler. Bu yasal dayanaklarda denklik prosedürüne yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Federal Almanya’nın denklik yasası

Federal Almanya’nın Alman denklik yasası bir torba yasadır. Bu, şu anlama gelmektedir: Yasa, birden fazla yasadan veya yasa değişikliklerinden oluşmaktadır. Federal Almanya’nın denklik yasası içerisinde mesleki yeterlilik belirleme yasası (BQFG) ve birçok mesleki uzmanlık kanunundaki değişiklikler bulunmaktadır.

Federal Almanya’nın denklik yasası 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. AB Mesleki Denklik Direktifi ile 2005 yılından beri denklik kuralları yürürlüktedir. AB Mesleki Denklik Direktifi, AB/AEA/İsviçre vatandaşları için yasayla düzenlenmiş mesleklerde denklik düzenlemektedir.

Federal Almanya’nın denklik yasası bunun ötesinde olup şunları düzenlemektedir: 

BQFG‘de denklik prosedürüne yönelik kurallar bulunmaktadır, örn. gerekli dokümanlara ve prosedürün süresine ilişkin bilgiler. BQFG uyarınca denklik prosedüründe mesleki yeterliliğiniz daima Almanya’daki güncel bir referans meslek ile karşılaştırılır. Bu işlem sırasında meslek tecrübeniz de dikkate alınmaktadır. Meslek tecrübeniz ile belki yabancı mesleki yeterliliğiniz ile Almanya’daki referans meslek arasındaki önemli farkları telafi edebilirsiniz.

BQFG yalnızca mesleki uzmanlık yasaları başka bir şeyi düzenlemiyorsa geçerlidir. 
Yasayla düzenlenmiş mesleklerde mesleki yeterliliklerin denkliğini aynı zamanda mesleki uzmanlık kanunları da düzenlenmektedir. Bunlar arasında, örn. Federal Hekimlik Kuralları bulunmaktadır. Denklik prosedürü hakkı uyruğunuzdan veya ikamet yerinizden bağımsız olarak geçerlidir. Ayrıca yurtdışından da başvuru yapabilirsiniz.

Eyaletlerin denklik yasaları

Belli meslekler Almanya’da bulunan 16 eyaletin yasaları ve yönetmelikleriyle düzenlenmektedir. Tüm eyaletlerin kendine ait mesleki yeterlilik belirleme yasaları ve uzmanlık kanunları bulunmaktadır. Örneğin aşağıdaki meslekler ilgili eyaletlerin yasalarıyla düzenlenmiştir: öğretmenlik veya mühendislik.

Alman uyruklu göçmenler için yasal düzenlenmeler

Alman uyruklu göçmenler 1953 yılından beri Federal Alman Kökenli Göçmenler Yasası (BVFG) ile yasal mesleki denklik prosedürü hakkına sahiptir. Ayrıca bu kişiler için 2012 yılından beri BQFG da geçerlidir. Bu nedenle Alman uyruklu göçmenler denklik prosedürü esnasında 2 prosedür arasında seçim yapabilir: BVFG ile BQFG arasında.

BVFG uyarınca denklik prosedürü güncel veya eskiden geçerli olan bir referans meslek temelinde gerçekleşir.  Buna karşın BQFG uyarınca denklik prosedürü daima Almanya’daki güncel bir referans meslek temelinde gerçekleşir. BQFG uyarınca bir denklik prosedüründe meslek tecrübesi de dikkate alınabilir.

Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Alman uyruklu göçmenler için her iki denklik prosedürünü tek bir el broşüründe açıklamaktadır. Bağlantıyı bu sayfanın sonunda bulabilirsiniz.
 

Denklik için ne zaman hangi düzenlemeler geçerlidir?

 

Mesleğiniz yasayla mı düzenlenmiş?

AB/AEA/İsviçre’deki mesleki yeterlilik

Başka bir ülkedeki/üçüncü ülkedeki mesleki yeterlilik

Mesleğiniz yasayla mı düzenlenmiş?

Yasayla düzenlenmiş meslek
(örn. doktor, bakım personeli,  usta kuaför)

AB/AEA/İsviçre’deki mesleki yeterlilik

AB Mesleki Denklik Direktifi, uzmanlık kanunları, Federal Almanya’nın ve eyaletlerin BQFG’si, Federal Alman Kökenli Göçmenler Yasası

Başka bir ülkedeki/üçüncü ülkedeki mesleki yeterlilik

Uzmanlık kanunları, Federal Almanya’nın ve eyaletlerin BQFG’si, Federal Alman Kökenli Göçmenler Yasası

Mesleğiniz yasayla mı düzenlenmiş?

Yasayla düzenlenmemiş meslek
(örn. motorlu araç mekatronik teknisyeni, aşçı)
veya denkliği için yasal düzenleme yapılmayan meslek

AB/AEA/İsviçre’deki mesleki yeterlilik

Federal Almanya’nın ve eyaletlerin BQFG’si, Federal Alman Kökenli Göçmenler Yasası

Başka bir ülkedeki/üçüncü ülkedeki mesleki yeterlilik

Federal Almanya’nın ve eyaletlerin BQFG’si, Federal Alman Kökenli Göçmenler Yasası

 

Denkliğime kim karar veriyor?

Denkliğinize yetkili merci karar vermektedir. Yetkili merci çalışma yerinize ve referans mesleğe göre farklılık göstermektedir. Yetkili mercinizi ve denklik prosedürünüz için yasal dayanakları denklik bulucuda bulabilirsiniz.

Nitelikli İş Gücü Göç Yasası ve denklik 

Nitelikli İş Gücü Göç Yasası 1 Mart 2020 tarihi itibariyle üçüncü ülkelerden gelen kalifiye elemanların göçünü kolaylaştırmaktadır.

Kimler kalifiye eleman sayılıyor?

  • Almanya’da denkliği olan bir meslek diplomasına sahipsiniz. Meslek eğitiminiz en az Almanya’daki 2 yıllık bir meslek eğitimine denk olmalıdır.
  • Almanya’da denkliği olan bir yüksekokul diplomasına sahipsiniz. Yüksekokul diploması, bir Alman Yüksekokul diplomasına denk olmalıdır.

İstisna

BT personeli, belli koşullara bağlı olarak resmi mesleki yeterlilik belgesi ve denklik olmadan göç edebilir.

Ayrıca Nitelikli İş Gücü Göç Yasası, denklik ile ilgili olarak şunları düzenlemektedir:

  • Çalışmak için Almanya’ya tanınmış bir  mesleki yeterlilik ile göç edebilir ve kalifiye bir iş alabilirsiniz. 
  • Belli koşullara bağlı olarak, denklik için yeterlilik önlemi alırken mesleğinizde çalışabilirsiniz.

Nitelikli İş Gücü Göç Yasası ile yapılan en önemli değişikliklere genel bakışı “Make it in Germany” İnternet sitesinde bulabilirsiniz. Bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz.