BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Uznanie ukończenia szkoły

W Niemczech edukacja szkolna jest ważna dla przyszłości zawodowej. Ponieważ większość firm oczekuje, że ich pracownicy będą mieli świadectwo ukończenia szkoły i kwalifikacje zawodowe.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania: 

  • Jak mogę uzyskać w Niemczech uznanie mojego świadectwa ukończenia szkoły?
  • Jak mogę uzyskać świadectwo ukończenia szkoły w Niemczech?

 

Uznanie świadectwa ukończenia szkoły w Niemczech

W Niemczech można uzyskać uznanie świadectwa ukończenia szkoły. Za ich uznawanie odpowiedzialne są urzędy ds. uznawalności świadectw w krajach związkowych. Tam można złożyć wniosek. Urząd ds. uznawalności sprawdza równoważność świadectwa ukończenia szkoły z niemieckim świadectwem ukończenia szkoły. Jeżeli świadectwo ukończenia szkoły będzie równoważne, wystawione zostanie zaświadczenie o równoważności. Właściwy urząd ds. uznawalności świadectw znajduje się w bazie danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).

Urzędy ds. uznawalności świadectw zajmują się jedynie uznawaniem świadectw ukończenia szkoły. Uznanie świadectw szkolnych za poszczególne lata nie jest możliwe.

Rozpoczęcie studiów wyższych w Niemczech? Należy zapoznać się z niezbędnymi wymogami bezpośrednio na stronie internetowej „Studia w Niemczech” lub na wybranej uczelni. Zaświadczenie o równoważności świadectwa ukończenia szkoły może być wykorzystane przy ubieganiu się o miejsce na studiach.
 

Ukończenie szkoły w Niemczech

W Niemczech istnieje obowiązek szkolny. Czas trwania obowiązku szkolnego jest określany przez kraje związkowe. W większości krajów związkowych obowiązek szkolny zaczyna się w wieku 6 lat. Uczęszczanie do szkoły trwa łącznie co najmniej 9 lat. Dalsze informacje na temat obowiązku szkolnego można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty (KMK).

Jeśli Państwa lub Państwa dzieci obejmuje jeszcze obowiązek szkolny, należy pójść w Niemczech do szkoły. Tam można zdobyć świadectwo ukończenia szkoły. Dyrekcja szkoły wspólnie z właściwymi władzami oświatowymi podejmą decyzję o zakwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu edukacji. W celu kwalifikacji trzeba zazwyczaj wziąć udział w lekcji próbnej. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi władzami oświatowymi. Można je znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwera Edukacyjnego.

Jeśli nie obejmuje już Państwa obowiązek szkolny, szkołę można ukończyć dobrowolnie. Albo chodzić do szkoły albo uczęszczać na kursy. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej „Nadrabianie zaległości w nauce” Federalnej Agencji Pracy (BA).