BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Carolina Andrea Pérez González, Nauczycielka

Dzięki uznaniu czuję się znacznie pewniej w zawodzie.

Carolina Andrea Pérez González przyjechała do Hamburga z Chile w 2019 roku. Po stażu adaptacyjnym uzyskała uznanie jako nauczycielka. Obecnie pracuje w gimnazjum w Hamburgu.

Moja rada
Bądź na bieżąco i bądź otwarty na innych. Coś zawsze może się pojawić.
Notka biograficzna
Imię
Carolina Andrea Pérez González
Wiek
41
Zawód referencyjny
Nauczycielka
Kraj pochodzenia dyplom
Chile
Pracuje jako
Nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum

Moja historia

„Moje doświadczenie jako nauczycielki jest cenione w Niemczech. To bardzo miłe uczucie”.

„Po 13 latach pracy jako nauczycielka w Chile byłam wyczerpana. Chciałam zacząć coś od nowa. Zawsze bardzo mi się podobało w Niemczech. Dlatego tu przyjechałam” - mówi Carolina Andrea Pérez González.

Kilka lat wcześniej mieszkała już w Bawarii jako studentka z wymiany. Pracowała w pobliżu Marburga jako nauczycielka na wymianie w ramach programu Służby Wymiany Pedagogicznej (PAD). Dlatego Carolina Andrea Pérez González bardzo dobrze znała Niemcy. Jej niemieccy przyjaciele mówili: „Masz duże szanse na pracę tutaj jako nauczycielka”. Carolina Andrea Pérez González złożyła więc wniosek o wizę i zgłosiła się na studia uzupełniające. W kwietniu 2019 roku przyjechała do Hamburga. W Kilonii rozpoczęła studia magisterskie w niepełnym wymiarze godzin na kierunku „Zarządzanie szkołą i rozwój jakości”.

Dodatkowo Carolina Andrea Pérez González pracowała jako nauczyciel wspomagający w gimnazjum w Hamburgu. Jej dyrektor powiedział, że może uznać jej studia w Chile. W tym celu w sierpniu 2019 r. zasięgnęła informacji u odpowiednich władz oświatowych. Niestety do uznania brakowało jej znajomości języka niemieckiego na poziomie C2. Właśnie dlatego Carolina Andrea Pérez González wzięła udział w bezpłatnym kursie językowym „Ready to Teach”. Kurs jest projektem sieci IQ Hamburg i przygotowuje nauczycieli-imigrantów do uzyskania certyfikatu C2 Instytutu Goethego.

W listopadzie 2019 r. Carolina Andrea Pérez González była w stanie złożyć do właściwego organu wszystkie dokumenty. Decyzję otrzymała na początku lutego 2020 roku: w celu zdobycia uznania musiała wziąć udział w środku wyrównawczym. Ponieważ chilijski system szkolnictwa bardzo różni się od niemieckiego. Carolina Andrea Pérez González mogła wybrać: albo wziąć udział w trwającym 18 miesięcy stażu adaptacyjnym albo w badaniu umiejętności. Carolina Andrea Pérez González wybrała staż adaptacyjny. Najpierw jednak musiała ukończyć studia magisterskie. Ponieważ był to jedyny sposób na przedłużenie jej wizy.

Staż adaptacyjny składa się z części praktycznej i teoretycznej. W części teoretycznej Carolina Andrea Pérez González uczestniczyła w seminariach w Krajowym Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Rozwoju Szkół. Nauczyła się planować i projektować lekcje w niemieckiej szkole. Część praktyczną odbyła w tej samej szkole, w której już pracowała. W tym celu przejęła 3 własne klasy w kilku rocznikach w przedmiocie język niemiecki. W tych 3 klasach Carolina Andrea Pérez González uczyła 12 godzin tygodniowo.

Już po krótkim czasie Carolina Andrea Pérez González przekonała prowadzącego seminarium i dyrekcję szkoły swoją dobrą pracą. W związku z tym, za zgodą władz oświatowych, mogła skrócić staż adaptacyjny do 12 miesięcy. Niemniej jednak, ten czas nie był dla niej łatwy. Carolina Andrea Pérez González wspomina: „Musiałam zająć się wieloma rzeczami na raz. Tutaj pracuje się tu o wiele bardziej samodzielnie niż w moim kraju. Na przykład, na początku otrzymałam plan nauczania. Musiałam się nim kierować. Ale nie wiedziałam, jak to robić. I gdzie mogę znaleźć do tego materiały”. Carolina Andrea Pérez González otrzymała jednak duże wsparcie. Umożliwiło jej to pomyślne ukończenie stażu adaptacyjnego: „Na szczęście mam świetnych kolegów w szkole. I miałam mentorkę. W tym czasie otrzymałam naprawdę solidne wsparcie”.

Od sierpnia 2022 roku Carolina Andrea Pérez González pracuje jako uznana nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum w Hamburgu. Dzięki uznaniu ma teraz takie same prawa i obowiązki jak jej koleżanki i koledzy. Carolina Andrea Pérez González otrzymuje również wyższe wynagrodzenie. Ponadto może ona teraz podjąć studia uzupełniające. Pozwoliłoby jej to na nauczanie w przyszłości drugiego przedmiotu. I może zostać jeszcze urzędnikiem państwowym.

Carolina Andrea Pérez González czuje, że osiadła na dobre: „Chciałabym zostać w Niemczech. Podoba mi się moja praca tutaj. System szkolnictwa jest bardziej przyjazny niż w Chile. I jakość życia jest lepsza. Zawód nauczyciela ma tutaj znacznie wyższą pozycję w społeczeństwie niż w mojej ojczyźnie. To dla mnie ważne”.

Rozmowa z Caroliną Andreą Pérez González odbyła się we wrześniu 2022 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji doradzała i wspierała ją sieć IQ w Hamburgu oraz  Krajowy Instytut Kształcenia Nauczycieli i rozwoju Szkół w Hamburgu, Wydział Kształcenia (LIA). Kurs językowy „Ready to Teach"” odbyła w Stowarzyszeniu Edukacji Międzykulturowej w Hamburgu (IBH e.V.), podprojekcie sieci IQ Hamburg. Aktualne programy IQ dla nauczycieli-imigrantów w Hamburgu na stronie: www.hamburg.netzwerk-iq.de/angebote-fachkraefte

Moje postępowanie w skrócie

  1. Carolina Andrea Pérez González pracuje w niemieckiej szkole w Chile jako nauczycielka języka niemieckiego jako języka obcego. Po 13 latach chce rozpocząć nowy start w zawodzie. Ubiega się o wizę w Chile i aplikuje na studia w Kilonii.
  2. W kwietniu 2019 r. Carolina Andrea Pérez González rozpoczyna studia magisterskie na kierunku „Zarządzanie szkołą i rozwój jakości”. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel wspomagający w jednym z gimnazjów w Hamburgu. Dowiaduje się we władzach oświatowych, w jaki sposób może uznać swoje studia z Chile.
  3. Aby uzyskać uznanie, Carolina Andrea Pérez González musi posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2. Dzięki sieci IQ w Hamburgu może wziąć udział w bezpłatnym kursie językowym dla nauczycieli-imigrantów. W ten sposób udokumentuje poziom znajomości języka C2.
  4. W listopadzie 2019 r. Carolina Andrea Pérez González składa  wniosek o uznanie. Wynik: aby uzyskać uznanie, Carolina Andrea Pérez González musi wziąć udział w środku wyrównawczym. Ma do wyboru staż adaptacyjny lub badanie umiejętności.
  5. Carolina Andrea Pérez González decyduje się na staż adaptacyjny. Wcześniej musi jeszcze ukończyć studia magisterskie. W sierpniu 2021 roku rozpoczyna staż adaptacyjny. Część teoretyczną odbywa w LIA Hamburg. Część praktyczną zalicza w gimnazjum.
  6. Carolina Andrea Pérez González jest w stanie skrócić staż adaptacyjny i pomyślnie go ukończyć. Od sierpnia 2022 r. pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum w Hamburgu.
Dossier tematyczne IQ dla nauczycieli
Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ), 2021

Dossier tematyczne IQ dla nauczycieli

W aktualnym dossier tematycznym IQ dotyczącym uznania zawodowego można znaleźć cenne wskazówki dotyczące rozpoczęcia kariery zawodowej jako nauczyciel.

Pokaż dokumentację