BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Galina Batt, Pielęgniarka i opiekunka pacjenta

Uznanie jest dla mnie jak wyróżnienie dla najsilniejszej kobiety roku.

Galina Batt pracowała w Rosji jako „felczerka”. Ponieważ ten zawód nie istnieje w Niemczech, odbyła staż adaptacyjny. Od momentu uznania pracuje w szpitalu w Bergisch Gladbach.

Moja rada
Odważ się zrobić uznanie! Zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie.
Notka biograficzna
Imię
Galina Batt
Wiek
44
Zawód referencyjny
Pielęgniarka i opiekunka pacjenta
Kraj pochodzenia dyplom
Kazachstan
Pracuje jako
Pielęgniarka i opiekunka pacjenta

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie, że mam teraz zupełnie inne możliwości na rynku pracy. Mam przy tym większe poczucie bezpieczeństwa. I jestem dumna z drogi, którą przeszłam”.

To była decyzja podjęta z miłości. Galina Batt przyjechała z córką do Kolonii w 2014 roku. Tutaj chciała zamieszkać ze swoim niemieckim mężem. Galina Batt poznała go podczas urlopu.

Pod koniec 2017 roku Galina Batt zarejestrowała się jako osoba poszukująca pracy w agencji zatrudnienia. Wcześniej pracowała jako felczerka w Rosji. W Niemczech zawód ten odpowiada połączeniu specjalisty pielęgniarstwa i ratownika medycznego. W nowej ojczyźnie chciała szybko i prosto zarobić trochę pieniędzy. Ale ponieważ miała zbyt wysokie kwalifikacje, nie znalazła pracy. Agencja zatrudnienia doradziła więc Galinie Batt, aby poddać jej wykształcenie uznaniu. Była przekonana, że szybko znajdzie nową pracę. Jej życzenie: „Chciałabym robić coś pożytecznego dla społeczeństwa i poprawić swój standard życia”.

Doradca zwrócił jej uwagę na sieć IQ. Strona internetowa sieci IQ dostarczyła Galinie Batt ważnych informacji na temat uznania. Szczegóły na temat zawodu pielęgniarki i opiekunki pacjenta oraz postępowania w sprawie uznania kwalifikacji uzyskała w zarządzie rejencji w Düsseldorfie. Dzięki temu przygotowała wszystkie dokumenty i zleciła ich tłumaczenie na język niemiecki.

Na początku 2018 roku Galina Batt złożyła wniosek o uznanie jej wykształcenia. Wniosek został jednak odrzucony, ponieważ uznanie jej wykształcenia nie było jeszcze wtedy możliwe. Zamiast tego powinna była rozpocząć nowe kształcenie i nauczyć się języka na poziomie B2. W 2019 roku sytuacja prawna uległa zmianie: Nowa ekspertyza stanowiska eksperckiego ds. zawodów służby zdrowia (GfG) dotycząca kwalifikacji porównywalnej umożliwiła teraz uznanie jej wykształcenia. Według ekspertyzy, Galinie Batt brakowało 1000 godzin praktycznych w szpitalu i 500 godzin teorii. Oprócz tego otrzymała adres szkoły Louise von Marillac. Ta szkoła pielęgniarska w Kolonii oferuje od 2018 roku również staże adaptacyjne. Są one wspierane finansowo przez sieć IQ, a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Galina Batt zgłosiła się na staż adaptacyjny w listopadzie 2019 r. Szkoła pielęgniarska zaleca odbycie najpierw kilku godzin praktycznych w szpitalu, a potem godzin teoretycznych. „Jeśli komuś brakuje doświadczenia praktycznego w szpitalu, trudno jest zrozumieć zajęcia teoretyczne. Dlatego często zdarza się, że osoby nie zdają ustnego egzaminu końcowego w ramach stażu adaptacyjnego” - relacjonuje Judith Carle, menedżer projektu w szkole Louise von Marillac.

Galina Batt znalazła pracę jako „asystentka pielęgniarska w trakcie uznania” w jednym ze szpitali w Bergisch Gladbach. Ale start w styczniu 2020 roku był trudny. Nie znała niemieckich terminów fachowych. Nie wiedziała jak działa sprzęt i procedury. Mimo to udało jej się odbyć 1000 godzin praktyki w ciągu roku.

Kiedy Galina Batt rozpoczęła zajęcia teoretyczne, praca w szpitalu stała się łatwiejsza. Mianowicie: „Uczyliśmy się nie tylko rzeczy specjalistycznych, ale także dostaliśmy dużo wsparcia i praktycznych wskazówek do codziennej pracy. Szkoła pielęgniarska była bardzo ważna dla mojej drogi”.

Ostatecznie wykształcenie z Kazachstanu było bardzo pomocne: „Szybko okazało się, że Galina Batt ma dużą wcześniejszą wiedzę. Dlatego zawnioskowaliśmy o zmniejszenie liczby 500 godzin teorii. Mogła więc złożyć egzamin końcowy już po 360 godzinach. Zdała go bardzo pomyślnie u nas w sierpniu 2021 roku” - cieszy się Judith Carle.

Galina Batt otrzymała ostatecznie pełne uznanie kwalifikacji zawodowych 16 listopada 2021 r. Obecnie pracuje jako pielęgniarka i opiekunka pacjenta w szpitalu w Bergisch Gladbach.

Rozmowa odbyła się w grudniu 2021 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji wsparcia udzieliła jej krajowa sieć IQ w Nadrenii Północnej-Westfalii. Część teoretyczną stażu adaptacyjnego zrealizowała w szkole Louise von Marillac w Kolonii, która jest finansowana przez sieć IQ.

Moje postępowanie w skrócie

  1. Galina Batt kształci się jako felczerka w rodzinnym Kazachstanie. W Niemczech zawód ten odpowiada połączeniu specjalisty pielęgniarstwa i ratownika medycznego. Po zdobyciu wykształcenia pracuje jako felczer w Kazachstanie i Rosji.
  2. W 2014 roku Galina Batt przyjeżdża z córką do Kolonii. Pod koniec 2017 roku rejestruje się w agencji zatrudnienia pracy jako osoba poszukująca pracy. Tam Galina Batt dowiaduje się, że może uzyskać uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.
  3. Galina Batt otrzymuje od sieci IQ wszystkie informacje potrzebne do uznania. Na początku 2018 roku składa wniosek o uznanie w zarządzie rejencji w Düsseldorfie. Na początku jej wniosek zostaje odrzucony. W 2019 roku otrzymuje możliwość uznania swojego wykształcenia.
  4. We wrześniu 2019 roku Galina Batt otrzymuje wynik badania równoważności: Potrzebuje jeszcze około 1500 godzin w teorii i praktyce. Zgłasza się na staż adaptacyjny i pracuje w szpitalu w Bergisch Gladbach jako „asystentka pielęgniarska w trakcie uznania”.
  5. We wrześniu 2020 r. Galina Batt rozpoczyna zajęcia teoretyczne w szkole Louise von Marillac. W sierpniu 2021 roku z powodzeniem przechodzi końcową rozmowę kwalifikacyjną.
  6. 16 listopada 2021 r. Galina Batt otrzymuje uznanie. Obecnie pracuje jako pielęgniarka i opiekunka pacjenta w szpitalu w Bergisch Gladbach.