BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Nadezda Zubkova, Inżynier

Codziennie cieszę się z tego, co osiągnęłam.

Spontaniczna decyzja doprowadziła Nadieżdę Zubkową do Niemiec w 2016 roku. Dziś pani inżynier z Rosji jest dumna z tego, co osiągnęła. I jest wdzięczna za wsparcie, jakie otrzymała przy uznaniu.

Moja rada
Jest wiele możliwości uzyskania porady i pomocy. Po prostu nie bój się, idź i zapytaj!
Notka biograficzna
Imię
Nadezda Zubkova
Wiek
29
Zawód referencyjny
Inżynier
Kraj pochodzenia dyplom
Russland
Pracuje jako
Uczestniczka programu szkoleniowego BeuthBonus+

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie możliwość rozwoju zawodowego. Bo bez uznania nie mogłabym nazywać siebie inżynierem.“

Spontaniczna emigracja do Niemiec?
Nadezda Zubkova z Rosji to zrobiła. Przynajmniej decyzja była spontaniczna i niezwykle odważna: podczas krótkiej wizyty w Berlinie natychmiast zakochała się w mieście i wybrała je jako swoje przyszłe miejsce zamieszkania. Ale Nadezda Zubkova miała plan, kiedy w 2016 roku przyjechała do Niemiec z mężem. Oboje mieszkali wcześniej przez 3 lata na Cyprze. Ale magister - inżynier była przekonana, że będzie miała znacznie większe możliwości rozwoju zawodowego w Niemczech. Miała również nadzieję na lepsze zabezpieczenie finansowe i społeczne. I w końcu chciała ze swoim mężem założyć rodzinę.

A bariera językowa? Nadezda Zubkova również z determinacją podeszła do tematu języka. Minęło 10 miesięcy od spontanicznej decyzji o przeprowadzce. Wykorzystała ten czas na naukę języka niemieckiego w Internecie. Kiedy przyjechała do Berlina, chciała przynajmniej wiedzieć, „jak funkcjonuje język”. Już na miejscu mogła się na tym oprzeć. Uczęszczała na 4 kursy językowe w ośrodku kształcenia dorosłych i osiągnęła poziom językowy B2.

29-latka wspomina przeprowadzkę do Niemiec z mieszanymi uczuciami: „Wszystko było nowe. Byłam pełen nadziei, ale też niepewna. Zadawałam sobie pytanie: Co mamy robić? Co będzie pierwsze?” Ale Nadezda Zubkova od samego początku otrzymała spore wsparcie. Przede wszystkim chwali wzorcowy „łańcuch doradztwa”, jak go nazywa. Ułatwiło jej to, zwłaszcza na początku, znalezienie trudnej drogi do uznania. . Dzięki kursowi integracyjnemu w ośrodku kształcenia dorosłych dotarła do poradnictwa migracyjnego prowadzonego przez Związek Opieki Społecznej dla Robotników (AWO). Stamtąd przeszła do doradztwa w zakresie uznania kwalifikacji zawodowych prowadzonego przez organizację migracyjną Club Dialog e. V.  Jest to jeden z ośrodków doradczych sieci IQ kraju związkowego Berlin, która wspierała Nadieżdę Zubkową w uznaniu jej rosyjskich kwalifikacji zawodowych.

Taka forma przekazywania w poradnictwie nie jest oczywista. W przypadku Nadieżdy Zubkowej zadziałała ona jednak wzorowo. I ten przykład to pokazuje: właśnie dlatego, że istnieje tak wiele ofert porad i wsparcia, tak ważne jest kierowanie do odpowiednich punktów doradztwa. Dla tych, którzy są zainteresowani uznaniem, trudno będzie samodzielnie odnaleźć się w mało przejrzystej „dżungli ofert”.

W sierpniu 2017 r. Nadezda Zubkova złożyła wniosek o uznanie do Izby Budownictwa w Berlinie. Zawodem referencyjnym dla uznania lbył „inżynier o specjalizacji mechanizacja przetwórstwa produktów rolnych”. Wniosek został przyjęty. Rosyjski dyplom został uznany za równorzędny zgodnie z prawem inżynieryjnym kraju związkowego Berlin. Była to wielka ulga dla Nadieżdy Zubkowej, która w międzyczasie urodziła dziecko. „Cała moja rodzina i ja jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęłam. Czuję z tego radość każdego dnia”. Chwali przy tym nie tylko dobre doradztwo. Jest również wdzięczna za wsparcie finansowe w postaci dotacji na uznanie. W tej sprawie doradzał jej Instytut Badawczy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (f-bb).

Nadezda Zubkova bierze obecnie udział w kursie doskonalenia zawodowego organizowanym w niepełnym wymiarze czasu dla emigrantów, absolwentów wyższych uczelni. Jest to część projektu "BeuthBonus+" i odbywa się w Wyższej Szkole Technicznej im. Beutha w Berlinie. Uczestnicy są przygotowywani do pracy na niemieckim rynku pracy według indywidualnego planu kwalifikacji tematycznych i metodycznych. Plan kwalifikacji obejmuje m.in. szkolenie w aplikowaniu o pracę i coaching językowy. Ponadto 29-latka pracuje jako mediator językowy w poradni AWO, gdzie rozpoczęła się jej droga do uznania. Tam pomaga ludziom, którzy są w takiej samej sytuacji, w jakiej ona znajdowała się na początku. Jak tylko jej dziecko pójdzie do przedszkola, Nadezda Zubkova zrealizuje kolejny krok w ramach swojego planu. Chce ponownie rozpocząć karierę i w końcu pracować jako inżynier w swojej wymarzonej pracy. „Teraz czuję się bezpieczna, świadoma i gotowa, by osiągnąć swój cel”.

Rozmowa z Nadieżdą Zubkową odbyła się w sierpniu 2019 roku. Otrzymała uznanie w Izbie Budownictwa w Berlinie. W procedurze tej doradzały AWO Berlin i Club Dialog e. V. Otrzymała wsparcie finansowe w postacie dotacji na uznanie. Obecnie bierze udział w programie szkoleniowym projektu „BeuthBonus+” w Wyższej Szkole Technicznej im. Beutha w Berlinie.

Moje postępowanie w skrócie

  1. W Rosji Nadezda Zubkova kończy studia jako magister - inżynier.
  2. W 2016 roku przyjeżdża do Niemiec z mężem. Uczy się języka niemieckiego i osiąga poziom B2.
  3. Nadezda Zubkova korzysta z doradztwa w zakresie uznania kwalifikacji zawodowych. Następnie zwraca się do berlińskiego Urzędu Budownictwa o uznanie jej dyplomu magistra - inżyniera.
  4. Otrzymuje wsparcie finansowe w postacie dotacji na uznanie. Jej dyplom zostaje uznany za równorzędny.
  5. Nadezda Zubkova przygotowuje się do zawodu, uczęszczając na kurs doskonalenia zawodowego dla absolwentów uczelni wyższych. Potem chce pracować jako inżynier.